2007-11-18

47 år mellan bildernaDet är 47 år mellan bilderna. Den till höger skrev jag nyss om och vi fann att den var tagen 1912. Till vänster har vi en av de allra första bilderna på Uddevalla, tagen 1865. Den finns också uppförstorad på väggen i Uddevallautställningen på Bohusläns museum.
På bilden från 1865 lägger vi märke till de kala bergen i bildens överkant. Det var ett resultat av framförallt 1700-talets behov av ved till vedbrand och till att koka tran av sillen. Det var inte många plantor som fick växa upp då det samtidigt var ett stort behov av ved.
Vi vet också att man ungefär vid den tiden som bilden togs började man de omfattande skogsplanteringarna på bergen runt Uddevalla. I dag har vi väldigt svårt att föreställa oss att den skog som växer överallt en gång är ett resultat av målmedvetna odlingar. Och det var väldigt vanligt att skolklasser deltog i skogsplanteringarna.
Till vänster i bilden ser vi bomullsspinneriet Kampenhof som stod klart sju år tidigare, alltså 1858. Det amerikanska inbördeskriget 1861 - 1865 påverkade fabriken menligt då det var nordamerikansk bomull som man importerade. Fabriken fick delvis slå igen på grund av bomullsbristen.
I förgrunden, ungefär mitt i bilden, ligger huset "Bracka" som strax efter att bilden togs flyttades till den andra änden av Kampenhof. "Bracka" var ett bostadshus för arbetare vid fabriken. Huset flyttades för att stationen vid UWHJ (Uddewalla-Vänersborgs-Herrljunga järnväg) byggdes där. Järnvägsstationen ser vi på 1912 års bild. Järnvägen invigdes 17 maj 1867.
Vid kajen ligger ett skepp som uppenbarligen lastar någonting. Det ser ut som en kran med ett rullande band transporterar någonting ner i skeppet. Kanske barlastsand?
Bakom kranen ser vi vändbassängen som byggdes då den nya hjulångaren Uddewalla hade ankommit till sin hemmahamn på 1850-talet. Uddewalla hade skovelhjulen på sidorna och hade därför en mycket stor vändradie. Därför byggde man vändbassängen.
Vi ser två broar över Bäveån. Den hitre är Stenbron som byggdes mellan Drottninggatorna 1810. Den ersatten 1883 av Järnbron på samma plats. Den bortre bron är Träbron.
Lindarna längs Bäveån är 20 år gamla på bilden. De planterades alltså 1845 och var en gåva av handelsmannen Mikal Koch, som var en av grundarna av Kampenhof.
Vi ser också Hasselbackshuset och Uddevalla kyrka. Till vänster om Klocktornet ser vi det nya Elementarläroverket för pojkar (äldsta delen av nuvarande Agnebergsgymnasiet), som invigdes 1862. Där samlades för övrigt Uddevallaborna i slutet av april 1865 för att hylla Nordstaterna, som definitivt hade besegrat Sydstaterna den 9 april. Hur Uddevallaborna så snart fick reda på att Nordstaterna vunnit kan man fundera över då den första fungerande telegrafkabeln över Atlanten blev färdig först 1866.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar