2007-11-18

Väster om strandlinjen


Nils Bergman har skickat denna Uddevallakarta från 1690 och skriver:

"Ser på bif karta från 1690 en bäck mellan Skansberget och Kålgårdsberget som från norr letar sig mot Bäveån och mynnar norr om något som ser ut att stavas "Löfhollmen". Vet du när denna holme "upphörde" och ingick i fastlandet?"

Det finns några faktorer att ta hänsyn till när det gäller Uddevalla och området "väster om strandlinjen", dvs före detta havsbotten. För det första är det landhöjningen och för det andra den omfattande utfyllnaden Uddevallas grunda havsvikar. De årliga stormarna med översvämningar är också en betydande faktor.

Utfyllnaden är den största faktorn. Man har fyllt ut havsvikarna med framförallt muddermassor men också sopor och allsköns bråte. Löfhollmen som Nils nämner var en lerbank vid Bäveåns utlopp. Jag har skrivit en tidigare artikel 2007-05-05 om öar och holmar längst inne i Byfjorden. Där finns flera kartor där man kan se ur det nuvarande hamnområdet växer fram i takt med genom utfyllnaderna.
Läs också min artikel 2007-10-28 "Bygg inget kulturhus på gamla Vaterland".
Den äldsta skissen från Uddevallaområdet är denna (här dock färglagd) som finns i Sten Kristianssons Uddevalla stads historia. Detta exemplar är dock färglagt till skillnad mot Kristianssons skiss.

På nästa skiss ser vi utfyllnadsområdena väster om strandlinjen.

Det är i inre hamnen man nu, nästan euforiskt bland politiker och högre tjänstemän på kommunen, talar om att bygga bostäder. Enligt vad jag har erfarit måste marknivån i så fall höjas från ca 1,2 till ca 2,2 meter om man överhuvdtaget skall kunna bygga bostäder mm. Och då kommer ju inte markbelastningen, som sjunker alldeles av sig själv, att minska. Kort sagt det är ett högriskprojekt att bygga i området.
För den intresserade kan jag nämna att i morgon, 19 november kl 18, hålls ett intressant föredrag på Bohusläns museum. Jag kommer att gå dit och förmodligen också rapportera därifrån.
Temat är:
"Klimatförändring och Uddevalla.
Vad är att vänta i västra Sverige när det gäller klimatförändringar? Sten Bergström, professor, SMHI.
Hur förhåller sig Uddevalla till klimatfrågan?
Magnus Jacobsson, kommunalråd.
Hur berörs Uddevalla?
Sten-Ove Dahllöf, Miljö och projektsamordnare, Tekniska kontoret.
Samarrangemang med Uddevalla kommun,Tekniska kontoret.

1 kommentar:

  1. Detta är oerhört intressant. Väntar med spänning på din rapport från mötet.
    A pro på att bygga på leran.... jag minns vilka mängder betongpålar som slogs ner i marken när man byggde husen kring Kaparegatan i slutet av 1940-talet. Dessa pålar tycks dock ha räckt till, för så vitt jag vet "står" sig husen bra där på den grunden. Att ev. bygga ner emot hamnområdet torde bli ett vågspel. Det gäller ju att det området inte glider iväg ut älven och fjordmynningen.

    SvaraRadera