2020-08-14

Uppdatering Norra Drottninggatan

 Ombyggnadsarbetena på Norra Drottninggatan och Lagerbergsgatan är nu igång igen.


Arbetena beräknas vara klara i december 2020.
Och så här kommer det att se ut.

Det man gör är detta enligt uddevalla.se:

  • Gatan ska få en enhetlig markbeläggning i form av bohuslänsk granit som motsvarar den på Kungsgatan. Mönsterläggningen kan dock komma att skilja sig något.
  • Gatan ska få betydande förbättringar i tillgängligheten. Ledstråk för synnedsatta och ökad framkomlighet för personer med rörelsehinder är viktiga sådana inslag.
  • Gatans bredd möjliggör en storskalig rumslösning för olika aktiviteter. Detta kommer att ta sitt främsta uttryck i kvarteret mellan Kungsgatan och Kilbäcksgatan.
  • Gatan ska få ny belysning och ny möblering. Liksom på Kungsgatan kommer den att linhängas mellan fasaderna och stolparna i gatumiljön försvinner.
  • Lindallén mellan Lagerbergsgatan och Kungsgatan kommer att bevaras.
  • Andra inslag som diskuteras är en scen vid Hallmans hörna, en bronsskulptur med anknytning till Uddevallas industriella historia, cykelstråk med tillhörande cykelparkering och en gestaltning av korsningen Norra Drottninggatan och Kilbäcksgatan.
  • I övrigt kommer man att känna igen sig i de detaljer som redan finns på Kungsgatan i form av bänkar, planteringskärl och materialval för ledstråk.

1 kommentar:

  1. Skulle vara bra om ni markerade cykelbanorna lite bättre!! Tack på förhand!

    SvaraRadera