2008-11-29

Tvingas backa efter korkat beslut

Västarvets ledning tvingas nu att backa efter sitt korkade beslut att införa den nya organisationen från årsskiftet. Trots att Västra Götalandsregionen tillsatt Christina Rogestam som medlare/utredare, beslutade t.f. förvaltningschef Anders Schough att den nya organisationen skall gälla från årsskiftet. Detta trots att Rogestam inte kommer att vara klar med sin utredning förrän den 31 januari. Frågan är nu om Anders Schough alls kan sitta kvar som förvaltningschef?

Västra Götalandsregionen/Västarvet har gjort det mesta fel då man ville förändra museiverksamheten i regionen. Utan att bry sig om gällande avtal har man kört på som om dessa inte funnits. Avtalet mellan Stiftelsen Bohusläns museum och Västra Götalandsregionen gäller fortfarande. I avtalet står det bl a att Bohusläns museum skall ha en egen chef, som leder verksamheten. Vill man förändra det måste man säga upp avtalet, som har ett års uppsägningstid. Så har inte skett och det är för mig obegripligt.

Nej man har haft en helt egen agenda och inte visat respekt vare sig för ingångna avtal eller stiftarna av Bohusläns museum och Västergötlands museum. I slutändan kommer det kanske att visa sig att hela proceduren får tas om? //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar