2007-11-27

Det är kört för Uddevalla sjukhus


I kväll var jag och lyssnade på debatten om NU-sjukvården som RUS (Rusta Uddevalla Sjukhus) bjudit in till. Det mest anmärkningsvärda inträffade direkt. De inbjudna arkitekterna bakom det nu liggande förslaget om förändringar i NU-sjukvården, Sten Axelsson och Peter Daneryd, behagade inte infinna sig. Den första punkten, som skulle vara information om det förslag som herrarna lagt, fick därför utgå. Respektlöst var ordet!

Aulan på Högskolecentrum var fullsatt så intresset för denna fråga var oerhört stort. I drygt tre timmar pågick debatten och inte blev man särskilt klokare av den. Jo, en sak är alldeles klar. Majoriteten i NU-sjukvårdens styrelse viker inte en tum från det liggande förslaget. Vice ordförande Peter Spjuth sa rent ut att demonstrationer och viljeyttringar inte var något skäl till att han skulle ändra uppfattning. Det enda positiva jag kan säga om Spjuth är att det i alla fall var bra att han kom och tog debatten.

Ett annat anmärkningsvärt yttrande kom från regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (s). På en direkt fråga från Eva Lindhusen Lindhé vad skälet var att man hade valt NÄL som akutsjukhus svarade Andersson att NÄL hade de modernaste lokalerna vid utredningstillfället. Eva Lindhusen Lindhé replikerade att det vid det tillfället rådde det omvända förhållandet, nämligen att Uddevalla sjukhus hade nyrestaurerade lokaler.

Det låter lite märkligt för en lekman att så viktiga beslut fattas på sådana grunder. Uddevallas kommunalråd Staffan Cronholm (m) gjorde en jämförelse till IKEA som hade gjort mycket omfattande studier och beräkningar och kommit fram till att etablera sig i Uddevalla och inte vid Överby i Trollhättan (nära NÄL).

Mycket handlade också om det alternativa förslag som en grupp med bl a läkaren Mats Brodin och Uddevallas oppositionsråd Jan Gunnarsson (s) tagit fram. Det förslaget gick bl a ut på att man inte skulle dela upp akut och planerad vård på olika sjukhus. Givetvis tyckte alla i publiken att det förslaget var det bästa för NU-sjukvården.

På torsdag fattar NU-sjukvårdens styrelse sitt beslut och kvällens "övningar" känns därför ganska överflödiga.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar