2014-07-01

Herman Zetterbergs födelsedag

Om Herman Zetterberg hade levt hade han i dag fyllt 110 år. Han föddes på Gustafsberg den 1 juli 1904. Varje år på hans födelsedag sammanträder den stiftelse som bär hans namn. Han beslutade själv i sitt testamente att stiftelsen skulle bildas.

Stiftelsens ändamål är enligt dess stadgar:

”att den disponibla avkastningen används för alla sådana åtgärder, som tjänar till att bevara eller beskriva alla slag av kulturminnen (t.ex. byggnader, inventarier, fornlämningar, folktraditioner och ortsbeskrivningar), som hänför sig till Bohuslän. I den mån åtgärderna av sådant slag avser Gustafsbergs badort, har dessa åtgärder företräde, om de i övrigt är lämpliga och ändamålsenliga”.

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av landshövdingen (eller den som han utser), landsantikvarien (i dag chefen för Bohusläns museum) samt den förvaltande direktören på Gustafsbergsstiftelsen.
Museichef Hans Kindgren, stiftelsens sekreterare Lena-Britt Hansson, Danske bank, undertecknad samt landshövding Lars Bäckström framför Skolhuset på Gustafsberg vid styrelsemötet i dag..

Vid styrelsemötena behandlar vi ansökningar som kommit in och beviljar medel till sådant som vi bedömer motsvara ändamålen för stiftelsen.

Läs mer om Herman Zetterberg och hur man ansöker om medel på stiftelsens hemsida http://hermanzetterbergstiftelsen.se/ .

Och enligt traditionen skall stiftelsen på hans födelsedag, genom den förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen, sätta ner en blomma på hans grav på Norra Kyrkogården och det verkställde jag i dag för sjunde gången.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar