2007-11-30

Karl XII:s död och Uddevalla


I dag, den 30 november 2007, är det 289 år sedan Karl XII sköts till döds vid Fredriksten i Fredrikshald, nuvarande Halden.

Fast egentligen var det den 11 december. Det säger i vart fall norrmännen och förklaringen är att Sverige och Norge hade olika kalendrar. I Sverige tillämpades den julianska kalendern medan den gregorianska gällde i Norge. 1753 gick Sverige också över till den gregorianska. Vi lämnar detta därhän så länge.

Redan dagen efter skottet kom en ryttare på en löddrig häst till Uddevalla där han bytte häst och red vidare mot Stockholm. Det han hann säga under hästbytet fick nästan öronen på de församlade att trilla av. Kungen är död!

Va, är kungen död? Det gick inte att föreställa sig att detta skulle kunna hända. Sveriges kung var skjuten till döds endast 36 år gammal. Detta kunde man inte ta till sig - man ville veta mer.

Man fick vänta ända till självaste luciadagens kväll, dvs den 13 december. Då fick man klarhet. Ryttare kom i förväg och meddelade att det kungliga sorgetåget var på väg och skulle anlända till staden om några timmar. Hela Uddevalla kom på benen och samlades vid den norra tullporten (ungefär vid Pizzeria Napoli vid nuvarande Norrtullsgatan). Man tände facklor och eldar för att välkomna sorgetåget och så småningom hörde man trummor på avstånd. De kom närmare och närmare och nu såg man också en lång rad av facklor i mörkret. Facklorna blev fler och fler och det kungliga följet tycktes oändligt.

Så småningom kom vagnen med kistan. Stämningen var förtätad. Det långa tåget fortsatte in till torget där det gjordes halt. Vice borgmästaren Börje Nilsson Bagge hade upplåtit sitt hus att placera den döde kungen på lit de parade. Det var stadens finaste hus och blev den självklara platsen för det kungliga stoftet.

Sedan kungen burits in och placerats i en säng mitt på golvet i det största rummet, placerades en hedersvakt runt den döde. Där fick han ligga ända till den dag balsameringen tog sin början. Det var på juldagens kväll, den 25 december.

Redan dagen efter det kungliga sällskapets ankomst samlades man på torget i Uddevalla och utropade kungens syster Ulrika Eleonora till ny regent. Det hela hade arrangerats av kungens svåger Fredrik. Han hade alltsedan det ödesdigra skottet börjat "lobba" för att Ulrika skulle efteräda sin bror. Till de styrande i Uddevalla hade han sagt att han skulle se till att Uddevalla fick tillbaka rätten att bedriva utrikes handel om de stöttade Ulrika som ny regent. Uddevalla hade ju sedan 1658 förlorat den rätten till Götebórg.

Detta skådespel kallades för "fältriksdagen på Uddevalla torg". Det formella beslutat att utnämna Ulrika Eleonora till ny regent fattades av vårriksdagen 1719, men fältriksdagens utropande av henne spred sig som en sanning. Och vid vårriksdagen fattades även beslutet att Uddevalla skulle få handla fritt igen. (Jag brukar därför säga att det nog var en Uddevallabo, som sköt kungen.)

Kungens livmedikus Melkior Neuman fick i uppdrag att balsamera kungen. Det hade redan gått två veckor sedan dödsskottet så det kunde inte vänta längre. Det måste ske i Uddevalla.

Orsaken till att det dröjde ända till den 25 december innan balsameringen kom igång var framförallt oviljan hos innehavarinnan av apoteket Kronan i Göteborg att acceptera Karl XII:s nödmynt som betalning för de ingredienser som behövdes för balsameringen. Det hela löste sig till slut och balsameringen kunde börja. Neuman hade hjälp av två assistenter och berättar själv:
"Sedan jag öppnat högstsalig Hans Kungl Maj:t Carl XII:s lekamen och uttagit alla inre delar, vilka alla voro rätt friska och sunda, blevo de med varmt salt vatten väl sköljda och renade. Därefter lades de i ett kärl, fyllt med gott franskt brännevin, vilket i tvenne dagar förnyades varannan timma. Caviteterna, såväl bröstets som bukens, befriades väl ifrån alla blod- och vattenaktiga vätskor, samt tvättades åtskilliga gånger med brännevin.

Sedermera beströks och tvättades hela kroppen såväl utan- som innantill med spiritu vini rectaficatissimo( dvs koncentrerad sprit), stark agua apoplectica och spiritu carbunculi (dvs ett spritdestillat på en del örter) var timma tills middagen den 26 december.

Eftermiddagen beströkos alla caviteterna då och då med tinctura myrrhae et aloes, vilka voro blandade med andra balsamiska kryddor. Härmed fortsattes till den 27 kl 7 på kvällen. Klockan 8 samma kväll torkades yttre kroppen ganska väl med servietter ren, sedan smordes de inte caviteterna åter med balsam och därpå ingneds det balsamiska pulvret. Jämte detta balsamerades tillika hjärtat, som var skiljt ifrån de andra inälvorna och lades på sitt ställe i bröstet igen. Bukens och bröstets caviteter uppfylldes sedan med aromatiska kryddor. Huden och musklerna på bröstet och buken, som öppnade blivit, syddes ihop.

Sedan detta var gjort, tvättades åter hela kroppen med balsamen , därpå ströddes de aromatiska kryddorna. Skutligen lindades hela kroppen, lår och ben efter konsten med Hollands lärftbindlar, som förut voro i vitt vax, blandat med välluktande oljor, idoppade"

Under tiden som allt detta pågick hade en Uddevallatimmerman fått i uppdrag att tillverka en vacker kista i ek som kungen skulle fraktas i den fortsatta vägen till Stockholm. Jag vet inte namnet på timmermannen men givetvis var det Uddevallas främste timmerman som fick hedersuppdraget. Kungen lades först i en särskild låda som i sin tur placerades i kistan.

Den 2 januari 1719 var det dags för avfärd från Uddevalla. En hedersvakt bestående av 240 soldater och officerare med 466 hästar och ett hundratal vagnar stod uppställda genom staden innan avfärden.

Likfärden gick över Vänersborg, Lidköping, Mariestad, Örebro, Arboga, Köping, Västerås och anlände den 27 januari till det kungliga luststlottet Karlberg i Stockholm.

Samma dag utsattes begravningen i Riddarholmskyrkan till den 26 februari. Det blev förstås en stor uppslutning längs gatorna i Stockholm då begravningsprocessionen gick från Karlberg till Riddarholmskyrkan.

Karl XII:s död har alltsedan dess intresserat forskare och det har skrivit böcker och avhandlingar med olika teorier om hur kungen dödades. Detta har lett till fyra gravöppningar. Den första ägde rum redan i juli 1746. Nästa 1859 och den senaste ägde rum 1917.

Den gravöppningen blev den noggrannaste och dokumenterades väl, inte minst genom fotograferingar. Då gjordes också en avgjutning, den sk dödsmasken.
Den här dödsmasken är en kopia av originalet.
Det omvittnas att balsameringen var väldigt lyckad och det kungliga stoftet var således välbevarat vid gravöppningen 1917.

I den nya Uddevallautställningen på Bohusläns museum har själva balsameringsrummet återskapats efter noggranna studier i arkiv mm.//

2007-11-29

Kulturhusarbetet fortsätter - en övertro på tekniska lösningar


(Foto Kenneth Hammarstedt 2002)

Enligt dagens Bohusläningen går kommunen vidare med planerna på ett kulturhus på Kampenhof, dvs det gamla Vaterland. "Rent byggnadsmässigt är jag inte orolig", säger kommunalrådet Magnus Jacobsson (kd) till tidningen.

Vidare skriver Bohusläningen: "Han menar att det finns lösningar, som att kulturhuset pålas och att marken runt fastigheten fylls upp med skumplast ovanför lermassan. Precis på samma sätt som kommunen gjort under parkeringar på Kampenhof".
Beträffande skumplasten så antar jag att han menar de arbetena som gjordes på den lilla parkeringen norr om Kampenhofs busstation där det lades ned stora frigolitblock i marken. Men dit når inte vattnet vid övervämningar. I alla fall inte ännu.
Jag tycker att Magnus Jacobsson skall överlåta de tekniska bedömningarna till expertis. Vare sig han eller jag har de rätta kunskaperna. Jag har dock lång erfarenhet av problemen på området.
Marken sjunker och enligt IPCC (FN:s klimatråd) kommer havsytan att stiga. Det är en ekvation som inte går ihop för mig.//

2007-11-28

Idrottshistoria på berättarafton


Kvällens berättarafton hade idrottshistoria som tema. Det var Sten-Erik Malm och Åke Hansson från Bohuslän-Dals Idrottshistoriska Förening som letat fram bilderna.
Här berättar inledningsvis Sten-Erik Malm om den idrottshistoriska föreningen.

Det var bilder från de mest skiftande idrotter som passerade revy. Och det var idrottande Uddevallabor eller idrottstävlingar i Uddevalla på alla bilderna.
Och det var en mycket kunnig publik som satt i salongen så det mesta klarades ut.


Den här bilden är tagen vid pojksexdagars för standardcyklar utan växel på Rimnersvallen 1953. Banan var belagd med kolstybb som sannolikt kom från stadens gasverk.

Från vänster: Arndt Winberg, Alf Johansson, Tore Uttman, Bengt Johansson, Rolf Ohlson (i ledartröja), Einar "Brallan" Jansson (i hatt, delvis skymd), Svens Sörqvist och Rolf Klingwall.//

Alla bilderna från kvällens berättarafton hittar du här
http://picasaweb.google.com/Gunnar.Klasson/Idrottshistoria

Vill inte se problemen


Idag toppar Bohusläningen sin nyhetsrapportering med att jag ifrågasätter placeringen av ett eventuellt nytt kulturhus på Kampenhof.
Det är förståeligt att Folkets husföreningen inte vill se den typen av problem som jag pekat på tidigare här på Uddevallabloggen.
Lars Kalin säger till tidningen: "Det blir en kostnad oavsett om man måste påla ett hus eller spränga för ett hus, och den här delen har vi med i kalkylen".
Skillnaden Lars Kalin är, att ett kulturhus på fast mark inte kostar mer än just investeringen. Med ett kulturhus på det tänkta området kommer problemen att bestå för all framtid och kostnaderna på sikt bli väsentligt högre. Men det kanske är någon annan som får betala det?//

2007-11-27

Det är kört för Uddevalla sjukhus


I kväll var jag och lyssnade på debatten om NU-sjukvården som RUS (Rusta Uddevalla Sjukhus) bjudit in till. Det mest anmärkningsvärda inträffade direkt. De inbjudna arkitekterna bakom det nu liggande förslaget om förändringar i NU-sjukvården, Sten Axelsson och Peter Daneryd, behagade inte infinna sig. Den första punkten, som skulle vara information om det förslag som herrarna lagt, fick därför utgå. Respektlöst var ordet!

Aulan på Högskolecentrum var fullsatt så intresset för denna fråga var oerhört stort. I drygt tre timmar pågick debatten och inte blev man särskilt klokare av den. Jo, en sak är alldeles klar. Majoriteten i NU-sjukvårdens styrelse viker inte en tum från det liggande förslaget. Vice ordförande Peter Spjuth sa rent ut att demonstrationer och viljeyttringar inte var något skäl till att han skulle ändra uppfattning. Det enda positiva jag kan säga om Spjuth är att det i alla fall var bra att han kom och tog debatten.

Ett annat anmärkningsvärt yttrande kom från regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (s). På en direkt fråga från Eva Lindhusen Lindhé vad skälet var att man hade valt NÄL som akutsjukhus svarade Andersson att NÄL hade de modernaste lokalerna vid utredningstillfället. Eva Lindhusen Lindhé replikerade att det vid det tillfället rådde det omvända förhållandet, nämligen att Uddevalla sjukhus hade nyrestaurerade lokaler.

Det låter lite märkligt för en lekman att så viktiga beslut fattas på sådana grunder. Uddevallas kommunalråd Staffan Cronholm (m) gjorde en jämförelse till IKEA som hade gjort mycket omfattande studier och beräkningar och kommit fram till att etablera sig i Uddevalla och inte vid Överby i Trollhättan (nära NÄL).

Mycket handlade också om det alternativa förslag som en grupp med bl a läkaren Mats Brodin och Uddevallas oppositionsråd Jan Gunnarsson (s) tagit fram. Det förslaget gick bl a ut på att man inte skulle dela upp akut och planerad vård på olika sjukhus. Givetvis tyckte alla i publiken att det förslaget var det bästa för NU-sjukvården.

På torsdag fattar NU-sjukvårdens styrelse sitt beslut och kvällens "övningar" känns därför ganska överflödiga.//

Berättarafton om idrottande Uddevallabor


I morgon onsdagen den 28 november kl 1830 är det en ny berättarafton på Bohusläns museum. Den här gången kommer det att handla väldigt mycket om idrottande Uddevallabor.
På bilden ser vi till vänster Uddevallas främste olympier genom tiderna, Knut Fridell. Den andre brottaren är Gustav Blomqvist.
Denna och andra bilder kommer vi att titta på och berätta om och jag tror att det blir lika trevligt som vanligt. Det blir givetvis några "vanliga" Uddevallabilder också. Välkomna!//

2007-11-26

Solidariskt Uddevalla går emot kulturhus på gamla Vaterland


(Arkivbild)
Den här kommentaren skrevs ikväll till min artikel den 28 oktober "Bygg inget kulturhus på gamla Vaterland":
"Solidariskt Uddevalla har sett allvaret i det du skriver och kommer på kommunstyrelsen 28/11 -07 rösta emot kulturhus på Kampenhof och i stället föreslå att man ser på Sinclair."//

Bildspel

Som du säkert observerar ligger det nu ett bildspel längst upp till höger i Uddevallabloggen. Om du klickar på bilden kommer du in i mitt Picasa webbalbum. Där kan du bläddra i egen takt och du kan också ladda ned bilderna till din egen dator. Jag kommer efterhand att fylla på med mer bilder.//

Hönseberget före 1965


Tommy Ek skriver:

"Har du bilder som det såg ut innan Hönseberget byggdes skulle det vara väldigt kul att se dom, har bara vaga minnen hur det såg ut?"


Här kommer tre bilder. Den första är tagen från Kålgårdsberget i riktning Bohusläns regemente. Kasernerna är ännu inte färdigbyggda så bilden är tagen före 1913. I förgrunden ser vi Flickskolan som ännu inte fått sin tillbyggnad (1916). Bortom Flicksolan ser vi järnvägsövergången vid Lagerbergsgatan och således Bohusbanan som försvinner bort till höger i bild.
På nästa bild ser vi bommarna vid järnvägsövergången. På den här platsen går man i dag i en gångtummel under järnvägen.Till höger smiter Samnerödsvägen upp och bortåt i bilden ser vi Svarta vägen som går längs Bohusbanan en bit. Svarta vägen bar verkligen skäl för sitt namn. På bilden är den vit men då och då lade man ut kolstybb som var en restprodukt från Gasverket och då blev vägen verkligen svart.
Nästa bild är lite ovanligare. Detta är den södra delen av Hönseberget som ligger på andra sidan gångbron i förgrunden. Något hundratal meter till höger och utanför bild ligger Västgötavägen.

Huset på hitsidan järnvägen finns fortfarande kvar och är bebott, men gångbron revs för några år sedan.//

2007-11-25

Polisminnen


Under helgen har jag haft nöjet att läsa boken Blåsljus och sirén - Polisberättelser av Göran Hallberg.
På omslaget ser vi Göran Hallberg själv till höger. Den andre polismannen är Kurt Olsson, sedermera kyrkoherde och nu pensionär. Geten var upphittad på Stadsfjället och fick tas med till polisstationen. Dock var geten så stor att man måste öppna bakre sidorutan för att få in den i bilen. På det sättet fraktades den genom stadens gator till allmänt jubel. Geten skötte sig finfint i bilen men när de båda polismännen tog in den till det vakthavande befälet inne på stationen lämnade den ett pärlband av spillning efter sig. Den placerades sedan i fyllecellen.
Boken är förstås inte något litterärt mästerverk men det var ju inte heller författarens avsikt. Nej, Göran Hallberg berättar sina egna minnen från sin tjänst vid polisen i Uddevalla. Det är både djupt tragiska berättelser med ond bråd död och komiska händelser sett med en polismans ögon.
Hallberg har varit polis under en tid då det skett stora förändringar inom yrket. Före den 1 januari 1965 var polisen kommunal och organisation och utrustning skilde väldigt mycket mellan kommunerna.
Exempelvis berättar Hallberg om fotpatrullerandet ute på staden. Poliserna blev tilldelade olika linjer som var områden vilka de inte fick lämna med mindre än att de gripit någon och var tvungna att föra vederbörande till polisstationen. Besöken på polisstationen kunde ibland bli väldigt långa då man inte fann det särskilt motiverat att skynda tillbaka till sitt område där det var helt lugnt. Några som helst sambandsmedel hade man inte heller och fyllona fick man leda till fots till polisstationen.
Efter förstatligandet såg dåvarande Rikspolischefen Carl Persson till att utrusta polisen med bilar och radioutrustning. En episod ur boken handlar om den tiden då man skötte radion med en fotpedal. I bland hände det att man av misstag råkade trycka ned och hålla den nedtryckt, vilket innebar att allt som sades i bilen gick ut över polisradion. Vid ett sådant tillfälle satt två poliser tämligen sysslolösa i bilen och pratade illa om sin chef, varvid det blev samling runt polisradion inne på stationen.
Som alltid då man arbetar med människor överträffar verkligheten ibland dikten. Flera av den sortens historier kan man läsa i Hallbergs bok. Jag tycker att det är väldigt värdefullt att han skrivit ned sina minnen och vill uppmana andra att göra likadant. Själv har jag länge tänkt att skriva ned mina minnen från det militära. Min hustru har ofta sagt att detta skulle du skriva ned då jag berättat någon episod för henne.
Vi får väl se hur det blir framöver. Kanske det kommer en del här på Uddevallabloggen. Något har jag för övrigt redan skrivit. Mitt möte med den ilskne tjädertuppen är ett exempel och den historien är alldeles sann. Du hittar den genom att skriva Tjädertuppen i sökrutan uppe till vänster.//

2007-11-24

Uddevallautställningen 1928


Uddevalla har en lång tradition av utställningsverksamhet. Särskilt kan nämnas lantbruksutställningen 1895 och Hushållningssällskapets 100-årsutställning 1914. Båda ägde rum på Margretegärde.

Men den stora Uddevallautställningen 1928 är den största utställningssatsningen i staden någonsin. Förebilden var den stora jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Den byggdes för att fira Göteborgs 300-åriga historia och skulle varit färdig jubileumsåret 1921 men blev fördröjd. Göteborgsutställningen blev en knallsuccé med 4,2 miljoner besökare från maj till oktober. Arkitekt var den Uddevallafödde Eugen Thorburn. Delar av Göteborgsutställningen blev kvar åt eftervärlden och utgör stommen i Liseberg, som ägdes av familjen Nonnen.

Givetvis ville Uddevalla också visa sig vara en utställningsstad och satsningen blev storslagen och Bohusläningen rapporterade flitigt från utställningen. Den 4 april skiver tidningen:
"Arbetet på utställningsfältet bedrives nu med stor arbetsstyrka och i friskt tempo. Vädret är emellertid inte det lämpligaste och åkrarna, där hela härligheten skall ligga, äro betänkligt leriga.

Arbetena pågår samtidigt på alla fronter och överallt resa sig nya arkitektoniska mästerverk. Det flanerande Uddevalla tar med intresse del av arbetet och kan med förvåning konstatera hur raskt det bedrives. Varje dag medför rent av en ny överraskning på utställningsfältet".

Utställningen byggdes på den s k Brattska ängen och ängarna runt omkring (i stort sett de nuvararande parkeringsområdet på Kampenhof). Av bilderna kan man här få en uppfattning av utställningsområdets utbredning.

Några veckor senare skriver Bohusläningen: "Det var nu en hel del dagar sedan vi sist avlade ett besök på utställningsområdet och naturligtvis har det sedan dess blivit en rad nyheter där. Ty arbetet bedrives med amerikansk fart.

Stadsträdgårdsmästaren är likaledes i fullt knog därute, planterande och planerande. Vidare har man satt upp en del prydande makapärer på diverse torn och tinnar. Musikpaviljongen har sålunda en stämgaffel på toppen och huvudrestaurangen ståtar med kniv och gaffel samt två champagneglas kring en inbjudande champagneflaska.

Vi har intervjuat utställningskommissarien (Bohusläningens chefredaktör Sten Björkman, min anm.) och fått reda på att utställarantalet är ganska stort. Det kan emellertid ännu inte fixreras, enär efteranmälningar alltjämt strömma in. Uddevallahantverkarne ha dessutom beställt ett rum för sin privata del, men det är ej heller här bestämt hur många yrkesmän, som komma med.

I maskinhallen finnes visserligen något litet utrymme kvar, men detta torde inom kort snart bli belagt och det är redan på tal om att bygga till lokalerna på ett eller annat ställe för att få tak över huvudet till alla utställarna.
Rörande utarrenderingen av de olika försäljningarna inom utställningsområdet kan nämnas att herr Bernhard Hultman erhållit konditoriet, Svenssons kondis chokladförsäljningen och Cigarrhandlareföreningen i Uddevalla tobaksförsäljningen".

Ju närmare man kom invigningsdatumet den 15 juni, desto större blev intresset. Utställningskommissarien träffade en uppgörelse med Uddevalla Arbetarekommun om att låta Folkets Park vara stängt under utställningstiden.

Den amerikanska Augustanasynodens jätteorkester lovade att stå för den musikaliska underhållningen över midsommarhelgen och på själva öppningsdagen passerade Stockholms-Tidningens cykeltävling Osloloppet Uddevalla.

Utställningen öppnades som planerat den 15 juni av statsminister C G Ekman och blev precis den stora succé som arrangörerna hoppades på. Rader av evenemang ägde rum under utställningstiden och ganska snart började man tala om att en del av byggnaderna skulle bli permanenta. Detta var dock inte realistiskt då alla byggnaderna hade tak av oljeimpregnerad duk från Didrikssons oljekläder.

Utställningen avslutades med en stor final den 19 augusti och i början av september hölls auktion på diverse inhägnader, byggnader och kiosker. Men en hel del av de tillfälliga byggnaderna blev kvar över vintern och revs definitivt i maj 1929.

Här kommer så några axplock ur Tidningsarkivet om Uddevallautställningen:

1928-04-04 1928 års utställning byggs.
1928-04-28 Kring Uddevalla-utställningen, minareterna reses, planteringar och planeringar.
1928-05-03 Uddevalla-utställningen, maskinhallen med taktäckare, vilket göres med specialim. 1928-05-12 Hemslöjdsutställningen i Uddevalla.
1928-05-22 Statsministern öppnar Uddevalla-utställningen 15 juni. Den är belägen mellan Skansberget och järnvägsstationen.
1928-05-31 Reklam för Uddevalla-utställningen. Personbil med reklam. Bild.
1928-06-09 Utsikt från minareten över Uddevalla-utställningen. Bild.
1928-06-11 Hantverks- industriutställningen öppnas fredag 15 juni. Annons.
1928-06-16 Uddevallautställningen är nu öppnad. En bohuslänsk hembygdsfest. Invigning av statsminister C.G. Ekman.
1928-06-21 Hemslöjdsutställningen i Uddevalla, förteckning hedersomnämnande.
1928-06-25 Gamla Uddevalla på utställningen, "Gyllene Boken" och diplom tecknat av Alban T. 1928-06-26 Skylt till Uddevallautställningen utförd av målarefirman E. Thorild. Bild.
1928-06-26 Lantbruksmöte på Uddevallautställningen 6-8 juli.
1928-06-26 Stora sång- och musikdagar på utställningen. Blandad kör, 1 600 personer och Bohusläns Musikkår. Annons.
1928-06-27 Bild på Bohusläningens kiosk på Uddevallautställningen.
1928-06-28 Uddevallautställningen: Konsul Alban Thorburn utställer en automatisk rösträkning.
1928-06-29 Utställningsbyggnaderna ha tak av oljeimpregnerad duk från Didrikssons oljekläder.
1928-07-07 20:nde århundradets största idrottsbazar i Hunnebostrand 4:e och 5:e augusti. Utställning.
1928-07-16 Konsul Alban Thorburn provar en bil från bilismens barndom, uddevallautställning. 1928-07-19 Auktion å duk och virke som använts för inhägnad och byggnader, Uddevallautställning.
1928-08-16 Utställningen i Uddevalla. Söndag sista dagen. Stort avslutningsprogram. Annons.
1928-08-20 Uddevallautställningens final på söndag 19/8 1928.
1928-09-04 Auktion å Uddevallautställningens inhägnader, byggnader, kiosker.
1929-04-11 Konstutställning på museet i Uddevalla. Konstnären O. Halleborg med 30-tal dukar. Konst.
1929-05-04 Uddevallautställningen rivs (1928 års).//

Lisa Blom (s) en frisk fläkt i talarstolenEn av Uddevalla kommunfullmäktiges allra yngsta ledamöter, Lisa Blom (s), som bara var 11 år då folkomröstningen om Skeppsviken ägde rum, äntrade till sist talarstolen vid fredagens fullmäktigemöte.
Hon reflekterade allmänt över debattekniken i fullmäktige. Hon menade att det borde vara mer fokus på själva sakfrågan än en massa populistiska utspel både hit och dit.

"Vissa inlägg både i dag och andra dagar har varit väldigt löjliga!" var hennes avslutande ord. Möjligen tog en och annan av "di gamle" åt sig?//

2007-11-23

Magister Cronholm och hans elever?


En bild säger mer än tusen ord brukar man säga. Bilden här tycks berätta att magister Cronholm (m) läxar upp de olydiga eleverna Ole Borch och Jarmo Uusitalo, båda (su). Det var ärendet "Markanvisning Oljeberget", dvs att bygga eller inte i Skeppsviken, som debatterades i kvällens fullmäktige.

De båda eleverna menade att politiker skall stå vid löftet från folkomröstningen där 72 % av Uddevallaborna röstade för att Skeppviken skall vara ett grönområde. Jarmo Uusitalo var till och med för en byggnation på Oljeberget men menade att folkomröstningens resultat måste vara det som gäller.

Magister Cronholm liksom majoriteten av politikerna i fullmäktige hade flera och olika ursäkter och förklaringar till varför de, trots folkomröstningen, vill bebygga Skeppsviken. Så det blev också beslutet, eller rättare sagt det blev det ju inte. Nej man beslutade "bara" om ett avtal gällande markanvisningen. Solidariskt Uddevalla och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

För övrigt kan jag berätta nu att jag, trots att jag i min roll som ordförande för Uddevalla Hembygdsförening skrivit remissvar mot bebyggelse, själv hela tiden kunnat tänka mig en sådan på just Oljeberget. Hembygdsföreningen gick mycket noggrant till väga då styrelsen skulle yttra sig i frågan. Vi studerade planer och var ute och vandrade i området innan vi tog diskussionen vid ett styrelsemöte. Vi delade in området i tre delar: Halvön (Svenskholmen), Dalen och Berget. Alla kunde tänka sig att bebygga Dalen, alla var emot bebyggelse på Halvön medan jag och en annan ledamot var de enda som kunde tänka oss bebyggelse på Berget.

Min hållning i Skeppsvikenfrågan överensstämmer därför väldigt väl med Jarmo Uusitalos. Demokratin måste väga tyngst.//

2007-11-22

Röda Kvarn (tidigare Viktoria)


När jag var ung fanns det fem biografer i staden. China (i Frideborghuset) med sina träbänkar, Röda Kvarn (tidigare Viktoria) på Kungsgatan strax intill Standards herrekipering, Aveny (tidigare Palladium) också på Kungsgatan (ungefär där Berghs spelbutik ligger idag), Grand (tidigare Röda Kvarn) som låg vid Norra Drottninggatan och Saga som ju fortfarande finns.

Röda Kvarn vid Kungsgatan byggdes som Uddevallas konserthus 1916 och senare blev det biografen Viktoria. 1932 fick den ärva namnet Röda Kvarn av biografen vid Norra Drottninggatan som då bytte namn till Grand.

Jag såg mitt livs allra första film på Röda Kvarn. Det kan ha varit 1951 och det var egentligen tre filmer. Som förspel visades filmen var Gustaf V:s begravning. Det var alltså en journalfilm som gjorts vid kungens begravning i början av november 1950. Han dog den 29 oktober det året. Det fanns ju ingen TV på den tiden så journalfilmerna var ett sätt att ändå visa rörliga bilder som hade allmänt intresse. Själva huvudfilmen var H C Andersens Elddonet.

Jag kommer inte ihåg att det skulle ha varit träbänkar på Röda Kvarn men det var det från början, som framgår av dessa bilder. Röda Kvarn var en av två biografer som hade läktare. Den andra var Aveny/Palladium längre ner på Kungsgatan
Den sista filmen som visades var Top Gun med Tom Cruise i huvudrollen. Det var på hösten 1986. Min äldsta dotter hade varit och sett filmen och när sista föreställningen hade börjat var hon och jag där och bad att få filmens affisch. Jag skulle tro att den fortfarande finns i hennes gömmor.
Här kommer så en träfflista efter en sökning i Tidningsarkivet på orden konserthus respektive Röda Kvarn:
1916-07-01 Konserthus är uppfört vid Kungsgatan.
1920-04-19 Att hyra från 1 oktober. Kafélokalen i Konserthuset med tillhörande källarlokal. Annons.
1920-11-13 Uddevalla Orkesterförening - I Konserthusert - Annons.
1922-04-15 Distriktsmästerskapstävlingar i Brottning äga rum i Konserthuset i Göteborg. Idrott.
1922-11-27 Atletklubben anordnat i Konserthuset klubbmästerskapstävlingar i brottning. Ett 20-tal brottare deltogo. Många från Uddevalla.
1923-03-05 Uddevalla manskör 10 år. Kören kommer att celebrera med en jubileumskonsert i Konserthuset. Musik o sång.
1924-01-28 I Uddevalla konserthus gives konsert av den 13-åriga amerikanska violincellisten Mildred Wellersson.
1924-04-12 Konsert och te för museet anordnas på långfredag i Konserthuset.
1926-05-15 Cafélokalen i Konserthuset till uthyrning. Kapten H. Uddgren. Annons.
1926-09-02 AB Uddevalla konserthus erhöll tillstånd för vissa ändringar av fasaden på Konserthuset.
1932-09-13 Vår nyaste biograf - Röda kvarn - (före detta Viktoria) slår i afton upp portarna för säsongen. Bio. Bild.
1934-10-01 Biografen Röda Kvarn visar "Anderssonskans Kalle". Bio.
1934-10-22 Biografen Röda Kvarn visar "Christina" med Greta Garbo och John Gilbert. Bio.
1935-01-17 Biografen Röda Kvarn visar "Den dansande Venus". Bio.
1935-03-21 Biografen Röda Kvarn visar "Bränningar". Biografen Grand visar "Det gåtfulla mordet". Bio.
1935-03-26 Biografen Röda Kvarn visar "Csardasfurstinnan". Bio.
1935-04-18 Biografen Röda Kvarn visar "Swedenhielms". Biografen Grand visar "När lyckan ler". Bio.
1936-01-02 Biografen Röda Kvarn visar "Hennes största triumf". Bio.
1936-01-16 Biografen Röda Kvarn visar "Ebberöds bank". Bio.
1936-02-08 Biografen Palladium visar "Förgät mig ej". Biografen Röda Kvarn visar "Skänkte mig ditt hjärta". Bio.
1936-02-20 Biografen Röda Kvarn visar "Grabbarna i 57:an". Bio.
1936-02-24 Biografen Röda Kvarn visar "Anna Karenina" med Greta Garbo. Bio.
1936-03-12 Biografen Röda Kvarn visar "David Copperfield". Bio.
1936-03-19 Mjölk på Röda Kvarn. Mat. Bild.
1936-03-28 Biografen Palladium visar "Folkets jubel", Röda Kvarn visar "På solsidan". Bio.
1936-04-25 Biografen Röda Kvarn visar "Hungern kommer", Grand visar "Spökhotellet". Bio
1936-05-04 Biografen Röda Kvarn visar "Broadways Melodi 1936". Bio.
1936-12-04 Välgörenhetsnattiné på Röda Kvarn på lördag, till förmån för de arbetslösa i Uddevalla. Nöje.
1937-12-04 50 år fyller kassörskan vid Röda kvarnbiografen, fru Maria Utberg.
1941-11-03 Biografen Röda Kvarn visar "Striden går vidare" med bl.a. Alf Kjellin och Gerd Hagman. Bio.
1942-01-10 Biografen Röda Kvarn visar "Dunungen" med bl.a. Adolf Jahr och Hilda Borgström. Bio.
1942-02-02 Biografen Röda Kvarn visar "Gatans serenad" med bl.a. Thor Modéen. Annons.
1942-10-10 Biografen Röda Kvarn visar "Dimmornas Bro" med Vivien Leigh och Robert Taylor. Bio.
1944-03-06 Biografen Röda Kvarn visar "Orkesterfruar" med Glen Miller. Bio.
1944-09-30 Biografen Röda Kvarn visar "Hans officiella fästmö" med Sickan Carlsson och Sture Lagerwall. Bio.
1946-02-16 50 år fyller Karl Arthur Göthberg, vaktmästare på Röda Kvarn.
1947-03-24 Biografen Röda Kvarn visar "Stackars lille Sven" med Nils Poppe och Annalisa Ericson. Bio.
1951-01-27 Biografen Röda Kvarn visar "Kvartetten som sprängdes". Bio.
1951-02-08 Biografen Röda Kvarn visar "Annie Get your Gun" med Betty Hutton. Bio.
1951-03-17 Biografen Röda Kvarn visar "Biffen och Bananen". Bio.
1951-12-03 Fem Lucia-kandidater visade sig på Röda Kvarn.
1952-03-10 Biografen Röda Kvarn visar "Driver dagg faller regn". Bio.
1952-11-01 Biografen Röda Kvarn visar "Törnrosa" som Mattiné-föreställning. Bio.
1952-12-23 Biografen Röda Kvarn visar Annandags-premiären "Kärlek". Bio.
1953-01-31 Biografen Röda Kvarn visar "Ivanhoe" med Robert Taylor och Elisabeth Taylor. Bio.
1954-01-02 Biografen Röda Kvarn visar "Ingen mans kvinna". Bio.
1956-11-06 Röda Kvarn: Bus Stop med Marilyn Monoroe och Don Murray. Bio. Bild.
1964-10-05 Maria Uttberg har suttit i biografkassan på Röda Kvarn sedan 1917 och gör det fortfarande. Bild.
1967-01-10 Biografen Röda Kvarn visar "Adamsson i Sverige". Bio.
1967-03-04 Biografen Röda Kvarn visar "Tjorven och Mysak". Bio.
1970-03-16 Biografen Röda Kvarn visar "Pippi Långström på de sju haven". Bio.
1974-04-20 Biografen Röda Kvarn visar Bo Widerbergs film "Fimpen". Bio.
1978-07-25 År 1924 fanns det fyra biografer i sta'n, Stora biografen, Victoria, Röda Kvarn och Palladium. Bio.
1986-03-05 Det var Röda Kvarn som fick ge vika, den rivs i september. Bio.
1987-07-31 "Röda Kvarn fortfarande öde". Vad händer med den tomma lokalen? För närvarande finns inga planer. Bio.
1987-09-16 Biografen Röda Kvarn blir butiker och kafé. Affär.
2005-02-18 Församlingen Fristaden lämnar gamla biografen Röda Kvarn. Kyrka.//

2007-11-21

Kurt Olsson - "till vänster om P1"


I dag har jag umgåtts med Kurt Olsson en god stund. Och hur njuter den pensionerade kyrkoherden av tillvaron? Ja, den som känner Kurt förstår att det är full rulle. Han arbetar för närvarande halvtid i Uddevalla församling. Nu hörs han i etern också på morgnarna måndag - torsdag varje vecka. Det är i Radio Bohuslän, som ligger "till vänster om P1" (88,7) enligt Kurt. Där har han varje morgon en gäst som han samtalar med.

Och i morgon bitti, dvs torsdag, kommer han och jag att höras i etern. Vi samtalar om diverse saker, men framförallt sådant med Uddevallaanknytning.
Vi är uppväxta i samma stadsdel, han på Regementsvägen och jag på Hallavägen, så vi har känt varandra hela livet. Kurt är några år äldre än jag och det var mest hans bröder Lars och Uno som jag "lekte" med.
Sedermera blev vi båda militärer. Kurt omskolade sig till polis och var det 13 år och 1980 bestämde han sig för att bli präst.
Senare kom vi på nytt att bli kolleger på I 17. Han som regementspastor och jag som chef för regementets idrottspluton. Hans livserfarenhet, framförallt som polis, gjorde att han kunde ta de svåra samtalen med värnpliktiga som hade det jobbigt. I den rollen var han suverän.
Nyligen har vi träffats vid två begravningar där Kurt har varit officiant. I båda fallen var minnesstunden efter begravningen på officersmässen på I 17 (som alltså 15 år efter regementets nedläggning fortfarande är intakt).


Här ses han livligt diskutera med Berndt Ericsson om hur många kyrkor vi skall ha i Uddevalla. Ericsson hade samma dag en insändare i Bohusläningen där han tyckte att Uddevalla församling skulle sälja några av sina kyrkor och bara behålla två. Vad de båda herrarna sa till varandra vet jag inte men att döma av deras kroppsspråk var diskussionen livlig.

Efter att vi hade spelat in morgondagens radioprogram ägnade vi en stund åt att prata minnen och det blev riktigt trevligt. Radio Bohusläns studio ligger vid Trädgårdsgatan och utanför studiofönstret passerade idel kända Uddevallabor som inspirerade vårt samtal. Det blev en hel del polisminnen från Kurts sida.

Men vi tyckte båda att vi borde träffas igen och fortsätta samtalet. Med detta sagt slängde sig Kurt på sin cykel och begav sig de sex kilometrarna mot hemmet på Nöthult där nästa aktivitet väntade kl 18.//

2007-11-20

Havskurens torvströfabrikMaj-Britt Jonasson skriver:

"Jag var ute och gick med Friluftsfrämjandet på Havskuren för en tid sedan. Där fanns en torvströfabrik. Det vore roligt att veta något om den".

Det fanns faktiskt mer att hitta om torvströfabriken på Havskuren än jag vågade hoppas. Återigen är det i min viktigaste kunskapskälla Bohusläningen som det står att finna. Första gången fabriken låter tala om sig var i en tidningsartikel den 6 september 1890. Det är en utförlig artikel med rubriken "Ett besök vid Hafskurens torfströfabrik".
Här följer dock en avskrift av en artikel den 29 juli 1920 då fabriken nystartades:

"Torvströfabriken på Havskuren sattes i gång i tisdags.
Härmed ha de bohuslänska lantmännen nått ett mål, vars uppfyllande skall i betydande mån verka till jordbrukets främjande. Torvströ har tidvis varit svårt att erhålla i tillräcklig mängd, sedan man allt allmännare lärt sig inse dess betydelse för ett rationellt tillvaratagande av "bondens bästa guld", gödseln.
Tillsvidare beräknas arbetskapaciteten till ca 600 balar pr 8 timmars arbetsdag. Med två skift kan man givetvis åstadkomma dubbelt. Material finnes f.n. upplagt och bärgat för ca 50 000 balar.
Angående anläggningen, som är en av de största i västra Sverige, ha vi inhämtat en del upplysningar av gr C Magnér.
Den av Uddevalla stad arrenderade mossen Havskuren omfattar ca 180 tunnland. Här bedrives nu en systematísk utdikning på till att börja med 1 meters djup. En-meterslagret beräknas räcka i 20 år. Sedan mossen sålunda avskalats, kan man ytterligare gå ner en meter. Tillräckligt vattenavlopp finnes. Därefter återstår enligt sakkunnigs utlåtande lämplig odlingsjord.
Den upptagna mosstorven ligger lagrad del i 61 st. skjul, vardera innehållande ca 180 kbm massa och dels i 110 st. stackar med samma kubikinnehåll; som nämnts beräknas materialet räcka till 50 000 balar. Bärgningsförhållandena ha emellertid under senare tiden varit mindre gynnsamma.
Torvbrytning på Ryttarens mosse (Västergötland) 1906.


För transorten å mossen till fabrikshuset är anlagd 1 500 meter decauvillespår av ganska bastant slag. Hr Magnér fäster särskild uppmärksamhet på ett här tillämpat mycket praktiskt växelsystem, s k klätterväxel, varigenom man kan växla in på ett spår var som helst med mycket ringa besvär. Genom vagnar, rymmande 5 kbm, drages torven med linor och motor upp under takåsen på fabriksbyggnaden, där den utstjälpes genom att karmarne bortlyftas. Från denna avdelning transporteras torven automatiskt till rivningsmaskinen genom en i en ränna löpande stålrem. Från rivaren går den krossade massan genom en elevator först först upp till en sikt, ifall det skall bli torvmull, annars direkt från elevatorn till de två pressarne. Genom sinnrika anordningar kan detta arbete utföras helt maskinellt.
Endast ståltrådarne för emballeringen måste anbringas för hand. Härmed är på några få minuter ett par balar färdiga att transporteras till upplagsplatsen i fabrikens motsatta ända.
Själva fabriksbyggnaden är 60 meter lång och 9 ½ meter bred, således ett ganska försvarligt komplex uppfört av bräder och täckt med cementtegel.
Byggnaden är uppförd av firman Johansson & Hedberg, Uddevalla. Maskinerna är levererade från Lyckeby gjuteri, Lyckeby, motorn á 50 hkr är från Lysekils mek. verkstad och rälsen är köpt hos Vilhelm Soneson, Malmö. Alla maskiner är up to date. Anläggningen går i allt till en kostnad av ca 140 000 kr.
Antalet arbetare uppgår f.n. till ett 50-tal. Medelförtjänsten uppges till omkring 14 kr. pr dag och man. Sedan arbetarne hunnit förvärva vana vid arbetet, torde förtjänsten bli bättre. Hr Magnér förklarar, att han lyckats erhålla en arbetarestam, som han är mycket tillfredsställd med."

Under första världskriget blev folk i allmänhet tvingade att också använda torven till bränsle då det var svårt att komma över ved.

Ur Tidningsarkivet hämtar jag som vanligt uppgifter om Havskurens torvströfabrik:

1890-09-06 Ett besök vid Hafskurens torvströfabrik. Industri.
1920-02-05 Anbud för uppförande av torvfabrik på Havskuren. Annons.
1920-07-29 Torvströfabriken på Havskuren. Industri.
1922-09-26 Torvströfabrikationen å Havskuren. Industri.
1922-11-01 Bygdeväg Havskuren - Kopperöd förslag ang. väg från Kopperöds gård vid U.L.B. till torvmossen å Havskuren.
1923-05-09 Havskurens torvfabrik. Industri.
1924-09-27 Veckobilagan: stadsfjället en ödebygd inom Uddevalla stads område. Bild på Havskuren. Hembygd.
1930-07-10 Torvströfabriken på Havskuren, 28 000 balar eller 1.120 stora billass torv lever. i.
1932-07-26 Havskurens torvströfabrik salubjudes.
1932-08-23 Krig på Havskuren. Samövning med flygförband. 600 man i elden. Regemente.
1932-11-04 Promenader del II. Björkbohagen, Byrvattnet och Havskuren.
1933-06-19 Brand i torvlager på torvströfabriken på Havskuren.
1933-06-19 Hård dag för brandkåren. Bränder vid torvströfabriken på Havskuren, Folkets Park- och Råhagen.
1933-06-19 Eld på havskuren, torvupplag råkade i brand. Brand. Bild.
1934-05-07 Milapromenad till arbetsplatsen ett sextiotal man i sysselsättning vid Havskurens mosse. Vägarbete.
1935-10-07 Fjällvägens förbättring till Havskuren blir även i vinter det största reservarbetet. Vägarbeten.
1936-09-04 Busslinje över Havskuren till Dal? Uddevalla-Lelångenbanan söker tillstånd för linjetrafik. Trafik.
1938-05-31 Torvarbetare död vid olycka på Havskuren.
1939-06-30 Dalslands del av Havskurenvägen omlägges nästa år. Vägarbeten.
1945-06-27 Torvströfabriken på Havskuren är nu riven.
1945-11-06 Torvströfabriken på Havskuren har rivits. Rivning.
1952-09-04 I en svår kurva på havskuren, dödades 20-årige Rune Johansson. Olycka
1970-01-14 När torven fick ersätta veden. Torvupptagning på Havskuren i Uddevalla. Kultur.//

Extra kommunfullmäktigemöte på fredag


På fredag den 23 november blir det ett extra kommunfullmäktigemöte med anledning av att en rad ärenden inte hanns med vid förra mötet.
Mötet börjar kl 15 i Hörsalen på Bohusläns museum.
Bl a kommer frågan om markanvisning för "Oljeberget" upp till beslut. Det gäller alltså frågan om bebyggelse på Skeppsviken.

2007-11-19

Klimatförändring och Uddevalla


Klimatförändring och Uddevalla.

Ja det var temat för kvällen på Bohusläns museum. Professor Sten Bergström, SMHI, berättade om vad som är att vänta i västra Sverige när det gäller klimatändringar.

Sten Bergström som arbetat med dessa frågor större delen av sitt yrkesverksamma liv tecknade en ganska mörk bild av utvecklingen sedan industrialismens intåg på 1800-talet. Samtidigt var han väldigt glad över att klimatfrågorna nu står allra högst på dagordningen. Framförallt har IPCC, som är FN:s klimatråd, medverkat till detta. IPCC skall tillsammans med Al Gore hämta Nobels Fredspris i Oslo om några veckor.

För Sveriges del pekar klimatscenarierna i huvudsak på:
  • Det blir varmare, framförallt på vintern och i norr
  • Kalla dagar påverkas mest
  • Det blir mer nederbörd, framförallt i väster och i norr
  • Skyfallen blir intensivare
  • Glaciärerna smälter
  • Havet stiger
  • Det blir större översvämningsproblem i västra Sverige
  • Det är oklart hur det blir med vind och stormar

Forskarna är alltså säkra på de sju första punkterna ovan och osäkra på den sista. För oss i Uddevalla är frågorna kring havets höjning och översvämningsproblematiken särskilt intressanta.

Sten-Ove Dahllöf, Miljö och projektsamordnare vid Tekniska kontoret, försökte teckna en framtidsbild utifrån ett flertal scenarier. Uddevallas problem med översvämningarna är månghundraåriga och framtiden ser inte ljusare ut. Havet kommer att stiga - hur snabbt och hur högt råder det givetvis osäkerhet om.

Scenariot på den här bilden är inte helt osannolikt. Det förutsätter att vattennivån har höjts med en meter, på grund av antagen växthuseffekt samt ett extremt högvatten (flod och kraftig syvästlig pålandsvind som övergår i nordvästlig).

Översvämningsområdet ligger då på + 2,7 meter och vi ser vilka stora områden som kommer att drabbas av översvämningarna. Inom översvämningsområdet ligger Bohusläns museum, Riverside och ett eventuellt nytt kulturhus.

Och redan nu planerar man exploatering i Södra hamnen vid de så kallade Sältorna eller Anegrundet. Såvitt jag vet är planerna ganska påtagliga. Även det området kommer att ligga under vatten.

Kommunalrådet Magnus Jacobsson sammanfattade kvällen utifrån de två anförandena. Och hjälp med detta fick han av vice ordföranden i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kenneth Engelbrektsson. De berättade bl a att kunskaperna om klimatförändringarna är viktiga för den framtida stadsplaneringen och att den nya översiktsplanen skall ut på remiss våren 2008. Här har man möjligheter att komma med synpunkter.

Jag tyckte dock att det lät lite grand på de båda poltikerna att det var tekniska lösningar de tänkte på i första hand. Exempelvis kan man bygga hus med "fartygsskrov", som är vattentäta. Ett annat exempel vore att stänga av Sunningesund vid extrema förhållanden. Inte så mycket tankar om att bygga på rätt ställe.

Positivt var i alla fall att höra att politiker och tjänstemän tidigare på dagen hade suttit i seminarier om Uddevalla och klimatförändringarna.//

Livsfarlig ledning


Varför kom jag att tänka på NU-sjukvården då jag gick förbi den här skylten häromdagen?//

2007-11-18

47 år mellan bildernaDet är 47 år mellan bilderna. Den till höger skrev jag nyss om och vi fann att den var tagen 1912. Till vänster har vi en av de allra första bilderna på Uddevalla, tagen 1865. Den finns också uppförstorad på väggen i Uddevallautställningen på Bohusläns museum.
På bilden från 1865 lägger vi märke till de kala bergen i bildens överkant. Det var ett resultat av framförallt 1700-talets behov av ved till vedbrand och till att koka tran av sillen. Det var inte många plantor som fick växa upp då det samtidigt var ett stort behov av ved.
Vi vet också att man ungefär vid den tiden som bilden togs började man de omfattande skogsplanteringarna på bergen runt Uddevalla. I dag har vi väldigt svårt att föreställa oss att den skog som växer överallt en gång är ett resultat av målmedvetna odlingar. Och det var väldigt vanligt att skolklasser deltog i skogsplanteringarna.
Till vänster i bilden ser vi bomullsspinneriet Kampenhof som stod klart sju år tidigare, alltså 1858. Det amerikanska inbördeskriget 1861 - 1865 påverkade fabriken menligt då det var nordamerikansk bomull som man importerade. Fabriken fick delvis slå igen på grund av bomullsbristen.
I förgrunden, ungefär mitt i bilden, ligger huset "Bracka" som strax efter att bilden togs flyttades till den andra änden av Kampenhof. "Bracka" var ett bostadshus för arbetare vid fabriken. Huset flyttades för att stationen vid UWHJ (Uddewalla-Vänersborgs-Herrljunga järnväg) byggdes där. Järnvägsstationen ser vi på 1912 års bild. Järnvägen invigdes 17 maj 1867.
Vid kajen ligger ett skepp som uppenbarligen lastar någonting. Det ser ut som en kran med ett rullande band transporterar någonting ner i skeppet. Kanske barlastsand?
Bakom kranen ser vi vändbassängen som byggdes då den nya hjulångaren Uddewalla hade ankommit till sin hemmahamn på 1850-talet. Uddewalla hade skovelhjulen på sidorna och hade därför en mycket stor vändradie. Därför byggde man vändbassängen.
Vi ser två broar över Bäveån. Den hitre är Stenbron som byggdes mellan Drottninggatorna 1810. Den ersatten 1883 av Järnbron på samma plats. Den bortre bron är Träbron.
Lindarna längs Bäveån är 20 år gamla på bilden. De planterades alltså 1845 och var en gåva av handelsmannen Mikal Koch, som var en av grundarna av Kampenhof.
Vi ser också Hasselbackshuset och Uddevalla kyrka. Till vänster om Klocktornet ser vi det nya Elementarläroverket för pojkar (äldsta delen av nuvarande Agnebergsgymnasiet), som invigdes 1862. Där samlades för övrigt Uddevallaborna i slutet av april 1865 för att hylla Nordstaterna, som definitivt hade besegrat Sydstaterna den 9 april. Hur Uddevallaborna så snart fick reda på att Nordstaterna vunnit kan man fundera över då den första fungerande telegrafkabeln över Atlanten blev färdig först 1866.//

Väster om strandlinjen


Nils Bergman har skickat denna Uddevallakarta från 1690 och skriver:

"Ser på bif karta från 1690 en bäck mellan Skansberget och Kålgårdsberget som från norr letar sig mot Bäveån och mynnar norr om något som ser ut att stavas "Löfhollmen". Vet du när denna holme "upphörde" och ingick i fastlandet?"

Det finns några faktorer att ta hänsyn till när det gäller Uddevalla och området "väster om strandlinjen", dvs före detta havsbotten. För det första är det landhöjningen och för det andra den omfattande utfyllnaden Uddevallas grunda havsvikar. De årliga stormarna med översvämningar är också en betydande faktor.

Utfyllnaden är den största faktorn. Man har fyllt ut havsvikarna med framförallt muddermassor men också sopor och allsköns bråte. Löfhollmen som Nils nämner var en lerbank vid Bäveåns utlopp. Jag har skrivit en tidigare artikel 2007-05-05 om öar och holmar längst inne i Byfjorden. Där finns flera kartor där man kan se ur det nuvarande hamnområdet växer fram i takt med genom utfyllnaderna.
Läs också min artikel 2007-10-28 "Bygg inget kulturhus på gamla Vaterland".
Den äldsta skissen från Uddevallaområdet är denna (här dock färglagd) som finns i Sten Kristianssons Uddevalla stads historia. Detta exemplar är dock färglagt till skillnad mot Kristianssons skiss.

På nästa skiss ser vi utfyllnadsområdena väster om strandlinjen.

Det är i inre hamnen man nu, nästan euforiskt bland politiker och högre tjänstemän på kommunen, talar om att bygga bostäder. Enligt vad jag har erfarit måste marknivån i så fall höjas från ca 1,2 till ca 2,2 meter om man överhuvdtaget skall kunna bygga bostäder mm. Och då kommer ju inte markbelastningen, som sjunker alldeles av sig själv, att minska. Kort sagt det är ett högriskprojekt att bygga i området.
För den intresserade kan jag nämna att i morgon, 19 november kl 18, hålls ett intressant föredrag på Bohusläns museum. Jag kommer att gå dit och förmodligen också rapportera därifrån.
Temat är:
"Klimatförändring och Uddevalla.
Vad är att vänta i västra Sverige när det gäller klimatförändringar? Sten Bergström, professor, SMHI.
Hur förhåller sig Uddevalla till klimatfrågan?
Magnus Jacobsson, kommunalråd.
Hur berörs Uddevalla?
Sten-Ove Dahllöf, Miljö och projektsamordnare, Tekniska kontoret.
Samarrangemang med Uddevalla kommun,Tekniska kontoret.

2007-11-17

Stadsvandring med Södergrabbar


Gruppen från vänster till höger: Jim Christiansson, Kent Passbo, Bo Antonsson, Benny Olsson, Börje Jansson, Peter Stenblock, Lars-Otto Persfjorden, Jonny Oksjö, Bill Redin, Tommy Oksjö, Hans Sölsnaes, Bengt Abrahamsson, Göran Sörensson och Bengt Gidlöf.

De här 14 "grabbarna", alla uppväxta på Söder, hade beställt en stadsvandring av mig i dag i sin ungdoms kvarter. Gänget träffas vart femte år och verkar ha väldigt roligt tillsammans.

Vi började strax före skymningen vid Bohusläns museum. Jag har lett hundratals stadsvandringar och det jag kan om olika områden har jag i stora delar lärt mig av de som deltagit i vandringarna. Så blev det också i dag.

Det visade sig att en i gruppen, Tommy, Var en fenomenal historieberättare. Det var självupplevda historier från ungdomens många pojkstreck. Och just Tommy tycktes ha varit mer i farten är de flesta.
Tommy i berättartagen.


Han berättade om när han med sin "Cheva" jagades gata upp och gata ned av polisen, som ville besiktiga hans bil. Till slut körde han ut i en av de stora vattensamlingarna på Söder, stannade och stängde av motorn. Polisen stannade vid strandlinjen där de genom rop till honom försökte få honom att komma i land. Han ropade tillbaka att han inte fick igång motorn därför att startmotorn var trasig. Till slut hade en av poliserna blivit tvungen att ta av sig skorna och kavla upp byxorna så mycket det gick och vadade sedan ut till Tommy där han satt i sin bil. Han fick sig en rejäl utskällning men någon besiktning av hans Cheva kunde polisen inte göra i vattnet.

Vi gick från Södra hamnen över Walkeskroken, där flera av dem växt upp. Vidare längs Tjärhovsgatan till Södra vägen och in mot centrum.

Flera av Tommys historier lämpar sig inte i skrift varför jag får nöja mig med bara en till. Även den är kanske på gränsen.

"Vid Järnbrons norra sida låg det förr en korvkiosk (mest känd för att Spencer Tracy var där och åt en special en mörk höstkväll). I korvkiosken jobbade det vid tillfället ett "korvbiträde" som var mycket bakfull efter gårdagens festande. Medan han mosade potatis i en stor bytta råkade han kräkas lite grand i byttan. Det var liksom inte läge att ta bort spyan och inte heller kunde han slösa bort potatisen genom att göra om alltsammans. Följaktligen låtsades han som ingenting.
När moset var klart kom fru Johansson förbi och köpte en special, dvs en korv med mos. Till sin förvåning var det morötter i moset, vilket hon tyckte var en riktig smakförhöjare, och berömde korvbiträdet.
När hon nästa gång kom till korvkiosken ville hon följaktligen ha likadant mos, men den gången fanns det inget, till hennes stora besvikelse".

Vid Järnbron skildes våra vägar och jag gick hemåt medan gruppen gick till Dalslandsstugan på Skansberget. I skrivande stund är de antagligen kvar där och kvällen kanske blir lång.//

2007-11-16

Biografen Grand (tidigare Röda Kvarn)


När jag var ung fanns det fem biografer i staden. China (i Frideborghuset) med sina träbänkar, Röda Kvarn (tidigare Viktoria) på Kungsgatan strax intill Standards herrekipering, Aveny (tidigare Palladium) också på Kungsgatan (ungefär där Berghs spelbutik ligger idag), Grand (tidigare Röda Kvarn) som låg vid Norra Drottninggatan och Saga som ju fortfarande finns.


Biografen Grand låg i kvarteret Thorild, mellan Kooperativa föreningen Framtidens första butik och Harald Linders guldsmedsaffär. Biografen hette från början Röda Kvarn, men fick lämna ifrån sig det namnet till biografen som inreddes i Konserthuset vid Kungsgatan nära Kungstorget.

Jag tror att Grand var Uddevallas minsta biograf men här är jag osäker. Jag minns i alla fall att det var väldigt trångt när man köade för att komma in på söndagsmatinéerna och nog var det väl lika trångt därinne?

Som vanligt har jag sökt i Tidningsarkivet och nedan följer träfflistan.
1918-11-21 Röda Kvarn (Grand) öppnas åter på lördag. Biografen vid Drottninggatan har utvidgats.
1920-02-07 Biograferna Röda Kvarn (Grand), Viktoria, Frideborg och Folkets Hus.
1922-05-08 Biografen Röda Kvarn (Grand) visar "Chaplins pojke". Filmhistoriens största och bästa komedi. Bio.
1924-03-24 Biografen Röda Kvarn (Grand) visar den berömda filmen "Gösta Berlings saga". Bio.
1926-09-14 Biografen Röda Kvarn (Grand) visar "Mot främmande hamn". Bio.
1926-11-02 Viktoria, Palladium, Röda Kvarn (Grand) biografer.
1927-01-10 Biografen Röda Kvarn (Grand) visar "Starka hjärta". Bio.
1928-10-02 Biografen Röda Kvarn (Grand) visar Gustaf Molanders första film för säsongen "Synd" med Lars Hansson. Bio.
1930-09-18 Ljudfilmspremiär på Röda Kvarn (Grand) på lördag. Bio.
1931-02-09 Biografen Röda Kvarn (Grand) visar "Kronans Kavaljerer" med bl.a. Fridolf Rhudin. Bio.
1932-03-05 Biografen Röda Kvarn (Grand) visar "Inspiration" med bl.a. Greta Garbo. Bio.
1935-02-11 Biograf Grand. "En kvinnlig läkares dilemma". Bio.
1935-03-21 Biografen Grand visar "Det gåtfulla mordet". Bio.
1935-04-01 Biografen Grand visar "Alltid i mina tankar". Bio.
1935-04-18 Biografen Grand visar "När lyckan ler". Bio.
1936-01-21 Grand biograf, "Mannen med järnhanden" Svarta ögon.
1936-02-14 Fyrtornet och släpvagnen kan ses på Grand-biografen.
1936-02-22 Biografen Grand visar "1x2=3". Bio.
1936-04-25 Biografen Grand visar "Spökhotellet". Bio
1941-12-01 Biografen Grand visar "Christina" med Greta Garbo. Annons.
1944-07-01 Biografen ' Grand ' visar Kalle på Spången, Edvard Persson's största succé. Annons.
1945-05-16 "Marschen mot Berlin". Rysk film på biografen Grand. Bland annat om likfabriken i Maida.
1950-01-20 "Vi vill ha barn", har fått 4½ stjärna, kan ses på Grands biograf.
1950-11-11 En filmkrönika om konung Gustaf V visas på Grand-biografen. Kungligt.
1953-01-26 "De 7 synderna". Filmen kan ses på Grands biograf. Bio.
1966-08-11 Grandbiografen rivs för Domus nya varuhus. Rivning. Bild.//
Tidigare artiklar om Uddevallas biografer hittar du genom att söka på biograf i sökrutan uppe till vänster.

2007-11-15

Uddevallavin


Jag tittade på reprisen av meningsutbytet i fullmäktige om Skeppsviken i kväll igen. Magnus Jacobsson (kd) säger: "Nej, vi skall INTE bygga på Skeppsviken. Det handlar om en marktilldelning av Oljeberget!".
Alltså i trängda lägen står han inte för att han vill ha bebyggelse i Skeppsviken utan skyller ifrån sig. Jag har varit med ett par gånger och skrivit remissvar om Skeppsviken och det är bortom allt förnuft att påstå att det s k Oljeberget inte hör till Skeppsvikenområdet. Det ligger ju mitt i området.
Nog om detta (för den här gången). I stället vill jag göra reklam för det här vinet med Uddevallabron på etiketten. Det finns både som vitt och rött vin. Eftersom jag får knallmigrän efter en fingerborg rött vin så håller jag mig till det vita. Det påminner mig om Gato Blanco som också är producerat i Chile.
Jag skall inte låtsas som jag är någon vinexpert men när man hittar ett vin man gillar så håller man sig till det. Ett annat gott vitt vin är det sydafrikanska Drostdy Hof, Sauvignon Blanc, som också smakar ungefär som Rio Alto.
Det är en Uddevallafirma som importerar Rio Altovinet och några andra viner. Mer information hittar du på hemsidan http://www.casaperce.se/ //

IKEA till Uddevalla


Enligt Bohusläningens nätupplaga kommer IKEA att etablera sig i Uddevalla. Planerna kommer att presenteras vid en presskonferens under förmiddagen i dag.

Det nya varuhuset kommer att ligga vid Torps köpcentrum men öster (höger) om E 6:an enligt skissen från Uddevalla kommuns hemsida.

Följ nyheterna på http://www.bohuslaningen.se/ //

2007-11-14

Ny prestigeförlust för majoriteten


Det hettade till ordentligt i debatten vid kvällens kommunfullmäktige när man skulle fatta beslut i frågan om "Konkurrensprövning av delar inom socialtjänsten och LSS-verksamheten".
Beskyllningarna och motbeskyllningarna haglade mellan oppositionen och majoriteten. Socialnämndens ordförande Elving Andersson (c) blev ordentligt uppretad över sina politiska motståndares påståenden. Den som gillar att höra politiker munhuggas fick i vart fall sitt lystmäte.
Och precis som i frågan om konkurrensutsättningen av de tio förskolorna utnyttjade oppositionen den regel som säger att om minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter yrkar på återremiss så bli det så. Och med röstsiffrorna 29 för återremiss mot 31 för beslut vid dagens möte återremitterades alltså frågan.
Det var förstås en ny prestigeförlust för majoriteten. Då inställer sig nästa fråga. Kommer majoriteten att tillämpa samma taktik då frågan kommer upp igen, som man gjorde när det gällde förskolorna? D v s att man utser en som skall ta debatten medan övriga sitter och tiger? Det skall bli mycket spännande att se.
En sak torde vara ganska klar i Uddevalla i dag. Den politiska majoriteten är inte van att regera och oppositionen inte van vid att vara i opposition. Få se om det blir någon ändring på detta.
Vad som däremot måste bli en ändring på är planeringen av kommunfullmäktiges möten. När mötet började kl 1730 var salen överfylld av folk som ville följa debatten som jag beskrivit ovan. Det hade till och med varit en manifestation före mötet.
Där var också Rädda Skeppsvikengruppen och en eller två skolklasser som vad jag förstod hade tänkt att följa debatten.
De särskilt intressanta debattpunkterna var således nr 10, Konkurrensprövnigen, samt nr 16, Markanvisning Oljeberget. Till den sistnämnda frågan kom man alödrig fram till vid kvällens möte.
Jag är medveten om att det förmodligen inte är helt lätt att förutse vilka frågor som det kommer att bli mycket debatt om, men lite fingertoppskänsla får man faktiskt begära.
Nu orkade många inte sitta kvar då det tog alldeles för lång tid att komma fram till de intressanta frågorna. Särskilt synd tycker jag det var om de skolelever som var där för att lära sig om hur demokratin fungerar i en kommun.
Och plötsligt dök det upp representanter för Fredrikstads kommun i Norge. Deras punkt stod inte på föredragningslistan utan hade tydligen beslutats vid sittande bord. Dessutom blev norrmännens presentation både lång och omständlig. De flesta fullmäktigeledamöter satt artigt kvar men några gick ut ur salen och suckade över longörerna.
Fullmäktige har beslutat att sammanträdet inte skall pågå längre än till kl 22 och det betydde att man fick lämna ett stort antal frågor till nästa möte. Bland dem som jag nämnde frågan om Markanvisning Oljeberget. Fortsättning följer alltså.//

Tillhör "Oljeberget" inte Skeppsviken?


Under allmänhetens frågestund vid kvällens kommunfullmäktigesammanträde gick Claes Mattsson från Rädda Skeppsviken upp i talarstolen och ställde frågor till politikerna och var kritisk till handläggningen av Skeppsvikenfrågan.

Kommunalrådet Magnus Jacobsson (kd) menade uppenbarligen att det sk Oljeberget inte räknas till Skeppsvikenområdet. På annat sätt kan man inte tolka hans uttalande. Fråga nr 16 som skulle beslutas ikväll var nämligen Markanvisning Oljeberget.

Detta upprörde förstås med all rätt Rädda Skeppsvikenföreträdarna. Givetvis innebär byggnation av Oljeberget att man bygger på Skeppsvikenområdet. Någon annan tolkning finns inte.
Det som jag ändå är så förundrad över är att det tycks finnas en bred politisk enighet om att gå emot folkomröstningen från 1998. En förkrossande majoritet av Uddevallaborna röstade nej till bebyggelse och ändå smygs frågan fram steg för steg mot en byggnation av höghus på området. Man får en känsla av att de politiker och tjänstemän som drev frågan före folkomröstningen är dåliga förlorare och att de ändå försöker vinna i slutändan.

Skeppsvikenfrågan är inte längre fråga om bebyggelse eller inte. Det är en demokratifråga!

För övrigt kom fullmäktige inte fram till beslutspunkten så frågan skjuts till nästa sammanträde.//

Petra Münchow fortsätter att imponera


Petra Münchow fortsätter att imponera. Vid kvällens kommunfullmäktigesammanträde på punkten Allmänhetens frågestund klev hon åter upp i talarstolen. Det var förstås hennes fortsatta kritik mot majoritetens beslut om Konkurrensutsättning av förskoleverksamheten som hon ställde frågor om.
Hon inledde sitt anförande med att referera till förra fullmäktigesammansträdet där majoriteten, bortsett från dess talesman Staffan Cronholm (m), var knäpptyst.
Särskilt hårt angrep hon Uddevallapartiets Hans Jonasson (up) och läste upp valda delar av partiets vallöften där hon menar att man nu inte vill kännas vid dem.
Som åhörare utan partipolitiskt ställningstagande måste jag nog säga att Jonasson hade svårt att svara på ett förtroendefullt sätt.
Enligt min mening vann Petra den debatten på poäng. Hon är utan tvekan en frisk fläkt i debatten och hon kommer säkerligen att låta tala om sig ännu mer framöver.//

Snösvängen är igång


I går så snöade det, ibland ymnigt. Det räckte i alla fall för att snösvängen skulle dra i gång. För oss som bor mitt i byn betyder det att nattsömnen blir störd av snöplogar och andra maskiner som rycker ut för hinna skotta undan snön innan den smälter av sig själv.
På Kungstorget såg det i alla fall ut så här i morse. Fint med lite vitt men det blir väl snart regn. Vinterdäcken har ännu inte kommit på.//

2007-11-13

Kulturpriset till Yerba Kulturbokhandel & Café


Uddevalla kommuns kulturpris 2007 går till Yerba Kulturbokhandel & Café. Det beslutade Kultur & Fritidsnämnden i kväll. Ett mycket bra beslut!

VAD ROLIGT OCH ETT STORT GRATTIS TILL HARRIET BLOMSTRAND OCH BERRY VUIJSTERS!
Läs mer om kulturpriset och kulturstipendiet på http://fritturhjartat.blogspot.com/

Staden från Skansberget


Uddevalla är fantastiskt med alla sina berg. Men hur ofta tar man sig tid att gå upp på dem och blicka ut över staden? Den här vyn från Skansberget är på en bild jag fått av Jan Aronsson. Här har fotografer stått många gånger genom åren.
Men när är den här bilden tagen? Jag tycker att det är lika spännande varje gång jag ser en bild att försöka klara ut från vilken tid den är. Låt oss genast ge oss i kast med frågan!
Mitt i bilden ligger den byggnad vi nu kallar Gamla badhuset. Där finns nu Uddevalla Event. Byggnaden invigdes i april 1907.
Omedelbart till höger om byggnaden ser vi en gata som försvinner bortåt. Det är Södergatan. Den delen av Södergatan finns inte längre. Men strax på andra sidan av Södergatan och alldeles nära Gamla badhuset ser vi Uddevalla teater. Teatern brann ned den 15 juli 1958.
Bilden måste alltså vara tagen någon gång mellan 1907 och 1958. Kan vi komma ännu närmare i tiden?
Västerbron är inte byggd ännu. Den byggdes 1939. Nu har vi pejlat in att bilden är tagen mellan 1907 (badhuset) och 1939 (Västerbron).
Ungefär där Bohusläns museum ligger nu låg Tullhuset, som byggdes 1933. Det finns inte med på bilden. Möjligen, men det kan väl bara den skarpögde se, så håller regementet på att byggas. Regementet byggdes mellan 1910 och 1913.
Nu behöver vi faktiskt inte fortsätta att fundera mer för nere i högra hörnet av bilden står det stämplat Maria Lundbäck 1912. Regementet är således inte riktigt klart ännu.//