2008-11-13

Snabb reaktion från ansvariga för trafiksäkerheten i Uddevalla


Det är mycket glädjande att den trafiksäkerhetsansvarige i Uddevalla kommun, Sten-Anders Olsson, blixtsnabbt reagerade på de båda olyckorna på övergångsstället i korsningen Bastiongatan - Bävebäcksgatan.

Så här skriver Sten-Anders i sin kommentar:

"Olyckor som dessa är oerhört beklagliga och det är faktiskt så att vi som ansvarar för trafiken här i Uddevalla på ett vis tar olyckor av detta slag närmast personligt.
Jag själv både körde bil och gick i centrala U-a vid tiden för olyckan igår. Jag passerade faktiskt det aktuella övergångstället som både förare och gående cirka 15 min innan olyckan.
Kanske var det för att jag kom från bilen, men jag var oerhört försiktig när jag sedan gående korsade gatorna eftersom jag naturligtvis likt de flesta andra vid denna årstid är mörkt klädd och det rådde bedrövligt dåliga förhållanden. Jag närmast viftade med min reflex som jag faktiskt har och använder. (Jag lever i det avseendet som jag lär).
Jag tvingas tyvärr instämma i övrigas kommentarer gällande synbarhet. Jag är dock inte ute efter att hitta syndabock efter vad som skett. Det är en fruktansvärd händelse för såväl den fysiskt drabbade som bilföraren.
Vi har under dagen besiktigat platsen för eventuella brister. Jag har själv nu under kvällen varit på plats och studerat förhållandena i mörker. Vi funderade spontant om ljuset var bristfälligt men gatlyktan är placerad direkt över övergångstället som den skall vara. Vi skall komplettera med visst reflexmaterial men i egentligen är faktiskt detta övergångställe så väl i ordning som det kan. En (1) olycka hade jag därför varit benägen att helt hänföra till andra omständigheter; Men två på samma ställe?
Jag kan idag bara säga att vi omedelbart ryckte ut men att olyckorna sannolikt berott på en komplexitet som vi inte omedelbart kan reda ut. Vi fortsätter emellertid utredningen för att se efter lösningar. I all sin eländighet visar olyckorna dock på att övergångställen inte är säkra, utan ger en falsk säkerhet, vilket också tyvärr visat sig statistiskt.
Vi är oerhört restriktiva med att anlägga nya övergångställen vilket oftast är svårt för många att förstå. Ibland tar vi bort ett vilket vi i regel får kritik för. Det enda som är statistiskt säkerställt är nämligen att det säkraste sättet att som gående korsa en gata är "mitt på", under eget ansvar, därför att man då ser sig för och sticker över när det inte kommer någon bil.
Sten-Anders Olsson Gatu-och parkchef.
Tillika trafiksäkerhetsansvarig i Uddevalla".

1 kommentar:

  1. En förklaring till olyckor på övergångställen är också att de ligger vid korsningar i tron att lägre hastighet där spelar roll. Tyvärr innebär det dock att man har sämre sikt eftersom man skall titta åt 4-6 håll. Att det är säkrar "mitt på en gata" är inte bara beroende på att man tar eget ansvar, utan helt enkelt att det är lättare att se framår än åt 6 håll. Mao - flytta stället ex mot LIDL eller Willys - kanske 2 delade?

    SvaraRadera