2020-08-09

Ytterligare en bild med köksbyggnaden på Gustafsberg

Här är ytterligare en bild där köksbyggnaden på Gustafsberg finns med. Det är byggnaden som låg där Snäckans uteservering ligger idag. Även på denna bilden ser vi en buss som står vid hållplatsen i närheten av varmbadhuset. Den här bilden finns i Jacobowskys bok om Gustafsberg. Boken är tryckt 1958 så bilden är äldre än så.
Här är bilden jag hade ute för ett par dar sedan. På baksidan står det årtalet 1966 men det fanns de som var tveksamma till det. Frågan är om det är samma buss vi ser på båda bilderna?
Och på denna bilden ser vi köksbyggnaden till vänster. Här finns det inga fönster på gaveln och byggnaden är lägre än på de andra byggnaderna.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar