2008-05-19

Arkeologisk undersökning vid Sunningen


Just nu har en arkeologisk undersökning satts igång vid Sunningen. Grävledaren arkeologen Per Falkenström lämnar nedanstående rapport från det inledande arbetet:

Uddevalla kommun ska bygga nya hus vid Sunningen som ligger på den norra sidan av Byfjorden. Här ligger det fornlämningar i form av boplatser.
När Bohusläns museum gjorde mindre arkeologiska undersökningar i området, hösten 2006, hittades fynd av flinta. Flintan har man gjort redskap av och de påminner mycket om liknande fynd i den här delen av Bohuslän, bland annat vid Hensbacka, söder om Munkedal. Dessa platser är 10 000 år gamla och man anser att de har varit kortvariga vistelser där människor efterlämnat spår efter tillverkning och reparationer av redskap, exempelvis pilar. De som bodde här var alltså jägare som främst jagade de stora däggdjuren i vattnet, inte minst säl.

Hur vet vi då hur gamla boplatserna är? Först och främst är vissa stenredskap typiska för den här perioden. Sedan kan man utifrån bottensediment i sjöar se när de förvandlades från havsvikar till sjöar.
Genom att datera dessa sediment och jämföra dem med hur högt över havet sjön ligger idag kan vi beräkna tidigare havsnivåer och därmed tidpunkten då sjön slutade vara en havsvik.

Under några veckor i maj och juni 2008 undersöker Bohusläns museum ett område som ligger mellan 55 och 75 meter över havet. Vid tiden för den tidiga jägarstenåldern nådde vattnet ända hit upp. Då var Sunningebergen en ö som var cirka en kilometer i omkrets.

Den arkeologiska undersökningen fördelar sig på tre små områden. Med hjälp av grävmaskin har vi skalat av det översta lagret i dessa områden som alla ligger på olika nivåer. Efter så lång tid som 10 000 år finns det inte mycket bevarat. Vi hittar mest rester efter den flinta som människor har lämnat efter sig. Efterhand som vi gräver bort lager för lager sållar vi den sandiga jorden och sprutar vatten på den för att kunna upptäcka ännu fler fynd. Genom försiktig handgrävning hoppas vi också upptäcka andra saker som ligger precis under dagens marknivå, till exempel eldstäder. För att vidare förstå hur det såg ut på den tiden dokumenterar vi de arkeologiska lämningarna med digital utrustning. Kamera och totalstation är därför särskilt viktiga instrument.

Den arkeologiska undersökningen vid Sunningen fortsätter in i juni. En allmän visning kommer att hållas söndag den 1:a juni. För mer information om undersökningen, se Utgångspunkten:
http://www.utgangspunkten.se/ //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar