2016-03-11

Bohuslän framför allt

Landskapet Bohuslän (Tuve, Lundby och Nya Älvsborg ligger i Västergötland)

Insänt av J O Rune Hasslöf:

Bohuslän finns inte på  kartorna i förslag till ny regionindelning! 
I väderrapporter nämns hellre Västra Götaland än Bohuslän. Och söker man i "Historiska kartor" saknas  Bohuslän.

För hembygdsforskare blir problemet stort om man alldeles tar bort benämningar av våra urgamla landskap. För ett antal år sedan var en statlig utredning(?) nära att lyckas med förslag att ersätta benämningen socknar med nummer inför den digitala utvecklingen.

  Då tände hembygds- och släktforskarorganisationer, nu är det åter dags att försvara bl.a. begreppet och landskapet Bohuslän.

blev vi tack skyldiga förre landshövding Göte Bernhardsson som mot heraldikerns förslag till regionvapen såg till att Bohuslän och övriga landskapsvapen tillsammans bildade regionens nya "varumärke".

Nu föreslår en statlig utredning en ny regionindelning. Publicerade kartor visar region Västra Götaland men inte Bohuslän eller övriga landskap i regionen. Man har  "glömt" Viken, det urgamla  kust- och gränslandskapet och det norska länet Bohus. Landskapets varumärke och bohuslänsk identitet synes hotade.

  Nu är det viktigt att varje hembygdsförening i  sitt härad eller sin socken inför stämmor och ting bevakar att landskapet Bohusläns namn och vapen bevaras och användes också i framtiden. Strukturella och administrativa förändringar kan ske utan att historiens och förfluten tids landskap, härader eller socknar raderas.

Vem/vilka politiker tar i uppdragskorruptionens tidevarv  kulturhistoriskt vettiga beslut? 

Med bohuslänska hälsningar

J O Rune Hasslöf  //

2 kommentarer:

  1. Från vilket år är kartan över Bohuslän ?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hittar inget exakt årtal men hittade den här http://bahus.arkivguiden.net/ba04/ba04019.shtml

      Radera