2021-05-05

Kajkanten har öppnat

Kajkanten har öppnat efter att ha varit stängd lika länge som Bohusläns museum varit det. Men nu har man öppnat igen trots att museet inte gjort det. Tyvärr är det inte öppet på helgerna ännu. Entrén till Kajkanten sker ifrån uteserveringen men annars var det sig likt.  //

Vägomläggning på Västgötavägen

 

Nästa fas i brandstationsbygget är att bygga en rondell på Västgötavägen. Därför har nu vägen lagts om enligt skissen. Man svänger vänster vid Hallakiosken och följer orange vägvisning och kommer ut på Västgötavägen igen strax efter Byggmax. Det går ganska fort på omläggningsvägen som är asfalterad, men klart snabbare är om man undviker Västgötavägen och åker 44:an istället.  //

2021-05-04

Uddevallas första brandstation

Uddevallas brandkår bildades 1903 och fick sin första brandstation 1905. Arkitekt var stadsingenjören, tillika den förste stadsarkitekten, Herder Lindeberg.

Man hade länge diskuterat att man skulle ändra på den gamla organisationen med brandbodar ute i varje kvarter. Brandkåren räknade då 800 man i sin organisation, vilket innebar att praktiskt taget varje man ingick i brandförsvaret. Det som avgjorde placeringen av den nya brandstationen var närheten till tändsticksfabriken i kvarteret Herrnhut.

Tändsticksfabriken hade en egen brandstyrka av naturliga skäl. Vad vore då naturligare än att brandstyrkan på tändsticksfabriken kom att utgöra också stadens första kasernerade brandkår i den nya brandstationen?

Hit flyttade brandsoldaterna in med sina familjer. Ett rum och kök fick de. Det gällde inte brandchefen vars lägenhet bestod av sju rum och kök. Uddevallas legendariske brandchef Eric Ström tyckte det var alldeles för stort för honom, som bodde själv, så han gjorde helt sonika om det stora vardagsrummet till pingislokal för brandsoldaterna, För det fick han bannor av brandstyrelsen men det bekymrade inte Eric Ström.

Utryckningsfordonen bakom de stora portarna bestod av hästanspända brandvagnar. När larmet gick åkte brandmännen ner i vagnhallen på den klassiska ledstången. Det gick snabbt. Hästarna var stallade på brandstationens baksida så dessa skulle hämtas och sedan spännas för innan utryckning kunde ske.

Av ett stadsfullmäktigeprotokoll kan man läsa att man äskade extra pengar för att köpa in en ny häst istället för den som var folkilsken och brukade bita brandmannen som skulle får hästen på plats mellan skaklarna. 


Så småningom blev brandkåren automobiliserad och den första brandbilen var en Tidaholmare med hårdgummijul. Den finns kvar idag på Tidaholms museum och lånades hit till Uddevalla vid hundraårsjubileet 2003.

Den första ambulansen i Uddevalla fanns på epidemisjukhuset i Kapelle och kördes av vaktmästaren där. Han bodde på norr och eftersom han var en viktig person så var han en av de första som hade egen telefon. När larmet gick tog han cykeln till Kapelle och hämtade ambulansen och "ryckte ut". Han var ensam i ambulansen så det förutsatte att det fanns folk på plats dit han skulle för att hjälpa till att lasta de sjuke eller skadade. Detta var fortfarande i landstingets regi.

Så småningom tog Uddevalla stad över ambulansverksamheten, men det fanns inget ambulansgarage och Eric Ström tyckte det dröjde för länge innan brandstyrelsen tog beslut om bygget så han lät brandmännen själva bygga ett garage intill brandstationen. Det var Uddevallas första svartbygge. Idag är ambulansverksameten tillbaka i landstingets regi, eller rättare regionens som det heter nu.

Eric Ström var mycket aktiv för byggandet av en ny brandstation, den nuvarande. Den invigdes med pompa och ståt 1960. Och nu skall den om några år överges då en ny brandstation byggs under de närmaste åren.

Lite brandhistoria hittar jag i Tidningsarkivet och träfflistan ser ni nedan. Artiklarna finns att läsa hos Bohusläns Föreningsarkiv som har sina lokaler på Bohusläns museum.

1854-06-15 Frivilliga brandkåren i Uddevalla fick en ny fana av Bernhardine- och Pauline Hasselgren. Fanor.

1879-01-20 Brandkårens kungörelse, personer hwilka födde efter d. 31 Dec.1824 och före d.1 jan. 1861 äro pligtige att tjänstgöra.

1880-04-26 "Uddevalla brandkår ""slangavdelningen"" kallas till övning wid sprutboden ""Museum"", ons. 28 april kl.7 e.m. Avdelningschefen."

1885-04-23 Förslag om inrättande av en fast, mindre brandkår. Brand.

1886-06-17 Brandkårskungörelse. Annons.

1886-07-01 Brandkåren vill ha torkmöjligheter för sina slangar.

1886-07-08 Till chef för lätt avdelning wid brandkåren waldes i går af stadsfullmäktige, kontorschefen Alb. Carlander. Utnämning.

1886-11-20 Befälsbefattningarna inom brandkåren.

1888-05-19 Brandkåren storövar med sina 800 man.

1891-10-01 Slangtorkningstornet för Uddevalla brandkår skall uppbyggas å tomten n:r 211 s.k. Engelkes trädgård.

1900-04-28 Brandkårens nya namnrulla över olika avdelningars befäl och manskap.

1906-01-04 Brandkåren, utryckningar.

1910-07-12 "Eld i ångaren ""Pollux"" i kolbox, brandkåren släckte, självantändning."

1911-09-13 Brandkåren får ännu en ångspruta.

1912-01-03 Brandkårens utryckningar 1911.

1913-10-01 Uddevallas nya brandkår kan fira sitt 10-årsjubileum. Brand. Jubileum.

1920-05-01 Kontant erkänsla åt brandkåren. Fabrikör Cöster 500 kronor till fond inom kåren.

1920-07-27 50 år fyller brandkarlen vid Uddevalla brandkår J.A. Börjesson.

1921-01-03 Brandkåren 1920. Brand.

1922-11-01 Drätselkammaren har bifallit att brandstyrelsens rätt att inköpa en ny häst till brandkåren.

1922-11-22 1.200 kronor anslogos för ny häst till brandkåren i Uddevalla. Politik.

1923-01-19 Otur hade brandkåren med sin nya dyra häst som inköptes i Skåne. Blev sjuk och fick skjutas.

1923-01-22 Brandkårens nya häst måste skjutas. Djur. Sjukdom.

1923-01-23 Uddevallas brandkårs nya häst. Brand.

1923-02-02 Ny brandkårshäst. Styrelsen har anslagit 1.200 kronor till ny häst.

1923-05-07 Brandkåren i Uddevalla automobilisering.

1923-05-23 Uddevalla brandkår automobiliseras? Brand. Fordon.

1923-05-24 Automobilisering av Uddevalla brandkår. Brandstyrelsen begär ett anslag på 50.000 kr.

1923-06-09 Drätselkammaren har bordlagt frågan om brandkårens automobilisering till hösten.

1923-10-08 Brandkårens 20-årsjubileum. Jubileum.

1923-10-15 Uddevalla Brandkår: Några anteckningar med anledning av 20-årsjubileum.

1923-12-14 Stadsfullmäktige i Uddevalla: Brandkårens automobilisering beslutad. Politik.

1924-08-08 50 år fyller dir. Henning Mattsson Koch, Uddevalla. Chef i 14 år för Uddevalla stads brandkår.

1925-01-02 Uddevalla brandkår företog under år 1924- 15 utryckningar.

1925-06-11 Uddevalla brandkår har nu fått sin tredje brandbil en redskapsvagn utan pump.

1928-01-16 Glimtar från brandkårens och brandmännens arbete.

1928-10-03 Uddevalla brandkår 25-årsjubilerar. Jubileum. Bild.

1928-12-12 25 årsjubileum hos Uddevalla brandkår. Bild.

1928-12-13 Brandkåren i Uddevalla 25-årsjubilerar. Medaljutdelning och fest på tisdagskvällen. Jubileum.

1930-04-08 Ford-nyhet. Fordambulansen. Brandkår. Sjukvård.

1931-05-07 50 år fyller chaufför vid Uddevalla Brandkår Johannes Persson.

1933-06-19 Arbetsamt för brandkåren i Uddevalla. Eld vid Havskuren, Folkets Park och Råhagen. Brand.

1934-01-03 Brandkåren i Uddevalla hade under året 28 eldsvådor och 3 soteld. Brand.

1935-01-23 Snabbare utryckning vid brandkåren, anlagt larm- och signal-system. Brand.

1935-01-23 Brandkåren får ny larmtelegraf.

1935-10-15 När brandkåren hade blott en häst. Förre brandmannen J. A. Johansson berätta minnen. Berättelse. Bild.

1936-01-02 27 utryckningar för brandkåren i Uddevalla i fjol. Brand.

1936-04-15 Brandkåren i Udddevalla på nattjobb.  Hotande eldsvådetillbud i Håljuteberget. Brand.

1936-09-16 Garvaremyrsstugan ska försvinna inom kort. Brandkåren bränner stugan.

1936-12-09 Rotary gästar brandkåren. Konstaterar att det behövs nya vagnar. Uddevalla brandstation.

1938-01-31 Brandkåren länspumpade källarna. Högvattnet besvärande i källarna. Väder.

1938-05-17 Brandkåren måste använda gasmask vid brand på Karlsberg.

1939-01-04 Två brandlarm på 40 sekunder. Uddevalla brandkår hade arbetsamt under fjolåret.

1939-03-29 Brandkåren utökas. Men förslaget om yrkesbrandchef avslogs av Fullm. igår afton.

1939-03-29 Omorganisation av brandkåren.

1939-11-04 En ny brandbil har brandkåren i Uddevalla fått. Fordon.

1940-03-14 Kokslediga Uddevallaelever vid brandkår och luftvärn. Ingen sysslolös Uddevallaungdom under bränslebristlovet.

1941-11-11 Brandkåren utrustad med sotningsgrejor. För soteldarnas skull. Brand. Bild

1942-01-28 Den kallaste eldsvåda vi någonsin haft ansåg brandkåren om Utsiktens Bryggeri i Uddevalla. Brand.

1943-04-14 Utryckning idag på Uddevalla brandkår. Elva färdiga brandmän. Utbildning. Bild.

1943-09-27 Fyrtiosjubilerande Uddevalla brandkår hade en stor dag. Jubileum. Bild.

1946-03-27 Brandkåren ryckte ut på årets första gräsbrand. Brand.

1946-10-01 Medaljerad brandförman Johan Gillberg, 34 år vid brandkåren. Utnämning.

1947-08-01 Falskt alarm orsakade att Uddevalla brandkår fick göra en utryckning till Annegretebergsgatan.

1947-10-21 Brandkårskusk körde primör-bil, visade hästkonster på Ridhuset, fyller 70 år.

1948-04-09 Uddevalla brandkår bygger själv hypermodern brandbil. Bild.

1948-09-22 Brandkåren prövade vattenkanon vid hamnkanalen igår kväll.

1948-09-23 Brandkåren får jeep för 14000 kr. av fyra försäkringsbolag.

1949-08-06 Bild på brandkårens bilar. Fordon.

1951-01-25 Brandkår och ambulans utrymdes, för att samlas på Tiger-fabrikens restaurang. Bild.

1953-10-17 Brandkåren i Uddevalla fyller 50 år. Jubileum.

1954-10-16 Brandkåren friserade popplar i Margretegärdeparken. Parker.

1955-04-18 Uddevallapojke sjönk i gyttja, fick brandkårens hjälp. Olycka.

1956-01-25 Landets modernaste brandstege. Brandkårens nyförvärv har radio till toppen. Bild.

1956-05-08 Uddevalla brandkår har fått en ny hydralisk brandstege, 32 meter lång.

1957-03-20 Brandkåren i Uddevalla får bygga nytt nästa år. Byggnad. Bild.

1957-08-01 Brandkåren får ny tankvagn. Brand.

1960-09-08 Brandkåren flyttar till Norra Hamnen.

1960-09-08 Nattlig brandkårsflyttning i Uddevalla gick på rekordtid. Byggnad. Bild.

1960-09-12 """Promotevs"" och pamparna vittnen när Uddevalla brandkår invigdes. Invigning. Bild."

1964-01-04 Uddevalla brandkår får syssla med allt svårare trafikolyckor.

1964-04-07 Rekord för Uddevalla brandkår. Ca 70 utryckningar sedan påsk. Bild.

1968-01-03 Utryckningar för Uddevalla Brandkår ökade under 1967. Totalt 3.555 utryckningar. Brand.

1968-04-24 "Uddevalla bäst i ""Brand-BT"". Brandkårsmästerskap i bordtennis. Idrott. Bild."

1969-01-22 Borgarbrandkåren har följt med i samhällsutvecklingen. Lön och fritid viktiga frågor vid värvning av nytt manskap.

1971-01-09 Brandkårens och ambulansens utryckningar under 1970 i Uddevalla. Ambulansutryckningarna ökar. Statistik.

1971-01-13 Fem nya tjänster krävs vid Uddevalla brandkår. Anledningen är förkortad arbetstid.

1972-03-18 Två missöden med oljespill nära samtidigt i Uddevalla. Brandkåren fick ingripa för saneringsåtgärder på Trädgårdsgat.

1974-05-11 Uddevalla brandkår hårt ansträngd. Dubbelt så många bränder i vår som under hela 1973. Bild.

1975-03-01 Uddevalla brandkår har fått sin nye chef, Nils-Gunnar Hasselberg.

1977-10-03 Uddevalla Brandkår.

1979-11-09 Brandkårens nya stolthet terrängbilen Scania tgb 40. Bilar.

2000-12-28 Så skrev B-n 1950-12-28; Brandkåren i Uddevalla gjorde två utryckningar på onsdagen till Jakobsberg.

2001-02-23 Så skrev B-n 1951-02-23; Brandkåren i Uddevalla måste på torsdagen göra en stor utryckning till Saga-huset.

2003-01-22 Det är 100 år sedan Uddevalla fick sin första fasta brandkår. Den 4:e oktober firas 100 årsjubileiumet.  //

2021-05-03

Bräcke vägskäl

Foto Arne Andersson. Bohusläns museum/digitaltmuseum

Bräcke vägskäl. 1960-12-02 skrev tidningen Kuriren: "Herrelös militärlastbil flyttade hus vid Bräcke vägskäl". 

Den som körde militärlastbilen var fanjunkaren vid Kungl. Bohusläns regemente Torsten Hallberg. Han kom körande från Dalslandsvägen här till höger i bild. När han skulle stanna vid stoppskylten upptäckte han att bromsarna inte tog. Om detta skall Torsten Hallberg ha sagt: "Då lämnade jag skutan!"

Hoppet från lastbilen gick bra. Det blev bara en stukad tumme. Året därpå gick han i pension vid 50 års ålder och senare blev han mest känd som hamnkapten i Strömstad under många år. Han avled 2004.  //

2021-05-02

Beredskapstiden 1941

Insänt av Bill Rönnqvist:

Övre bilden främre raden tredje person från vänster
är min far. På bilden med Lottorna sitter han i första raden
längst till höger. Lägg märke till lampan i taket och
de förtäckta fönstret. Fotot är taget i Tornedalen
Foto:(privat album)
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2021-04-29

Bräcke vägskäl

Fotot är taget från Idaberget. Klicka på bilden för att zooma in.

I förgrunden hade I 17 hundgårdar när jag växte upp. Senare blev det förråd som på bilden. 

Idag är byggnaderna rivna och här är ett gigantiskt förråd av sprängsten från Tavelberget. Stenen skall troligen användas till att bygga rondellen vid Västgötavägen som inleds i dagarna.

På den här bilden är viadukten över järnvägen vid Bräcke vägskäl byggd. Tidigare passerade man järnvägen på en övergång till vänster utanför bilden. Vid den övergången fanns det då en banvaktsstuga.

Uppe till vänster i bild ligger ett vitt hus på berget. Där ligger idag Blomsterlandet. Vägen till höger där lastbilen kör är Västgötavägen/väg 44.  //

2021-04-28

Solnedgång över östra Uddevalla

Foto Lisa Klasson Klicka på bilden och zooma in.

Det är inte så vanligt att se  I 17 från det här hållet, dessutom under solnedgången.  //

2021-04-27

Herrarnas badplats i Skeppsviken

Så här såg herrarnas badplats i Skeppsviken ut när det begav sig. Där borta skymtar damernas badplats. Men det finns en del detaljer som gör att man lista ut när ungefär bilden kan vara tagen. Eller vad tycker du?  //

2021-04-26

Spåren efter branden syns fortfarande

Det här förrådet ligger på Stallplan i östra delen av regementets kasernområde. Till vänster ser vi en annan färg än på den övriga byggnaden. Det väcker minnen.

Regementet hade kommit hem från en bataljonsövning. Jag vill minnas att vi kom från Skövde. Efter genomförd vård av vapen och fordon stod hela bataljonen uppställd på kaserngården i stram givakt. Jag minns inte varför alla stod uppställda där, men rätt som det var hördes ett muller av röster bland soldaterna. En svart rök steg upp mot himlen nerifrån Stallplan. Röken steg snabbt rakt upp och tilltog i styrka.

Vi stod ju uppställda, som sagt, och ingen kunde lämna ledet för att bege sig mot Stallplan. Men någon förbipasserande hade larmat brandkåren och snart hördes dess sirener.

Det visade sig vara en rejäl brand. Det talades om att det skulle vara trassel indränkt i vapenfett som skulle ha självantänt. Jag vet inte om det stämmer men spåren efter branden syns som sagt fortfarande. Man målade väl hjälpligt över plåten där branden smällt bort färgen och så ser det ut än idag.  //

2021-04-25

Badflotten vid Sörkullen reparerad

Nu är det fritt fram att bada vid Sörkullens badplats igen sedan badflotten reparerats. Det var islossningen som tog tag i badflotten och vräkte den över ända. Men nu är den vänd och reparerad och klar att användas för bad igen. Badplatsen ligger på Gustafsbergsstiftelsens mark, men arrenderas av Kultur och Fritid.
Gustafsbergsstiftelsens ångbåtsbrygga blev också mycket skadad av isen. Reparation är beställd och beräknas komma igång i början av maj.  //

2021-04-24

Politiskt beslut följs inte

Under lång tid har den här toaletten vid Strandpromenaden och bakom Landbadets reningsverk varit  föremål för irritation från allmänheten. Den stängdes kort tid efter att den byggdes 2019. På min fråga  till två tjänstemän på Kultur och Fritid om varför den var stängd uppgav dessa att det varit skadegörelse och att den därför hade stängts.

2012 hade jag diskussioner med en miljösamordnare från Uddevalla kommun om allmänhetens tillgång till toaletter på Gustafsberg. Jag lovade då att Gustafsbergsstiftelsen skulle hålla den vänstra toaletten på bilden öppen för allmänheten. Man förutskickade också då att kommunen skulle kunna tänka sig att sköta underhållet av den. Det skedde inte.

Men Gustafsbergsstiftelsen har hållit toaletten öppen dygnet runt sedan dess. Stiftelsens personal städar, fyller på papper och reparerar då något går sönder. Vi har haft skadegörelse på toaletten men inte alarmerande mycket. Det har kostat en del, men vi tycker att det varit viktigt att allmänheten har tillgång till en toalett på området. Den har varit stängd ett fåtal gånger för reparation och när det var som kallast i vinter var det på grund av att ledningarna frös.

En privatperson, som löpande informerat mig om den stängda och nybyggda toaletten vid Landbadet, lade ett medborgarförslag om att den skall hållas öppen. Och förslaget vann gehör och ett politiskt beslut har fattats om att toaletten skall hållas öppen. Men då jag passerat toaletten på kvällspromenaden eller under helgen har jag konstaterat att den fortsatt är stängd.
Idag möttes jag av denna skylten. Enligt uppgift öppnas toaletten på morgonen och stängs vid 3-4-tiden på eftermiddagen måndag - fredag.

Är detta att följa det politiska beslutet att toaletten skall hållas öppen? Det tycker inte jag!

Sedan en tid har vi tre besöksräknare på Gustafsberg. En alldeles i närheten av den aktuella toaletten. Jag kan då konstatera att allmänheten passerar den framförallt på kvällar och helger. Lördagen den 17 april passerade ca 1500 personer besöksräknaren och på söndagen något färre. Då är således toaletten stängd.

Ett politiskt beslut är fattat om att toaletten skall hållas öppet, men beslutet följs bara delvis och inte på tider då toaletten skulle göra störst nytta.  //

2021-04-23

1854 års skolhus på Gustafsberg


1854 invigdes ett nytt skolhus på Gustafsberg. Det gamla hade tjänat ut sin roll och blev i fortsättningen kök och matsal för barnhuspojkarna. Här bodde pojkarna och här bedrevs undervisningen fram till hösten 1894 då brand utbröt och ganska snart stor det klart att det inte skulle gå att rädda byggnaden.

Ett nytt skolhus, det nuvarande, byggdes i sten för att vara mer brandsäkert och stod klart 1897. Här bodde pojkarna och undervisning bedrevs fram till 1924. Då tvingades stiftelsen att lägga ner skolverksamheten.

1949 öppnades byggnaden som ett skolhem, dvs pojkarna bodde här men gick i skola inne i staden. Skolhemmet upphörde 1976 och sedan dessa delar stiftelsen ut stipendier.

Idag har flera företag sina kontorslokaler i huset.  //

2021-04-22

Tavelberget finito

Nu är det inte mycket kvar av Tavelberget intill Idaberget och korthållsbana 1 och 2 på regementets tidigare övningsområde. Av Tavelberget återstår nu en och annan bergklack men framförallt enorma högar med sprängsten. Här vid Västgötavägen skall det nu byggas en cirkulationsplats som beräknas vara klar till sommaren.

Brandstationen beräknas kunna invigas 2023.  
2021-04-21

Parkeringseländet

Det blir allt svårare att parkera efter de "instruktioner" som finns på parkeringsplatserna i centrum. Floran av parkerings-appar tycks bara öka och öka. Länge tyckte jag att SMS-Park var en enkel och tillförlitlig app, men nu har Easy Park köpt upp SMS-Park och idag tvingades jag mot min vilja in i Easy Park. Den appen är klart sämre, inte minst kartfunktionen. Och varför så många olika appar på kommunens parkeringsplatser?

Parkster, Waytopark och aimopark heter några andra. Den sistnämnda får man använda då man parkerar på Gallionen, som ju är en privat parkering..

Häromdagen hörde jag en person som suckade över svårigheterna att betala med en app. "Nää, jag åker ut till Torp och handlar där är det gratis och enkelt att parkera"

Och inte blir det så mycket lättare om man försöker betala med kort. I dag stod jag och en kille vid den här automaten och trodde att vi betalade och fick ut ett kvitto där det stod "Ej giltig".

Jodå det går att betala men mynt, tror jag, men det är bara det att man sällan har några mynt med sig.

Det skall vara lätt att parkera i centrum. Det är det tyvärr inte nu.  //

2021-04-20

Historisk laxförekomst i Bäveån?

Länsstyrelsen driver ett projekt där den försöker utreda hur långt upp i Bäveån som lax och havsöring har tagit sig historiskt, dvs innan dagens dammar byggdes. Av särskilt intresse är huruvida de har kunnat passerat fallen vid Fossum och tagit sig högre upp i systemet?

Jag har tittat i min historiska litteratur och letat efter uppgifter som dessa. Hittills utan resultat. Jag slänger därför ut en fråga här på Uddevallabloggen. Känner du till något om dessa frågor?  //

2021-04-19

Östergatan

Javisst var det Östergatan på den föregående bilden. Och så här ser det ut idag. Här ser vi också Uddevallas fulaste husfasad på parkeringshuset där borta. 

Här på hörnet låg bl.a Forsströms mekaniska. Nästa hus har varit föremål för en del diskussion, inte minst på Facebook. Vad är det för något som pågår? Håller huset på att rivas eller renoveras det? Fortfarande ett frågetecken?  //

2021-04-18

2021-04-17

Skolledare spelar curling i Skeppsviken


 Insänt av Nils Bergman apropå att Sverige i veckan blev världsmästare i curling för femtegången.

Hej, Gunnar!
Apropå att vi är världsmästare 2021. Några kändisar från Uddevalla Högre Allmänna Läroverk var tidigt ute. Det är väl Kihlborg och Rosenberg. Bild från Digitalt Museum.
Hälsningar
Nils B

Det är damernas badplats i bakgrunden.  //

2021-04-16

Stenbacken 1925

Insänt av Bill Rönnqvist.

Hej Gunnar!
Det röda huset som ägdes av
Aron Hanssons syster på Humlevägen 10
fann jag en tidigare bild på idag.
Det är Betty Hansson gift med Axel Johansson
från Äsperöd som man ser på bilden framför huset.
Det var så det såg ut från början.
Foto(privat) Mvh.Bill Rönnqvist  //

2021-04-15

Fyllefest vid beachvolleyklubbens banor på Gustafsberg

Nu har det börjat. De årligen återkommande festerna vid beachvolleyklubbens banor på Gustafsberg. Jag säger inte att det är medlemmar i klubben som festar men det brukar vara på denna platsen.

Jag fick detta sms från en privatperson kl 21.40: 

Har tipsat polisen om olovlig sammankomst med 75 ungdomar på Landbadet. Vid beachvolleybollplanerna. Stod i fem minuter och betraktade galenskapen. Sen ringde jag.

Enligt pandemilagen får man som bekant vara högst åtta personer närvarande vid såväl offentliga som privata tillställningar.


 
Om polisen kom är oklart. Jag hörde dock skrik och skrän från mitt öppna sovrumsfönster fortfarande efter kl 23. Så sannolikt har polisen inte varit där.

En städpatrull från kommunen var på plats tidigt i morse.  //

2021-04-14

Årsdagen av nedskjutningen av det tyska planet

Idag är det 81 år sedan det tyska planet sköts ner från Musikberget på regementets kasernområde. Som en påminnelse om den här dagen fick jag dessa bilder av Jörgen Deckert i Trollhättan. Det är ett instrument som suttit på det tyska planet, en Junker 52:a, som sköts ner av en 40 mm lvtropp den 14 april 1940.

Jag har skrivit om detta många gånger här på Uddevallabloggen. Vill du läsa artiklarna så skriv Tyska planet i sökrutan "Leta i den här bloggen" här till höger. Vill du höra troppchefen Birger Magnusson berätta om nedskjutningen så finns den på Youtube https://youtu.be/wcdH7TOT5ls
 

2021-04-13

Nu rivs Killingens förskola vid Helenedalsvägen

Insänt av Christian Vestergaard

Nu är det inte så långt kvar, till att Killingens förskola, är helt jämnat med marken. Bilderna togs på tisdagen, vid den sena eftermiddagen. Jag stod på Helenedalsvägen, vid fotograferingsögonblicket.
Mvh Christian Vestergaard