2020-08-31

Kungl Bohusläns Regementes Underofficerskår 1930

Klicka två gånger på bilden så blir den större!

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Detta foto satt i ett av mina album. Fotot är taget
av Almqvist : Maria Lundbäcks Eftr. Uddevalla.
Det står namn under varje bild.
Lättare att se om man klickar på fotot.
Mvh. Bill Rönnqvist  //

2020-08-30

Södra Hamngatan 15


Södra Hamngatan 15. (Eller möjligen 16?) I vart fall är bilden tagen innan man byggde det stora huset Södra Hamngatan 16, eller Grevinnans hus som det också kallas. Det byggdes 1937. Det finns några kortfattade anteckningar på bildens baksida.

"De två fönstren till vänster beboddes av George Lindgren som var kontorist. På vänstra sidan körde man in med häst och vagn. Stall och bod fanns bakom huset.

Till höger om huset fanns Otterbergs mjölk."  //

2020-08-29

Vackra träbåtar i Uddevalla

Insänt av Christian Vestergaard:

Några bilder från lördagens Träbåtsfestival vid Gästhamnen i staden. Det vita fartyget (närmast fotografen) heter Styrbjörn, och är byggd på Liljegrens båtvarv i Gbg. Detta så längesedan som 1912! Sjutton träbåtar kom till Uddevalla denna lördag.
Vh Christian Vestergaard
Katinka II är ett Orustbygge. Hon tillverkades 1984.
Vackert "uppkringlat" tamp i fören på träbåten STYRBJÖRN.  //

2020-08-28

Uppdatering Ångbåtskajen

Inte så mycket kvar av arbetena med skredsäkring av Ångbåtskajen som i framtiden väl näppeligen inte kan kallas just Ångbåtskajen?
Från sjösidan

2020-08-27

Populär bro har fått ett namn

Idag när jag för femtioelfte gången gick den nya vandringsleden Jorden runt på Gustafsberg upptäckte jag att någon döpt den populära bron över ravinen i dess bortre del. Förvaltarbron - Lång och stadig står det på två skyltar - en i varje ände av bron. En mig närstående menade att det anspelade på mig. Men så kan det väl ändå inte vara?? Eller, någon som vet bakgrunden till skyltarna?


2020-08-26

Sörviks badplats 1925 - Uppdaterad

Vi har nyligen diskuterat Sörviks badplats här på bloggen och på Facebook. Här kommer ytterligare en bild och den är från 1925 enligt en anteckning på baksidan.
Och på 1937 år ekonomiska karta kan vi se bryggan. Sörviks herrgård till höger.  //

Nu händer det äntligen något med Herrsta kvarn

Insänt av Marie Carlsson:

Hej Gunnar!
Här kommer en bild som äntligen visar att nu händer det något med detta verkligt fula
och illa tilltygade hus, som man ser på väg till Torp. Idag tog jag en promenad från ÖB
till Citygross - då kunde jag se bättre. Den gamla röda fallfärdiga "ladan" är riven, och
nu verkar huset också "hänga på sista versen".
Jag undrar vem som äger den marken, är det månne kommunen - och vad ska det bli
där nu? Förhoppningsvis blir det bara en uppstädad plats, som i framtiden kan bebyggas.
Eller vad tror du....
Hälsningar
Marie  //

2020-08-25

Känns gubbarna igen?

Vad är det här för ett gubbgäng? Jag känner igen två av dem. Båda står upp. Trea från vänster har vi Åke Seinknecht mest känd som en skicklig ljudtekniker som bl a har spelat in flera skivor med musikkåren Bohus Bataljon.

Och trea från höger har vi Arndt Winberg en legendarisk idrottsledare bl a.  //

2020-08-24

Sörviks badplats - Uppdaterad

Från Gert-Ove Uddgren kommer den här bilden. Damen är en släkting till honom och platsen skall vara Sörviks badplats. Jag kan bara inte räkna ut var den låg. Kan du?

Så här skriver Roger Borg:

”Sörviks badplats var belägen på västra udden av det berg som nu sprängts bort och malts ner. Innanför själva badplatsen fanns det ett campingområde och vid utfarten på gamla rikstvåan fanns vaktmästarbostad och en kiosk (där jag var stand in ibland). Vid utbyggnaden av varvet försvann badplatsen och hela Blåsoppebukten fylldes igen och blev främst plåtlager. Vid O-Ringens femdagarsorientering 2003 var ceremoniplatsen belägen där badplatsen fanns tidigare.”

/Roger Borg
///

2020-08-23

Torggatan 1950

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Här kommer Uddevalla Gossmusikkår på marsch.
Musikkåren såg till att de långa leden av folkskolebarn
höll takten fram till skolavslutningen i Uddevalla Kyrka.
Torggatan med sina affärer,JÄRN,där låg Eskilstunaboden
en av stadens järnbutiker,samt Gams-färghandel skymtar
fram bakom Glas och Porslin skylten.Lägg märke till
bilen på vänster sida, där ser vi musiklärare Löjtnant
Edvin Jakobsson i mörk kostym och vit mössa.
Foto:(album med tidningurklipp)
Mvh.Bill Rönnqvist.  /

2020-08-22

Nytt underlag på tennisbanan vid Skeppsviken

Som bäst pågår en upprustning av tennisbanan vid Skeppviken - Oljehamnsvägen. På fotbollsplanen intill ligger det staket och stolpar som förmodligen skall sättas upp runt tennisbanan. Det händer mycket i Uddevalla nu.  //

2020-08-21

Skeppsvikens camping

Skeppsvikens camping när den var som störst. Till vänster ser vi Långa ladan och rakt fram på andra sidan Göteborgsvägen ligger Bergsgården. Bensinstation och restaurang.  //

2020-08-20

2020-08-19

2020-08-18

Nya Bjursjövägen öppnar på fredag

 Lång tid har det tagit men när man nu ser den nylagda vägen mot Bjursjön så inser man att det var värt att vänta på. Projektledaren Edvard Hansson berättar för Uddevallabloggen att vägen kommer att öppnas för trafik på fredag. Det återstår en del justeringar mm innan vägen är helt klar.

Det är Markbygg som varit huvudentreprenör och NCC som utfört asfalteringen. Vägbanan är fem meter bred och den har höjts tack vare att man kunnat använda material som sprängts bort. Så någon risk för att vatten skall samlas på vägbanan är det inte. Djupa rejäla diken har grävts ut och den jorden har lagts på kolonilotterna ner mot Helenedal.

En risk som Edvard Hansson kan ana är att vägen har blivit så fin att den kan inbjuda till för höga hastigheter. När Uddevallabloggen var på plats ikväll kom det en bil i full fart på väg mot Helenedal - Bleket.

Snyggt jobbat Uddevalla kommun, Edvard Hansson, Markbygg och NCC!  //
2020-08-17

Hasselbackshuset från Klocktornet

En ovanlig bild på Hasselbackshuset, taget från Klocktornet. Lägg märke till verandataket som inte finns idag. Bilden är tagen av Maria Lundbäck 1912 och det passar ju bra då hon nu förärats med en plats med hennes namn framför Hasselbackshuset.  //

2020-08-16

Semestern är slut - alla reser hem

Så här såg det ut en gång i tiden då semestern var slut och alla reste hem från sina sommarställen vid kusten. Platsen är Torps vägskäl. Det är vänstertrafik, alltså före 3 september 1967, och vägen rakt fram är E 6:an med Grytingebacken där borta och till vänster om den ligger Ålderso. Till vänster är det Fiskebäckskilsvägen.

Och trafikpolisen hade svettiga dagar.  //

2020-08-15

Därför heter det Knapåsvägen

Mitt i bild ser du Knapåsvägen. Den går rakt igenom det område som kallas Knapåsen. Många som gjort lumpen på I 17 kanske känner igen namnet Knapåsen. Det var där som de värnpliktigas parkerade sina bilar.
 Men alla kanske inte vet varifrån namnet Knapåsen kommer? Området ägdes en gång av Gustafsbergsstiftelsen och stiftelsens grundare var Anders Knape och det är från hans efternamn namnet Knapåsen härstammar.

Ovanstående karta från 1896 finns i Gustafsbergsstiftelsens arkiv. Rubriken är svårläst men det står:
Karta öfver Åkerjorden till Knapåsen jemte täckdikningsförslag öfver en del deraf. Upprättad år 1896 af Lars Jansson.  //

2020-08-14

Uppdatering Norra Drottninggatan

 Ombyggnadsarbetena på Norra Drottninggatan och Lagerbergsgatan är nu igång igen.


Arbetena beräknas vara klara i december 2020.
Och så här kommer det att se ut.

Det man gör är detta enligt uddevalla.se:

  • Gatan ska få en enhetlig markbeläggning i form av bohuslänsk granit som motsvarar den på Kungsgatan. Mönsterläggningen kan dock komma att skilja sig något.
  • Gatan ska få betydande förbättringar i tillgängligheten. Ledstråk för synnedsatta och ökad framkomlighet för personer med rörelsehinder är viktiga sådana inslag.
  • Gatans bredd möjliggör en storskalig rumslösning för olika aktiviteter. Detta kommer att ta sitt främsta uttryck i kvarteret mellan Kungsgatan och Kilbäcksgatan.
  • Gatan ska få ny belysning och ny möblering. Liksom på Kungsgatan kommer den att linhängas mellan fasaderna och stolparna i gatumiljön försvinner.
  • Lindallén mellan Lagerbergsgatan och Kungsgatan kommer att bevaras.
  • Andra inslag som diskuteras är en scen vid Hallmans hörna, en bronsskulptur med anknytning till Uddevallas industriella historia, cykelstråk med tillhörande cykelparkering och en gestaltning av korsningen Norra Drottninggatan och Kilbäcksgatan.
  • I övrigt kommer man att känna igen sig i de detaljer som redan finns på Kungsgatan i form av bänkar, planteringskärl och materialval för ledstråk.

2020-08-13

När kan denna bilden vara tagen?

Vi är förstås många som känner igen vyn. Men när kan den vara tagen? Inte lika lätt att säga tvärsäkert, men det finns några ledtrådar.  //

2020-08-12

En kulturell födelsedag

Jag föddes den 12 augusti 1945 kl 07.00. Min mor sa alltid att för att jag föddes så tidigt har jag också varit morgonpigg. Och så har jag alltid hört att när man blir äldre så behöver man mindre sömn. Jag tycker tvärtemot att jag hellre sover längre när jag nu uppnått en aktningsvärd ålder.

Hur som helst så tog hustrun och jag bilen till Tjurpannans naturreservat i Grebbestad där ingen av oss hade varit tidigare. Det blev en härlig dag. På vägen upp stannade vi vid rastplatsen vid Tanums världsarv där man ser ut över större delen av världsarvsområdet Rastplatsen är otroligt fin.

Efter ett par timmar ute på Tjurpannan besökte vi Greby gravfält och den spännande stenlabyrinten vid Ulmekärr.

Och nu ikväll strular tekniken men klicka på play så tror jag att ni kan se filmerna.  //

2020-08-11

Farväl T/S BRITTA

Idag lämnade för alltid (?) Uddevallas skolfartyg T/S BRITTA hemmahamnen. Dan Turesson tog bilden då han mötte henne vid Hjältön mitt på dagen. BRITTA har fått nya ägare från Nordirland där hon skall fortsätta som skolfartyg.  //

Landbadet öppnar igen

Politiken fick gripa in då ett tjänstemannabeslut stängde landbadet, som nu öppnar igen.

Så här skriver Annelie Högberg (S), ordförande i Kultur och Fritidsnämnden, på Facebook:

Fanns inget beslut från oss politiker att stänga denna veckan. Däremot har vi givit uppdraget att öppna igen. Vi har en bra dialog mellan politiker och tjänstepersoner och personal som snabbt fixar detta.
I morgon öppnar badet igen och har öppet sommarlovet ut. Kiosken kommer tyvärr vara stängd.
Vänliga hälsningar
Annelie Högberg (S)
Ordf. Kultur och Fritidsnämnden.  //


2020-08-10

Landbadet stängt - helt otroligt

Fr o m idag är landbadet stängt för säsongen. Med fortsatt högsommarvärme och en vecka kvar till skolstarten så stänger Kultur och Fritid landbadet mitt framför näsan på badsugna Uddevallabor. Det ryktades igår på Facebook att gårdagen var sista dagen då landbadet skulle vara öppet. Någon skrev att personalen i kiosken hade sagt det!

Ingen information på kommunens hemsida (förrän idag). Kanske dags att anlita informationsavdelningen om nu Kultur och Fritid inte klarar av att informera i god tid!  //

2020-08-09

Ytterligare en bild med köksbyggnaden på Gustafsberg

Här är ytterligare en bild där köksbyggnaden på Gustafsberg finns med. Det är byggnaden som låg där Snäckans uteservering ligger idag. Även på denna bilden ser vi en buss som står vid hållplatsen i närheten av varmbadhuset. Den här bilden finns i Jacobowskys bok om Gustafsberg. Boken är tryckt 1958 så bilden är äldre än så.
Här är bilden jag hade ute för ett par dar sedan. På baksidan står det årtalet 1966 men det fanns de som var tveksamma till det. Frågan är om det är samma buss vi ser på båda bilderna?
Och på denna bilden ser vi köksbyggnaden till vänster. Här finns det inga fönster på gaveln och byggnaden är lägre än på de andra byggnaderna.  //

2020-08-06

På lördag-söndag - i stället för Gustafsbergsdagarna

På lördag - söndag skulle årets Gustafsbergsdagar ägt rum, men som bekant tvingades vi ställa in pga corona. MEN, det händer ändå saker på Gustafsberg dessa dagar.

Lördag och söndag visar Bohusläns guider den gamla badorten. Start vid varmbadhuset kl 11 och kl 14 båda dagarna. Det är fru Gustavsson och fru Cederfeldt som guidar oss runt och man får komma in i Varmbadhuset, Slottet, Hälsokällan, Societetshuset och Skolhuset.
Och därtill kommer jag kl 12.30 båda dagarna att visa arkivet. Max fem personer (corona) åt gången.

VÄLKOMNA!!!! //

2020-08-05

Oskar Hansson i Uggelhult

Bilden är märkt Oskar Hansson, Uggelhult, på baksidan. Någon som kan berätta vem han var och kanske rentav känner igen motorcyklarna?  //

2020-08-04

Gustafsberg 1966

En intressant bild från Gustafsberg 1966. Till vänster ser vi den gamla köksbyggnaden. Där fanns ursprungligen badrestaurangens kök. Maten lagades där och bars sedan upp till restaurangen. Senare byggdes huset om för uthyrning till sommargäster. Idag är huset borta. Det låg där Snäckans uteservering ligger idag.

Jag antar att bussen på bilden var den som skolhemspojkarna åkte in till stan med. Busshållsplatsens skylt ser vi till höger. De andra byggnaderna finns idag. Snäckan byggdes ut mot baksidan 2011. På Slottets gavel anar man "järnbalkongerna" som ingick i brandutrymningssystemet.

Uppe på berget strax till höger om Slottet ser vi Fjällstugan och till höger rakt ovanför Snäckan ser vi Bikupan och bakom den skymtar Tvåan.  //

2020-08-03

Uddevallabor på biltur 1929

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Så här var man klädd 1929 när man var
på biltur.Utan att nämna några namn, så
är det fyra musiker från I 17 som är
ute och finåker en söndag.
Vad det är för märke på bilen vet jag inte,
kan vara en ford?
Foto:(privat)
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-08-02

Ångfartyget Uddevalla när det trafikerade Marstrand och Göteborg

Insänt av Gunilla LÖfberg:

Hej Gunnar!

Jag är trogen läsare av Uddevallabloggen, mycket intressanta inlägg från förr och nu. Jag bodde i Uddevalla fram till 1975, då jag flyttade till Västerås och har blivit kvar här. Vi har träffats några gånger, då vi bott på Vandrarhemmet invid gamla skolan.

När jag gick igenom min mors gamla fotoalbum från Uddevalla dök jag på några bilder, som jag undrar om du är intresserad av att förmedla ut eller kan ge mig mer information om.

Det första visar Ångfartyget "Uddevalla". När trafikerade det Uddevalla-Marstrand, Uddevalla-Göteborg? Min mor med väninnor åkte med detta fartyg till förmodligen Marstrand mellan 1925-1930 någon gång.
Det andra fotot visar min mor till höger och en väninna ombord på "Uddevalla" vid denna resa.
Det tredje fotot visar Olympiabadet i Marstrand, från sjösidan. De besökta Marstrand, för det finns även foton där de sitter på sockeln till Oscar II staty utanför Societetshuset. Rutchbanan som går utanför badhuset installerades 1925 har jag läst mig till.

Det vore mycket intressant att få lite mer historia om detta, då jag även håller på med släktforskning. Du är ju en stor historiker och kännare av trakterna i Bohuslän.

Med vänlig sommarhälsning


Gunilla Löfberg

2020-08-01

Gruppfälttävlan mm på I 17 1958 - 59

Film från Bohusläns Försvarsmuseum. Speakerröst Holger Rehnberg och ytterligare någon. //