2007-11-11

Kanalplanerna Uddevalla - Vänersborg


(Lars Henriksson med kanalskisserna. Foto Sven Hergens)

Sven Hergens skriver:
"Besökte arkivens dag och studerade bl a en karta från 1896. Den visade hur kanalen till Vänersborg var tänkt att gå. När vi (Läs Lars Henriksson och jag) hade den framme så väckte den stort intresse av de andra som tittade in.
Det vore kanske en bra ide att skriva om den på din blogg. Planen med alla detaljer och slussar (21 st) visar på en framtidsoptimism som kan vara ett föredöme även idag"
.

Kanalplanerna är mycket intressanta - och gamla! Redan sedan Bohuslän införlivats med Sverige började man diskutera en kanalled mellan Vänern (Vänersborg) och Uddevalla. Karl XI gav sina fortifikatörer i uppdrag att undersöka möjligheterna samt att göra upp ritningar över en sådan kanalled. Så skedde också och 1673 var kungen själv på plats i Uddevalla och studerade planerna i terrängen. Förmodligen finns dessa ritningar i Riksarkivet i Stockholm.
Nästa gång man börjar diskutera en kanal mellan Uddevalla och Vänersborg är efter Trollhätte kanals öppnande 1800. Man kan säga att överhuvudtaget blev det något av kanalfeber i landet då många kanaler byggdes. En av de flitiga kanalbyggarna var den kände Nils Ericsson.
Exakt hur många gånger man skridit till verket och faktiskt tagit fram detaljerade planer på en kanalled vet jag inte, men det är åtskilliga.
I boken Historien om Uddevalla, som Ulf G Eriksson och jag skrev 1995 har vi med ett avsnitt om kanalplanerna:

"Kanalidén aktualiserades på nytt 1835 i tidningsinsändare av ingen mindre än Johan Peter Krok, en av den tidens stora personligheter i Uddevalla, ja, faktiskt även i Sverige.
Det rådde kanalbyggnadsfeber på 1830-talet. Göta kanal stod färdig 1832 och nya slussar byggdes så småningom även i Trollhätte kanal.

Avvägningar i terrängen och andra undersökningar gjordes av kanalbyggaren Nils Ericson men Uddevallas kanalplaner stoppades av mäktiga affärsintressen i Göteborg. Om inte Uddevalla kunde förvägras rätten att exportera gods över sin hamn så skulle de åtminstone inte få en konkurrerande kanal från Vänern. Och det fick man inte trots att frågan aktualiserades ännu flera gånger, 1889 respektive 1904, 1907 och 1909. Sistnämnda år publicerades ett väl genomarbetat förslag med detaljerade ritningar på en kanal mellan Uddevalla och Vänern.


1908 års ritningar.Så sent som 1963 ändrades planerna för ett husbygge på Tureborg, det planerade höghuset befanns ligga i reservatet där kanalen var tänkt att gå fram och istället blev höghustomten en parkering.

I mars 1995 motionerades faktiskt i riksdagen om denna kanal, men motionen vann inget gehör. Och vem vet, en vacker dag kanske den blir av"?

Ja, så skrev vi 1995. Tidigare i höst kom Klimat- och sårbarhetsutredningens rapport och förslag som jag skrivit tidigare här på Uddevallabloggen (2007-10-01). Där tar utredningen upp frågan på nytt. Visserligen som ett första alternativ att bygga en tunnel mellan Vänersborg och Västerhavet för att föra bort överskottsvatten från Vänern. Men man skriver också om ett kanalalternativ.
Utredningen lät 2006 professor Håkan Stille och Tekn.dir Mats Holmberg göra "Bedömningar om tunnel eller kanal från Vänern till Västerhavet. - En preliminär analys av de byggtekniska förutsättningarna".

Tunnel- och kanalalternativen
Den rapporten är mycket intressant och finns att ladda ned på nätet. De olika tunnelalternativen går i spikraka sträckningar från Vänersborg. När man tittar på den sträckning en kanal skulle kunna ha blir man nog ganska förvånad. Alla tidigare skisser och ritningar har hållit sig till ungefär samma sträckning men inte denna. "Kanalen" gör en lång "omväg" i en båge norrut.
Man kan ju undra om Håkan Stille och Mats Holmberg vet att det finns flera utredningar tidigare?

Avslutningsvis redovisar jag en träfflista där jag sökt på ordet kanal i Tidningsarkivet.
1835-10-23 Planer på kanal mellan Vänersborg och Uddevalla. Farleder.
1836-01-07 Om kanalplanerna Uddevalla-Vänersborg. Farleder.
1836-02-19 Insändare angående kanalen, Uddevalla. Farleder.
1837-07-28 Kanalplanerna, Uddevalla J. P. Krok. Farleder.
1879-04-07 Stora planer på kanal mellan Uddevalla och Vänersborg. Farleder.
1888-04-17 Åter om kanalen, Uddevalla-Vänersborg. Farleder.
1888-09-04 Planer finns på kanal mellan Uddevalla- och Vänersborg.Farleder.
1889-01-10 Förslaget om en kanal mellan Vänern- och Uddevalla beskrives i en nyutkommen broschyr. Farleder.
1889-01-29 Kanalen Uddevalla-Vänern. Kommitté skall insamla 30 000 kr för undersökningar. 1889-01-31 Stadsfullmäktige om kanalen Uddevalla-Vänersborg. Farleder.
1889-02-02 Kanalförbindelse Vänern-Uddevalla. Referat från mötet med bruksägare i mellersta Sverige. Farleder.
1889-02-05 Debatten fortsätter om kanal mellan Vänern- och Uddevalla. Farleder.
1889-02-09 Kanalprojektet Vänern-Uddevalla. Broschyr av disponent Stridsberg från Degerfors. Farleder.
1889-03-30 Gammalt brev rörande påtänkt sjöled mellan Uddevalla-Vänersborg. En kanalförbindelse Venern-Kattegatt. Farleder.
1891-10-31 Kanalplanerna från 1678.
1894-01-04 Kanalprojektet Uddevalla-Vänern. Farleder.
1895-10-26 Kanalprojekt Venersborg-Uddevalla.
1907-03-30 Kanalfrågan Uddevalla-Vänersborg utreds på nytt. Skiss över regionen.
1907-04-03 De stora kanalfrågorna i landet.
1908-02-04 Kanalförslaget Vänern - Kattegatt över Vänersborg och Uddevalla.
1908-03-19 Kanalprojekt Uddevalla-Vänern, uppvaktning hos kungen. Farleder.
1908-03-21 Kanalprojekt vissa rättelser. Farleder.
1908-11-15 Kanal Vänern-Kattegatt, den nya kanalen eller ombyggnad av Trollhätte kanal.
1908-12-29 Vänerkanalen vid Trollhättan eller Uddevalla.
1908-12-29 Kanalutvidgningen Vänern-Kattegatt. Trollhättestyrelsens utredning inlämnat.
1909-01-16 Kommision tillsatt ang. kanalförslaget Vänern-Kattegatt.
1909-03-09 Kanalutvidgningen Vänern-Kattegatt. Kanalkommisionen tillstyrker.
1937-09-03 Huvudnäskanalen vid Vänerns utlopp är nu färdig.Vänerns reglering har då blivit genomförd.
1950-08-15 Trollhätte kanal och dess eventuella påverkan på Uddevalla. Kommunikationer.
1957-05-14 Tre uddevallabor fick år 1809 tillstånd att förvandla Kilbäcksgatan till kanal.
1957-06-11 Götaraset aktualliserar kanal Uddevalla-Vänern. Farleder.
1957-06-28 Stollig kanalmotion eller bara fel motionär? Farleder. Politik.
1957-07-04 Kanalplanerna Uddevalla-Vänersborg. Trafik.
1958-05-08 Redan Karl XI tänkte sig en kanal Vänersborg-Uddevalla. Farleder.
1958-08-16 Kanalplanerna. Farleder.
1958-08-21 Utredning om kanal mellan Uddevalla-Vänersborg. Farleder.
1958-11-14 En gammal kanalskrift. Farleder.
1959-01-24 Uddevalla-Vänern en gammal kanaldröm. Farleder.
1959-04-15 Ny kanal aktuell om tjugo år från Uddevalla. Farleder.
1959-05-19 Uddevallakanalen får ej hindra fördjupning för 4 miljoner kronor av den nuvarande. 1959-11-03 Uddevallakanalen bästa alternativet. Farleder.
1959-11-04 Kanal Vänern-Uddevalla presenteras. Farleder.
1960-03-22 Kanal Uddevalla-Vänersborg nationalekonomiskt lönande. Farleder.
1961-04-08 Nytt stöd för Uddevallakanalen. Farleder.
1962-07-01 Kanalplanerna. Farleder.
1962-07-03 Uddevalla kanal stakas i år. Kanalen drages över Bodelebukten? Farleder.
1962-07-11 Kanalleden genom Uddevalla mot Vänersborg. Lövåsbergsalternativet stakas i höst.
1963-06-14 Förslag till kanal Uddevalla-Vänersborg presenterades i går. Bodelealternativet bör också undersökas. Farleder.
1964-02-07 Uddevallakanal förbereds vid brobygge i Vänersborg.
1965-07-14 Kring kanalfrågan mellan Uddevalla och Vänern som väcktes redan på 1650-talet. 1965-08-27 Tålamodsprövande väntan i kanalfrågan om ny kanal Uddevalla-Vänern.
1968-10-15 Ny fas i kanalfrågan om en kanal Vänern-Uddevalla. Kommunikationer.
1971-01-13 Utbyggnad av Trollhätte kanal lagd "på is". Uddevalla hamn kan vara ett alternativ. 1979-02-16 300 års kanalplanerande mellan Uddevalla och Vänersborg. Kommunikationer.
1983-05-05 1800-talet i Uddevalla. 8:e Hamnkanalens historia. Berättelse av Linnea Myrström. Hembygd. Historia.
1994-02-24 Planerna på en kanal mellan Uddevalla och Vänersborg utreds på nytt? Riksdagen. //

6 kommentarer:

 1. Skälet till att Vänern svämmar över är inte växthuseffekter utan att man tagit bort de naturliga avsättningarna för överskottsvatten. Så är det i i övriga Europa, så är det här. Om man skall dränera Vänern på sötvatten kommer man bitvis få bräckt vatten i fjordarna. Men den största vinsten man kan göra är att nu ersätta Göta Älv som transportled med en bra kanal från Uddevalla. Göta Älv håller på att rasa ihop och det blir i så fall nästa projekt för industrierna kring Vänern. Lika bra då att slå 2 flugor i en smäll.

  SvaraRadera
 2. Tänk vilket uppsving för Uddevalla hamn om vi kunde få en del av Vänerns containertrafik som idag går via Göta älv.

  SvaraRadera
 3. Skall försöka föra upp kanalplanerna så det kan bli ett EU projekt.
  Vi behöver miljösmarta energieffektiva lösningar.
  Simson

  SvaraRadera
 4. Försöker igen med lite FB inlägg hos utvalda personer.
  Simson

  SvaraRadera
 5. Se till att utnyttja vattenkraften från vänern och samtidigt få kontroll på vänerns nivå samt ny sjöväg.
  J.Lennström

  SvaraRadera