2008-11-30

Håljutegatan - HåljutebergetErik Olsson skriver:

"Hej Gunnar Klasson!

Vore roligt att få Din åsikt om en sak som jag och några vänner har tvistar om: Håljutegatan i Uddevalla (påstår ett par av oss) har sitt namn härlett ur det gamla ordet "hå"(häxa el dyl). Och på denna plats avrättades i gamla tider (usch, ruskigt..) kvinnor som dömdes för häxeri. Och "ljute" skulle då komma ur "ljuta döden". Många, snarast de flesta, Uddevallabor uttalar gatunamnet hål-jute. Det finns ingetsom heter så, säger några av oss = de som tror på teorin om häxprocesser.

Bästa hälsningarErik Olsson"

Ja namnen Håljutegatan och Håljuteberget förbryllar. I Lindstams bok om ortnamn i Uddevalla kan man läsa de olika stavningar av ordet Håljuteberget (Håljutegatan ligger ju omedelbart väster om Håljuteberget och har fått sitt namn efter berget).

Hellwedes Bero stavas det 1679, Hälluiteberget 1690, Helfwetsberget 1707, Helfwitisberget 1731, Helvigsbergen 1750 och Hälviksberget 1803.

Det tycks vara först i början av 1800-talet som stavningen Håljuteberget dyker upp. Uddevallas store historieskrivare Sten Kristiansson skriver i Uddevalla stads historia del 2 sid 251:

"Helvetesberget och kvarteret därbredvid hade ännu på 1720-talet kvar sitt gamla namn, men därefter begynte upplysningstidens reaktion mycket hastigt göra sig gällande.....

....När lantmätare Carl Ljung år 1807 efter branden helt enkelt läser fel på de gamla kartorna och tolkar Häluiteberget som Håljuteberget och därmed skapade ett nytt namn tycks ingen ha fäst sig därvid. Men förut hade omskrivningarna varit ganska varierande: Helvigskroken, Hedvigsgatan (tidigast 1755), Hartvigskällan m. fl."

Helvetesberget tycks alltså enligt Kristiansson vara ursprunget till namnet Håljuteberget. Och gatunamnet Stora Hellevigsgatan (Lilla Hellevigsgatan heter numera Sankt Mikaelsgatan) tycks också höra till familjen Helvetes-namn.

Att Håljuteberget skulle ha varit en avrättningsplats finns inga belägg för. //

1 kommentar:

  1. Jag har läst någonstans att Helvetesberget kallades så eftersom där ska ha varit en urgammal kultplats. Ska försöka ta reda på källan. Avrättningsplatserna i Uddevalla låg på Galgberget (sedermera Skansberget) och i Kappellebacken ungefär där Kappellehemmet låg. //Kjell C

    SvaraRadera