2008-05-22

En svala gör ingen sommar - men det gör flera!


De senaste dagarna har jag sett någon enstaka svala ute på Gustafsberg men i dag small det till och blev rena invasionen. Huvudstyrkan har anlänt och for som tättingar (vilket de ju faktiskt är) runt husen på skolgården och undersökte väl var de skulle börja bygga årets bon.
Den här svalan tog igen sig en stund på lampan över ingången till Skolhuset. Det var den förstås väl värd efter några hundra mils flygning. Och en annan förirrade sig till och med in i konferensrummet genom ett öppet fönster.
Härligt, sommaren är här!//

1 kommentar: