2007-11-14

Ny prestigeförlust för majoriteten


Det hettade till ordentligt i debatten vid kvällens kommunfullmäktige när man skulle fatta beslut i frågan om "Konkurrensprövning av delar inom socialtjänsten och LSS-verksamheten".
Beskyllningarna och motbeskyllningarna haglade mellan oppositionen och majoriteten. Socialnämndens ordförande Elving Andersson (c) blev ordentligt uppretad över sina politiska motståndares påståenden. Den som gillar att höra politiker munhuggas fick i vart fall sitt lystmäte.
Och precis som i frågan om konkurrensutsättningen av de tio förskolorna utnyttjade oppositionen den regel som säger att om minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter yrkar på återremiss så bli det så. Och med röstsiffrorna 29 för återremiss mot 31 för beslut vid dagens möte återremitterades alltså frågan.
Det var förstås en ny prestigeförlust för majoriteten. Då inställer sig nästa fråga. Kommer majoriteten att tillämpa samma taktik då frågan kommer upp igen, som man gjorde när det gällde förskolorna? D v s att man utser en som skall ta debatten medan övriga sitter och tiger? Det skall bli mycket spännande att se.
En sak torde vara ganska klar i Uddevalla i dag. Den politiska majoriteten är inte van att regera och oppositionen inte van vid att vara i opposition. Få se om det blir någon ändring på detta.
Vad som däremot måste bli en ändring på är planeringen av kommunfullmäktiges möten. När mötet började kl 1730 var salen överfylld av folk som ville följa debatten som jag beskrivit ovan. Det hade till och med varit en manifestation före mötet.
Där var också Rädda Skeppsvikengruppen och en eller två skolklasser som vad jag förstod hade tänkt att följa debatten.
De särskilt intressanta debattpunkterna var således nr 10, Konkurrensprövnigen, samt nr 16, Markanvisning Oljeberget. Till den sistnämnda frågan kom man alödrig fram till vid kvällens möte.
Jag är medveten om att det förmodligen inte är helt lätt att förutse vilka frågor som det kommer att bli mycket debatt om, men lite fingertoppskänsla får man faktiskt begära.
Nu orkade många inte sitta kvar då det tog alldeles för lång tid att komma fram till de intressanta frågorna. Särskilt synd tycker jag det var om de skolelever som var där för att lära sig om hur demokratin fungerar i en kommun.
Och plötsligt dök det upp representanter för Fredrikstads kommun i Norge. Deras punkt stod inte på föredragningslistan utan hade tydligen beslutats vid sittande bord. Dessutom blev norrmännens presentation både lång och omständlig. De flesta fullmäktigeledamöter satt artigt kvar men några gick ut ur salen och suckade över longörerna.
Fullmäktige har beslutat att sammanträdet inte skall pågå längre än till kl 22 och det betydde att man fick lämna ett stort antal frågor till nästa möte. Bland dem som jag nämnde frågan om Markanvisning Oljeberget. Fortsättning följer alltså.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar