2014-07-17

Lastning av tunnor till sillfiske

Uddevalla Tunnfabrik producerade tusentals tunnor genom åren. Här lastas tomma tunnor, kanske till det stora Islandsfisket. "Böjda krana" ser rätt ny ut.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar