2014-07-31

Landbadet stängt inför Oddebollen

De senaste dagarna har de som sökt sig till Landbadet möts av sådana här skyltar. Det råder badförbud på det populära Landbadet på grund av för hög klorhalt vilket i sin tur beror på ett tekniskt fel i reningsverket.

Det är förstås synnerligen olyckligt då Uddevalla i morgon invaderas av ett par tusen spelare, ledare och anhöriga som skall delta i årets upplaga av Oddebollen på Gustafsberg. Över 200 lag är anmälda och en av de stora attraktionerna vid sidan om matcherna brukar vara Landbadet.
Anläggningsansvarige Bengt Alm på Kultur och Fritid säger i kväll till Uddevallabloggen att reningsverket står stilla och att man inväntar en reservdel som skall komma i morgon kl 09. Då skall den monteras och sedan skall reningsverket startas och tidigast i morgon eftermiddag, men troligare på lördag kommer badförbudet att kunna hävas.

Tur i oturen är ändå att badtemperaturen i havet vid Sörkullen nu ligger på 23 grader vilket redan i kväll hade lockat många Oddebollare till ett dopp.  //

2014-07-30

Spännande upptäckter vid arkeologisk grävning i Hasselbacken

Vi de pågående arkeologiska utgrävningarna i Hasselbacken har en del intressanta fynd gjorts. Ett danskt silvermynt från 1657 till exempel. Och så de här imponerande kalktunnorna som var nedgrävda i marken.
Det här är tre av fyra tunnor. Den fjärde hittades tidigare bortanför nummer tre.
Grävningsledaren, arkeologen Niklas Ytterberg, berättar om vad man hittat hittills i Hasselbacken.
På eftermiddagen började man att "öppna" tunnorna och skala av kalken som legat i underjorden i kanske 300 år.
e
En van grävmaskinist är till stor hjälp vid arkeologiska utgrävningar,
Det här är tunnans botten som vänts upp av grävmaskinisten. Man ser spår av det trävirke som tunnan varit gjord av men som i det stora hela multnat bort.
En forskare från Uppsala Universitet var på plats och tog prover på kalken för framtida analyser.
De arkeologiska utgrävningarna äger rum på den plats där den "spanska trappan" skall byggas och vara klara till den 11 augusti.  //

2014-07-29

Ett välkomnande till Uddevalla

Tro det eller ej, men den här texten på stora skyltar mötte de besökande som reste in till Uddevalla på 1960-talet. Jag minns det som igår. En av skyltarna stod på höger sidan innan man kom fram till Hästepallarna i höjd med parkeringen till Bodele badplats.

Man kan undra vad stadens turismansvariga tänkte på när man fastställde denna slogan?

Kanske ville man leva upp till den skräck Vänersborgarna kände på 1700-talet då de lämnade sin stad På stora skyltar stod det:

"Ehvart man resa tänkt är bäst sig Gud befalla:
Här utgår vägen åt Bohus och Uddevalla." //

2014-07-28

När GAM:s låg i östra rådhusflygeln

GAM:s färghandel är mycket gammal. GAM kommer av initialerna till G A Magnusson. Affären har flyttat runt. Kilbäcksgatan, Rådhusets östra flygel som på bilden och 1940 flyttade den snett över bgatan till lokalen som Danske Bank har nu i hörnet Kungstorget - Kungsgatan.

Antagligen är herrarna på bilden några prominenta Uddevallabor. Någon kanske känner igen den. Och bilen? Uddevallabloggens läsare brukar vara duktiga på att tala om märke, årsmodell mm.  //

2014-07-27

Självaste kung Karl XIII på Gustafsberg

I dag för 200 år sedan var det kung Karl XIII:s tur att besöka Gustafsberg för ett bad i det nya varmbadhuset. Det är samma dag som kronprins Karl Johan beger sig iväg norrut för att ta befälet över armén inför det förestående anfallet mot Norge.

Karl XIII hade nu hört om de fantastiska baden av både drottningen, Oscar och kronprins Karl Johan. Och trots att han hade svårt att förflytta sig efter ett slaganfall så blev lockelsen för stor för att han skulle avstå från ett Gustafsbergsbesök.
Beviset för att kungen var på Gustafsberg och badade i det nya varmbadhuset ser vi längst ner på den här sidan i badinskrivningsjournalen från 1814. Kungen anslöt dock snart till flottan som deltog i anfallet mot Norge. Det var förstås viktigt att han deltog i anfallet och då var det förstås bekvämare för honom ombord på ett skepp än att följa i arméns fotspår över stock och sten.  //

2014-07-25

Bernadotte upptäcker de varma baden på Gustafsberg

Det kan ha varit i detta badkaret på Gustafsberg som Bernadotte badade i dag för 200 år sedan. När man 1983-84 byggde om varmbadhuset till vandrarhem sparade man detta badrum i sitt ursprungliga skick.

Ni minns väl att i går den 24 juli var det exakt 200 år sedan den 15-årige Oscar Bernadotte badade i det nya varmbadhuset på Gustafsberg. Vad berättade han för sin pappa kronprinsen Carl Johan då han kom "hem" till Lars Wennerbergs hus vid torget i Uddevalla?
Jag tror att han var ganska entusiastisk för redan morgonen därpå var han tillbaka och då med sin pappa kronprinsen. Säkert hade han beskrivit hur skönt det hade varit att få sig ett gott, varmt och renande bad. Sådant var man vid den här tiden inte bortskämda med ens om man var kunglig.

Som vi ser i badinskrivningsjournalen för den 25 juli ovan, dvs i dag för exakt 200 år sedan, så står det Dito, dvs Oscar, och Hans Kongl Höghet Kronprinsen Carl Johan. Vidare ser  vi:

Herr Kammarherren Baron De Geer
Herr General Björnstjerna
Herr General Cardell

Det var således en nybadad kronprins Carl Johan som strax skulle komma att anfalla Norge.

Jag citerar Sten Kristiansson igen:

"De främmande sändebuden dröjde ännu några dagar i Uddevalla under ständiga överläggningar med svenska regeringen. Under tiden uppmjukades kronprinsens inställning. I Uddevalla fick han brev från sin väninna, den berömda franska författarinnan madame de Stael, som däri sökte påverka honom att antaga den norska konstitutionen och endast kräva, att Sveriges konung skulle intaga prins Kristians plats. Brevet gjorde intryck och Karl Johan lät indraga den redan färdiga ströskriften. På måndagen den 25 juli hölls en viktig överläggning i utrikesministern von Engeströms närvaro. Man beslöt därför att Norge skulle erhålla egen nationalförsamling. Men detta var sista budet."  //

2014-07-24

Oscar badade på Gustafsberg och drottningen anlände till Uddevalla

I dag för 200 år sedan anlände den förste representanten för kungafamiljen till varmbadhuset på Gustafsberg. Det var Bernadottes 15-årige som Oscar som redan lärt sig svenska, vilket gjorde honom mycket populär. Han hade anlänt till Uddevalla tillsammans med sin far dagen före.
I Gustafsbergsstiftelsens arkiv finns badinskrivningsjournalerna bevarade och här ser vi vilka som kom till det nya varmbadhuset på Gustafsberg för ett stärkande bad den 24 juli 1814:

Herr Major Thim
Herr Regeringsrådet Lenmoen
Herr Baron von Essen
Herr Öfverste Reutersköld
Kammarherren Baron De Geer
Herr Öfverste Lieutnanten Baron Cederström
Herr Öfversten Peiron
Hans Kongl. Höghet Hertig Joseph Frans Oscar

Denne unge gossen skulle 1844 komma att efterträda sin far Karl XIV Johan på Sveriges tron. Han blev således kung Oscar I och var kung fram till 1859.

På kvällen denna söndag den 24 juli anlände så drottningen Hedvig Elisabeth Charlotta till Uddevalla. Vi citerar återigen Sten Kristiansson:

"Karl Johan, som var mycket angelägen att visa sig uppmärksam mot drottningen, hade ridit henne till mötes ett stycke bortom Kuröds bro med hela sin stab och en avdelning av gardet. I staden upprepades hyllningarna från föregående dag och Pontin säger, att intåget verkligen var högtidligt, så mycket mer som vädret denna söndagskväll var strålande vackert. Drottningen blev överraskad av det hjärtliga mottagandet. Hon var vid denna tid ej van vid sådant, ty hon var ej populär i Stockholm, där folkmeningen ännu ej kunde glömma att hon hört till den nyss avlidne kronprins Karl Augusts motståndare.

Med sin godmodiga anspråkslöshet skriver hon i ett brev om mottagandet i Uddevalla: "Det var väl någon sorts återglans, eller möjligen var det för min egen skull, ty jag försökte då att vara artig och uppmärksam tillbaka.

Den 15-årige arvprinsen Oskar, som redan talade god svenska, hade åtföljt sin fader, och alltså kunde kyrkoherde Rabe anteckna, att landets hela kungahus nu var samlat i Uddevalla, vilket aldrig någonsin varit fallet. Riktigt sant var det inte, ty en person saknades och var t.o.m. långt borta. Det var kronprinsessan Desideria, som bättre trivdes i Paris och ej ens nu - efter Napoleons fall - tänkte resa till Sverige.  //

2014-07-23

Karl XIII anlände till Uddevalla

Den 23 juli 1814, i dag för exakt 200 år sedan, anlände kung Karl XIII till Uddevalla i akt och mening med att delta i anfallet mot Norge. Kronprins Karl Johan hade anlänt två dagar tidigare och var i full färd med att förbereda anfallet mot Norge.

Uddevallas store historieskrivare Sten Kristiansson skriver:

"På lördagen den 23 juli ankom den gamle konungen, enligt överste Brelins anteckningar sextiden på kvällen. På morgonen hade den långa karavanen brutit upp från Lidköping, vilket var sista nattlägret på färden från Stockholm. Det var en etapp som säkerligen var besvärlig i den svåra hettan (alltså precis som i dag 2014, min kommentar). De väntande folkmassorna blevo i regel besvikna på en kungsskjuts, ty den kom i omvänd ordning mot vad man tyckte att den skulle. Trossen och särskilt kökspersonalen jagade i förväg för att ha allt i ordning till herrskapets  ankomst. Något annat än kallmat kunde ej bjudas på färden. Konungen fick logi i det flera gånger omnämnda huset vid torgets sydvästra hörn, tillhörigt kommerserådet Åberg. Det var det vidlyftiga köksdepartementet som drev ut magistraten ur dess lokaler. Arkivet fick dock vara kvar, besynnerligt nog".
Det var i det Åbergska huset, i torgets sydvästra hörn, som konungen och senare drottningen bodde under sitt besök i Uddevalla.  //

2014-07-22

Villa Elfkullen nu på internet

Så är det klart. Föreningen Villa Elfkullen finns nu på internet på adressen http://elfkullen.com/ . Här kan du läsa allt om föreningen som räddade Ture Malmgrens hus undan grävskoporna. Här kan du också bli medlem och stötta föreningen som vårdar ett av Uddevallas mest säregna hus.  //

2014-07-21

200-årsdagen av kronprins Karl Johans ankomst till Uddevalla

I dag är det precis 200 år sedan Sveriges kronprins Karl Johan, Jean Baptiste Bernadotte, anlände till Uddevalla. Det var hans första besök i staden men det skulle inte bli hans sista. Under många år passerade han staden på sin väg till Norge.

Kronprins Karl Johans ankomst till staden den 21 juli 1814 kom sig av att Sverige i Kielfreden i januari samma år hade tillerkänts Norge, som dittills hade varit ett dansk lydrike i 450 år.

Som alla vet ville norrmännen inte komma under svensk överhöghet utan förklarade sig självständiga och antog en ny grundlag (grundloven) den 17 maj.

Det kunde förstås inte Sverige tolerera utan inledde förberedelser för ett anfall mot Norge.
Bild Lennart Karlsson ur boken Historien om Uddevalla.

Kronprins Karl Johan ledde den svenska armén med sina 50 000 man som sedan en tid var på marsch från kontinenten

Den 15 juni hade Uddevallaborna fått veta genom landshövding von Rosen att kronprinsen var att förvänta. Det gällde att ordna med logi åt honom, ävensom åt generalstaben: ”Utom den våning som bör avsättas för Hans Kunglig Höghet, anser jag att Dess Generalstab  och öfriga Suite behöfva så många rum som finnas uti fem eller sex af de större husen. Meublerne, i synnerhet i H.K. Höghets rum, böra wara snygga och beqwäma”.

Den 20 juni skrev landshövding von Rosen och omtalade att både konungen och drottningen skulle komma och efter ytterligare en dag även en stormaktskommission. Landshövdingen ansåg sig tvungen att själv resa upp till Uddevalla för att ordna alla detaljer.

Det gamla kungaparet skulle naturligtvis ha bästa och bekvämaste logering. Vad den skröplige Karl XIII beträffar, tillsades särskilt om rum på nedre botten. Han hade efter ett slaganfall svårt att gå och begagnade krycka. Även kansliet medföljde och skulle ha rum i närmaste grannskapet.

Så kommo de främmande sändebuden som skulle inlogeras ”som deras värdighet kräver”. Då alla de höga personerna åtföljdes av talrik betjäning, blev inom kort varje tänkbart utrymme upptaget, och magistraten måste anhålla att få placera två statsråd på respektive Annegreteberg och Valkesborg. Detta medgavs, om blott skjutsar ständigt hölls tillgängliga. Utrikesministern (Sveriges första, min kommentar) von Engeström tycks ha fått logi inne i staden.
Kronprinsen anlände således den 21 juli och kallade genast till sig de utländska sändebuden i Lars Wennerbergs hus. Wennerbergs hus är detsamma som västra flygeln i våra dagars rådhus. Här pågick förhandlingar till kl 02 på natten. Själva rådhuset var under uppbyggnad och bara den första våningen var klar. Minns att Uddevalla hade brunnit ner till grunden åtta år tidigare och spåren av branden fanns kvar.

Karl Johan ville tvinga Norge till underkastelse utan blodspillan och uppgiften sändebuden fick var att förmedla till norrmännen att det skulle vara utsiktslöst att försvara sig.
Jag tror att förhandlingarna skedde på andra våningen i Wennerbergs hus och att kronprinsen och sonen Oscar bodde i tredje våningen. Där är förstås helt förändrat men lite roligt är det att på en av kakelugnarna sitter det en handskriven lapp upptejpad. Den satt där för många år sedan jag var på besök där och den sitter där ännu.

Och det är inte heller osannolikt att Karl Johan kom att övernatta här fler gånger sedan han blivit kung 1818 för Norge och Sverige.
Kronprins Karl Johan hade med sig sin 15-årige son Oscar och med all säkerhet bodde Oscar med sin pappa i Wennerbergs hus. Dock var aldrig Karl Johans hustru Desideria med i Uddevalla.

Jag kommer att berätta mer de kommande dagarna om händelseutvecklingen sommaren 1814 då Sverige styrdes från Uddevalla.  //

2014-07-20

THAMES HIGHWAY har anlöpt Uddevalla hamn

 Foto Dan Turesson.

Idag vid lunchtid anlände THAMES HIGHWAY för att hämta den sedvanliga lasten av "new and used chassi. Hon kommer närmast från St Petersburg.

På Skeppsholmspiren står lasten och väntar.  //

2014-07-19

Passa på att åka med Skärgårdsbåtarna

Skärgårdsbåtarna är populärare än på länge. I dag var det så mycket folk som åkte med M/S SUNNINGEN så det tog lång tid vid varje brygga att släppa iland och ta ombord passagerare. Därför var det förseningar större delen av dagen, men vad gör det  när det är så härligt väder. Turlistor hittar du på www.skargardsbatarna.se  //

Årets Taubedag publiksuccé

Den traditionella Taubedagen med Visans vänner vid Bohusläns museum ägde rum i strålande väder i dag. Ja vädret var nästan för bra och många sökte skydd i skuggan. Årets gästartist var Per Sörman.
Publiken var talrik och njöt av den fina underhållningen i en och en halv timme.
Vissa hade en egen och upphöjd åskådarplats.  //

2014-07-18

"Böjda krana" i Helsingör

I Uddevalla hade vi den s.k. "böjda krana" i hamnen i många år. Nu finns det Uddevallabor som tycker att den skulle ha bevarats och rentav K-märkts.

Den 15 maj var jag tillsammans med övriga styrelseledamöter i Sveriges Sjömanhusmuseum i Helsingör. Och där hittade jag denna "böjda krana" som har bevarats som ett kulturminne. Visst hade det varit fint om Uddevalla hade haft kvar sin!  //

2014-07-17

Lastning av tunnor till sillfiske

Uddevalla Tunnfabrik producerade tusentals tunnor genom åren. Här lastas tomma tunnor, kanske till det stora Islandsfisket. "Böjda krana" ser rätt ny ut.  //

Svitzer Gaia lättar på trycket

Insänd bild av Dan Tyresson.

I dag på förmiddagen var det en pampig syn på Byfjorden då bogserbåten Svitzer Gaia provade sina vattenkanoner.  //

2014-07-16

Stefan Rodin och hans flygande filmkamera

Minns ni den fina filmen Gustafsberg från ovan på Uddevallabloggen häromdagen? Bakom signaturen Cutlass Driver döljer sig Stefan Rodin och det var alltså han som gjort den fina filmen från Gustafsberg.

I dag hade jag nöjet att träffa Stefan på Kungstorget där han demonstrerade sin "drönare" som han använder då han vill filma saker och ting från ovan. Det är förstås en avancerad maskin men ändå inte oöverkomlig i pris för den som vill skaffa sig en dylik. De finns på nätet från 10 000 kr och uppåt.
Här ser vi undersidan av drönaren. Kameran är gyroupphängd och stabiliserad varför det inte blir några skakningar då den filmar.
Manöverpanelen ser ganska enkel ut men är förstås väldigt avancerad. På en iPhone via en särskild app kan han se samma vy som kameran där uppe i luften.
Stefan har ett förflutet som egen företagare i tryckeribranschen men jobbar nu som IT-tekniker på Uddevalla kommun. Han ser många möjliga användningsområden för sin flygande kamera. Exempelvis skulle han kunna hjälpa till att inspektera byggnader på hög höjd. Kyrktorn, broar, skyskrapor, ja det är nog bara fantasin som sätter gränser för vad han kan använda drönaren till.  //

Kommunen fortsätter att bötfälla dem som använder P-skiva

Trots att polisen avskriver p-böterna (250 kr) för dem som i god tro använder p-skiva och sedan överklagar böterna fortsätter parkeringsvakterna att skriva ut böter för dem som ännu inte nåtts av information om att p-skivan inte längre gäller.

Så här skrev polisen när Nils Carlsson överklagade sina p-böter:

"På p-automaten står det att p-biljett skall användas (fritt 2 timmar). Borde också stått att p-skiva ej gäller. Inbetalt belopp kommer av denna anledning att återbetalas."

Uddevallabloggen blev idag uppvaktad av en upprörd Uddevallakvinna som nyligen fått p-böter på Södra Hamngatan efter att i god tro ha lagt p-skivan i vindrutan.
Jag tänkte att hon har säkert missat att det står att p-skiva inte gäller, men jag tog en tur till de kommunala p-platserna i centrum och döm om min förvåning när jag konstaterar att det fortfarande inte kommit upp information om att p-skiva inte gäller på automaterna.

Alltså hur svårt kan det vara?

Jag har förståelse för att det i semestertider kan vara svårt att få fram klisterdekaler med rätt information så därför torde det snabbaste vara att ändra instruktionen till p-vakterna att till dess att rätt information kommit upp godkänna p-skivan.

Detta händer antagligen dagligen och de som inte känner till de nya reglerna betalar sannolikt böterna. De som inte finner sig i att bli bötfällda överklagar till polisen och får alltså rätt och pengarna tillbaka. //

2014-07-14

Full fart på Friskis och Svettis


Man ser dem minst en kväll i veckan på Gustafsberg, gamla och unga i Friskis och Svettis. Och vad gör väl det att det hade spöregnat några timmar tidigare. Ingen såg ut att bli blöt. 
Och så här såg det ut förr (eller under Gustafsbergsdagarna om man så vill). Gymnastik enligt den gamla skolan.  //

2014-07-13

På låg höjd över Gustafsberg

I går lades den här filmen ut på Youtube av signaturen Cutlass Driver. Jag tycker den är fin och vill dela med mig till Uddevallabloggens läsare. Men hur är den gjord, en drönare med filmkamera? Cutlass Driver får gärna berätta för oss hur han/hon har gått till väga.  //