2007-11-02

Spår efter polisenDet är nu 12 år sedan Polisen i Uddevalla lämnade sitt hus vid Kilbäcksgatan. Fortfarande minner den här skylten om husets ursprungliga verksamhet.

Polisen i Uddevalla hade alltsedan 1800-talet huserat i Rådhuset och önskemålen om ett nytt polishus var mångåriga. I slutet av 1950-talet ville polisledningen flytta in i Hasselbackshuset men så blev det alltså inte.
I stället projekterades och byggdes det hus vid Kilbäcksgatan som nu är Regionens hus till Uddevallas nya polishus 1962. Kostnaden för bygget var 1,7 Mkr och det var helt enligt kostnadsberäkningarna.
Trots att polisen fick ett nytt stort hus hördes snart röster om att huset var för litet. Man fick dock vara kvar i sitt hus i 33 år. 1995 var det nya "polishuset" vid Lagerbergsgatan - Skolgatan klart. Dit flyttade inte bara Polisen utan också Kriminalvården med sitt häkte och Åklagarmyndigheten. Den sistnämna myndigheten flyttade ut igen då även denna byggnad snart blev för liten.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar