2016-03-31

Rätt om Hagge Geigert

Tyvärr visade det sig att min uppgiftslämnare mindes fel om var Hagge Geigert hade bott. Det skall i stället för huset i korsningen Östergatan - Stora Nygatan vara det här närmaste hörnhuset han bodde i en tid.  //

EVIGT TAUBE torsdag 7 april kl 19 i Folkets Hus

EVIGT TAUBE tors. 7 apr kl 19.00 Folkets Hus Uddevalla

Taube är mer aktuell än någonsin. Miryam Bryants tolkning av Ett sista glas ligger i topp på svensktoppen och Sven-Bertils medverkan i Så mycket bättre lyfte fokus på Evert Taube som poet.
Missa inte "Evigt Taube" som är en musik och berättarföreställning och gästar Folkets Hus Uddevalla tors. 7 april kl 19.00

Biljetter via Medborgarkontoret 0522 69 60 23 eller via Ticnet. 
Föreställningen är i två akter och i paus finns förtäring till försäljning, så väl kaffe och kaka som macka och ett glas vin för den som så önskar.

Vi tar kontanter och Swish, hanterar ej betalkort.  //

2016-03-30

Här bodde inte Hagge Geigert

Foto Lars-Olof Jakobsson.

Jag efterlyste bilder på huset som låg i hörnet Stora Nygatan - Östergatan före det som håller på att byggas just nu. Den här bilden har jag fått från Lars-Olof Jakobsson, ABF-Fotoklubb. Den tog han 1964 och den publicerades i ABF Fotoklubbs almanacka 2013 (juni månad).

I en tidigare version av det här inlägget skrev jag att Hagge Geigert skall ha bott i huset. Min uppgiftslämnare har meddelat att han mindes fel. Det var i andra hörnet av kvarteret Hagge bodde. Se kommande inlägg.  //

 //

2016-03-29

Nybygge i hörnet Östergatan - Stora Nygatan

Sedan några veckor tillbaka pågår ett nybygge i korsningen Stora Nygatan (till vänster) och Östergatan.
Jag har letat förgäves för att hitta en bild på hörnhuset som låg där tidigare. På denna bilden ser vi det längst till vänster i trähuskvarteret. Jag är dock övertygad om att någon av Uddevallabloggens läsare har en bättre bild. Skicka den i så fall till mig så lägger jag ut den. gunnar.klasson@gmail.com  //

2016-03-28

Erik Olsson från Uddevalla vann dagens Vem vet mest

Nog hoppar man till då det ibland dyker upp en Uddevallabo i det populära frågesportprogrammet Vem vet mest. Idag var det dessutom dags för en välkänd Uddevallaprofil, Erik Olsson. Till vardags driver han Uddevalla Tryckeri och vi som gillar handboll ser honom också som funktionär i Agnebergshallen varje gång något av Kroppskulturs lag spelar hemmamatch. Som idag exempelvis då Kropps herrar vann den första kvalmatchen mot Enköping.

Och vilken poängseger det blev för Erik i dagens avsnitt. Han krossade motståndet och gick vidare till fredagens Vem vet mest-final.

GRATTIS ERIK!!!  //


2016-03-27

Kyrkogårdsgatan och Mossbergs slakteri

 I den stora tegelbyggnaden intill järnvägsövergången vid Kyrkogårdsgatan etablerade sig charkuteristen Eugen Mossberg 1923. Mossberg hade stadens största privata charkuterifirma med eget slakteri just på Kyrkogårdsgatan. Samtidigt öppnade han affär i Ljungskile och på Kungsgatan och sedermera i Bohusläningens hus i hörnet Norra Drottninggatan - Norrtullsgatan.
Den här bilden är från affären i Bohusläningens hus. Längst till vänster känner jag igen Hans-Bertil Hall. Damerna är dock för mig anonyma. Någon som vet namnen?

En sökning på Mossberg i Tidningsarkivet ger följande träfflista:

1922-03-28 Lagfart å tomten nr 26 inom kv Kålgården som charkuteristen Eugen Mossberg köpt. Fastighetsaffär.
1923-05-24 Onsdag den 23 dennes öppnas min charkuteriaffär i Ljungskile. Vördsamt Eugen Mossberg. Annons.
1925-09-15 Vår största privata charkuterianläggning. Ett besök i Eugen Mossbergs slakteri.
1928-12-07 Mossbergs charkuteriaffär vid Kungsgatan har under hösten renoverats.
1931-11-27 Firma Mossberg´s stora bil körde igår av vägen strax norr om Torsberg. Olycka. Bild.
1932-01-04 Tvist om avskedande hos Mossberg's. Arbetsmarknad.
1935-08-15 Eugen Mossberg har införskaffat ett par nya, flotta charkuteribilar av märket Chevrolet. Fordon. Bild.
1936-01-29 50 år fyller charkuterist Eugen Mossberg, Uddevalla. Bild.
1936-01-29 50 år fyller charkuteristen Eugén Mossberg. Familjenytt.
1936-06-02 Hästen Gallvier som ägs av E. Mossberg i Uddevalla, blev trea vid travtävlingar på Solvalla. Idrott. Djur.
1941-02-03 55 år fyller charkuterihandlaren Eugén Mossberg.
1941-11-19 Slakteritillstånd har av livsmedelskommissionen beviljats Eugen Mossbergs AB Uddevalla.
1945-09-03 Firman Eugen Mossberg, firmans överlåtelse. Charkuteriaffär.
1945-10-04 Lagfart. Västra Sveriges Slakteriförening å tomt i Kålgården köpt av Eugen Mossberg.
1946-01-29 60 år fyller direktören Eugen Mossberg, startade egen charkuteriaffär vid Kungsgatan 19.  //

2016-03-26

Mer om Carl August Thomasson

I föregående inlägg efterlyste jag mer uppgifter om Carl August Thomasson vars pappa mördade hans mamma med en lie.

Släktforskarna Ewa Söderberg och Lars-Göran Larsson bidrar med följande.

Ewa Söderberg:

Hittade lite uppgifter om Carl August i släktdata (detta är inte att lita på till 100%) och jag har inte haft tillgång till kyrkböcker, men här är det jag hittat. Carl Augusts föräldrar torde vara Tomas Larsson född 1816-01-17. Han dog på Mulekärr, Åby 1896-06-15 av ålderdomssvaghet, således borde fadern klarat sig från dödsstraff med tanke på hans dödsdatum. Modern A.L. Pehrsdotter född 1816-05-13 och död 1860-08-16 och som dödsorsak anges "ihjälhuggen med lie". Carl August föddes, som tidigare sagts 1849-05-03 på Strandbacken under Åby och dog 1918-10-18 på Myrtorp i Tossene. Hustrun Adelina Emilia Andersdotter född 1850-07-20 i Bro. Paret vigdes 1888-06-22. Hon dog 19360407 på Myrtorp. Paret fick barnen som tidigare angivits i Uddevallabloggen. Carl Augusts öden har jag inte hittat något om.

Lars-Göran Larsson:

Strandhagen i Tossene
Torparen Thomas Larsson f. 1816-01-17
Hustru A L Pehrsdotter f.1816-05-13 i Tossene Död 1860-08-16 på Strandhagen i Tossene
Hustruns dödsorsak: Hjälhuggen med lie
Barn
Carl August f.1849-05-31 i Tossene
Charlotta f.1846-06-21 i Tossene
Amalia f.1852-04-20 i Tossene
Anders  f.1855 i Tossene
Johan  f.1857 i Tossene

Källa:) SL 1850-1861/105


Bostad: Myrtorp,Bärfendal
Åbo Carl August Thomasson f.1849-05-03 I stranhagen I  Tossene
Föräldrar:Thomas Larsson f.1816-01-17 i Tossene, A.L Pehrsdotter f.1816-05-13 i Tossene
Hustru Adelina Emilia Andersdotter f.1850-07-20 i Bro

Barn
Hanna Viktoria, född 1889-03-03  i Bärfendal
Maria Konstantia, född 1890-04-23  i Bärfendal
Emma Georgina, född 1891-10-13  i Bärfendal

Källa:) SL 1850-1861/105
Källa:Al:8/1880-1898 i Bärfendal . Bostad:Myrtorp  //

2016-03-25

Ett människoöde i Gustafsbergs arkiv- fadern mördade modern med en lie och dömdes till döden

Harri Kantola arbetar med att digitalisera Gustafsbergs arkivhandlingar och då och då kommer han och berättar för mig vad han hittat. Den här historien läste han i ansökningarna till Gustafsbergs Barnhus för Carl August Thomasson, född 31 maj (3 maj skall det vara efter fortsatt forskning) 1849.

Den 16 augusti 1860 mördade hans pappa sin fru och blev dömd till döden. Carl August blev således föräldralös vid elva års ålder.


Läs den transkriberade ansökan till barnhuset här:

Till Styrelsen öfver Gustafsbergs Barnhus Inrättning!

Härmed får jag ödmjukast anhålla om plats på Gustafsbergs Barnhus Inrättning för gossen Carl Magnus Thomasson, från torpet Strandbacken under Åby, hvars prestbevis jag har äran att bifoga.
Gossen förlorade sin moder den 16 sistlidne Augusti genom den bedrövliga händelsen, att hans Fader medelst en lie afhände henne lifvet, för hvilket brott fadren är dömd till döden. Sedan således bägge föräldrarna äro borta, och ej efterlemnat någon tillgång till barnens uppfostran, är denna gosse i den mest beklagansvärda belägenhet, synnerligast, synnerligast som de smulor hvilka tillkastas honom ofta åtföljs af påminnelser och håntydningar på det olyckliga förhållande i hvilket föräldrarna hade lefvat, och deras bedröfliga slut.

Skulle fadern undfå lindring i sin dom och blifva försatt på fri fot, blifver det ändå värre för barnet, emedan fadren hvarken kan eller vill kristligen uppfostra honom, hvilket intygas av förut åberopade prestbevis. Säkerligen äro alla ansökningar i denna väg, som inkomma till Styrelsen, behjertansvärda, men få äro det i så hög grad som denna.

Jag får derför ödmjukast anhålla att Styrelsen behagade för ofvannämnde iolycklige varelse bevilja den först blifvande lediga plats vid Barnhuset, i hvilket fall jag förbinder mig, att intill dess densamma kan få tillträdas, låta bortarrendera barnet på något från hans födelseort aflägset ställe, der han kan undervisas och omhuldas, samt slippa påminnelser om sina olyckliga föräldrar.
Gossen är frisk och af fördelaktigt utseende, samt synes hafva lätt för att lära.

Åby den 13 Jan 1861
Axel Nycander

Och med varje ansökan följde ett prästbevis:

Prestbevis
Gossen Carl August Thomasson på torpet Strandbacken under Åby i Tossene Socken och Bohus Län föddes derstädes den 31 maj 1849, läser försvarligt i bok och äfven någorlunda försvarligt Luthers Cathekes med Lindbloms förklaring, lefver anständigt, förlorade genom dödsfall sin moder den 16 nästlidne Augusti och har en Fader, som både i ekonomiskt och moraliskt hänseende är så beklagansvärd, att han hvarken kan, eller vill christeligen uppfostra honom, hvilket härmed intygas med afseende på den ansökan som för honom göres, att han måtte blifva intagen å Gustafsbergs barnhus.
Öfverby Prestgård den 2 januari 1861

Vi blev naturligtvis jättenyfikna på hur det gått för den unge gossen i livet, särskilt som vi konstaterade att han inte blev intagen som elev på Gustafsbergs Barnhus. Jag har letat i protokollen för att försöka hitta uppgifter om varför han inte togs in. Man kan tycka att ett sådant människoöde skulle få vem som helst att vekna och vilja hjälpa den lille. Men några fler uppgifter om honom finns inte i Gustafsbergs arkiv.

Det blev till att börja att leta i DVD-serien Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1970 och Dödboken 1901-2013. Med dem kommer man långt.

Där hittar jag att Carl August Tomasson gifte sig med Adelina Emilia Andersdotter, född 20 juli 1850 i Bro.

De fick barnen
Hanna Viktoria, född 1889 i Bärfendal
Maria Konstantia, född 1890 i Bärfendal
Emma Georgina, född 1891 i Bärfendal

Carl August Tomasson dog 18 oktober 1918 på Myrtorp i Bärfendal
Hustrun Adelina Emilia  Tomasson dog  7 april 1036 på Myrtorp i Bärfendal

Dottern Maria Konstantia dog å Myrtorp 1907 endast 17 år gammal.
Emma Georgina dog den 17 augusti 1971 på Myrtorp. Hon hette då Grimberg och var då änka efter maken Karl Gustav Grimberg som hade dött den 23 januari 1959. De hade gift sig den 15 mars 1919.
Hanna Viktoria Tomasson dog den 7 juli 1973 på Myrtorp. Hon var då ogift.

Vidare kan man hitta familjegraven på Bärfendals kyrkogård.
I samma grav ligger makarna Carl August och Adelina Emilia samt dottern Hanna Viktoria.

Om Carl Augusts pappa som mördade sin fru med en lie avrättades eller benådades har jag inte lyckats få fram. Säkerligen kan man få reda på det men då måste man förstås till en början få veta vad han hette.

Hur Carl August liv gestaltade sig efter att han nekades inträde på Gustafsbergs Barnhus vore naturligtvis väldigt spännnade att få reda på. Och var ligger Myrtorp? Kanske någon av Uddevallabloggens läsare kan ta vid forskningen om detta människoöde?  //

DÖDLIG PASSION - på Regionteater Väst i april och maj

Pjäs av Camilla Blixt och Ulf G Eriksson. Regi Sören Albertsson.

2016-03-24

Mera vägarbeten på gamla Rikstvåan

Göteborgsvägen, eller Rikstvåan om ni så vill, söder om Hästepallarna. Huset där borta är Bodele. //

2016-03-23

Bengt Nordlund död

Bild från Facebook

Överstelöjtnant Bengt Nordlund har avlidit i en ålder av 89 år. Han föddes i By, Kopparbergs län (Dalarna) den 29 december 1926. Hans militära bana inledde han genom att bli volontär vid Kronobergs regemente 1944. Officersaspirant 1949. Studentexamen vid Försvarets Läroverk 1952. Officersaspirant vid Bohusläns regemente 1952. Officersexamen 1953.

Han blev fänrik vid Bohusläns regemente 1953. Löjtnant 1955, vid AUS 1964. Kapten 1965, vid Bohusläns regemente 1967. Major 1972. Överstelöjtnant 1978. Avsked och inträde i regementets reserv 1987.

Jag lärde känna Bengt Nordlund då han var min kompanichef 1969-70. Redan då märkte jag av hans stora intresse för naturen och han berättade om att han forskade om allt som hade med Bäveån att göra.
Boken kom 1983 och blev, måste jag ändå säga, en verkligt positiv överraskning för mig. Han berättar i boken om Risåns och Bäveåns väg mot havet. Han har själv illustrerat den. Det är en sådan bok som man inte kan lägga ifrån sig förrän man läst hela. Jag sträckläste den och dagen därpå rusade jag upp till Bengts kontor i Kanslihuset och gratulerade honom till boken. Idag är den min bibel vad gäller kunskapen om Bäveån och allt vad som rör sig och finns längs ån.

Vi hade båda ett intresse för hembygden och Bengt och hans bok blev en inspirationskälla till att starta Uddevalla Hembygdsförening 1984. Han blev medlem nr 1 vilket gladde honom mycket.

Bengt sörjes närmast av hustru Kerstin samt sonen Anders med familj.  //

2016-03-22

Berättarafton onsdag 23 mars kl 19.00

Årets tredje berättarafton äger rum i morgon den 23 mars kl 19.00 (obs tiden!). ALLA VÄLKOMNA!!

Från kl 18.00 har Uddevalla Hembygdsförening sitt årsmöte.  //

2016-03-21

Avstängning av Gustafsberg - Lindesnäs - Gorrviken

Jag hade inte alls tänkt att ta upp denna fråga på Uddevallabloggen nu, men då kommunen i dagens Bohusläningen går ut med den så vill jag kommentera. I höstas fick jag veta av kommunens projektledare Anders Löfström, som för övrigt är en hygglig karl, att man under 2016 skulle bygga om överfarten över Bodeleån på bilden. Det skulle innebära att överfarten och därmed vägen skulle vara helt avstängd för trafik i två månader!

Första beskedet var att detta skulle ske i spannet augusti - oktober. Vi protesterade förstås genast då tre restauranger, Gustafsbergs badhotell och vandrarhem, Upplevelsebolaget m fl fortfarande har säsong augusti - september. Tidpunkten är således ytterst drabbande för dessa sommaraktiva verksamheter.
Vi fick från början beskedet att vi istället skulle får köra runt vägen Oxeskallebackarna - Groheds station - Bratterödsleden om man skall in till stan. Det är en omväg på 10 km en väg.

Den här vägen är den vanliga till och från Gustafsberg.

Det säger sig själv att det är ingen situation vi vill ha. Så fort man skall in och handla till ICA Kvantum som är vår närmaste affär måste man alltså en omväg på två mil (fram och tillbaka).

Det har från Gustafsbergsstiftelsens sida tagits kontakter både på tjänstemannanivå och på politikernivå för att försöka hitta en bättre lösning. Vi ifrågasätter inte att vägen/bron måste åtgärdas men vi vill att man skall göra sitt yttersta för att hitta en bättre lösning.

Vi har, så gott som dagligen större eller mindre transporter till Gustafsberg, t ex till företagen i Skolhuset. Själv åker jag ibland ett par gånger om dagen in till stan i olika ärenden och på möten.

Vi har blivit utlovade ett informationsmöte men någon inbjudan har inte kommit. I stället kom så artikeln i dagens Bohusläningen där det talas om hur det hela skall ske. Vi hade hoppats få vara med och diskutera olika lösningar. Bl a har det hela tidens sagts att fyra bussar om dagen skall släppas förbi arbetsplatsen. Hur skall det gå till kan man undra?

Det har föreslagits att man skulle kunna bygga en provisorisk bro intill den man bygger om men det skulle kosta 300 000 kr enligt projektledare Anders Löfström i dagens tidning. Frågan är om det inte är värt det?

Vi som bor och verkar på Gustafsberg, Lindesnäs och Gorrviken, upplevde det oerhört jobbigt redan i höstas när man stängde av vägen vid Hästepallarna. Den här aviserade avstängningen skulle drabba oss ännu hårdare. Vi hoppas på en annan lösning.  //

2016-03-20

Sörviksvarvet i sin linda

Gården Sörvik bäddades mer och mer in i varvsverksamheten allteftersom Uddevalla varvet utvecklades. Här kan man ana manbyggnaden på Sörvik strax till vänster om bildens mitt. Till vänster ser vi Superfosfatfabriken Den invigdes den 5 september 1953 och revs slutligen 1974.

På stapelbädden på Sörvik ser vi kanske ett av de första nybyggena. Den stapelbädden behövde senare breddas för att man skulle kunna bygga serien av 230 000-tonnare.  Och senare minns vi att man sprängde ut den stora Sörviksdockan där Nanny byggdes. I dag är dockan en hamn.  //

2016-03-19

Bävedalen var svaret på bildgåtan

Ja, det var flera som lotsade oss rätt när det gällde att identifiera den senaste bildgåtan. Det är alltså Bävedalen, nuvarande Bävedalsvägen som bilden föreställer. Idag ligger Rikets sal ungefär på samma plats som på den svartvita bilden.

Bron på bilden går över Bävebäcken och på båda bilderna ser vi Lelångenbanans järnvägsbank.  //

2016-03-18

Mer om Uddevalla hamn

Det händer mycket i Uddevalla hamn just nu. Ute på redden har det i veckan legat två fartyg för ankar. MARGARETHA som syns i bildens vänstra kant och BEAUFORTE. Båda två har nu gått in till kaj i Sörviksdockan för att lasta.

I onsdags kom ytterligare två gulsvarta supplybåtar från Nordsjöns oljefält för att läggas upp. Sammanlagt finns det nu sex stycken, tre ser ni på bilden och de andra tre ligger vid Frölandskajen.

Och i skrivande stund är CY THUNDER på väg in i Byfjorden för att lägga till vid Skeppsholmspiren. Ni minns kanske att hon var här tidigare detta året och lossade krommalm från Turkiet för Vargön Alloys. Den gången hade hon 37 500 ton och 1000 lastbilar fraktade malmen från Uddevalla till Vargön.
Här är ett filmklipp från ett annat fartyg som lossade krommalm 2012.

CY THUNDER beräknas anlända vid midnatt och jag antar att det blir som förra gången att man genast, trots att det är lördag, börjar lossa malmen.  //

2016-03-17

Mässafton på Bohusläns regemente

 Det är förunderligt att officersmässen på I 17 fortfarande, 24 år efter regementets nedläggning, lever vidare. Ikväll var det mässafton där Officersklubbens och Kamratföreningens medlemmar var inbjudna till en trevlig tillställning.

Det var Uddevallas Galenskapare Åke Andersson och Lennart Bertilsson som underhäll med sång och musik och så en och annan skröna förstås. Det bjöds på 60-talsmusik med många örhängen och vi sjöng med.
Under överinseende av översten Gunnar Åberg på väggen bytte musikanterna skepnader. Här har Elvis Presley gjort entré.  //

2016-03-16

Nya och gamla skyltar på Strandpromenaden

Till sommaren fyller Strandpromenaden 10 år. Och för en vecka sedan kunde vi se hur det skruvades upp nya skyltar som ersatte de trasiga vid "Damernas" badplats. Det var välbehövligt då det länge klagats på de trasiga skyltar som satt där förut. På skyltarna står alla namn på företag, organisationer och privatpersoner som skänkte pengar till byggandet av Strandpromenaden.
Hoppas de nya skyltarna var de första som byttes då det finns flera som med tidens tand blivit riktigt sjangserade. Den här skylten sitter på träbryggan längs berget och skall berätta för betraktaren vilka främmande besök som Byfjorden haft genom åren.
Så här såg skylten ut då den var ny (jag vet var alla förlagor till Strandpromenadens skyltar finns om man vill beställa nya).
Den här vid Bodele är inte läsbar längre.
Och här är den i nyskick.
På den stora anslagstavlan på Gustafsberg ser det ut så här idag.
Och så här kommer den att se ut då den är utbytt till 10-års jubileet i augusti. För det blir väl ett jubileum? Har inget hört om det ännu!  //

2016-03-15

Trångt på redden

Foto Harri Kantola

Det är trångt på redden just nu. I går anlände BEAUFORTE (NL) till vänster och idag MARGARETHA (AG). Av lotsinfo Public framgår att de har anlitat lots från Hätteberget (utanför Marstrand) till ankarplats på Byfjorden. Av Uddevalla Hamnterminals trafiklista framgår att de skall avgå efter lastning under nästa vecka.
Fast härifrån ser det inte så trångt ut.

2016-03-14

Bildgåta

Säkert är det någon som känner igen de här husen, men jag gör det inte. Så var är det någonstans?  //

Två seminarier om antibiotikaresistens - en global, regional och lokal utmaning

  Seminarium 1 den 4 april 2016
14.00 – 17.00

Plats Högskolecentrum, Östergatan 18 Uddevalla

14.00 – 14.30 Antibiotika – mirakelmedicinen som vi håller på att                              förlora.
Linus Sandegren, Docent och lektor i Medicinsk Bakteriologi vid Uppsala Universitet                                 
14.30 – 14.50 Antibiotika – Hot eller bot.
Maria Hess, Distriktsläkare Regionala STRAMA.

14.50 – 15.10 Djurhälsa och Antibiotika – Hur hänger det ihop?    
Helle Unnerstad, Veterinär, Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

15.10 – 15.30 Paus med frukt och vatten.

15.30 – 15.50 Praktisk användning av antibiotika i lantbruket.
Sofia Karlsson, Ordförande i LRF Västra Götaland och slaktgrisproducent.

15.50 - 16.20 Vad gör politikerna i resistensfrågan?
Eskil Erlandsson, riksdagspolitiker (C) och f.d. Landsbygdsminister.

16.20 – 17.00 Tid för frågor.

Anmälan: senast 21 mars till Studieförbundet Vuxenskolan, vast@sv.se eller 010- 33 00 900, uppge arrnr: 390 72.  För mer information ring vår Moderator Torsten Torstensson : 070/322 12 88. Max 120 platser. Fri entré. Ej lämnat återbud faktureras 300:-.

                                     
_______________________________________________________________                                                                                            
                                                         
Seminarium 2 den 4 april 2016
18.00 – 21.00

Högskolecentrum, Östergatan 18 Uddevalla

18.00 – 18.30 Antibiotika – mirakelmedicinen som vi håller på att förlora.
Linus Sandegren, Docent och lektor i Medicinsk Bakteriologi vid Uppsala Universitet.

18.30 – 18.50 Antibiotika – Hot eller bot.
Maria Hess, Distriktsläkare Regionala STRAMA.

18.50 – 19.10 Djurhälsa och Antibiotika – Hur hänger det ihop?
Helle Unnerstad, Veterinär, Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

19.10 – 19.30 Paus med kaffe, thé och fralla.

19.30 – 19.50 Praktisk användning av antibiotika i lantbruket.
Sofia Karlsson, Ordförande i LRF Västra Götaland och slaktgrisproducent.

19.50 - 20.20 Vad gör politikerna i resistensfrågan?
Eskil Erlandsson, riksdagspolitiker (C) och f.d. Landsbygdsminister.

20.20 – 21.00 Tid för frågor.

Anmälan: Senast 29 mars,  Fri entré,  vast@sv.se eller 010- 33 00 900. Uppge arrnr: 39076

Ej avbokat anmälan debiteras med 300:-
För mer information ring vår Moderator Torsten  Torstensson : 070/ 322 12 88. 

                                                                            

2016-03-13

Före grävmaskinens tid

1947 i september fick Uddevalla stad sin första grävmaskin. Den anlände med tåg till Centralstationen. Men det skulle dröja länge innan grävmaskinerna blev vanliga. Så fortfarande på 50- och 60-talen kunde man se manuellt grävarbete som här på bilderna.

2016-03-12

Evert Taube - Balladen om Ernst Georg Johansson från Uddevalla

Insänt av Christian Vestergaard:

Vill påminna om att Evert Taube för åttio år sedan skrev “Balladen om Ernst Georg Johansson från Uddevalla”. Balladen handlar ju om en påhittad karaktären och uddevallabon Ernst Georg (timmerman),som kommer till Buenos Aires, och råkar ut för äventyr på Pampas. Denne uddevallare förolyckas i en vers då han går i mellan två knivstridande duellanter.
(Videoklippet är dock en förkortat version av nämnda ballad.)  //

2016-03-11

Bohuslän framför allt

Landskapet Bohuslän (Tuve, Lundby och Nya Älvsborg ligger i Västergötland)

Insänt av J O Rune Hasslöf:

Bohuslän finns inte på  kartorna i förslag till ny regionindelning! 
I väderrapporter nämns hellre Västra Götaland än Bohuslän. Och söker man i "Historiska kartor" saknas  Bohuslän.

För hembygdsforskare blir problemet stort om man alldeles tar bort benämningar av våra urgamla landskap. För ett antal år sedan var en statlig utredning(?) nära att lyckas med förslag att ersätta benämningen socknar med nummer inför den digitala utvecklingen.

  Då tände hembygds- och släktforskarorganisationer, nu är det åter dags att försvara bl.a. begreppet och landskapet Bohuslän.

blev vi tack skyldiga förre landshövding Göte Bernhardsson som mot heraldikerns förslag till regionvapen såg till att Bohuslän och övriga landskapsvapen tillsammans bildade regionens nya "varumärke".

Nu föreslår en statlig utredning en ny regionindelning. Publicerade kartor visar region Västra Götaland men inte Bohuslän eller övriga landskap i regionen. Man har  "glömt" Viken, det urgamla  kust- och gränslandskapet och det norska länet Bohus. Landskapets varumärke och bohuslänsk identitet synes hotade.

  Nu är det viktigt att varje hembygdsförening i  sitt härad eller sin socken inför stämmor och ting bevakar att landskapet Bohusläns namn och vapen bevaras och användes också i framtiden. Strukturella och administrativa förändringar kan ske utan att historiens och förfluten tids landskap, härader eller socknar raderas.

Vem/vilka politiker tar i uppdragskorruptionens tidevarv  kulturhistoriskt vettiga beslut? 

Med bohuslänska hälsningar

J O Rune Hasslöf  //

2016-03-09

Göteborgare på väg mot lumpen på I 17

På sin tid var den här synen inte så ovanlig. Göteborgare i 18-19 års åldern som kommit med tåg till Uddevalla central där musikkåren mötte och bakom den blev det marsch genom staden mot regementet. Stadens befolkning tyckte förstås det var spännande att se dem marschera på gatorna.

Åtskilliga Göteborgare gjorde lumpen på I 17 och inryckningsresan med tåg till Uddevalla var speciell men ganska lugn. Då var utryckningsresan tillbaka till Göteborg desto vildare. Befäl från regementet avdelades för att försöka hålla ordning ombord på tåget. Det var som alla kanske förstår ingen avundsvärd uppgift med ett helt tåg fullt med glada och lindrigt nyktra nyblivna civilister den långa vägen till Göteborg.  //

2016-03-08

Det skrev tidningarna om för 25 år sedan

25 år är inte så lång tid så därför har jag rensat en hel del i träfflistan när jag sökt på vad tidningarna skrev om 1991. Det är ju framförallt personnamn jag tagit bort. Men jag hoppas att ni ändå skall ha utbyte av vad tidningarna skrev om för 25 år sedan. Artiklarna finns på mikrofilm hos Bohusläns Föreningsarkiv, tel 0522-370 11. www.bohusarkiv.se

Datum          Innehåll
1991-01-02 Anrika Lunneviks pensionat i nygammal uppförande i konkurs. Hotell.
1991-01-03 Karamellkok och julseder. Augusta Lundbergs karameller. Lillemor Hansson.
1991-01-03 Munkreklam tar över Schewenius Tryckeri.
1991-01-03 Lysekils järnvägsstation kommer att läggas ned vid månadsskiftet januari-februari.
1991-01-03 Satsning på lax i Bäveån. Fisk. Natur.
1991-01-03 80 år fyller operasångare Arne Ohlsson, minns debuten hemma i Uddevalla. Musik o sång. Bild.
1991-01-04 Vägsatsningar lönar sig inte, transportmöjligheterna är tillräckliga. Kommunikationer.
1991-01-04 Missvisande karta för landskapsvård för Strömstad ersätts av en ny. Kartor. Natur.
1991-01-04 Skaftös sista mjölkbonde slutar. Jordbruk.
1991-01-04 Ljungskilevikens botten kan slås ut vid bygge av motorväg. Vägarbeten. Natur.
1991-01-05 Uddevallas befolkning ökar mest i västra delen. Nu 47 364 invånare.
1991-01-05 Befolkningsantalet i Uddevalla ökar mest i västra delen. Befolkningsstatistik.
1991-01-05 Forskare vill minska trålfisket i Kosterfjorden. Näringsliv.
1991-01-05 Förening främjar marint samarbete. Miljö. Föreningar. Natur.
1991-01-08 Wästswänska teatern ger upp tvist om bidragspengar.
1991-01-08 Busskytteln invigd. På 5 min. tar den passagerare mellan SJ och busstationen på Kampenhof. Transport.
1991-01-08 Åtorps herrgård såld. Fastighetsaffär. Mat.
1991-01-09 Om Vargläderfabriken- och garverier i Uddevalla. Industri.
1991-01-09 Kommunalrådet i Tanum vill minska antalet flyktingar.
1991-01-10 Om Risbergs tryckeri.
1991-01-10 Mycket talar för akvarium vid Bohusläns museum. Fisk.
1991-01-10 17 procent av Sveriges årliga bokproduktion trycks i Uddevalla. Böcker.
1991-01-10 10 miljoner kronor kostar akvariet. Fisk. Priser.
1991-01-11 Hasselbackshuset blir kårhus och konsten kan få plats på museet. Bild.
1991-01-12 Bohusläns museum visar hur man konserverar djur. Utställning.
1991-01-14 Margretegärdeskolan. Rolf Danielssons debattinlägg för ett bevarande.
1991-01-14 Tio blir arbetslösa på hotell Riverside. Arbetsmarknad.
1991-01-14 "60 år fyller Bertil Abrahamsson ""Mr Sotenäs""."
1991-01-16 48 arbetare sägs upp på Etri fönster. Industri. Arbetsmarknad.
1991-01-16 Lunnefågeln tycks efter många år återvänt till Bohuslän. Fåglar.
1991-01-16 Inga bidrag till sopmajor i Tanum. Naturreservat kan bli soptippar. Miljö. Natur.
1991-01-16 """Klaffbyte"" utförs, färjepate monteras ner i Lysekil. Båtar."
1991-01-17 Bovallstrand har fått sin bok.
1991-01-17 Spirande idéer för Fridhemsområdet presenteras.
1991-01-17 Ljungskiles nya församlingshem klart. Kyrka.
1991-01-17 Fyra tavlor färdiga att pryda de kala väggarna i Kungstorgskyrkan i Lysekil. Konst.
1991-01-17 Fler ekologer till Bohusläns museum. Natur.
1991-01-17 Sveriges första kvinnliga konservator fanns i Uddevalla. Museum. Utställning. Djur.
1991-01-17 Spirande idéer för Fridhemsområdet. Idrott.
1991-01-17 """Ny kendoförening startad"". Karate, judo, taido och jiujitsu är de vanliga japanska kampsporterna."
1991-01-17 Sälj inte klenoden Sältebo gård på Tjörn. Byggnad. Kyrka.
1991-01-17 Ny Svinesundsbro finansieras med bland annat avgifter på den gamla. Vägarbeten.
1991-01-18 Kustmålningar i dämpad ton av Britt Selander. Konsthistoria. Konst. Bild.
1991-01-18 Metall bygger om anläggningen på Ulvön. Byggnad.
1991-01-18 "65 år fyller Lysekilsorginalet Johan  Andersson alias ""Krabb-Johan"". Bild."
1991-01-18 "Lysekils swimmingpool ""Östersjön"" i Havsbadsområdet fylls igen."
1991-01-18 70 får gå på Volvo i Tanum. Arbetsmarknad.
1991-01-19 Bild på socialdemokratiska kvinnor. Politik.
1991-01-19 Sven Olof Wernersson avgår som ordförande i Bohuslän-Dals friidrottsförbund. Bild.
1991-01-19 Fossil skall smycka Nyströmsparken i Brastad.
1991-01-21 Bättre vägar vid Östberget för 4 miljoner. Kommunikationer.
1991-01-22 Grundskollärarutbildning till Uddevalla. Skola. Bild.
1991-01-22 Stenindustrin föreslår ny färja till kontinenten. Farleder.
1991-01-23 """Plogfåror i botten"", kan fiske med en lätt trål orsaka meterdjupa fåror i Gullmarsfjorden?"
1991-01-24 Ångbåt AB Bohuslänska kusten.
1991-01-24 "Förslag att Strömstad åter ska bli ""Parkernas stad"". Parker."
1991-01-24 Byggnadsnämnden- och Bohusläns museum får kritik för att ej bevaka fiskelägesbyggnad. Myndighet.
1991-01-24 Boken om Uddevalla historia klar till stadens jubileum. Böcker.
1991-01-25 Satsning på samarbete ett lyckat drag för friidrottsföreningen IK Zeus. Idrott. Bild.
1991-01-26 Konstnären Arne Isacsson, Gerlesborgsskolan
1991-01-26 Urval av en konstskatt. Kusten och staden i bild. Konst.
1991-01-26 Leif Ohlsson Bohuslän-Dals nye friidrottsordförande siktar på VM. Bild.
1991-01-29 Seglaren Leif Wikström har avlidit 72 år. Död. Idrott. Bild.
1991-01-30 Sven Rydstrand har forskat om hembygden i hela sitt liv. Hembygd.
1991-01-30 75 år fyller fotografen Arne Andersson. Fotograf. Personhistoria.
1991-01-30 Detaljerat om Bohusläns fiskehistoria. Böcker.
1991-01-30 Ska meteoritstenens gåta  på Gerlesborg lösas? Natur.
1991-02-02 Grebbestads folkhögskola fyller 105 år, får plats med fler elever. Bild.
1991-02-02 Ulla-Britt Emitslöf Dejmo är tillbaka med konstutställning. Bild.
1991-02-05 Lönnerska huset. Bild.
1991-02-05 Hallmans hörna med Lönnerska fastigheten. Bild.
1991-02-07 Köpcentret Norgården ett misslyckande. Kunderna hittar inte dit. Affär.
1991-02-07 Nytt naturreservat, inget för allmänheten.
1991-02-07 Sämre service för glesbygden. Strömstadsexpressen försvinner. Transport.
1991-02-09 Historisk valdag i Forshälla kyrka då första biskopsvalet ägde rum.
1991-02-09 Här står tiden aldrig still. 40 klockor tickar i Gunnars hem i Tanum. Hobby. Kultur.
1991-02-10 Här läggs en epok graven. Lysekils siste stenhuggare slutar. Industri. Bild.
1991-02-12 Ann-Marie Brockman, har dokumeterat St. Jörgens sjukhus. Bohusläns museum.
1991-02-13 Släktens, Lars Ove Anderssons, gamla grejor blir musieföremål på Röd i Röra socken.
1991-02-13 Bohusläns lantbruk ska dokumenteras av Bohusläns museum. Jordbruk.
1991-02-13 Gammal kakelugn får nytt liv. Kultur. Näringsliv.
1991-02-13 """Musselodling i Uddevalla"". Kommunen planerar plats åt musselodlingar väster om Lindesnäs."
1991-02-14 OS-medaljören i segling, Leif Wikström är död 72 år. Idrott.
1991-02-14 Boxaren Clarence Coleman. Det gamla Uddevalla. Idrott. Bild.
1991-02-14 "Nytt kommunalt bolag ""Uddevalla Forum"" skall sälja Uddevalla. Beslut inom kort."
1991-02-14 Bara en handelsträdgård finns kvar i Ljungskile. Blommor.
1991-02-14 Pengar till bron över Sunningesund är klara. Vägarbeten.
1991-02-14 Nytt bolag ska sälja Uddevalla. Näringsliv. Turist.
1991-02-15 Klart för nytt havsforskningslaboratorium i Kristineberg på Skaftö. Myndighet.
1991-02-15 Den fortsatta utbyggnaden av E6:an, kanske ska finansieras med vägtullar.
1991-02-16 Nedläggning hotar mejeriet i Dingle. Mat.
1991-02-16 Sjöboden blev ett fiskemuseum på Rossöhamn. Kultur.
1991-02-16 Totalt ledarskifte på Bohusläns museum. Avgår.
1991-02-19 E-6-expressen ska ersätta Strömstadsexpressen och ska göra fler uppehåll. Transport.
1991-02-19 Utställning om att uppstoppa djur. Museum.
1991-02-19 Mycket måste skyddas i Munkedal. Kultur. Natur.
1991-02-20 Vilken historiebild ger våra museér, undrar forskare. Museum.
1991-02-20 Förlusterna fler än fördelarna för miljön med nedsänkt motorväg. Trafik.
1991-02-21 Två tennisbanor bort vid Lyckornas restaurang. Idrott.
1991-02-22 Harry Karlsson kan konsten att hugga i sten. Industri. Konst. Bild.
1991-02-22 Utbyggnaden av Uddevalla Sjukhus skall bantas. Sjukvård.
1991-02-22 Orostiderna får återverksamhet. Försiktighet präglar den bohuslänska stenindustrin.
1991-02-23 Nedsänkt motorväg fick godkänt av enig byggnadsnämnd. Vägarbeten.
1991-02-23 Krigsbarn från Finland. Krig.
1991-02-23 På Koster håller man sig pigg länge. Sjukvård. Social.
1991-02-25 Livet i Bagges gränd. Hembygd. Bild.
1991-02-25 Tanums arbetarkommun firar 90 år. Jubileum.
1991-02-26 Invandrarna- och brottsligheten. Signerat Rolf Axelsson. Invandring.
1991-02-26 Lysekils hamnkrog är räddad efter två månaders ovisshet. Lån har beviljats de nya ägarna. Mat. Byggnad.
1991-02-27 Nu startar tidningen Uddevalla-Postens arkitekttävling om stadsplaneringen i Uddevalla.
1991-02-27 Stadsarkitekten Hallberg gillar förslag om bostadsbyggande i hamnen i Uddevalla.
1991-02-27 Lahällas knottfabrik kan bli byggnadsminne. Industri. Bild.
1991-02-27 Almegius vill se kultur- och hus växa på rätt höjd. Byggnad. Bild.
1991-02-28 Junoverken inom Mattssonföretagen säger upp arbetare.
1991-02-28 Hundratals lägenheter står tomma i nybyggda hus i Uddevalla. Bostad.
1991-02-28 Smygpremiär för Bohusläns teater med Nalle Puh-historier. Bild.
1991-02-28 Inte längre bara varsel. Junoverken säger upp. Arbetsmarknad. Industri.
1991-03-01 Alinde Andersson död, 92 år.
1991-03-02 Skeppsredare Thordéns kaptenssalong från Savonia i Kullgrenska huset. Båtar.
1991-03-02 Hela rummet en autentisk kaptensalong från 1800-talet. Båtar. Historia.
1991-03-02 Bohusläns museum visar barnfilm inspelad på Unda.
1991-03-04 Efter 53 år på samma plats flyttar Scan Väst till Kuröd. Slakteri.
1991-03-04 Varmbadhuset
1991-03-04 Bildarbetaren Eric Långström, död.
1991-03-05 Centrums trafik en svår ekvation men planer finns. Kommunikationer. Bild.
1991-03-06 Köpman Åke Seinknecht död. 82 år.
1991-03-07 Ur det gamla albumet: Bild på IFK Uddevallas veteraner från 1940-talet. Idrott.
1991-03-07 Byggnadsnämndens Lennart Björk gillar idéer om ny stadsbebyggelse.
1991-03-07 Sunningeleden kan ge vinster på 60 miljoner per år enligt vägverket. Trafik.
1991-03-07 Lyckornas badrestaurangs öde beseglat. Byggnad. Rivning.
1991-03-08 Mamma är lik sin mamma. Tre kvinnor, tre generationer. Seder o bruk.
1991-03-11 Varvets uppgång och fall. Dikt. Musik o sång.
1991-03-12 50 år sedan Bohusläningen beslagtogs för Hitlerkritisk artikel. Tidning. Historia. Krig.
1991-03-12 Posten fyller 100 år. Jubileum.
1991-03-13 Marschen Bohus Bataljon har fyllt 50 år. Sten Frykberg, Axel Flodén. Musik o sång.
1991-03-13 Sjökrigshjälten Tordenskiold-ett trehundraårsminne. Del 2. Krig.
1991-03-14 Eleganten Birger Boqvist saknar individualisterna på dagens fotbollsplaner. Idrott.
1991-03-14 Centerpartiets Leif Molander: Bygg ingen inre västerled i Uddevalla.
1991-03-14 Abba-bilder i Strömstad. Tillbakablick. Industri. Fiske.
1991-03-14 Societetshuset på Lyckorna räddat. Byggnad.
1991-03-14 Sjökrigshjälten Tordenskiold-ett trehundraårsminne. Del 3.  Krig.
1991-03-15 Fiskargubbe ny uddevallasouvenir. Träslöjdare tog priset. Turist.
1991-03-16 Tage Stålklang nestor i 80-årsjubilerande Uddevalla schacksällskap. Föreningar.
1991-03-18 Tanums  Arbetarekommuns 90-årsfest.
1991-03-18 Kommunalrådet Lennart Johansson lämnar toppolitiken. Politik.
1991-03-18 Nu visas utställning om unversum på Bohusläns museum.
1991-03-19 Stadsbibliotekarien Uno Börjesson i Lysekil gick i pension efter 33 år i kulturens tjänst. Avgår.
1991-03-20 Ny järnväg i Bohuslän blir för dyr. Kommunikationer. Bild.
1991-03-20 Riksbyggens bostadsrätter i kvarteret Herrnhut blir hyresrätter istället.
1991-03-20 Moderaten Nils Hjertberg efterlyser politisk samling för att rädda rådhuset.
1991-03-20 Tanums Arbetarekommun 90 års-jubileum.
1991-03-20 Rädda rådhuset. M-veteran efterlyser politisk samling. Byggnad.
1991-03-20 Riksbyggen tvingas tänka om, hyreslägenheter på Hernhut. Bostad.
1991-03-21 En cykelbana är ett bra arkitektförslag. Kommunikationer. Bild.
1991-03-21 En öppen famn mot havet. Arkitektförslag vill bygga ut längs stränderna. Kommunikationer. Bild.
1991-03-21 Societetshusets ägare kräver skadestånd för husets bevarande. Byggnad.
1991-03-22 Politikerna i Sotenäs tar provokationen mot flyktingfamiljen i Hunnebostrand på allvar. Politik.
1991-03-26 Singapore, en känd bohuslänsk långafiskebåt skrotas nu i Grundsund.
1991-03-26 Skrovet har fått vingar. Båtar.
1991-03-26 Roland Persson- och 2 av  barnen bygger båtar helt i trä. Ett hantverk i försvinnande, trots stor efterfrågan.
1991-03-27 Rivningshotat hus i Strömstad flyttas. Byggnad.
1991-03-28 Om driften vid Sunnervikens tegelbruksaktiebolag. Ödsby.
1991-03-28 Älvsborgslän får folkrörelsearkiv. Arkiv.
1991-03-30 Märklig födelse av en ko på Nordens ark. Djur. Turist.
1991-04-02 Betong skulle ersätta stål men framtidsbåt blev monument. Båtar. Varv.
1991-04-03 Finansiering av E6:ans motorväg. Moderaternas Tobisson gästar vägverket. Vägarbeten. Ppolitik. Myndighet.
1991-04-04 Arne Mellberg död. 72 år. Idrott. Bild.
1991-04-04 Konstnärinnan Pia Oom död. 45 år.
1991-04-04 Antikrundan sänds från Bohusläns museum. TV.
1991-04-05 Före detta brottaren- och polisen Sanfrid Söderqvist är död 88 år. Idrott.
1991-04-05 Sjökaptenens dotter från Strömstad lästes av alla. Böcker. Museum.
1991-04-06 Trähusen vid Torggatan rivs för nybygge.
1991-04-06 Arkitekter får tävla om gamla brandstationen, men anrikt trähus rivs. Byggnad.
1991-04-06 Anton Frick i Lysekil är 79 år, har aldrig varit sjuk. Han har gjort långvandringar och sett världen. Resor.
1991-04-09 75 år fyller Lars Erik Larsson gymnastikdirektör. Idrott. Bild.
1991-04-09 Ljungskilebor vädjade för flyktingar.
1991-04-10 65 år fyller förre skolchefen och författaren Gösta Unefäldt. Bild.
1991-04-10 "Från världens största sjöslag ""skagerackslaget 1916"" är en livboj från 11-14.S.Turbulent. Båtar."
1991-04-11 Thordéns rederikontor töms. Tingsrätten flyttar till nya lokaler i kvarteret Herrnhut.
1991-04-11 Thordéns kontorshus töms. Tingsrätten flyttar till centrum. Myndighet.
1991-04-11 Vart seglar kuttern Lord Nelson? Båtar.
1991-04-12 Minskad vinst för Bohusläningen AB. Boktryckeriet går sämst.
1991-04-12 Katarina Lewis skall berättar sitt forskningsarbete av tre generationerskvinnor i det Schartauanska  Bohuslän. Berättelse.
1991-04-15 Väljarnas förtroende har minskat kraftigt enligt vänsterpartiet. Politik.
1991-04-16 1700-tals torp flyttas- och skänks till Lommeland- och Näsinge hembygdsförening.
1991-04-17 Kultur på undantag i budgeterna. Kulturarbetare på offensiv. Politik.
1991-04-18 Ny lag för arkivering.
1991-04-18 Premiärdags för musikalen West Side Story av Agnebergsskolans musikelever. Teater.
1991-04-19 Ny chef för Bohusläns museum utses under stor sekretess.
1991-04-20 Härligt trångt på berättarafton på biblioteket om gamla Uddevalla. Kultur. Bild.
1991-04-20 Livet efter regementet. Löjtnant Sigurdsson, kapten Hermansson och kapten Brinck.
1991-04-23 Allt färre flyktingar till orter i bohuslän. Flykting.
1991-04-25 Bohuslän runt med Nalle Puh med Karin Fermann-Schei. Teater. Bild.
1991-04-25 Ella Hilmér berättar från barndomen. Berättelse.
1991-04-25 Invandrarverket utvisar cp-skadad femåring. Flykting.
1991-04-25 Vikens sångkör spred glädje på Bohusläns museum. Musik o sång.
1991-04-27 Om emigrationen från Bohuslän och Wasa Orden av Amerika. Rolf Axelsson.
1991-04-27 Nu lämnar Yngve Birging tjänsten som kyrkoherde. Kyrka.
1991-04-27 Stort hemlighetsmakeri vid tillsättandet av den nye chefen för Bohusläns Museum.
1991-04-27 Textilkonstnärinnan Siv Isaksson har vernissage i Lysekil. Konst. Utställning. Bild.
1991-04-27 Strömstads souvenir, musslan kom till av en slump. Kultur. Hembygd.
1991-04-27 Utställning om gammalt hantverk i ny form på Bohusläns museum. Hemslöjd.
1991-04-27 Första hydrofonbojfartyget av fyra levererat från Djupviks varv på Tjörn. Båtar.
1991-04-28 Krokstrands IF får bidrag för att restaurera kulturminnesmärket granitläktaren vid fotbollsplanen. Idrottsföreningar. Bild.
1991-04-30 Unikt bostadsområde invigt i Fjällbacka. Byggnad. Invigning.
1991-04-30 Hantverkshus i Strömstad räddat från rivning. Byggnad.
1991-05-03 80 år fyller redaktör Sven Lidman.
1991-05-03 Utställning om slöjd på Bohusläns museum. Hemslöjd.
1991-05-04 Konsthallen visar omöjliga figurer. Från Karlskrona kommer konstnärerna.
1991-05-04 Affärscentret på Torp snart klar för invigning.
1991-05-04 Tågen blir kvar på Bohusbanan till 1995 enligt förslag från länstrafikbolaget. Järnväg.
1991-05-07 Folkhögskoleprotest mot flyktingpolitiken.
1991-05-07 Strömstadstidningen firar 125-årsjubileum. Tidning.
1991-05-10 Än lever brottningen i Uddevalla, bilder från Uddevalla Atletklubb- och UIS.
1991-05-10 Hos Håkan Apelryd formas äggostformarna. Hemslöjd.
1991-05-13 Imponerande kvalitet på gamla fiskarkläder. Museum. Utställning.
1991-05-13 Hantverk på Bohusläns museum. Hemslöjd.
1991-05-15 Lysistrate alltid aktuell, Uddevallakvinnor kärleksstrejkar, teater på Skansberget.
1991-05-18 Bygdens folk vill rädda Rabbalshede Folkets Park. Byggnad.
1991-05-18 Fyra flyktinglag naturvårdar i bohuslän. Flykting.
1991-05-22 Länsteatern presenterade skådespelare och repertoar.
1991-05-23 Speceri-och mjölkaffärer från förr.
1991-05-23 Folkets historia skriver Folke Sandberg.
1991-05-24 Folkfest i Uddevalla. Internationell dag med karneval, mat- och dans. Musik o sång.
1991-05-25 I17 har utkämpat sin sista strid. Artikel om det sista stridande förbandet. Regemente.
1991-05-27 Brokig skara bjöd på fest, studio 32:s teaterkarnevaltåg. Bild.
1991-05-27 Kö till Antikrundan för värdering. TV.
1991-05-29 100 amatörer medverkar i teaterspektaklet Lysistrate, Premiär på Skansberget.
1991-05-29 Historien om ett tegelbruk. Industri.
1991-05-30 Kuröds gamla bro har fått sig en putsning. Kommunikationer. Bild.
1991-05-30 BMK Uddevalla har firat 60 år i klubbstugan Glimmingehus. Jubileum.
1991-05-31 Bohusläns länsteater blir plantskola för unga dramatiker.
1991-06-03 Buskis och allvar i salig blandning i Lysistrate på Skansberget. Teater.
1991-06-04 I17:s kamratförening allt starkare. Bohusläns regemente.
1991-06-04 Lantbruksnämnden och fiskenämnden i Uddevalla upphör och blir filial till länsstyrelsen. Myndighet.
1991-06-05 Broavgifter i Bohuslän? Kommunikationer.
1991-06-05 Kyrkliga monument i ny bok om centralkyrkorna, bl.a Kville. Kyrka.
1991-06-08 Utställning om hur saker togs till vara förr. Museum.
1991-06-10 Ångaren bohuslän ångar på. Båtar.
1991-06-11 Diskussion om eventuell försäljning av skärgårdsbåtarna i Uddevalla.
1991-06-11 Nya vägnamn med gammal historia i Svanesund. Hembygd.
1991-06-13 Rådhuset renoveras för 4 miljoner. Byggnad.
1991-06-13 Sol Latino nybildad förening för invandrare- och svenskar för kultur- och idrott.
1991-06-13 Rådhuset rustas, ombyggnad.
1991-06-13 Uddevalla får ny idrottsplats vid Unda?
1991-06-13 Om tillverkning av äggost. Mat.
1991-06-13 Kosterhälsan får 2,3 miljoner. Sjukvård.
1991-06-13 Idrottsplats med två planer på gång vid Unda.
1991-06-14 Landshövdingen invigde nya stormarknaden på Torp. Affär.
1991-06-14 Tanum Strand säljer stugby. Fastighetsaffär. Pengar. Byggnad.
1991-06-15 Ny chef för Bohusläns museum utsedd. Utnämning.
1991-06-16 Alla barnen berättar sjukisar. Etnologi.
1991-06-19 Museifolk jublar över hans hus som är typiskt bohuslänskt. Byggnad. Kultur.
1991-06-20 Uddevalla Bridgeveteraner firar 20 årsjubileum. Förening.
1991-06-20 Kulturdöd i Bohuslän av sönderrenoverade hus. Byggnad.
1991-06-21 Bättre kårhus kan man knappast få - Studenterna flyttar in i Hasselbackshuset.
1991-06-21 Gamla torp får nytt liv. Kultur.
1991-06-21 Bohusläns museum sprids över hela världen.
1991-06-24 Så skall midsommaraftonen vara. Museum. Högtid. Nöjen.
1991-06-27 Klart för kafé i gamla rådhuset.
1991-06-27 Man har hittat västkustens äldst kända boplats på Orust. Kultur. Historia.
1991-06-28 Flera unika födslar på Nordens ark under kort tid. Djur. Turist.
1991-06-28 Barnboken firas på Bohusläns museum. Böcker Jubeleum. Utställning.
1991-06-29 Tulltjänstemannen Mikael Henriksson död i trafikolycka på motorvägen.
1991-07-01 Solen kom till spelglad stämma. Spelmansstämma på Gustafsberg. Musik o sång.
1991-07-02 Ny antikvarie på Bohusläns museum klar. Utnämning.
1991-07-02 Vardagsliv i Strömstad, profiler- och miljöer förr och nu. Böcker. Hembygd.
1991-07-02 Oskattbara mynt stals i Vikvarvets Bohusmuseum. Polis.
1991-07-04 Målarprins i öppet landskap. Böcker.
1991-07-04 Politikern Lennart Björk håller på och fyller en grön plastkanna när U-P hälsar på.
1991-07-04 Planlöshet förstörde stadens byggnadsutveckling. Bild.
1991-07-04 Utställning om Hunnebostrands historia. Kultur. Hembygd.
1991-07-04 Konsten att illustrera barnboken. Utställning. Böcker. Museum.
1991-07-05 """Avslag"" sjöbodarna på Lavön måste återställas, får ej användas till bostäder.
1991-07-05 Medeltida byplats funnen vid kyrkan i Svarteborg. Kultur. Historia.
1991-07-05 Spår av bäver allt vanligare i Bohuslän. Djur.
1991-07-08 Hästen var temat på het hembygdsdag. Djur. Jordbruk.
1991-07-09 Hembygdsentusiasten Gunnar Klasson njuter mest på Söder.
1991-07-09 Gunnar Klasson minns sin barndoms Uddevalla. Kultur. Hembygd.
1991-07-11 Friidrottaren Peter Stalefors IK Orient är på väg mot toppen. Bild.
1991-07-11 Ekonomiskt dråpslag för teaterföreningen och Studio 32. Blir sponsring räddningen?
1991-07-11 Han kan det mesta om Rabbalshede. Historia. Hembygd.
1991-07-12 Bohusläns landskapssång. Musik o sång.
1991-07-13 Intervju med Stig Sundberg, en fotbollspelare i Oddevold. Idrott. Bild.
1991-07-13 Lysekil lever upp med alla evenemang som badrock, jazzfestivalen och rocktåget.
1991-07-14 F.d. kommunalrådet Otto Hermansson ger sin syn på Uddevalla.
1991-07-15 Käringöns IF får fotbollsplan- och landningsplats för helikopter i ett. Idrottsföreningar.
1991-07-15 Boende rasar mot byggnadsföretag på hamnplanen till före detta Lyckes Söner Konservfabrik.
1991-07-16 Planerna klara för akvariet i Lysekil, öppnar om två år. Fisk.
1991-07-19 Hembygdsforskaren Sven Rydstrand död. 81 år.
1991-07-20 Under ett långt liv har skrothandlaren Nils Gunnar Jansson samlat på både stort och smått. Böcker.
1991-07-20 "Lars ""Knasarn"" Andersson saknade inte anbud. Idrott. Fotboll."
1991-07-24 Nya Bohusläns teater drar igång. Bild.
1991-07-24 "Otto Hermansson; ""Min syn på Uddevalla"". Politik."
1991-07-26 Framtidstro i folkparken. Folkets Park.
1991-07-26 Varför revs Orusts kyrkor i slutet av 1800-talet. Anna Zetterström har skrivit uppsats och sökt orsaken. Kyrka.
1991-07-27 "Vart tog dom vägen: Intervju med fotbollsspelaren Kent ""lunkan"" Lundkvist. Idrott.
1991-07-27 Kvarnexpert fortsätter inventering. Många av Tanums kvarnar har försvunnit. Kultur.
1991-07-27 Protest mot Sunningebron. Vägarbeten.
1991-07-31 Klocktornet, en symbol för Uddevalla. Gunnar Klasson, av Kjell Edman.
1991-07-31 Postkassörska Kerstin Granath lämnar sin post. Yrke. Avgår.
1991-07-31 I17:s husmor går i pension efter mer än 40 år, Marianne Ericsson, Regemente. Avgår.
1991-08-01 Vårt äldsta tångbad hotas. Nedläggning.
1991-08-03 Ian Wachtmeister den galne greven. Politik.
1991-08-03 Johnny Eriksson. Begravning.
1991-08-03 1,2 miljoner godtaget bud för prästgården i Foss. Fastighetsaffär.
1991-08-05 Så brukades jorden förr. visning på hembygdsdag i Tanum. Jordbruk. Kultur.
1991-08-07 Karin 90 år sköter biblioteket i Sannäs. Böcker.
1991-08-07 Kritik mot försäljningen av Foss prästgård. Fastighetsaffär.
1991-08-12 Söndagskonsert på villa Elfkullen. Kaffe med visor och dopp.
1991-08-15 Amerikansk fotbollsförening kallad Ravens har startat i Uddevalla. Idrottsföreningar.
1991-08-15 Kolonirörelsen lever fortfarande efter de gamla idealen. Trädgård.
1991-08-17 Nybygge på Koster som ser ut att vara gammalt. Byggnad. Hembygd.
1991-08-17 Kammarkollegiet om tomtaffären: Stiftelsen har inget annat val. Fastighetsaffär.
1991-08-17 Sensationella fornfynd i Lommeland. Kultur. Historia.
1991-08-20 Kulturnämnden hoppas på bidrag till konsthall. Bild.
1991-08-21 Vandrarhemmet på Gustafsberg är populärt. Nästan som att bo i Venedig. Turist.
1991-08-22 Ur det gamla albumet: Bild på flickorna i Gymnastikföreningen- och Kroppskultur.
1991-08-23 Bleketkyrkan visar sitt nya ansikte, efter tillbyggnad.
1991-08-23 Gilbert Kristiansson har avlidit 69 år, han har varit med i Kungshamns IF. Död.
1991-08-24 Sista kongressen för beklädnads, samtidigt läggs Tiger Rang ned.
1991-08-25 60 år fyller ishockeylegenden Sven Tumba. Idrott. Bild.
1991-08-26 Najadvarvet visade nya modeller för köpare med tjock plånbok; svenskar och utlänningar. Export 90%. Båtar.
1991-08-27 Skärpta regler efter rivningsmissen, kulturhistoriskt värdefulla hus ska inte rivas.
1991-08-27 Debatt om kulturens plats i Uddevalla. Politik.
1991-08-28 Bevara Margretegärdeskolan anser Gunnar Klasson. Bild.
1991-08-29 Bleketkyrkan återinvigd. Utbyggnad ökar öppenhet. Bild.
1991-08-29 Kulturminister Bengt Göransson inviger Bohusläns teater.
1991-08-29 Gilbert Kristiansson, styrelseledamot, tränare och lagledare i Kungshamns IF har avlidit 69 år. Död.
1991-08-29 Deras gård blir utplånad av motorväg. Vägarbeten.
1991-08-30 Högskolan utbildar flyktingar i svenska. Utbildning.
1991-08-31 Epoken Skandiaverken gick under klubban. Industri.
1991-09-03 Ridån går upp för Nalle Puh. Kulturminister Bengt Göransson inviger Bohusläns teater.
1991-09-04 Uddevalla kan få konsthall. Museum. Kultur. Politik.
1991-09-04 Hunnebostrand slåss för sitt namn. Protester mot att nya församlingen skall heta Tossene. Hembyggd. Kyrka.
1991-09-04 Korsbränning utanför en chillensk flyktingfamiljs hus i Hunnebostrand.
1991-09-05 Puh, vilken invigning. Nalle öppnade Bohusläns Teater inför barn och byråkrater.
1991-09-05 Eskil Karnås tavlor är uppe i ljuset igen. Konst.
1991-09-05 Alla var på premiären av  Nalle Puh. Teater.
1991-09-05 Protest mot att Domänverket hugger på Herrestadsfjället. Natur.
1991-09-05 Snäckskalsbankarna vid Bräcke och Kuröd, turistmål som växer igen. Natur.
1991-09-05 Munkedal avvecklar flyktingmottagningen: Inga flyktingar 1992. Flykting. Politik.
1991-09-05 Grimmelandsbron i Tanums kommun blir kulturminne efter renovering.
1991-09-06 Museet kände till rivningsplanerna av 1700-tals hus i Bratteröd. Museum
1991-09-06 Gravfält mitt i vägen. Kultur. Bild.
1991-09-06 Pengar till motorväg i lågkonjunktur. Vägarbete.
1991-09-07 Bohuslänsk vass fångade bildblicken. Konst.
1991-09-07 Ny Ljungskileplan driver bort båtfolket. Hamn.
1991-09-07 Åkerier fruktar kaos på E6:an utan utbyggnad. Vägarbete. Trafik.
1991-09-07 Trädkramare lärde oss ödmjukhet säger vägverkets generaldirektör. Vägarbete.
1991-09-07 Ett svunnet Sverige. Museum. Utställning. Foto.
1991-09-08 Igår öppnades nya E 6, Stora Höga-Ljungskile. Vägarbete.
1991-09-10 Premiär på en skådespelares liv, Utsträckt hand från Georg Fant. Teater. Bild.
1991-09-10 Blomstygn bäst i lilla formatet. Teckningar med nål och tråd, Kerstin Jacobsson.
1991-09-10 "Lysekilsprofilen Reidar ""Norsken"" Hansen, död. 74 år."
1991-09-12 Ja till Sinclairplanen trots hård kritik, kvarteret intill Tigerfabriken. Industri.
1991-09-12 Klartecken för färjeterminal i Strömstad. Båtar. Hamn.
1991-09-14 Intervju med fotbollsspelaren Bror Wåhlemark i Panos Ljungskile. Idrott. Bild.
1991-09-16 Han tar tredje moderata mandaten på bohusbänken. Politik.
1991-09-16 Glädjeyra hos (Kds) efter valet. Politik.
1991-09-16 Så gick det i kommunvalen i bohuslän-dal. Politik.
1991-09-16 Öresundsfrågan en knäckfråga. Politik.
1991-09-16 Borglig majoritet i Munkedal. Politik.
1991-09-16 Framgång för ny demokrati. Politik.
1991-09-17 Många nya tar plats i bohuslandstinget. Politik.
1991-09-17 En seger för alla trogna (kds)-arbetare. Politik.
1991-09-17 Kommunalvalet i bohuslän-dal redovisat kommun och församlingsvis. Politik.
1991-09-17 0.64 procent till Ny demokrati i bohuslandstinget. Politik.
1991-09-17 Fortsatt borgerlig majoritet i bohuslandstinget. Politik.
1991-09-17 Allt fler bohusläningar röstade i år. Politik.
1991-09-18 Om ortsnamn i Uddevalla. Hembygd. Kultur.
1991-09-18 De tvättar taket i Skee kyrka och tar fram en ren konstskatt. Kultur.
1991-09-18 Statligt förslag till Munkedal: Avtal om nya flyktingar-92. Flykting. Politik.
1991-09-18 Lysekils stationsbyggnad från 1913 är räddad från rivningshotet. Får väkommen ansiktslyftning. Järnväg.
1991-09-18 Curmans villor skall visas för allmänheten på Kulturhusens dag. Byggnad.
1991-09-19 Uddevalla Invest i konkurs 25 miljoner fattas.
1991-09-19 Den nybildade föreningen Uddevalla Terrängcykelklubbs första tävling. Idrott.
1991-09-19 Ägarna har inte tagit sitt ansvar för att rädda Uddevalla Invest.
1991-09-19 Nytt företagshus invigt i Ljungskile. Näringsliv.
1991-09-19 Hotell Riverside kan bli vårt första patienthotell. 40-60 rum erbjuds Landstinget. Sjukvård.
1991-09-19 Marie-Louise Lindqvist i Bokenäs är en genuin dockmakerska. Hemslöjd.
1991-09-21 Lennart Hemberg ställde upp för sitt Oddevold. Idrott.
1991-09-21 Konstnär Bengt-Arne Runnerström debuterar med fritt måleri i Uddevalla.
1991-09-23 Till ny kyrkoherde i Tegneby pastorat har utsetts komminister Henrik Svensson.
1991-09-23 Uddevalla kommun byter till sig fjällmark på Herrestadsfjället? Natur.
1991-09-23 Hamburgsunds nya servicehus invigt. Social. Byggnad.
1991-09-24 "Johan Petter Krok, ""Blomsterkroken"", en presentation av Gunnar Klasson."
1991-09-24 Kjell A. Mattsson inviger nygamla skapelsen. Blomsterkrokens hus. Byggnad.
1991-09-25 Ett musik- och kulturhus i Henån om Persy Smith förmår kommunen att bidra med 169 000 kr. Musik o sång.
1991-09-26 Mjölnarson har huvudroll i filmen om Aröds kvarn. Bio. Hembygd. Jordbruk.
1991-09-26 De berättar om det hårda arbetet på världens alla hav. Båtar. Resor.
1991-09-27 Grönsaksdagar på Bohusläns museum. Mat. Radio.
1991-09-28 Fotbollsspelaren Tore Holmgren-rikskändis efter 14 mål i en match. Idrott.
1991-09-28 Landshövdingen invigde Blomsterkrokens hus. Bohusläningens byggnad med museum.
1991-09-28 Konstens vecka, en tradition som håller i sig. Det blir utställningar runt om i Bohuslän.
1991-09-30 Fyra förslag för kvarteret  Kilbäcken. Likheterna större än olikheterna. Bild.
1991-09-30 Nordens ark bygger ut. Djur.
1991-10-01 Skolidyll från förr. Bilder på gamla Agnebergsskolan före detta läroverket. Skola.
1991-10-02 Ny Demokratis man på plats på bohusbänken. Politik.
1991-10-03 Skagenlinjen överger Kungshamn. Uddevalla blir ny startpunkt för färjan. Båtar. Bild.
1991-10-03 Obs borde hjälpa kooperationens butiker. Affär. Nedläggning.
1991-10-04 Nu finns landets modernaste gymnasiebibliotek vid Agnebergsskolan. Böcker.
1991-10-04 Vi ska slåss för Margretegärdeskolan, säger kulturminneschef  Rolf Danielsson på Bohusläns Museum.
1991-10-04 Äntligen dags för det nya biblioteket på Agnebergsskolan. Böcker.
1991-10-04 Dessa lämnar sina platser i bohuslandstinget. Politik.
1991-10-04 I17. Invandrarverkets utredning klar.
1991-10-05 Drömmar blir målningar. Två inflyttade konstnärer ställer ut. Utställningar. Bild.
1991-10-05 Före detta bordtennisspelaren Rune Ströms idrottsliv och livet i rullstol. Bild.
1991-10-05 Han gör båtar som speglar barndomsbilden. Kultur. Hemslöjd.
1991-10-07 En ovanlig bokauktion i Brastads Folkets hus, gav en bild av vilken bokmal lysekilsbon Alf Wallin var. Böcker.
1991-10-07 Kö till förstadagsstämpel. Föreningar. Post.
1991-10-08 Sillen får museum på Klädesholmen. Fisk.
1991-10-10 Uddevalla invest konkursen Tiger Brason sålt till VD:n Karl-Anders Torbrant.
1991-10-10 Erik Eriksson på bild i hörnan Östergatan-Stora Nygatan, Prostängen före isbanan blev byggd. Hembygd.
1991-10-11 Jungfrutur till Skagen med nya färjan. Båtar. Bild.
1991-10-11 Staten satsar 50 miljoner kronor på nya lokaler i Kristinebergs marinbiologiska station i Fiskebäckskil. Pengar.
1991-10-11 Hotell Laholmen till salu efter konkurs. Fastighetsaffär.
1991-10-12 "Fotbollspelaren Lars-Göran ""Futtan"" Johansson gjorde 608 mål på 566 matcher i A-laget. Idrott."
1991-10-12 Dyr nedläggning av Volvo Uddevallaverken, 115 miljoner skuld till staten. Industri.
1991-10-12 Storsatsning på skolbiblioteket i Agnebergsskolan, modernast i Sverige. Bild.
1991-10-12 Dag Engströms rederi i Lysekil har fått Fordkoncernens hedersutnämnande för säkra transporter. Båtar.
1991-10-12 Fritidschefen i Lysekil Gunnar Karlsson avgår med pension efter 18 år.
1991-10-14 Nostalgi utanför Orust gamla skutor med ung besättning. Båtar.
1991-10-15 """Berg i Bohuslän"" bok av Arne Isacsson. Böcker."
1991-10-15 Späckhuggare upptäckt nära Hunnebostrand. Djur.
1991-10-16 Sven Augustsson död. 78 år.
1991-10-16 Han säger han har hittat något värdefullt i berget på Orust. Natur.
1991-10-16 Från varvet till vård av hembygden. Kultur. Nedläggning.
1991-10-16 Dinglemejeriet ska läggas ned. Nedläggning. Mat.
1991-10-18 70 år fyller före detta fotbollsproffset Gunnar Nordahl från Västerbotten. Idrott. Bild.
1991-10-19 Vart tog dom vägen: Harley Olsson fotbolls- och fiolspelaren intervjuas.
1991-10-19 Cirkusartisten Reino till Nordkoreas presidents 80-årskalas.
1991-10-19 Näringslivet vill satsa på kulturen med mångmiljonfond.
1991-10-21 80 år fyller Ebbe Bohlin. Tidning. Idrott.
1991-10-21 Utställning lär oss känna igen det miljövänliga. Museum.
1991-10-22 Karl-Gösta Larsson en ideell ledare. Idrott. Bild.
1991-10-22 Societetshuset på Lyckorna rivs. Rivning.
1991-10-23 Regeringsförklaringen; utsätt kommunerna för konkurens. Politik.
1991-10-23 Ekoby i Munkedal klar nästa sommar. Byggnad. Bostad.
1991-10-24 Guldbröllop firar makarna Asta- och Birger Boqvist. Familjenytt.
1991-10-24 Olov, 10 år, yngst på Bohussalongen. Museum. Konst. Utställning.
1991-10-25 Frikyrkorna kan inte längre kallas folkrörelser. Kyrka.
1991-10-25 Hon dokumenterar flyktingarnas tillvaro. Invandring.
1991-10-26 50 år fyller kyrkoadjunkten Kurt Olsson. Bild.
1991-10-28 800 besökte Blomsterkroken vid första visningen. Byggnad. Kultur.
1991-10-28 Bohusläns museum har fått pengar till konsthall. Bidrag.
1991-10-28 Arbetarroman om livet i Bohuslän av Ingalill Andreasson. Böcker. Bild.
1991-10-29 70 år fyller cirkusartisten Reino.
1991-10-29 Hildur Billson berättar om husmors arbete förr. Historia. Mat. Bild.
1991-10-31 Journalisten- och veteranen Bengt Holmberg lämnar tidningen Bohusläningen. Avgår.
1991-10-31 Konstnärlig dokumentärfilm om motorvägsbygget genom Ljungskile.
1991-10-31 Lysekils prästgård är ett hus med ovanlig historia. Huset var med på världsutställningen i Paris 1889. Byggnad.
1991-11-01 Konstrond i måleri och grafik.
1991-11-01 Gärd Johanssons dockor som visar sekelskiftets vardag pryder Lysekils bibliotek. Hemslöjd.
1991-11-04 Pendlare besvikna på färre bussturer längs gamla E6:an. Kommunikationer. Transport.
1991-11-04 Mycket trä i nya Hallmans bokhandel efter renovering. Böcker. Affär.
1991-11-04 Hallmans bokhandel öppnar igen efter omfattande restaurering. Byggnad.
1991-11-04 Tjörnförening fick orkidéerna frilysta! Blommor.
1991-11-05 "Rolf från Ljungskile föreslagen till ""Årets ingripare"". Belöning."
1991-11-05 Den borgerliga regeringen stoppar Vattensfalls köp av Energiverken.
1991-11-05 Katie Borg fick ett nytt hem i Sverige efter skräcktiden i Auschwitz. Krig.
1991-11-06 Riva Margretegärdeskolan nästan lika dyrt, bevara istället kräver Gunnar Klasson.
1991-11-06 Håkan Nordlund överraskande ny ordförande i kulturnämnden. Utnämning.
1991-11-07 Margretegärdeskolan blir vuxenskola om Komvux får bestämma.
1991-11-07 Unik ljuddokumentation. Kultur. Gåva. Musik o sång.
1991-11-07 För dyrt att bevara societetshuset på Lyckorna. Byggnad. Rivning.
1991-11-07 Lista över lokal litteratur. Böcker.
1991-11-07 Ingen anledning att ångra kommunens köp av Sörviksområdet. Fastighetsaffär.
1991-11-08 Artikel om brottsofferjouren.
1991-11-09 Edmond Bäck jagar historiska dokument till landsarkivet. Arkiv.
1991-11-09 Historiska dokument.
1991-11-09 Eva Åkerberg död.98 år.
1991-11-09 Konstnär Marianne Sterner, Hamburgsund, öppnar en utställning med sitt måleri i Lysekils konsthall.
1991-11-09 AMU nya hyresgäster efter tingsrätten i  f.d Thordéns rederikontor på Strömstadsvägen.
1991-11-09 En ny chans för pappa Jan Gustafsson.
1991-11-11 Anders Bernmar kom till Blåvitt av en slump. Idrott. Fotboll.
1991-11-11 Ledamot i Bro kyrkofullmäktige, kyrkoråd samt kyrkvärd avtackas veteranen Sven Axelsson.
1991-11-11 Byggfirma stoppar rivning? Vill flytta Torggatan 9 till Skolgatan.
1991-11-11 Polisens idéer i trafiken uppmärksammas.
1991-11-13 Uddevalla säger upp avtalet om Fyrstads flygplats.
1991-11-13 Nu stänger affären i Lane. Nedläggning.
1991-11-13 20 stuveriarbetare sägs upp i Uddevalla hamn. Vild strejk utbröt. Arbetsmarknad.
1991-11-16 Tre delar på Kilbäcken, planering av nybyggnad.
1991-11-16 Tre nya skolor i Uddevalla? Oklart om Margretegärdeskolan. Bild.
1991-11-16 Kulturstipendiat från Kungälv. Belöning.
1991-11-16 Byggnadsnämnden i Strömstad kräver att kommunen renoverar en fastighet. Byggnad.
1991-11-20 Erik Wilhelm-tecknaren som dokumenterade Uddevallas gamla miljöer. Tidning. Konst.
1991-11-20 Bankgrundaren Abraham Westerdals grav är glömd och förfallen. Hembygd.
1991-11-21 Starkare opinion för Margretegärdeskolans bevarande. Bild.
1991-11-26 Emigrantkväll på Bohusläns museum. Uddevalla hembygdsförening- och Wasa Orden. Utvandring.
1991-11-27 Ny färja som går till Sandefjord i Norge. Kommunikationer. Bild.
1991-11-27 Debatt på landstingsmöte dags införa kulturavgift.
1991-11-27 Politiker tror följden blir nedläggning.
1991-11-28 "Fotbollsspelaren ""Gobben"" Gustavssons 60-årsdag 1949. Bilder. Det gamla Uddevalla."
1991-11-28 Om Bohusbanan rustas upp för snabbtåg vill kommunen ha järnvägen i långa tunnlar öster om stan.
1991-11-28 Bohuskusten får draghjälp av turistföreningens årsbok. Böcker.
1991-11-28 Jubileumsbok om Strömstads Tidning, 125 år. Böcker. Historia.
1991-11-29 Fotbollslegenden Gunnar Gren. Begravning samt sista intervjun. Idrott. Död.
1991-11-29 Nya folkmängdssiffror, fler invånare i Bohuslän.
1991-11-29 Sällskap bildat till Flygare-Carléns minne. Föreningar. Böcker.
1991-11-29 Bohusläns hembygdsförening kritiserar länsstyrelsen.
1991-12-03 Akut lokalbrist i Uddevalla Länsteatern övar i garage.
1991-12-04 Uddevalla Simförening firade 65-årsjubileum. Idrott. Föreningar.
1991-12-06 Personalen på Margretegärdeskolan kräver nya lokaler. Bild.
1991-12-07 Planändringar stoppar bevarande, Medborgarskolans rivning. Bild
1991-12-07 75 år fyller munkedalsprofilen Arne Brink.
1991-12-07 Stinas livsverk fram ur gömmorna. Museum. Utställning. Konst.
1991-12-07 Hon dokumenterar Ljungskiles historia. Böcker. Hembygd.
1991-12-08 Nykäre sportjournalisten Bengt Ahlbom. Idrott. Tidning.
1991-12-09 Åhs stiftsgårds huvudbyggnad ska rivas och ersättas av en ny. Rivning.
1991-12-10 Natur, hälsa, musik- och poesi är fyra viktiga delar i livet som författaren Gunnar Edman ser det. Böcker.
1991-12-12 Hem och skola förening vill inte bevara Margretegärdeskolan. Bild.
1991-12-12 Bohusläns museum- och Bohusläns hembygdsförbunds årsbok 1991. Böcker.
1991-12-12 Flerbostadshus i fiskelägesmiljö? Smögenbygge blir pilotfall. Byggnad.
1991-12-13 "Lysekils stora granitkyrka, ett välkänt ""sjömärke"", fyller 90 år. Jubileumshögmässa på söndag."
1991-12-14 Olika beslut om Margretegärdeskolan.
1991-12-16 Axel 86 år kustens äldste hummerfiskare.
1991-12-17 Byggmästare Johannes Nilsson död. 79 år.
1991-12-17 Fristaden kan köpa matsalen på Bohusläns regemente.
1991-12-18 Majoritet i Uddevalla för borgerlig budget. Politik.
1991-12-18 Utgren drar sig tillbaka efter 40 år. Politik.
1991-12-19 Dagmar Thorburns curlingminnen vid Svenska Curlingförbundets 75-årsjubileum.
1991-12-19 Bilder från Lilla Nygatan.
1991-12-19 Tanum på väg bli världsarv. Kultur. Historia.
1991-12-20 Thomas Görlings tågintresse blev bok om Bohusbanan. Böcker. Järnväg. Bild.
1991-12-21 Sista kostymen sydd på Tigerfabriken i Uddevalla. Industri.
1991-12-21 En pyttervärld där tiden står stilla. Affär. Hobby.
1991-12-23 Ny bok berättar om Bohusbanans historia. Böcker. Järnväg. Bild.
1991-12-23 Föreningen Villa Elfkullen får 20 000 kr ur Sparbankens jubileumsfond.
1991-12-23 Nyköpings hamnchef Ny Demokratis man för Bohuslän. Politik.
1991-12-24 Uddevalla järnvägsstation får en rejäl ansiktslyftning. Byggnad.
1991-12-27 Axel Hernek lämnar befattningen som förvaltande direktör för Gustafsbergsstiftelsen.
1991-12-27 Påfrestande äkta om fiskenäringen av Bertil Quirin. Böcker.
1991-12-27 Amandus vilja gäller än. Arvet förgyller Hunnebo. Bidrag. Gåva.
1991-12-28 Ojämn könsfördelning på högskolan. Högskolan Trollhättan-Uddevalla håller dock måttet.
1991-12-30 Närradion når halva befolkningen.
1991-12-30 Margretegärdeskolan kommer att räddas. Insändare av Gunnar Klasson.
1991-12-30 Andra världskrigets lejdtrafik som tema för specialarbete. Båtar.  //