2007-11-03

Kyrkoherde Törnqvists jordafärd


Jan Aronson har skickat mig denna bild med frågan:

"Vilken prominent Uddevallabo kan ha blivit begravd 1922?"


En väldigt fin bild som jag aldrig sett tidigare. Den är förstås tagen av Maria Lundbäck.

Detta är Uddevallas kyrkoherde Peter Törnqvists begravning onsdagen den 14 juni 1922. Han avled mycket oväntat den 9 juni i dubbelsidig lunginflammation efter endast några dagars sjukdom. Han hade så sent som på Annandag Pingst predikat i Lane-Ryrs kyrka.

Att Uddevallas kyrkoherde Peter Törnqvist var en mycket aktad och person framgår både av bilden och reportaget i Bohusläningen från begravningen.

"Kyrkoherde Törnqvists jordafärd på onsdagen blev en enastående sorgehögtid. Hela staden var på benen. Utanför kyrkan stod kö redan tidigt på förmiddagen och varenda plats blev upptagen så snart dörrarna öppnats. På begravningsplatsen hade tusentals personer samlats. I hela staden flaggades på halv stång och ett stort antal av de på begravningsplatsen församlade medförde blommor. Allt vittnade om den aktning och tillgivenhet den bortgångne förvärvat här i staden både som själasörjare och som enskild person.

Den ovanligt talrika processionen intågade kl ½ 2 i det tempel, vari den hänsovne så många gånger talat Guds ord till församlingarne och som nu var rikt eklärerat samt synnerligen smakfullt och vackert dekorerat o koret med ståtliga granar och palmer, ett större antal stora prydliga hortensior samt en mängd vackra kransar. Med granris var tätt strött vid koret och längs stora gången. Predikstolen var draperad svart, och på katafalken framme vid koret var anbragt ett större kors av blommor".

Begravningsgudstjänsten leddes av komministrarna O G Claësson och C G Rhedin som båda varit pastorsadjukter i Uddevalla församling.

"Till sist sjöngs psalm 486 vers 7 varpå processionen under tonerna av Mendelsohns sorgmarsch satte sig i rörelse och kistan utbars. Härmed var den sällsport högtidliga och stämningsfulla kyrkliga akten, som varade under cirka en timme och varunder mångas ögon tårades, till ända, och de talrika sörjande lämnade templet, där aldrig mer den avhållne församlingsherderns Peter Törnqvist stämma skall ljuda för andäktigt lyssnande åhörareskaror.


Den långa processesionen ordnade sig utanför kyrkan. Närmast efter kistan kördes en stor vagn med kransar och blommor, varefter följde ett stort anal vitklädda flickor, kyrkoherde Törnqvists läsbarn.

I första vagnen därefter åkte biskopen med den sörjande familjen, varpå kom ett antal vagnar med övriga närmare anhöriga.

I processionen märktes i övrigt över 30 präster från stiftets olika delar, kyrkorådet, skolstyrelsen, magistraten, stadsfullmäktige, läroverkets och flickskolans lärare och lärarinnor, årets studenter i Uddevalla samt en talrik mängd församlingsbor i övrigt.
En väldig människomassa hade som nämnts samlats vid graven på Norra Kyrkogården och åhörde under djup tystnad de många och vackra talen".
Närmast sörjande var makan, född Heüman samt sönerna Carl, komminister i Lane-Ryr och Bertil, studerande.Peter Törnqvist blev kyrkoherde i Uddevalla 1902 och hade en rad förtroendeuppdrag. Han satt i riksdagen 1902-1904 och satt ett par perioder i Uddevalla stadsfullmäktige.I basmagasinet på Bohusläns museum förvaras Uddevallas gamla begravningsvagn. Det är den vi ser på Maria Lundbäcks bild ovan.//

1 kommentar:

 1. Hej Gunnar,
  Det stämmer säkert att kyrkoherde Törnqvist var en allmänt aktad och kanske älskad person av många Uddevallabor.
  Min mor berättade gärna om honom t o m långt in på 1960-talet. Det var inte många gamla uddevallabor som tillerkändes den äran!
  Hälsn
  -loa

  SvaraRadera