2018-08-22

Janzon förlorade kampen om sitt Bodelehus. Måste lämna senast den 31 augusti.

Gunnar Janzon har kämpat länge för att det hus han hyr på Bodele skall få stå kvar. Men nu har Hovrätten givit Uddevalla kommun rätt och huset skall rivas och Janzon måste lämna det senast den 31 augusti.

Janzon har nu begärt att han skall få ytterligare två månader på sig för att hinna tömma huset men kommunen visar ingen pardon. Detta svar fick han på sin, enligt mitt tycke, mycket rimliga begäran:

Hej Gunnar!
Bifogat dokument innehåller en anmodan om avflyttning. Uddevalla Kommun medger inte uppskov med avflyttningen enligt er begäran utan det är Hovrättens dom som gäller.
Med vänlig hälsning
Ann-Louise Gerdin Bengths
Fastighetsförvaltare  //

4 kommentarer:

 1. Otroligt att Hovrätten så snabbt meddelat sin dom och att hyresgästen skall ha lämnat huset senast den 31 augusti! Kunde inte Gunnar åtminstone fått en månad till på sig att tömma huset?? Så behandlar man inte en hyresgäst som har hyrt huset under 35 år! Uddevalla kommuns agerande när det gäller Bodele och fritidshusen där är under all kritik! Kommunen talar om det öppna friluftslivet och grillplatser. Det hade väl kunnat förläggas till andra platser i kommunen … om nu grillplatser är så viktiga.

  SvaraRadera
 2. Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän

  SvaraRadera
  Svar
  1. Råkade av tillfällighet läsa detta idag nästan 2år senare.När man ser hur det ser ut idag vad ät det för styrande vi har i UDDEVALLA det finns ju ingen logik i vad de håller på med hur länge ska uddevallaborna stå ut.

   Radera
 3. Synen på samhällsnytta hos våra folkvalda är outgrundlig och följer inte någon logik, tänker att vissa individers åsikter, kanske tjänstemän kanske politiker, får för stort spelrum. Detta kallas jäv. Politiker och tjänstemän ska behandla ärenden på ett likvärdigt sätt, det kallas demokrati. Ibland tillåts grannar yttra sig ibland körs de över helt eller blir inte tillfrågade ens. Ibland är det sk bevarandeintresset så stort att privata fastighetsägare inte ens får lov att tillgänglighetsanpassa hus enligt boverkets regler. Hygienutrymme saknas t ex, var ska det klämmas in i fastighet på 29kvm, vars storlek inte tillåts förändras? Det gick inte ens att påverka detaljplanen. Varför blir vissa fastighetsägare så illa behandlade? Är det för att fastighetsägare ska sälja billigt till någon som känner någon som ger bygglov? Liknande behandling för dem som hyr av kommunen, hade de inte besittningsrätt? eller var den bortavtalad?

  SvaraRadera