2020-06-30

28 år sedan Bohusläns regemente lades ned

  Film Bohusläns Försvarsmuseum

Idag är det 28 år sedan Bohusläns regemente avvecklades. Nedläggningsceremonin hölls på Fossums fotbollsplan den 30 juni 1992. Närvarande var bl a arméchefen Åke Sagrén, militärbefälhavaren och Armens musikpluton, och så klart de flesta av regementets personal.

Vid ceremonin hölls korum av regementspastor Kurt Olsson. På filmen ser vi fanförare Jan Spång och andre fanförare Håkan Johansson. Vi ser även regementets siste chef Lars Andreasson som lämnar av till arméchefen. 28 år! Tänk vad tiden går.  //

2020-06-29

Nu renoveras Bikupan på Gustafsberg

Nu är det dags för Bikupan på Gustafsberg att renoveras. Det möjliggörs genom bidrag från Länsstyrelsen och Thordénstiftelsen. Arbetet utförs av egen personal, Stridsberg/Carlssons bygg, GM-plåt samt Tumbas måleri.
Den här teckningen är från 22 juli 1806 och visar att Bikupan (till vänster) fanns när Gustaf Silfverstråhle var på Gustafsberg och tecknade. Han gjorde fem teckningar från Gustafsberg. Teckningarna finns på Konstakademien. Jag har undersökt om han var kvar den 29 juli då hela stadan lades i aska. Tyvärr var han inte det. Vi hade annars kunnat få intressanta bilder från den nedbrunna staden.

Bikupan var från början i två våningar men byggdes på med en tredje när ombyggnad till badgästlägenheter skedde på 1820-talet. Övriga byggnader på bilden finns inte kvar idag.  //

2020-06-28

Här har du kartan med de nya vandringslederna på Gustafsberg

Så här ser kartan ut med de nya vandringslederna på Gustafsberg. Lederna är rödprickade. Det finns alltså de "nygamla" lederna längs Bodeleån och de nya lederna väster om Gustafsbergsparken.

Klicka ett par gånger på kartan så blir den större. Högerklicka sedan kartan och välj "Spara som" och ladda ner den på din dator. Sedan kan du skriva ut den. Vi kommer också att trycka upp den på papper så att den kan hämtas ut i vandrarhemmets reception, på Snäckan och på Gustafsbergs badrestaurang.  Mycket nöje!  //

2020-06-27

GUSTAFSBERGSDAGARNA STÄLLS IN

Arkivbild

Årets Gustafsbergsdagar är planerade att äga rum 8-9 augusti. Men i likhet med andra arrangörer i dessa coronatider tvingas vi ställa in. Det är förstås Folkhälsomyndighetens rekommendationer som tvingar oss till detta. Tråkigt men vi hoppas komma igen 2021.  //

2020-06-26

Svag vind vid starten för Bohusracet

En av få större tävlingar som kan äga rum i dessa coronatider är Bohusracet som arrangeras av SSVÄ. Igår samlades båtarna i hamnen och idag har starterna gått vid olika tider. Och vinden var ganska svag.  //

2020-06-25

Ny härlig vandringsled på Gustafsberg

Nu finns det en ny härlig vandringsled på Gustafsberg. Den är i det allra närmaste klar att användas. Återstår bara några detaljer som exempelvis informationsskyltar.
Nathalie Kereki Bohlin från Destination Uddevalla har varit projektledare och här står hon vid starten av den nya vandringsleden i närheten av boulebanan (gamla tennisbanan) på Gustafsberg. Redan vid busshållsplatsen står den första stolpen och vid den ser man nästa stolpe.
200 meter efter start hittar man på den här fina trätrappan som går upp till den gamla utsiktsplatsen på Gustafsberg.
 Mannen bakom utformningen av broar, trappor  och spänger är Ronny Hermansson. Han har arbetat inom flera naturreservat i Bohuslän och har stor vana vid den här typen av arbeten.
Den här bron blev färdig idag. Ronny har två polska mycket duktiga hantverkare anställda. De heter Jacek och Szymon.
Och här är den färdiga bron.
Vid stora Sjörövargrottan finns det en informationsskylt som berättar om barnhuspojkarnas lekar i grottan.
Vid Sjörövargrottan och på andra strategiska platser står det sådana här rustika bänkar utplacerade för trötta ben eller en fikastund.
Det är lätt att hitta då sådana här stolpar visa vägen. Denna vandringsleden är knappt tre kilometer.
Över en del blöta marker har man byggt sådana här broar så att man kan gå torrskodd.
Över en stor ravin har den här träbron byggts. Det är samma som ni ser på filmen i början av blogginlägget.
Det är några branta backar här och var men när man kommer på väg upp mot Knapes utsikt så kan man ta en paus på den här bänken innan man anträder den sista klättringen upp mot utsikten.
Och allra på allra sista biten upp mot Knapes utsikt har Bengt Olsson och hans mannar på Kultur och Fritid byggt den här trappan. Väl uppe kan man fika eller bara njuta av den fina utsikten. Härifrån kan man ta sig till Strandpromenaden två vägar.
När man är tillbaka kan man passa på att lära sig mer om Gustafsberg på dessa fina skyltar. Både skyltprojektet och vandringsleden har stöttats med projektpengar från Leader Södra Bohuslän. Projektledare för båda projekten har Nathalie Kereki Bohlin varit. Tack Nathalie för en utmärkt insats!!  //

2020-06-24

Uddevalla Stadsmusikkårs höstkonsert 2008

Insänt av Bill Rönnqvist

Hej Gunnar!
Denna bild är tagen i Bohusläns museum
Sön 19 okt 2008.
Som gästsolist på trombon Christer Torgé som
man ser till vänster i bild.Han framförde bl.a Anthem(ur Chess)
till publikens förtjusning.
Dirigent för musikkåren är Hans Bjermqvist.
Foto:(privat)  //

2020-06-23

Uppdatering Ångbåtskajen

Så här ser Ångbåtskajen ut idag. 
Bild Uddevalla kommun

Och så här fint kommer det att bli.  //

2020-06-22

Nu skall badhusfrågan tas upp igen

Idag kom den nya politiska majoritetens (S+M+C+L) programförklaring med nio punkter. Som den första punkten i programförklaringen tar man upp badhusfrågan.

Så här skriver man:

1 Badhuset Rimnersvallsområdet.

Som principiell placering av badhuset är partierna inte överens. Dock skall inget omtag i frågan göras som påtagligt försenar projektet. Innan avgörande igångsättningsbeslut av byggnationen tas, skall problematiken av hela områdets disponering klarläggas. Det gäller fotbollsplaner, kastplan för friidrotten, övningsområdet för Räddningstjänsten samt lösningen av parkeringsbehovet. Informationen skall vara transparant och fullödig. Skulle konsekvenserna av omdisponeringen bli mer negativa än konsekvenserna för en försening, då kan lokaliseringsbeslutet komma att omprövas.  //

2020-06-21

LOKE VIKING lämnade Uddevalla

I morse lämnade LOKE VIKING Uddevalla. Hon har kommit och gått. Första gången jag såg henne  var i oktober 2017. Enligt Marine Traffic är hon ett "anchor handling vessel" och nu är hon på väg tillbaka till Skottland.
Här ser vi henne till vänster i Sörviksdockan oktober 2017.  //

2020-06-20

En ovanlig syn i våra vatten

Igår, på midsommaraftonen, fick jag se de här personerna ute i vattnet. Vad höll de på med? Plockade japanska ostron?  //

2020-06-19

Coronadans runt midsommarstången

Gustafsbergs vänner reste traditionsenligt midsommarstången på Gustafsberg idag. Och som ni ser så gick det att genomföra dansen med att hålla avstånd allt enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Ett stort tack till Gustafsbergs vänner för insatsen och nu står stången där om andra vill pröva på!  //

2020-06-18

Systembolagsköer då och nu


Digitaltmuseum/Bohusläns museum

Den här bilden lär vara från 1926 och fotografen är Thure Nihlén. Systembolaget låg länge i korsningen Kilbäcksgatan (vänster) och Trädgårdsgatan (höger). Idag ligger FONUS i systembolagets gamla lokaler. Vad som föranledde just den här kön framgår förmodligen lite längre ner i texten. För övrigt låg Restaurang Rane i andra och tredje våningen i huset. Rane drevs av Systembolaget.

På senare tid kan vi åter se köer till Systembolaget, här på Västerlånggatan idag.
Stundtals var kön jättelång vilket naturligtvis har sin förklaring i den pågående coronapandemin då man inte får ha många kunder i affären samtidigt. Personal från Systembolaget stod på post i dörren och när två gick ut släpptes två in. Den stundande midsommarhelgen gjorde förstås sitt till för köbildningen.

Jag roade mig med att kolla vad tidningarna har skrivit om Systembolaget och sökte sålunda på ordet. Här följer träfflistan från Tidningsarkivet:

Datum        Innehåll
1921-09-26 Systembolagets utminutering av spritdrycker. Annons.
1923-03-13 Lagfart av Systembolaget härstädes av kassör Johan Samuelsson. Fastighetsaffär.
1923-09-01 Museet flyttas till Systembolagets nuv. lokaler? Museum.
1923-09-22 De butiker, källare- och magasiner som systembolaget f.n. inneha bliva hyrda.
1923-12-03 Systembolagets restaurant i Lysekil öppnades på lördag, med tvenne matsalar för 1:sta och 2:dra klass.
1924-04-12 Systembolaget inflyttar i nya lokaler. Alkohol. Affär.
1924-04-29 Systembolaget i Uddevalla flyttar från sina gamla lokaler i Hasselbackshuset.
1924-06-27 Ny Sko-och Läderaffär har öppnats i Systembolagets f.d. lokal vid Norra Hamngatan.
1924-11-19 Uppseendeväckande åtgärd av Systembolaget i Uddevalla. Vad har förekommit på Grand Hotell?
1925-03-09 Drätselkammaren avstyrker föreslagen flyttning av Uddevalla museum till systembolagets f.d. lokaler i Hasselbacken. Museum.
1926-01-15 Systembolaget 60-årsjubilerar. Jubileium.
1926-01-16 När brännvinet kostade 2 riksdaler kannan. Några intressanta erinringar med anledning av Systembolagets i Uddevalla 60-årsjubileum.
1926-04-03 Kampen om påsk-litern. Kö utanför systembolaget. Affär. Alkohol.
1926-10-11 Vid Systembolaget i Uddevalla. Alkohol.
1928-09-22 Systembolaget får sälja tomten 211 i Uddevalla för ett pris av 22 500 kronor. Fastighetsaffär.
1929-03-02 Bagerifirman Oewald flyttar till Trädgårdsgatan 2 invid Systembolaget. Annons.
1929-11-08 Systembolagets nyinrättade restaurant öppnas. Mat.
1931-03-27 Eldsvådetillbud i Systembolagets fastighet vid Trädgårdsgatan. Brand.
1931-04-02 Aprilmarknad i Uddevalla. Systembolaget satte nytt försäljningsrekord. Affär. Bild.
1931-04-02 Lång kö till systembolaget. Alkohol.
1933-06-12 Systembolagets restaurang Rane öppnar första klass. Folkrestaurang.
1937-01-25 Sverige torrlägges utan något förbud. Flera systembolag illa ute. Uddevalla klarar sig.
1937-02-06 Vanlig spritranson först om en vecka vid Uddevalla systembolag. Alkohol. Strejk.
1937-06-14 Länets norra del behöver systembolag. Uddevalla bäst som  huvudort. Alkohol.
1937-06-14 Systembolag i Uddevalla för norra länsdelen. Fastighetsaffär.
1937-06-15 Kontrollstyrelsen ger staden medhåll. Eget systembolag i Uddevalla tillstyrkes.
1937-06-26 Uddevalla begåvades med eget systembolag. Göteborg och Uddevalla nominerades till huvudkontor. Alkohol.
1938-05-07 60 år fyller kontrollanten vid systembolaget Oskar J. Kling.
1940-01-25 50 år fyller kontoristen vid systembolaget Johannes Carlåhs.
1940-08-10 Två riksdaler för en kanna brännvin! Några erinringar i anledning av Systembolagets 75 års-jubileum. Alkohol. Bild.
1943-05-07 65 år fyller kontrollanten vid systembolaget Oskar J. Kling, bördig från Lane Ryr.
1944-06-14 Något cellulosabrännvin finns ej längre meddelas från Systembolaget i Uddevalla endast äkta potatisbrännvin.
1947-04-05 Långa köer till systembolaget under den korta påskveckan. Alkohol.
1950-08-01 Sin första motbok hos systembolaget i Uddevalla fick under första kvartalet 249 män och 60 kvinnor. Alkohol.
1950-12-02 En fantastisk rusning till systembolaget de senaste dagarna p.g.a. skattehöjningen 1 dec. Alkohol. Priser.
1951-05-12 Till ny verkställande direktör på systembolaget har utsetts Dir. Emil Höök, Luleå. Utnämning.
1954-11-09 "Hör och häpna ""realisation på systembolaget"". Alkohol. Affär."
1956-01-12 Johan Gahnstedt, 43 år på Systembolaget. Alkohol. Affär.
1965-08-10 Förre assistenten vid systembolaget i Uddevalla John Carlåhs, död. 75 år.
1969-04-28 Kungshamns systembolag premiärsäljer i midsommar. Affär.
1971-03-19 Industrihotell med 52 lägenheter i Lysekil. Systembolag och affärslokaler i bottenplan.
1971-12-09 Ditt huvud ska åka! Med de orden drog en 27-åring fram en 29 cm lång kniv på Systembolaget i Uddevalla. Polis.
1972-05-09 Systembolagets direktör en av de första besökarna i nya butiken. Affär.
1980-01-23 Efter 31 mars 1980 tar systembolaget inte mot bordeaux-flaskorna den röd- och vita, samt den gamla spritflaskan. Affär. Alkohol.
1986-12-11 Systembolaget, Trädgårdsgatan. Bild
1997-10-24 Systembolaget får ha kvar sitt monopol. Alkohol.
1998-09-09 I höst avgörs om det blir Grebbestad eller Tanumshede som får systembolag. Affär.
1999-08-19 Öl-rusch på systembolaget i sommar, 13000 L. Mer starköl och 33000 fler burköl.
1999-09-10 Systembolaget säger upp butikslokal på Kungstorget. Nedläggning. Bild.
1999-10-06 ICA-Handlare planerar för systembolag. Alkohol.
1999-10-11 """Seklets bilder"". Reiberts kvartett från 60-talet, Systembolagets restaurant före 1910. Hembygd."
2000-03-24 Josefsson på Torp blir systembolag. Alkohol.
2000-04-22 Klart för bygge av systembolag i Grebbestad. Byggstart på sensommaren. Byggnad.
2000-11-06 Efter protester får Grebbestads systembolag större utbud.
2000-11-30 I går öppnade Systembolagets nya självbetjäningsbutik på Torp köpcentrum. Affär.
2001-03-08 Systembolaget i Grebbestad i nya lokaler. Alkohol.
2002-10-16 "Lars Ferm ""Lars-Inge Svartenbrandt"", fortfarande på fri fot efter rånet på Systembolaget i Söderhamn. Polis."  //

2020-06-17

Midsommarstång - men ingen allmän dans på Gustafsberg

Arkivbild

Precis som många andra evenemang i dessa coronatider så blir den traditionella allmänna dansen runt midsommarstången på Gustafsberg inställd.

Däremot reser Gustafsbergs vänner traditionsenligt midsommarstången och den kommer att stå på plats som vanligt på midsommaraftonens eftermiddag. Med iakttagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan man ändå söka sig till Gustafsberg och exempelvis familjevis fira midsommar på plats så länge man är färre än 50 personer och håller avstånden.  //

2020-06-16

BRAGE VIKING tillbaka i Uddevalla

Tidigare i våras, närmare bestämt i slutet av april, anlände BRAGE VIKING till Uddevalla. Det skulle inte dröja innan hon gav sig iväg igen och ersattes av LOKE VIKING. Ikväll kom dock BRAGE VIKING tillbaka till hamnen.  BRAGE VIKING är ett "offshore supply ship" och ligger nu akter om STENA SAGA i Sörviksdockan.  //

2020-06-15

Snygga och informativa skyltar i Hasselbacken

Nu är nya skyltar runt Bäveån/Hasselbacken uppsatta! Här kan alla lära sig mer om både Hasselbacken, Bäveån och om fiskarna som simmar i vår vackra å.

Skyltarna har producerats av Uddevalla kommun i Projektet Fisken i fokus som finansieras av Leader Södra Bohuslän.


Premiär för Gustafsbergs Badrestaurang

Idag öppnar Gustafsbergs Badrestaurang för sommarens luncher. Givetvis utifrån Coronaförutsättningar.  //

2020-06-14

Hasselbacken och Bäveån - svaret på bildgåtan

Ganska många har gissat på bildgåtan här på Uddevallabloggen och på Facebook. En enda har gissat rätt och det är en som kallar sig Tompa.

Bilden är alltså från Hasselbacken där Bäveån rinner fram. Vid lågt vatten ser man den här platsen. Jag tror att det har funnits en vadplats här och att den kan vara upphovet till namnet Vadbacken. Vi är långt tillbaka i tiden i så fall. Kanske 1100-tal? I vart fall kan man i ortnamnsboken inte hitta namnet Vadbacken längre tillbaka än till mitten av 1600-talet. Men det är inget som säger att namnets ursprung är äldre. Kom ihåg att vi före 1658 tillhörde Norge och att det därför inte kan beläggas i den svenska ortnamnsboken.  //

2020-06-13

Bildgåta

Är det någon som kan räkna ut var jag har tagit denna bilden. Jag gissar att det inte är helt lätt. Man måste nog ha passerat platsen för att kunna lista ut var det är.  //

2020-06-12

Detta gäller vid vattenskoterkörning i Uddevalla

Det varma sommarvädret lockar till många aktiviteter både i och på vattnet. Körning med vattenskoter är en av dessa aktiviteter. Ofta är det ganska unga killar som roar sig med dessa farkoster. En kille jag pratade med förra veckan hade inte en aning om vad som gällde.

I Uddevalla kommun finns det regler för hur och var man får köra med vattenskoter. Reglerna framgår av kommunens hemsida:

Att köra vattenskoter kan orsaka störande buller i en fritidsmiljö där tystnad blir allt mer sällsynt. Vattenskotrar kan också skada växt- och djurliv, särskilt i grunt vatten med mjuka bottnar och i områden med störningskänsligt fågelliv. Du får därför bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som godkänts av länsstyrelsen. Bryter du mot bestämmelserna kan du dömas till böter.

I Uddevalla gäller förbud mot vattenskoter bland annat i Ljungskileviken, Unda, Mollön och andra allmänna badplatser samt stränderna vid Bodele och Gustafsberg ut mot Rödön och Lindesnäs. Om någon kör vattenskoter på fel plats kan detta anmälas till Kustbevakningen.  //

2020-06-11

Uppdatering Sörkälleparken

Nu har Matti Haupts skulptur "Vadande flicka" kommit på plats i Sörkälleparken. Hon har fått ett mindre fundament är originalen. Vi minns att det fundamentet påkördes av en bil. Senare lånades skulpturen ut till Borås stad. Men nu är hon tillbaka.  //


2020-06-10

Varför heter ett fjäll på Svalbard "Uddevallaryggen"?

Jag fick en fråga från Christer Carlsson: Varför heter ett fjäll på Svalbard Uddevallaryggen?

Jag hade ingen aning men snart levererar Christer svaret själv:

Hej!
Jag har varit i kontakt med Peter J. Brugmans vid Direktoratet for mineralforvaltning på Svalbard. Han svarar:

De fleste navnene som er benyttet på moderne kart over øygruppen finnes i verket «The place Names of Svalbard «, Rapportserie nr. 122, March 2003 Norsk polarinstitutt ISBN 82-7666-194-7. Så over til navnene du nevner i din e-post:

- Uddevallaryggen: Mountain, 470 m, east of the inner part of Smeerenburgfjorden, Vasahalvøya, Albert I Land. After Uddevalla, town in Bohuslän, Sweden, Mt. Uddevalla, De Geer 1913 (Place names 2003:468).

- Göteborgnuten: Mountain, 699 m, west of Smeerenburgbreen, Reuschhalvøye, Albert I Land. After the Swedish city Göteborg. Mt. Göteborg, De Geer 1913(Place names 2003:167)

- Gullmarbreen: Small glacier east of Smeerenburgfjorden, between Sellströmbreen and Marstrandbreen, Vasahalvøya, north in Albert I Land. Aftter Gullmarn, fjord in Bohuslän, on the western Coast of Sweden. Gl. Gullmar, De Geer 1913; Gl. Gullmar, Isachsen 1915 (Place names 2003:165).

- Marstrandbreen: Glacier on the eastern side of the southernmost part of Smeerenburgfjorden, Vasahalvøya, Albert I Land. After Marstrand, town in the western part of Sweden.

- Fjellbackaryggen: Mountain ridge northeast of the head of Smeerenburgfjorden, Vasahalvøya, Albert I Land. After the place Fjellbacka. Bohuslän, Sweden, De Geer 1913 (Place names 2003:126).

- Elfsborgtoppen: Mountain, 620 m, just north of Smeerenburgbreen. Vasahalvøya, Albert I Land. After fortress on Götaelven, weden (now dismantled). Mt. Elfsborg, De Geer 1913 (Place names 2003:113).

- Trollhättan: 1033 m high mountain peak, n Vesterålfjella, Vasahalvøya, Albert I Land. After town in Vestergötland near Trollhättan falls in the river Götaälv, Sweden. Mt Trollhättan, De Geer 1913; Set With, Isachsen 1915 (Place names 2003:460). Jeg har skrevet av forklaringen til navnene slik de fremgår av «Placenames».

Henvisningene som er benyttet i «Placenames» for de navnene som er listet opp ovenfor er hentet fra:

- De Geer, 1913: Map of the north coast of Spitzbergen, western part constructed mainly from measurements, sketches, and photos of measurement expedition the Swedish arc 1899-1902 by Gerard de Geer. 1:1 000 000. Gerard (1923)de Geer. The north coast of Spitzbergen, western part. Pl. 4. (Ymer. 33. Stockholm 1913. pp 230-77) De Geer (1923). Pl. C.

- Isachsen, 1915: Ocean Glacial arctique. Spitsberg. (Partie Nord-Oest). Carte dressee sous la direction du capitaine Gunnar Isachsen par l’expedition Norvegienne. 1909-1910. Echelle 1:200 000. Also in Gunnar Isachsen. Travaux topographiques de l’expedition Isachsen Isachsen 1909-1910. Kristiania 1915 (Annexure) (Vid. Selsk. Skr.I 1915. No. 7)."

Alltså svenske Gerard de Geer som åkt runt och namngett det mesta. När all inspiration var borta, fick han ta till Uddevalla och Trollhättan, haha. Jag bifogar boken som pdf.

Christer Carlsson, Uddevalla


2020-06-09

Stockholmspolisens signalementsfotografier 1869 - 1920

 Från Niklas Krantz kommer dessa bilder som är utdrag ur Stockholmspolisens signalementsfotografier 1869-1920. Alla är Uddevallabor. Man kan förstås undra varför skurkarna fotograferades? Kanske för att man skulle kunna skicka ut efterlysningar om de rymde.


Fredrik Wall
Yngling

Dömd 9 oktober 1873 av Göteborgs rådhusrätt för 1-a res stöld med inbrott
Från Uddevalla
Ofantligt djärv inbrottstjuv
Se skrivelse från Göteborg 29 januari 1874  //

2020-06-08

Klass 4 5 e Uddevalla Högre allmänna läroverk 1960

Insänt av Jan-Åke Nilsson.

Detta är mitt klassfoto från klass 4 5 e 1960. Det var länge sedan jag såg bilden, men många av oss har träffats på de vart femte år återkommande klassträffarna. Senast var det Erland Holmdahl som var värd och vi träffades på Skarsjövallen. Erland är ju som bekant ordförande för Ljungskile SK så vi inledde med att se en match.

Vi var en pojkklass. På bilden ser vi vår lärare Kajsa Magnusson. Det står att hon var vår klassföreståndare men det är fel. Klassföreståndaren hette Torsten Johansson.

Övre raden från vänster: Viggo Pedersén (nu Gjelseth), Jan Torge, Ronny Steen, Gary Harnemark, Bo Carlsson, Kjell Niklasson, Bertil Dahlström, Bengt-Olof Fredriksson, Arne Karlsson (nu Kardbom), Per-Olof Fondin.

Mellanraden från vänster: Björn Salomonsson, Peter Bergener, Lennart Karlsson (nu Kylén), Lars-Göran Johansson, Jan-Åke Nilsson, Ulf Hero, Gunnar Klasson, Sven-Erik Hagberg, Bengt Claesson, Bengt-Arne Runnerström, Håkan Emanuelsson, Kent Tolwers.

Främre raden: Bengt Jansson, Lars Engdahl, Kenth Andersson, Ingmar Qvist, Gert Johansson, Kajsa Magnusson, Lars Munter, Erland Holmdahl, Mats Haglund, Jan Gustavsson, Håkan Jönsson, Jan Ohlsson, Stephan Peterson.  //

2020-06-07

Två ordföranden för Ljungskile SKIgår på nationaldagen hade jag nöjet att äta lunch på Gustafsbergs badrestaurang med min barndomskamrat Bo Fagerberg och min gamle klasskamrat från realskolan Erland Holmdahl. Bo Fagerberg, legendarisk ordförande och styrelseledamot i den framgångsrika klubben har nu avtackats för sina insatser för LSK. Nuvarande ordföranden Erland Holmdahl hade bjudit in honom och undertecknad till lunchen.

Det blev förstås oerhört mycket samtal kring LSK:s makalösa framgångar inte minst klubbens klättring i seriesystemet från division 5 till allsvenskan. Den resan överträffade till och med författaren Max Lundgrens böcker om klubben Åshöjden BK, som ju aldrig gick hela vägen till allsvenskan. Och givetvis sällade sig Max Lundgren till gratulationerna för denna bedrift när LSK på bortaplan besegrade Umeå FC och gick upp i allsvenskan.

Bosse Fagerberg missade dock hela dramatiken när klubben gick upp i allsvenskan. Han hade bevittnat när Umeå FC vunnit med 0-1 på Skarsjövallen och LSK var tvungna att slå Umeå på bortaplan och hade en sedan länge inplanerad flygresa till USA. Att hans klubb skulle lyckas fanns inte på kartan. Så vid en mellanlandning på en flygplats i USA ringer han hem och tappar fullständigt hakan när han får veta att LSK gått upp i allsvenskan

Bosse kom in i klubben på 1970-talet och blev dess ordförande 1978 och har sedan dess slitit något oerhört för klubben. Han har satsat mycket egna pengar och inte minst eget arbete. Många gånger har ekonomin i klubben hängt på en skör tråd men på något sätt har situationen alltid räddats.

Vid sidan om fotbollsintresset är Bosse mycket intresserad och därtill kunnig i historia.

Sportjournalisten Erik Niva kom i dagarna ut med en podd om Ljungskile SK. Niva jämför Bosse med Blåbärskungen i Åshöjdenböckerna.

Mest kända i klubbens historia är förstås fotbollsfamiljen Wålemark. Lyssna på Erik Nivas podd genom att klicka på nedanstående länk.

https://poddtoppen.se/podcast/1484354859/when-we-were-kings/33-ljungskile-sk-199697

2020-06-06

Gustafsberg Nationaldagen 2004

Insänt av Bill Rönnqvist:

Hej Gunnar!
Nationaldagsfirandet på Gustafsberg är
inställt i år som alla vet och det med stor
saknad för många Uddevallabor.
För mig blir det första gången på 30 år
som jag inte firar nationaldagen på Gustafsberg.
Jag tycker Bengt Öbergs foto är fint.
Hoppas allt blir bra till nästa års firande.
Undrar bara om Badrestaurangen och Snäckan
har öppet på Nationaldagen?
Mvh Bill Rönnqvist


Och javisst var både Snäckan och badrestaurangen öppna på nationaldagen. Snäckan har öppet dagligen och badrestaurangen öppnar för sina sommarluncher den 15 juni.  //

2020-06-05

Landbadet öppnar på nationaldagen 6 juni

Lite otippat kanske i dessa coronatider men så här skriver Uddevalla kommun på sin hemsida:

Välkommen till Landbadet på Gustafsberg som traditionsenligt öppnar sina grindar på nationaldagen 6 juni.

Kopplat till Folkhälsomyndighetens restriktioner uppmanar vi samtliga besökare att respektera den fysiska distanseringen under sin vistelse på den allmänna badplatsen.

Detta kommer att tydliggöras med hjälp av skyltar vid ingångarna och med uppmärkning för kösystem vid vår kiosk.

Öppettider sommaren 2020
Måndag-fredag 11.00-18.00
Lördag-söndag 10.00-18.00
Kiosken har öppet 12.00-16.00 alla dagar  //

2020-06-04

Uppdatering Helenedalsvägen mot Bjursjön

 När man tittar på de pågående arbetena längs Helenedalsvägen mot Bjursjön så inser man att det är mycket arbete kvar. Men det får vi så klart ta. Det kommer att bli underbart när vägen är klar och vi slipper köra i de hemska hålorna som fanns på vägen.