2007-11-19

Klimatförändring och Uddevalla


Klimatförändring och Uddevalla.

Ja det var temat för kvällen på Bohusläns museum. Professor Sten Bergström, SMHI, berättade om vad som är att vänta i västra Sverige när det gäller klimatändringar.

Sten Bergström som arbetat med dessa frågor större delen av sitt yrkesverksamma liv tecknade en ganska mörk bild av utvecklingen sedan industrialismens intåg på 1800-talet. Samtidigt var han väldigt glad över att klimatfrågorna nu står allra högst på dagordningen. Framförallt har IPCC, som är FN:s klimatråd, medverkat till detta. IPCC skall tillsammans med Al Gore hämta Nobels Fredspris i Oslo om några veckor.

För Sveriges del pekar klimatscenarierna i huvudsak på:
 • Det blir varmare, framförallt på vintern och i norr
 • Kalla dagar påverkas mest
 • Det blir mer nederbörd, framförallt i väster och i norr
 • Skyfallen blir intensivare
 • Glaciärerna smälter
 • Havet stiger
 • Det blir större översvämningsproblem i västra Sverige
 • Det är oklart hur det blir med vind och stormar

Forskarna är alltså säkra på de sju första punkterna ovan och osäkra på den sista. För oss i Uddevalla är frågorna kring havets höjning och översvämningsproblematiken särskilt intressanta.

Sten-Ove Dahllöf, Miljö och projektsamordnare vid Tekniska kontoret, försökte teckna en framtidsbild utifrån ett flertal scenarier. Uddevallas problem med översvämningarna är månghundraåriga och framtiden ser inte ljusare ut. Havet kommer att stiga - hur snabbt och hur högt råder det givetvis osäkerhet om.

Scenariot på den här bilden är inte helt osannolikt. Det förutsätter att vattennivån har höjts med en meter, på grund av antagen växthuseffekt samt ett extremt högvatten (flod och kraftig syvästlig pålandsvind som övergår i nordvästlig).

Översvämningsområdet ligger då på + 2,7 meter och vi ser vilka stora områden som kommer att drabbas av översvämningarna. Inom översvämningsområdet ligger Bohusläns museum, Riverside och ett eventuellt nytt kulturhus.

Och redan nu planerar man exploatering i Södra hamnen vid de så kallade Sältorna eller Anegrundet. Såvitt jag vet är planerna ganska påtagliga. Även det området kommer att ligga under vatten.

Kommunalrådet Magnus Jacobsson sammanfattade kvällen utifrån de två anförandena. Och hjälp med detta fick han av vice ordföranden i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kenneth Engelbrektsson. De berättade bl a att kunskaperna om klimatförändringarna är viktiga för den framtida stadsplaneringen och att den nya översiktsplanen skall ut på remiss våren 2008. Här har man möjligheter att komma med synpunkter.

Jag tyckte dock att det lät lite grand på de båda poltikerna att det var tekniska lösningar de tänkte på i första hand. Exempelvis kan man bygga hus med "fartygsskrov", som är vattentäta. Ett annat exempel vore att stänga av Sunningesund vid extrema förhållanden. Inte så mycket tankar om att bygga på rätt ställe.

Positivt var i alla fall att höra att politiker och tjänstemän tidigare på dagen hade suttit i seminarier om Uddevalla och klimatförändringarna.//

2 kommentarer:

 1. Verkligen skrämmande scenario. Kan det bli som i delar av Holland?

  SvaraRadera
 2. Kan inte låta bli att fnittra åt tanken att förse Uddevallas hus med fartygsskrov. Anar en ovilja att vilja se sanningen. Men ändå lite förvånande, det är ändå ett par år sedan jag hörde rapporter från länsstyrelsen om just ökade risker för översvämningar.

  SvaraRadera