2008-11-30

Karl XII:s dödsdag - fast egentligen inte


(Här hyllades Karl XII)
I dag är det 290 år sedan Karl XII dog av skottet vid Fredrikstens fästning i Halden. Nej, det stämmer faktiskt inte. Det är först den 11 december som det är 290 år. Men enligt den svenska almanackan dog kungen den 30 november 1718.
Sverige tillämpade den Julianska tideräkningen då och först 1753 gick man över till den Gregorianska, samma som Norge haft hela tiden.
Karl XII har en given plats i Uddevallas historia. Om detta skrev jag för ett år sedan här http://uddevallare.blogspot.com/2007/11/karl-xiis-dd-och-uddevalla.html

Jüri Kiviloo skriver:
"Det slog mig plötsligt att idag är det 290 år sedan Carl XII stöp vid Fredrikstens fästning i Halden. På den tiden när jag gick i Realskolan islutet av 1940-talet och i början av 1950-talet så firades Carl XII´s dödsdag med att eleverna från UHAL tågade med facklor i händerna ifrån skolgården upptill Skansberget. Vi stod uppställda vid den första skansentill vänster vid ingången, se bifogad foto, och avhörde ett flammande fosterländskt tal över hjälte konungens bedrifter i fält.
Jag har tänkt mycket på de talen som hölls men aldrig har jag förstått hur de fick ihop hjältestoryn. När upphörde dessa "fälttåg upptill Skansberget"?
Mvh Jüri"

Jag har hört flera Uddevallabor berätta om marscherna till Skansberget på Karl XII:s dödsdag. Det skulle vara intressant om någon av Uddevallabloggens läsare kunde förklara detta fenomen.
Hur länge "hyllningarna" pågick vet jag inte men möjligen kan en sökning på Karl XII i Tidningsarkivet ge lite fingervisning:

1891-11-20 Exportförbud på Karl XII:s tid.
1922-08-23 Minnesstenen över Karl XII's galärtransport avtäcktes av landshövding von Sydow och Bohusläns regementes musikkår.
1928-12-01 Karl XII:s minne firades igår av Uddevalla gymnasistförening med fackeltåg till Skansberget. Kungligt.
1935-08-05 Staty i Stockholm får postament från Kullgrens, fot åt Karl XIV Johan.
1935-12-02 Minnet av Karl XII firades på Bohusläns regemente med en högtidlighet i manskapsmatsalen. Kungligt.
1936-09-11 Från det gamla Uddevalla, berättelse av Sten Kristiansson. Uddevalla på Karl XII:s tid.
1937-09-04 Karl XII:e huset i Ed öppnat efter restaurering. Museum.
1938-10-31 Karl XII-stenen på Fredriksten i Halden avtäckt. Kultur.
1941-08-21 "Likt & olikt". Uddevalla stad har fått sin bekvämlighetsinrättning. Denna är förlagd till "Karl XII- huset".
1945-12-01 Karl XII-minnet firades i går på traditionellt sätt av eleverna vid Uddevalla läroverk. Seder o bruk.
1948-01-30 Närmare 350 år på "nacken" gammalt boningshus i Skee, minnen sedan Karl XII:s dagar. Historia.
1949-02-14 Kommunal uteservering "Karl XII-huset" i Hasselbacken. Mat.
1951-02-05 Karl XII:s mynttecken i Uddevalla. Sten Kristiansson. Historia.
1953-02-05 "Likt och Olikt". Den 5 feb. 1701 firas Karl XII:s seger vid Nava.
1953-03-17 "Likt och Olikt". Den 17 mars 1799 krönes Ulrika Eleonora, lika envis som sin bror Karl XII. Kungligt.
1953-05-09 Karl XII:s sista fälttåg, av fil. Lic.Thorsten Friedlander. Berättelse.
1953-06-01 Karl XII-spel sågs av 10 000 i Halden. Historia.
1956-03-31 När den döde Karl XII kom till Uddevalla. Berättelse. Bild.
1957-11-30 Till Karl XII:s ära. Slaget om Bulid grann uppvisning. Regemente. Bild.
1968-04-13 250 år sedan Karl XII:s galärdragning från Strömstad. Krig. Historia.
1968-07-01 Karolinerna varmt mottagna i Halden i vänskapens tecken. Där Karl XII stupade för 250 år sedan. Historia
1968-11-30 För 250 år sedan låg Hjältekungen Karl XII lik tre veckor i Uddevalla. Historia.
1972-07-29 Vese gamla manbyggnad tillhörande Vese herrgård i Brodalen, där Karl XII:s amiral bodde. Byggnad.
1976-04-22 Sörbygden bönder vägrade att köra bröd till Karl XII:s trupper i norra Bohuslän. Krig. Historia.
1979-12-27 Karl XII- och Tordenskiold. Historia.
1980-01-29 Hur man deklarerade förr: ingen krånglig blankett på Karl XII:S tid.
1980-08-02 Galma färjeläget i Svinesund; Här stormade Karl XII:s Karoliner fram för att inta Norge. Historia. Bild.
1981-12-04 Var i Uddevalla stod Karl XII lik? Historia. Byggnad. Bild.
1984-12-20 Om Karl XII:s död och "lit de parade" i Uddevalla. Av Gunnar Klasson.
1990-03-22 Räkor och Karl XII på turistmässan.
1993-02-08 Norsk historisker skildrar Karl XII:s två sista fältslag. Historia. Krig. Böcker.
1999-01-23 Uddevalla Forum förhandlar om lokaler för Turistbyrån i Karl XII huset vid torget. Turist.
2000-09-12 Vandringsleden "Karl XII:s galärväg" är nu färdig. Går genom Näsinge till Idefjorden. Historia.
2002-03-22 Karl XII:s sten i Glimmingen. Historia. Kultur. Bild. //

Håljutegatan - HåljutebergetErik Olsson skriver:

"Hej Gunnar Klasson!

Vore roligt att få Din åsikt om en sak som jag och några vänner har tvistar om: Håljutegatan i Uddevalla (påstår ett par av oss) har sitt namn härlett ur det gamla ordet "hå"(häxa el dyl). Och på denna plats avrättades i gamla tider (usch, ruskigt..) kvinnor som dömdes för häxeri. Och "ljute" skulle då komma ur "ljuta döden". Många, snarast de flesta, Uddevallabor uttalar gatunamnet hål-jute. Det finns ingetsom heter så, säger några av oss = de som tror på teorin om häxprocesser.

Bästa hälsningarErik Olsson"

Ja namnen Håljutegatan och Håljuteberget förbryllar. I Lindstams bok om ortnamn i Uddevalla kan man läsa de olika stavningar av ordet Håljuteberget (Håljutegatan ligger ju omedelbart väster om Håljuteberget och har fått sitt namn efter berget).

Hellwedes Bero stavas det 1679, Hälluiteberget 1690, Helfwetsberget 1707, Helfwitisberget 1731, Helvigsbergen 1750 och Hälviksberget 1803.

Det tycks vara först i början av 1800-talet som stavningen Håljuteberget dyker upp. Uddevallas store historieskrivare Sten Kristiansson skriver i Uddevalla stads historia del 2 sid 251:

"Helvetesberget och kvarteret därbredvid hade ännu på 1720-talet kvar sitt gamla namn, men därefter begynte upplysningstidens reaktion mycket hastigt göra sig gällande.....

....När lantmätare Carl Ljung år 1807 efter branden helt enkelt läser fel på de gamla kartorna och tolkar Häluiteberget som Håljuteberget och därmed skapade ett nytt namn tycks ingen ha fäst sig därvid. Men förut hade omskrivningarna varit ganska varierande: Helvigskroken, Hedvigsgatan (tidigast 1755), Hartvigskällan m. fl."

Helvetesberget tycks alltså enligt Kristiansson vara ursprunget till namnet Håljuteberget. Och gatunamnet Stora Hellevigsgatan (Lilla Hellevigsgatan heter numera Sankt Mikaelsgatan) tycks också höra till familjen Helvetes-namn.

Att Håljuteberget skulle ha varit en avrättningsplats finns inga belägg för. //

2008-11-29

Tvingas backa efter korkat beslut

Västarvets ledning tvingas nu att backa efter sitt korkade beslut att införa den nya organisationen från årsskiftet. Trots att Västra Götalandsregionen tillsatt Christina Rogestam som medlare/utredare, beslutade t.f. förvaltningschef Anders Schough att den nya organisationen skall gälla från årsskiftet. Detta trots att Rogestam inte kommer att vara klar med sin utredning förrän den 31 januari. Frågan är nu om Anders Schough alls kan sitta kvar som förvaltningschef?

Västra Götalandsregionen/Västarvet har gjort det mesta fel då man ville förändra museiverksamheten i regionen. Utan att bry sig om gällande avtal har man kört på som om dessa inte funnits. Avtalet mellan Stiftelsen Bohusläns museum och Västra Götalandsregionen gäller fortfarande. I avtalet står det bl a att Bohusläns museum skall ha en egen chef, som leder verksamheten. Vill man förändra det måste man säga upp avtalet, som har ett års uppsägningstid. Så har inte skett och det är för mig obegripligt.

Nej man har haft en helt egen agenda och inte visat respekt vare sig för ingångna avtal eller stiftarna av Bohusläns museum och Västergötlands museum. I slutändan kommer det kanske att visa sig att hela proceduren får tas om? //

2008-11-28

Radiodasset på Sockertoppen


Beträffande Sockertoppen och den mystiska byggnaden där har Tore Lexby och Rey Eriksson mejlat mig.
Tore Lexby:
"Hej Gunnar !
Den lilla oansenliga byggnaden var tillika väldigt ful. Den tillkom 1940 - 1960 och döptes av redaktör Frank Eriksson, tidningen Kuriren, till " Radiodasset". Han hade flera artiklar i tidningen om byggnaden,som hade med radio att göra.
Hälsningar Tore"
Och Rey Eriksson (Frank Erikssons son):
"Jag kommer ihåg att min fader skrev i sin tidning, Kuriren, i samband med att radiostationen anlades, att så som han sade, Radiodasset, var så hemligt att det inte behövdes några ansökningar eller prövningar för att det skulle få byggas. Jag undrar om det inte var för civilförsvarets behov som det byggdes.
Med hälsningar
Rey Eriksson".

Bastiongatan eller Bastionsgatan?


Andreas C skriver:
"Heter det Bastiongatan eller Bastionsgatan? I Bohusläningen förekommer båda stavningarna."
Det heter Bastiongatan, således utan s. Men det är väl så att det är lätt att "slänga med" ett s i gatunamnet, särskilt i talspråk.
I dagens Bohusläningen förekommer faktiskt båda stavningarna i samma artikel. Det är artikeln om rånet mot Statoilmacken där Karin Gistedt i texten skriver den riktiga stavningen Bastiongatan medan det under bilden står Bastionsgatan.
Vill man kolla stavningen kan man söka i Postnummerkatalogenhttp://www.posten.se/ eller i kartorna i Eniro eller Hitta. Söker man på Bastionsgatan i Postnummerkatalogen eller Eniro får man ingen träff, men Hitta tillåter felstavningen men när resultatet kommer upp är det med den rätta stavningen.
Och varför heter den då Bastiongatan? Ja, det beror förstås på att den går runt bastionen på Skansberget. //

2008-11-27

Sockertoppen


Erik Beckeman skriver:

"Jag har en fråga eller två angående Sockertoppen i Uddevalla. Stämmer det att det är Uddevallastads högsta berg…?
Vad är det för ett litet hus där uppe på toppen, används detta till något..?
Tack för en trevlig hemsida.
//erik

Jag vidarebefordrade frågan till Carl-Magnus Norrman som bor alldeles i närheten. Carl-Magnus skriver:
"Jo, Sockertoppen har, som jag läst, angetts till Uddevalla stads högsta berg och är enligt Ekonomisk karta, tryckt 1977, 106,2 m.ö.h. Den exakta användningen av det lilla betonghuset på berget, känner jag inte till. Möjligen har det varit (eller är det) använt inom militär- eller civilförsvaret. Inget som jag någonsin sett anger att det är ett objekt som är hemligt och alltså inte ens får beskrivas enligt lag gällande totalförsvaret etc. , men det där bör du veta bättre än jag."

(Ekonomiska kartan 1937)
Nej jag vet faktiskt inte vad det lilla betonghuset har använts till men jag förmodar att det finns någon bland Uddevallabloggens läsare som vet vet svaret? Skriv då det i kommentarerna här nedan.
I Lindstams ortnamnsbok antyds att det är ett ungt namn och att det kommer ifrån att berget är tämligen toppigt och syns på långt håll.//

Fortfarande rusch i hamnenDet är fortfarande rusch i hamnen även om bilbåtarna nu inte står i kö för att komma in till kaj. Det här är Wallenius Wilhelmsens Tarifa som nu legat här i drygt ett dygn. //

2008-11-26

Brattås


Den här bilden visades på kvällens berättarafton. Det är manbyggnaden till den urgamla gården Brattås. Byggnaden lär vara från år 1700 och revs då stadsmotorvägen byggdes 1973 - 1976 mellan Fjällvägen och Kärra gård. I bakgrunden ser vi Brattåsberget där Brattåsverket ligger nu. Uppe på bergets topp ser man i dag fjärrvärmeverkets höga skorsten.
Brattås marker låg ursprungligen Unneröd, Skogslyckan, Kurveröd, Rålseröd och Kasen.
Diskussionen förde vidare till Svea på Brattås. Antagligen var hon just från denna gården, men bodde någonstans vid Bräcke. När jag var liten minns jag Svea som ofta åkte med samma buss som jag. Svea var mycket speciell och verkade leva i sin egen värld. Mitt starkaste minne var en gång då hon satt på bussen och åt äpple. Hon pillade då upp en lucka i bussens golv och kastade ut äppleskrottarna.
Den tidigare polisen Allan Svernling, var med på berättaraftonen, och berättade om den gången som polisen lyckades fånga Svea på foto. Händelsevis har jag den bilden i min dator och ni ser den här.
Bilden är tagen där Fossumsbergsvägen möter Västgötavägen. Allan Svernling var i tjänst tillsammans med en kollega då han fick se Svea komma gående uppifrån Bräcke. Allan visste att Svea var väldigt skygg men bad sin kollega att försöka ta en bild av Svea och honom själv. Svea hade haft ett inbrott några månader så genom att prata med henne om detta fick han henne att stanna till så att bilden kunde tas.
Allan kunde också berätta att hon ofta stod på torget och sålde saker. Och han mindes hennes utrop: "Köp björk och sälg!" //

Uddevallas farligaste övergångsställe


Lennart Westerhäll har kommenterat inlägget "Vittne till trafikolycka":

"Jag läser avsnitt ur bloggen därför att den innehåller massor av intressant läsning för en som bl.a. är intresserad av historia, industrihistoria och kultur mm.

Så kom jag då till avsnittet om olyckan på övergångsstället. Efter att ha läst den kan jag inte låta bli att kommentera den. Hur många fall, likt det beskrivna, har jag inte djupstuderat under de senaste 12 åren. Fall som dessvärre slutat i absolut värsta scenarior, nämligen i dödsolyckor.

Det aktuella övergångsstället är enligt min mening ett av de farligaste i Uddevalla. Jag ser ofta fotgängare på övergångsstället som, i tron att de har oinskränkt rätt framför biltrafiken, går över övergångsstället uppenbarligen helt omedvetna om att, blir de påkörda av en bil löper man stor risk att skadas svårt eller dödas.

Ofta ser jag så här års människor som, då vädret är dåligt, bokstavligen gömmer sig inunder sina jackhuvor, med påföljd att de är helt avskärmade från verkligheten runt omkring dem. En bilförare har mycket små möjligheter att se en sådan fotgängare så här års, om denne saknar reflex. Men fotgängaren har inte klart för sig detta utan tror att bilföraren ser honom/henne.

Övergångsställen inger generellt falsk trygghet. Ett övergångsställe måste vara utformat på ett särskilt sätt för att minimera riskerna för gående. Många övergångsställen har inte en sådan utformning. Detta måste man som bilförare vara medveten om och handla därefter.

Sitter man i en bil har man ett bra skydd mot kollisionsvåld. En oskyddad fotgängare har inget plåtskal runt omkring sig. Alltså måste varje bilist ta ett stort ansvar för, inte bara sig själv, utan även för oskyddade trafikanter.

En del fotgängare har ett betéende i trafiken som inte inger förtroende, men det får man bortse från. Det är ändå fotgängaren som alltid drar det "kortaste strået" vid en kollision mellan bil/människa.

Lennart Westerhäll

(Haveriutredare av dödsolyckor i trafiken. Vägverket)" //

2008-11-25

Berättarafton i morgon onsdag


Då är det dags för en ny berättarafton. Välkommen till Bohusläns museum kl 1830 i morgon den 26 november.
Vad det blir för bilder? Ingen aning just nu, men en mix av allt möjligt blir det. Och jag skall göra mitt bästa för att vi skall ha roligt. //

Gustafsbergs vandrarhem prisbelönat


Svenska Turistföreningen har tilldelat Gustafsbergs vandrarhem pris i kategorin Årets gästnattsprestation 2.

Så här skriver STF på sin hemsida:

"I kategorin för vandrarhem med färre än 5 000 gästnätter/år har STF Vandrarhem, Gustafsberg, Uddevalla gjort årets gästnattsprestation.

(Gun Iveram tog emot priset i Stockholm)

Motivering: Vandrarhemmets satsning på fler bäddar och bättre standard har belönats med en imponerande ökning av antalet gäster och förbättrad beläggning. Antalet gästnätter ökade från 718 år 2007 till 2 652 år 2008, en ökning med 269 procent. STF Vandrarhem Gustafsberg/Uddevalla visar hur det är möjligt att utveckla en gammal kulturmiljö med enastående entusiasm och gott affärsmannaskap". //

2008-11-24

Mälleröd


Insänt av Ragnar Josefsson:

"Hej Gunnar!

Översänder två bilder från Kapellevägen som visar det nyligen rivna huset Mälleröd. Huset var lantarbetarebostad under Emaus och det ägdes av kommunen fram till i våras då det köptes av en privatperson.

Huset revs i början av november månad för att bereda plats åt en ny villa. Många har reagerat på rivningen, men då huset inte var K-märkt eller liknande fanns det inget som kunde förhindra en rivning. Det är trist att det nu är borta då det var en viktig del av kulturmiljön runt Emaus och den gamla landsvägen. Det är för övrigt slående hur lite som förändrats mellan de 100 år som förflutit mellan bilderna!

Hälsningar

Ragnar Josefsson, Höjentorp

PS. En annan fråga i sammanhanget är hur det skall gå för huvudbyggnaden på Emaus. Jag befarar att den kan vara borta inom några år om man inte snabbt hittar ett användningsområde. DS."

2008-11-23

Varvsboken presenterades - final för Varvskören


Varvsboken, eller som den egentligen heter "En svunnen epok. Uddevallavarvet 1946-1986", presenterades på Bohusläns museum idag. Och det var ett enormt intresse, vilket överraskade arrangörerna. Hörsalen blev snabbt överfull och många fick vända i dörren.

Boken med sina 320 sidor och massor av bilder är en krönika över Uddevallavarvet från början till slut, kryddad med minnen från varvsarbetarna själva. Arbetsgruppen som genomfört bokproduktionen har bland de totalt 46 intervjuerna ett samtal med den nu bortgångne Frank Olsson. Olsson hade anställningsnummer 2 och verkade som utrustningsingenjör. -"Han kände till varvet bättre än sin egen ficka" säger Vambola Kallaste, initiativtagare till boken och samordnare för projektet.

Det var också Vambola som inledde presentationen och berättade om arbetet, som drivits i studiecirkelform inom ABF Fotoklubb. Klubben fick vid varvets nedläggning ta hand om dess bildarkiv.

(Marianne Thordén och Vambola Kallaste)


Vambola tackade Thordénstiftelsen och särskilt Gustaf B Thordéns dotter Marianne Thordén som fanns på plats i dag. Stiftelsen har stöttat projektet så att det blev möjligt att producera boken.


(Rolf Gadd)


Så blev det förre arborraren och produktionsplaneraren Rolf Gadds tur att berätta minnen från varvet.

Och därefter var det dags för Uddevallavarvets sångkörs allra sista konsert. Varvskören har alltså fortsatt sin verksamhet och medelåldern har förstås stigit genom åren. Men varvskören har varit otroligt populär och har framträtt vid många högtidliga tillfällen genom åren. Kören bildades 1952 på initiativ av Gustaf B Thordén och har sjungit på mer än 200 sjösättningar genom åren. Men nu är det alltså definitivt slut ("fast osvuret är bäst", sa någon).

Varvskören avslutade konserten med Vals till Uddevalla som den också sjöng då Uddevalla fyllde 500 år 1998. Kören fick sedan stående ovationer från den förtjusta publiken.

Varvsboken kommer att kunna köpas på Bohusläns museum och Hallmans bokhandel. Och du som inte bor i Uddevalla kan mejla din beställning till vambola@swipnet.se Den kostar 200 kr + porto.

(Mer än fullsatt i museets hörsal) //

2008-11-22

Vargen


Insänt av Bengt Nordlund:

"Hej!

Hur är läget, som det heter numera (plankat från vårt yrke). Jag har nu läst en bok, Trettio år med rovdjur, av Anders Bjärvall, som jobbade vid Statens Naturvårdsverk åren 1973 -2003. Som så ofta finner jag mina åsikter bekräftade. Boken är saklig och opartisk.
Dels konstaterar han, att den svenska vargstammen härrör från vargar, som har invandrat österifrån, Ryssland – Finland. Dels, vilket han säger i de sista raderna i bokens avslutning, där man ju brukar nämna just det man helst vill trycka på:
”Till slut en önskan som rör den situation som uppstår om antalet vargar fortsätter att växa och når över fastställda etappmål och de nivåer som genetiker och andra vågar säga räcker för artens långsiktiga överlevnad. Då kommer vargar att behöva skjutas. Många av dem som länge arbetat mot att vargar skulle få jagas, måste då inrikta sig på motsatsen. Då måste de som väst upp och fått lära sig att vargen är en art som behöver allt skydd fås att förstå och acceptera den nya situationen. Det är inte så säkert att det arbetet kommer att bli så mycket lättare än det arbete i andra riktningen som vi nu ägnat oss åt i trettio år.”

Personligen anser jag dock inte, att detta är det allvarligaste. Det är bara jägarkåren, som kan hålla vargstammen nere. Landsbygdens befolkning minskar och därmed jägarna. Vargen är ytterst svårjagad. De hundar man har idag måste ersättas med någon typ av irländsk varghund och förses med halsband av metall, försedda med vassa piggar. Ändå tvivlar jag på, att detta räcker. Man måste troligen sätta in helikoptrar med fasta automatvapen eller andra radikala metoder.

Hälsningar från Bengt"

2008-11-21

Trafiklekskolan på Walkeskroken


Tommy Jensen skriver:

"Hej Gunnar!
Som Uddevallare i exil är det med stort nöje jag följer rapporteringen på bloggen. Jag har en fråga som på sätt och vis är relaterad till de senaste dagarnas diskussion kring trafiksäkerheten vid övergångsställen.

Det var nämligen så att jag som barn, jag skulle gissa att det var runt -75, ofta besökte ett ställe som vi kallade för "trafikskolan" och som var beläget vid Walkesborg, närmare bestämt på den yta som fanns mellan Bowlinghallen och Walkeskroken. Vi hade oerhört roligt där vill jag minnas, med trampbilar, bensinpump, ljussignaler och ett gammalt lok med tillhörande järvägsövergång.

Det revs tyvärr. Jag undrar helt enkelt om du har någon kunskap om detta ställe? Hur länge det fanns? Varför det revs? O s v.

MVH
Tommy Jensen"

Det finns en filmsnutt från trafiklekskolan på Walkeskroken, men några stillbilder har jag inte. Så därför frågade jag Jan Aronsson om han hade någon bild och som vanligt gjorde han mig inte besviken.
Jan har skannat den övre bilden från en reklamalmanacka från ICA 1976. Det är mars månads bild och det är Jans son Peter Aronsson (då sju år) som sitter på hästen vid övergångsstället. Och det är hans kompis Peter Simonsson som är polisen.

Om någon av Uddevallabloggens läsare känner igen någon av de andra barnen så tipsa om det.

Trafiklekskolan var en gåva från 10-årsjubilerande Lions i Uddevalla. Den byggdes på hösten 1964 och som vi förstår av Jan Aronssons bild så fanns den fortfarande 1976. Jag har inte lyckats hitta uppgifter om när den revs, men man kan ju gissa att byggnader och fordon inte underhölls och tidens tand bryter ju ner allt som inte underhålls så det är nog förklaringen.

Ungefär mitt i bilden låg trafiklekskolan. //

Reparerat och asfalterat på Gustafsberg


Den 26 oktober såg det ut så här vid badrestaurangen på Gustafsberg. 52 mm regn under natten i kombination med att någon lagt en stor sten i öppningen till ett dräneringsrör gjorde att allt vatten tog sig nya vägar och bland annat spolade bort grusmassorna vid restaurangen.

Tur i oturen var att vi inte hunnit asfaltera då sannolikt asfalten skulle ha lyfts av vattenmassorna och det hela hade måst göras om.

Men så i morse kunde asfalteringen genomföras och det blev så här fint, lagom till julborden som börjar nu. //

Rätt om uppsägningar vid Bohusläns museum

I dagens Bohusläningen står det en artikel om den fortsatta turbulensen kring Bohusläns museum. Uddevalla kommun hotar stämma Västra Götalandsregionen om den nya organisationen införs innan medlaren Christina Rogestam är klar med sitt arbete.

Jag vill i detta inlägg kommentera uppgiften från Johan Wiktorsson där han säger till tidningen: "Personal flyttas om och sägs upp. Så sent som i dag har jag haft ett samtal med en mångårig anställd som i brev fått besked om uppsägning".

Tre anställda vid Bohusläns museum varslades i somras om uppsägning. Alla tre fick sina varsel muntligt. Som personalsekreterare var jag delaktig i två av uppsägningarna. Sant är att uppsägningarna bekräftades per brev men det var först några månader senare.

Så om den anställde har försökt få Johan Wiktorsson att tro att hon först då brevet kom fick sin uppsägning så är detta inte korrekt. //

2008-11-20

Grodman i Bräckedammen


I kväll fick jag ett telefonsamtal om mystiska rörelser i Bräckedammen vid skalbankarna. Det syntes ljussken under vattenytan.
När jag anlände var undervattensfotografen Jonas Andersson från Lysekil på väg upp ur vattnet. Och när det händer något vid skalbankarna är förstås Bohusläns museums biolog Jan Uddén också på plats.
Vattenståndet är just nu ovanligt högt, inte minst på grund av allt regnande under senare tid. Vattnet var därför ganska grumligt så Jonas Andersson fick antagligen inte de bilder han hoppades på.
Han såg dock gott om aborre och en del annan fisk, dock ingen karp som också finns i dammen.
Och så hittade han två tunnor med okänt innehåll på fem meters djup. Jan Uddén blev förstås bekymrad över tunnorna, då man inte vet vad de innehåller. Om jag känner Janne rätt så ger han sig inte förrän tunnorna är upptagna ur vattnet. //

Lillesjöverket får byggnadspris


Lillesjöverket får 2008-års byggnadspris av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Motiveringen lyder: "En "ren" hantering av ett globalt problem. En imponerande byggnation på alla sätt. Ett formspråk och fasadutformning som bryter ner storskaligheten och visar de olika byggnadskropparnas funktioner. En symbol för Uddevalla kommuns satsningar för en bättre miljö".
Det kanske i sammanhanget är värt att påpeka att kraftvärmeverket var planerat att ligga på Fröland. Efter en lång debatt i kommunfullmäktige sattes det dock stopp för de planerna.
Byggnadspriset delas med ett enbostadshus på Kolvik. Mer om detta på www.uddevalla.se //

2008-11-19

Stefan Bergendahl får Uddevallas kulturpris 2008


(Stefan Bergendahl i en typisk stilstudie)

Stefan Bergendahl får Uddevalla kommuns kulturpris 2008. Om detta kan du läsa på Simones blogg http://fritturhjartat.blogspot.com/

Stefan är styrelseledamot i Uddevalla Hembygdsförening sedan många år. Han var tidigare förskolelärare men ville göra någonting annat i livet. Han tog kontakt med mig och började i hembygdsföreningens regi undervisa skolungdomar i Uddevallas historia Så småningom startade han eget och är nu en mycket efterfrågad föreläsare i de mest skiftande sammanhang. Han har en oerhört bred kompetens inom stora delar av kultursektorn.

Himla roligt att han nu får den uppskattning som han förtjänar!

ETT STORT GRATTIS!!!

2008-11-18

Dåliga tider - upplagda fartyg


På senare tid har vi i Uddevalla sett påtagliga tecken på en försämrad världsekonomi. Jag tänker förstås på den intensiva fartygstrafiken till Uddevalla hamn med bilar som skulle till Ryssland men nu står uppställda vid Pininfarina och i hamnen i stället.

Och som sagt, hur länge kommer de att stå där? Kommer de alls att säljas vidare? Och fartygen som transporterar dessa bilar kommer väl antagligen snart inte att ha några bilar att transportera. Då kanske vi åter får se syner som den på bilden härintill. Bilden är tagen 1975-76. Det är de då nybyggda systerfartygen M/S Lappland och M/S Atland (292 meter långa) som gått direkt från varv för uppläggning i Byfjorden. De ägdes då av Ångfartygs AB Tirfing, Göteborg, men såldes till en norsk redare 1976. I juli 1976 gick båda fartygen till Göteborg för att ta sina första laster.

Byfjorden är av riksintresse som uppläggningsplats för fartyg som inte får några frakter. Första gången jag minns var efter Suezkrisen 1956 (kriget mellan Israel och Egypten blockerade Suezkanalen för många år framåt).

Nästa gång var under oljekriserna 1973 (kriget mellan arabstaterna och Israel) och 1979 (revolutionen i Iran). Jag har skrivit om uppläggningen av dessa fartyg förut http://uddevallare.blogspot.com/2007/09/upplagda-fartyg.html .

Vi får hoppas att världsekonomin hämtar sig igen så att vi slipper se fartygen på Byfjorden.

I Tidningsarkivet har jag sökt efter uppgifter om upplagda fartyg och fick följande träfflista:

1958-09-19 Upplagda båtar i Byfjorden. Ann-Marie Thordén gick direkt.
1964-03-21 Byfjorden åter vilohamn för upplagda fartyg. Båtar. Bild.
1975-06-14 "För tjugofem år sedan". Uppläggningen av allt fler fartyg i Byfjorden upprör många kommuninvånare. Båtar.

1975-07-19 En väldig vägg av strömmande fjordvatten skall avskärma motorljudet från de upplagda fartygen.
1976-05-25; Länstyrelsen har beslutat att tankfartyg som ligger upplagda i Byfjorden får ligga kvar.

2003-02-22 Rorofartygen "Lovisa Gorthon" och "Stig Gorthon" lämnar Uddevalla hamn efter drygt ett års uppläggning. Båtar. Bild. //

2008-11-17

Idrottsklubben AdmirDen här bilden på Idrottsklubbens Admirs fotbollslag har jag lånat av Gösta Hansson.

Admir bildades 1934 och den här bilden är tagen året därpå. Då jag först såg bilden kände jag inte alls till att klubben funnits. Hur länge den fanns vet jag inte.

Det ovanligaste med den är dock att Gösta Hansson har skrivit ned namnen på alla fotbollsspelarna:

Övre raden från vänster: Villiam Larsson, Tage Engelbrektsson, Bertil Engelbrektsson, Henry Karlsson, Ronald Aldén och Thörner Engelbrektsson.

Mellanraden från vänster: Sven Karlsson, Egon Jansson och Knut Nyqvist.

Nedre raden från vänster: Einar Fredriksson, Arne Nelsing och Nils Aldén.

Känner du till mer om laget och spelarna så skriv i kommentarerna här under eller mejla mig. //

SVEKETI dag börjar förändringarna (läs försämringarna) på allvar för Uddevalla sjukhus.

Med den här broschyren som häromdagen levererades till alla hushåll försöker man ge sken av att man har läget under kontroll. Det tror jag inte ett dugg på.

Nej istället minns man alla försäkringar, vilseledande uttalanden och direkta lögner man hört från den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen. //

2008-11-16

Vårt dricksvatten


Jag har i några tidigare inlägg beskrivit Uddevallas dricksvattenhistoria fram till 1942. Redan då hade man tankar om att hämta råvattnet (ytvatten till skillnad mot grundvatten) från Bäveån via en pumpstation vid Köperöd. Och så har det blivit.

Jag hade för en tid sedan förmånen att besöka Mariebergs vattenverk inbjuden av dess chef Håkan Apelryd. Det var mycket intressant. Rent dricksvatten ser ju vi Uddevallabor som en självklarhet, men man skall veta att det är en lång process innan vattnet når oss. Här skall jag försöka beskriva processen.

Uddevalla hämtar sitt dricksvatten från Öresjö via Risån ca 15 km sydost om tätorten. En mindre del kommer från Herrestadsfjällets sjösystem via Bäveån. Via en pumpstation vid Köperöd pumpas vattnet upp till Köperödssjöarna där det lagras innan det med självfall rinner till Mariebergs vattenverk.(Inblandningssnäckan)

Framme vid vattenverket tillsätts kalk för att höja vattnets pH-värde och tillsammans med kolsyra öka vattnets stabilitet. I inblandningssnäckan doseras ett aluminiumsalt, som i nästa steg bakar samman föroreningarna i råvattnet till större flockar, som blir tyngre än vattnet.
Flockarna kan sjunka och avskiljs i två parallella linjer, två sedimenteringsbassänger med plana bottnar och två med snedställda lameller.


De flockar som inte sedimenterar avskiljs i sju st snabbfilter med aktivt kol. Dessutom reduceras luktämnena i vattnet med hjälp av kolet. För rengöring av filtren backspolas de med jämna mellanrum med renvatten.


Renvattnet desinficeras med klor innan det magasineras i en lågreservoar under vattenverket. Där sker en pH- och hårdhetshöjning av vattnet för att förhindra korrosion i distributionsnätet.
Därefter lämnar dricksvattnet Marieberg och når Uddevallaborna direkt eller lagras först i någon av de 12 vattenreservoarerna.


Lite historik över dricksvattenproduktionen:

Fram till 1905 hämtades vattnet från källor på Samneröd.
1906-1908 Reservoarer byggdes på Marieberg och Kålgårdsberget. En ny grundvattentäkt togs i bruk vid Bräcke.
1913-1918 Ett vattenverk byggdes vid Marieberg. Vattnet pumpades upp från Bäveån för infiltration vid den befintliga grundvattentäkten. Senare pumpades vattnet direkt till verket.
1933-1934 Första delen av nuvarande vattenverket anlades ovanpå den befintliga reservoaren vid Marieberg. Kemisk fällning med aluminiumsulfat infördes.
1952-1953 Sedimenteringen byggdes om till sandfilter och verket kompletterades med nya flocknings- och sedimenteringsbassänger.
1960-1962 Råvattenmagasinet i Köperödssjöarna anlades och togs i bruk.
1977-1983 Kontinuerlig modernisering av verkets maskinutrustning. Övergång från tre- till tvåskift före 1980 och fjärrstyrning av renvattenpumpstationer.
1981-1983 Installation av datorsystem. Övergång till enbart dagskift.
1989 Utbyggnad med lamellsedimentering och inblandningssnäcka.
1990-1991 Byte till kol i befintliga snabbfilter efter renovering av filterbottnar.
2009 Ljungskile kopplas på via överföringsledningen som nu byggs mellan Uddevalla och Ljungskile.

(Håkan Apelryd på toppen av vattenreservoaren på Dalaberg)

Lite siffror om dricksvattenproduktionen i Uddevalla:

 • Producerad vattenmängd 2007 = 3,9 milj kbm
 • Medelförbrukning = 10 600 kbm/dygn
 • Produktionskapacitet = 19000 kbm/dygn
 • Pumpkapacitet = 250 l/s
 • Trippelbottnade sedimenteringsbassänger = 2 st á 660 kvm
 • Lamellsedimentering = 2 st á 330 kvm
 • Snabbfilter = 7 st á 20 kvm
 • Renvattnets pH-värde = 8,0
 • Hårdhet = dH 4
 • Färgtal, Pt = <5
 • Fluoridhalt, mg/l = <0,1
 • Lågreservoar = 1000 kbm
 • Högreservoarer = 12 st
 • Tryckstegringsstationer = 17 st

Vattenledningsnätets utbredning: Uddevalla tätort, Herrestad, Hogstorp, Sundsandvik, Ammenäs och Utby-Lanesund.

Vatten levereras till ca 38 000 personer jämte industrier och institutioner.

(Vattenreservoaren på Dalaberg)

När Ljungskile ansluts nästa år ökar antalet abonennter med ca 3000 st och förbrukningen med ca 700 kbm/dygn. Vidare tillkommer 2 st reservoarer och 1 st tryckstegringsstation. //

Ljungskile ur Allsvenskan

Nej, det blev bara en säsong i Allsvenskan för Ljungskile den här gången också. Ljungskile fick tre man utvisade i 1-1 matchen mot Brommapojkarna på Starke Arvid arena. Med mål på bortaplan går därmed BP upp i Allsvenskan igen efter en säsong i Superettan. //

2008-11-15

Medborgarförslaget om Gustafsberg mottogs väl


I onsdags var alltså Ulrica Wallins och Linda Gjerdrums medborgarförslag om Gustafsberg uppe i kommunfullmäktige.

Som brukligt är när det gäller medborgarförslag ges förslagställarna tillfälle att själva presentera sina förslag. Det presenterades entusiastiskt av Linda Gjerdrum och fick ett alltigenom positivt bemötande.
Alla yttranden var positiva även om var och en förstår att mycket handlar om visioner. Och så är det detta att beslut om utveckling av Gustafsberg måste beslutas av Gustafsbergsstiftelsen och i förekommande fall också av Länsstyrelsen eftersom stora delar av området utgörs av byggnadsminnesmärkta hus.
Ordföranden i Gustafsbergsstiftelsen, Zeidi Ström, yttrade sig också i positiva ordalag om förslaget och såg fram emot ett samarbete med kommunen och andra aktörer i frågan.
Kommunfullmäktiges beslut blev "att förslaget ingår i utredning avseende utveckling av område Bodele, Gustafsberg samt Strandpromenaden, som leds av miljö och stadsbyggnad".
Nu gäller det förstås att frågan inte stoppas upp i den kommunala byråkratin. Från Gustafsbergsstiftelsen skall vi i alla fall försöka hålla den vid liv. //

2008-11-14

Hakkorsflagga på Skolgatan 8


Insänt av Peder Grahn, som växte upp på Skolgatan 8:

"Hej!

Tiden är ju inget man kan kontrollera så där enkelt precis !! Men ges tillfälle så finns där en hel del att förtälja. Kan nämna en händelse som så här efteråt kanske kan kasta lite ljus över de stämningar som rådde under krigsåren! (Detta har berättats för mig av min mormor !) En hyresgäst under den tidsperioden hade klara sympatier åt ett visst "brunt" håll och lät faktiskt vid ett tillfälle hissa hakkorsflaggan på den flaggstång som tidigare fanns i anslutning till översta våningens södra balkong!!

Min morfar, som vanligtvis var en fridens man, upplyste Herr kapten S. i skarpa ordalag om det olämpliga i detta och en skarp ordväxling följde. Flaggan kom i alla fall ner och enligt vad mormor berättade så blev det inget mer nazi-flaggande där !!

MEN efter kriget så framkom det att morfar efter flaggdispyten hamnat högt på de brunas lista över personer som skulle "tas om hand" vid en ev. tysk ockupation!!

På återhörande

Peder Grahn" //

Heliga familjenVad händer när en inbiten ungkarl träffar en lika inbiten tvåbarnsmamma?"Kan man kalla dom bonusbarn när det känns som man köpt 1 och betalat för 3?" Temat om livet i en styvfamilj är högaktuellt. "Heliga familjen" är en självutlämnande, självironisk show med "Ståupp-trubaduren" Peter Barlach.

Föreställningen ges på Bohusläns Teater i morgon lördag kl 1800 //

Mer kan göras

Insänt av Willy:

"Hej Gunnar.

Jag var i kontakt med Bohusläningen i förra veckan om dom gamla övergångsställen som fortfarande har vita markeringar i gatan fast skyltarna är borta och som kan invagga gångarna i tron att dom är skyddade. Tycker dom ansvariga i kommunen snarast skall åtgärda detta.

MVH Willy " //

2008-11-13

Snabb reaktion från ansvariga för trafiksäkerheten i Uddevalla


Det är mycket glädjande att den trafiksäkerhetsansvarige i Uddevalla kommun, Sten-Anders Olsson, blixtsnabbt reagerade på de båda olyckorna på övergångsstället i korsningen Bastiongatan - Bävebäcksgatan.

Så här skriver Sten-Anders i sin kommentar:

"Olyckor som dessa är oerhört beklagliga och det är faktiskt så att vi som ansvarar för trafiken här i Uddevalla på ett vis tar olyckor av detta slag närmast personligt.
Jag själv både körde bil och gick i centrala U-a vid tiden för olyckan igår. Jag passerade faktiskt det aktuella övergångstället som både förare och gående cirka 15 min innan olyckan.
Kanske var det för att jag kom från bilen, men jag var oerhört försiktig när jag sedan gående korsade gatorna eftersom jag naturligtvis likt de flesta andra vid denna årstid är mörkt klädd och det rådde bedrövligt dåliga förhållanden. Jag närmast viftade med min reflex som jag faktiskt har och använder. (Jag lever i det avseendet som jag lär).
Jag tvingas tyvärr instämma i övrigas kommentarer gällande synbarhet. Jag är dock inte ute efter att hitta syndabock efter vad som skett. Det är en fruktansvärd händelse för såväl den fysiskt drabbade som bilföraren.
Vi har under dagen besiktigat platsen för eventuella brister. Jag har själv nu under kvällen varit på plats och studerat förhållandena i mörker. Vi funderade spontant om ljuset var bristfälligt men gatlyktan är placerad direkt över övergångstället som den skall vara. Vi skall komplettera med visst reflexmaterial men i egentligen är faktiskt detta övergångställe så väl i ordning som det kan. En (1) olycka hade jag därför varit benägen att helt hänföra till andra omständigheter; Men två på samma ställe?
Jag kan idag bara säga att vi omedelbart ryckte ut men att olyckorna sannolikt berott på en komplexitet som vi inte omedelbart kan reda ut. Vi fortsätter emellertid utredningen för att se efter lösningar. I all sin eländighet visar olyckorna dock på att övergångställen inte är säkra, utan ger en falsk säkerhet, vilket också tyvärr visat sig statistiskt.
Vi är oerhört restriktiva med att anlägga nya övergångställen vilket oftast är svårt för många att förstå. Ibland tar vi bort ett vilket vi i regel får kritik för. Det enda som är statistiskt säkerställt är nämligen att det säkraste sättet att som gående korsa en gata är "mitt på", under eget ansvar, därför att man då ser sig för och sticker över när det inte kommer någon bil.
Sten-Anders Olsson Gatu-och parkchef.
Tillika trafiksäkerhetsansvarig i Uddevalla".

2008-11-12

Farligt övergångsställe bör omgående åtgärdas


Nu har jag fått veta att olyckan igår, tisdag, skedde på exakt samma övergångsställe som dagens olycka som jag blev vittne till. Och jag måste nog säga att trafikansvariga i kommunen/polisen omgående borde undersöka vad som kan göras för att förhindra fortsatta olyckor just där.

Där är en livlig trafik både med bilar och fotgängare/cyklister och det förekommer incidenter. Det har jag själv sett flera gånger.

Snälla ansvariga, dra nu inte detta i långbänk utan ryck ut och GÖR NÅGOT! //

Ett hus fullt av minnen


För de flesta var det svårt att känna igen det här huset i senaste bildgåtan. Men läs om Annaas minnen från huset här http://annaamattsson.blogg.se/ //

Vittne till otäck trafikolycka


I dag läste jag i Bohusläningen att en person i går blivit påkörd av en bil på ett övergångsställe vid Bastiongatan. I dag hände det igen och jag blev åsyna vittne.
Klockan var runt 17.15. Jag kom från rondellen vid Västerlånggatan och körde i mörkret och hällregnet Bastiongatan västerut. Regnet piskade mot vindrutan. Då jag närmar mig övergångsstället på bilden förnimmer jag att en person går på något sätt hukande, liksom skyddande sig mot regnet och blåsten. Från andra hållet kom en bil mot övergångsstället. Jag hann nog tänka: "Går detta bra?" då bilen körde på personen. Jag var då ungefär mitt för övergångsstället och hörde ljudet från påkörningen.
Jag stannade strax bortanför gatukorsningen och tittade bakåt och såg personen ligga vid sidan av gatan. Då ringde jag 112 (kl 17.18 enligt mobilen). Samtidigt hade flera personer rusat till och den kvinnliga bilföraren, förmodligen väldigt chockad, rusade ur sin bil.
Eftersom flera personer var på platsen fortsatte jag till museet med en ordentligt förhöjd adrenalinnivå. Jag vill betona att det var sämsta möjliga väder och jag tror inte att vare sig den påkörda personen eller bilföraren observerade varandra. Vederbörande hade ingen reflex så vitt jag kunde se. Senare hörde jag att det skulle ha varit en yngling som blev påkörd, men jag vet inte säkert. Bilen hade ingen hög fart så vi får hoppas att skadorna inte är så allvarliga.
När jag körde hem senare tittade jag efter om folk bar reflexer i mörkret men det var inte många. En ung tjej med reflex stannade jag för vid övergångsstället vid Hotell Gyldenlöwe. Det var nästan så jag hade lust att rusa ut och ge henne en blomma. Själv har jag ingen reflex apterad på mina kläder så det får väl bli en ändring. //

2008-11-11

Martin löste bildgåtan


Signaturen Martin hade rätt om bilden i bildgåtan. Men det tog en stund för mig att lura ut att det var så. Så här skrev Martin i kommentarerna:

"Jag tror på ett hörnhus i korsningen Södergatan-Göteborgsvägen i kvarteret Dagson".

Det tog mig en bra stund att klura ut att han hade rätt. Jan Aronsson som skickade mig bilden kunde meddela att det står Packhusgatan på gatuskylten på husväggen till höger om den vänstra markisen. Det är alltså Packhusgatan (numera Göteborgsvägen) till vänster och Södergatan till höger. Innan Västerbron byggdes gick Packhusgatan ända fram till kajen vid Södra Hamngatan. Alldeles i bildens högra kant anar vi en av de klassiska gaslyktorna och dessa fanns inte långt ut på Söder utan ganska nära centrum.

Genom att leta i mitt omfattande bildarkiv kunde jag hitta ett par bilder som vid en jämförelse bekräftar detta.

Husets första våning är på den här färgbilden från början av 1940-talet reveterad. På bilden ser vi ett brandskåp på väggen och vi ser även något liknande på den första bilden.

Och på den nedre bilden ser vi hörnet som det ser ut i dag. Södergatan kommer ut mot Göteborgsvägen. //

Österbron öppen igen

Österbron som varit avstängd sedan den 28 juli har nu äntligen öppnats igen. Det har varit ett kryssande genom staden under tiden man reparerat bron. Och en period var även Skolgatan, Lagerbergsgatan och Göteborgsvägens ena körfölt avstängda samtidigt som Österbron. Så nu är det väl inga trafikhinder att tala om? //

Uddevallajournalister prisas


Två Uddevallajournalister får Sveriges Radios språkpris 2008.
Det är Sveriges Radio Västs reporter Jan Gustafsson och Anna Hernek på Ekot i Stockholm. Jan Gustafsson är född i Uddevalla, uppväxt i Stockholm men bosatt i Uddevalla sedan många år och Anna Hernek är född i Uddevalla och uppväxt på Kristinedal (Gustafsberg) och bor nu i Stockholm. Även Anna Hernek har ett förflutet på Radio Väst som då hette Radio Trestad.
Motiveringen till Jan Gustafssons pris är ”en effektiv retoriker som med detaljskärpa och stillsam humor gör vardagens rapporter till språklig fest”. Prissumman är 20 000 kr. //

2008-11-10

Bildgåta


Jan Aronsson har skickat in den här bilden och undrar om Uddevallabloggens läsare känner igen huset eller gatukorsningen. Jag antar att Jan vet var det är. Jag vet det inte, så välkommen med förslag.
Skriv i kommentarerna eller mejla mig. //