2016-03-25

Ett människoöde i Gustafsbergs arkiv- fadern mördade modern med en lie och dömdes till döden

Harri Kantola arbetar med att digitalisera Gustafsbergs arkivhandlingar och då och då kommer han och berättar för mig vad han hittat. Den här historien läste han i ansökningarna till Gustafsbergs Barnhus för Carl August Thomasson, född 31 maj (3 maj skall det vara efter fortsatt forskning) 1849.

Den 16 augusti 1860 mördade hans pappa sin fru och blev dömd till döden. Carl August blev således föräldralös vid elva års ålder.


Läs den transkriberade ansökan till barnhuset här:

Till Styrelsen öfver Gustafsbergs Barnhus Inrättning!

Härmed får jag ödmjukast anhålla om plats på Gustafsbergs Barnhus Inrättning för gossen Carl Magnus Thomasson, från torpet Strandbacken under Åby, hvars prestbevis jag har äran att bifoga.
Gossen förlorade sin moder den 16 sistlidne Augusti genom den bedrövliga händelsen, att hans Fader medelst en lie afhände henne lifvet, för hvilket brott fadren är dömd till döden. Sedan således bägge föräldrarna äro borta, och ej efterlemnat någon tillgång till barnens uppfostran, är denna gosse i den mest beklagansvärda belägenhet, synnerligast, synnerligast som de smulor hvilka tillkastas honom ofta åtföljs af påminnelser och håntydningar på det olyckliga förhållande i hvilket föräldrarna hade lefvat, och deras bedröfliga slut.

Skulle fadern undfå lindring i sin dom och blifva försatt på fri fot, blifver det ändå värre för barnet, emedan fadren hvarken kan eller vill kristligen uppfostra honom, hvilket intygas av förut åberopade prestbevis. Säkerligen äro alla ansökningar i denna väg, som inkomma till Styrelsen, behjertansvärda, men få äro det i så hög grad som denna.

Jag får derför ödmjukast anhålla att Styrelsen behagade för ofvannämnde iolycklige varelse bevilja den först blifvande lediga plats vid Barnhuset, i hvilket fall jag förbinder mig, att intill dess densamma kan få tillträdas, låta bortarrendera barnet på något från hans födelseort aflägset ställe, der han kan undervisas och omhuldas, samt slippa påminnelser om sina olyckliga föräldrar.
Gossen är frisk och af fördelaktigt utseende, samt synes hafva lätt för att lära.

Åby den 13 Jan 1861
Axel Nycander

Och med varje ansökan följde ett prästbevis:

Prestbevis
Gossen Carl August Thomasson på torpet Strandbacken under Åby i Tossene Socken och Bohus Län föddes derstädes den 31 maj 1849, läser försvarligt i bok och äfven någorlunda försvarligt Luthers Cathekes med Lindbloms förklaring, lefver anständigt, förlorade genom dödsfall sin moder den 16 nästlidne Augusti och har en Fader, som både i ekonomiskt och moraliskt hänseende är så beklagansvärd, att han hvarken kan, eller vill christeligen uppfostra honom, hvilket härmed intygas med afseende på den ansökan som för honom göres, att han måtte blifva intagen å Gustafsbergs barnhus.
Öfverby Prestgård den 2 januari 1861

Vi blev naturligtvis jättenyfikna på hur det gått för den unge gossen i livet, särskilt som vi konstaterade att han inte blev intagen som elev på Gustafsbergs Barnhus. Jag har letat i protokollen för att försöka hitta uppgifter om varför han inte togs in. Man kan tycka att ett sådant människoöde skulle få vem som helst att vekna och vilja hjälpa den lille. Men några fler uppgifter om honom finns inte i Gustafsbergs arkiv.

Det blev till att börja att leta i DVD-serien Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1970 och Dödboken 1901-2013. Med dem kommer man långt.

Där hittar jag att Carl August Tomasson gifte sig med Adelina Emilia Andersdotter, född 20 juli 1850 i Bro.

De fick barnen
Hanna Viktoria, född 1889 i Bärfendal
Maria Konstantia, född 1890 i Bärfendal
Emma Georgina, född 1891 i Bärfendal

Carl August Tomasson dog 18 oktober 1918 på Myrtorp i Bärfendal
Hustrun Adelina Emilia  Tomasson dog  7 april 1036 på Myrtorp i Bärfendal

Dottern Maria Konstantia dog å Myrtorp 1907 endast 17 år gammal.
Emma Georgina dog den 17 augusti 1971 på Myrtorp. Hon hette då Grimberg och var då änka efter maken Karl Gustav Grimberg som hade dött den 23 januari 1959. De hade gift sig den 15 mars 1919.
Hanna Viktoria Tomasson dog den 7 juli 1973 på Myrtorp. Hon var då ogift.

Vidare kan man hitta familjegraven på Bärfendals kyrkogård.
I samma grav ligger makarna Carl August och Adelina Emilia samt dottern Hanna Viktoria.

Om Carl Augusts pappa som mördade sin fru med en lie avrättades eller benådades har jag inte lyckats få fram. Säkerligen kan man få reda på det men då måste man förstås till en början få veta vad han hette.

Hur Carl August liv gestaltade sig efter att han nekades inträde på Gustafsbergs Barnhus vore naturligtvis väldigt spännnade att få reda på. Och var ligger Myrtorp? Kanske någon av Uddevallabloggens läsare kan ta vid forskningen om detta människoöde?  //

1 kommentar:

 1. På föreningen Släktdatas hemsida finns följande.
  Med vänlig hälsning Tommy Nilsson

  Löpnummer: 209740
  Ordningsnummer: 32058
  Födelsedatum: 1849-05-31
  Förnamn: Carl August
  Faderns titel: Torpare
  Faderns förnamn: Tomas
  Faderns efternamn: Larsson
  Moderns förnamn: A.L.
  Moderns efternamn: Pehrsd.
  Övrigt 2: Far född: 1816-01-17 Mor född: 1816-05-13
  Övrigt 3: Källa:Tossene Sockenlängd 1850-1861

  Löpnummer: 230
  Dödsdatum: 1860-08-16
  Kön: K
  Förnamn: Anna L
  Efternamn: Persdotter
  Adress: Åby
  Dödsorsak: Ihjälhuggen av sin man med lie
  Dödsålder: 44 år 3 mån 3 dgr

  Löpnummer: 20800
  Dödsdatum: 1896-06-15
  Kön: M
  Förnamn: Tomas
  Efternamn: Larsson
  Adress: Åby
  Födelsedatum: 1816-01-17

  SvaraRadera