2007-11-10

Erik Johansson död


Musikkaptenen Erik Johansson, Kristinebergsvägen 13, Uddevalla har avlidit 84 år gammal.

Erik Johansson föddes i Färgelanda den 13 oktober 1923. Han började som musikelev vid Kungl. Bohusläns regementes musikkår 1947 men fick sedan fast tjänst vid Kallinge Flygflottilj i Blekinge.

Då Armémusiken omorganiserades 1957 fick han möjlighet att återvända till sina hemtrakter och fick åter tjänst vid Kungl. Bohusläns regementes musikkår. Hans instrument var tenorsaxofon.

Även på sin fritid intresserade han sig för musiken och 1964 blev han, vid sidan om sin anställning vid I 17, dirigent vid Uddevalla Stadsmusikkår. Han var den förste dirigenten med utbildning i marschmusik och han kunde också förmedla dessa kunskaper till kårmedlemmarna.
Erik Johansson kom att bli Uddevalla Stadsmusikkår trogen i 22 år och 1980 fick han Uddevalla kommuns kulturpris. Kulturnämndens motivering löd: "För mångåriga och förtjänstfulla insatser inom Uddevallas musikliv och då inte minst som dirigent för musikkåren".
Erik Johansson pensionerades från dåvarande Regionmusiken 1983 och kvarstannade i Uddevalla Stadsmusikkår till 1984.
Erik Johansson sörjes närmast av makan Inger samt sönerna Kenth och Bernt med familjer.//
Bilden är ett utsnitt ur en bild i Uddevalla Stadsmusikkårs arkiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar