2016-03-31

Rätt om Hagge Geigert

Tyvärr visade det sig att min uppgiftslämnare mindes fel om var Hagge Geigert hade bott. Det skall i stället för huset i korsningen Östergatan - Stora Nygatan vara det här närmaste hörnhuset han bodde i en tid.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar