2015-07-31

Oddebollen i full gång

I dag startade alltså årets Oddebollenturneringen. Redan kl 8 var det full fart på fälten vid Bodele och Gustafsberg.
Jag tyckte mig märka att trafikkaoset inte var riktigt lika stort som tidigare år.
Motala på bilden slog hemmalaget Karlsberg United med 8-0.
Men det viktigaste är väl inte att vinna utan att visa upp ett gott sportmanship. Efter matchen tackade man varandra för god kamp.  //

ELIDA V anlöper Uddevalla

Idag vid 14-tiden stävade ELIDA V i sakta mak in mot Uddevalla. ELIDA V är byggd 2006 och förstås svenkflaggad. 40 meter lång och 8 meter bred.  //

2015-07-30

Stadsträdgården på Gustafsberg

Foto Arne Andersson, Bohusläningen (Digitalt museum)

1947 flyttade Uddevalla stadsträdgård till Gustafsberg. Var den låg tidigare har jag inte kunnat hitta uppgifter om.

I vart fall så var det stadsträdgårdsmästaren Axel Hansen som organiserade så att staden nu skulle odla sina egna blommor till stadens parker.
Nu är sedan flera år den epoken slut och man köper nu in blommor och växter.  //

2015-07-29

Från Allsång på Skansen till Uddevalla Folkets hus

Svante Thuresson lördag 8 augusti kl 19.00

Svante Thuresson 78 år ung gästar Uddevalla tillsammans med Clas Crona Trio. Låtarna ur den amerikanska sångboken varvas med svenska texter. Hasse Alfredson och Tage Danielssons. Svante Thuresson var med i gruppen Gals and Pals som körade när Monica Zetterlund framförde sången i revyn Gula hund 1964.

Det är lite det som är grejen med den nu 78-årige sångaren. Att han har varit med. Att han kände Monica Z och Hasse & Tage. För att inte tala om Beppe Wolgers. Vi får under kvällen en stor dos av den sistnämndes texter. Beppe Wolgers var en ovanlig ordkonstnär. Varje ord på precis rätt plats, och de förmedlas av Svante.

Biljetter Medborgarkontoret Uddevalla 0522 69 60 23

2015-07-28

Utrangerade lastbilar, grävmaskiner och caterpillars trängs på däck

Strax före kl 17 idag avgick det Bahamasregistrerade fartyget CHAITEN från Skeppsholmspiren. På däck trängdes allehanda maskiner, utrustning och fordon som nu skall transporteras ut i världen. Destination är den holländska hamnen Vlissingen. Det skulle inte förvåna mig om det blir omlastning där innan lasten transporteras vidare över Atlanten.2015-07-27

Torsten Torstenssons hemsida om Svenska Amerika Linien nu släppt

Forshällabon och emigrantforskaren Torsten Torstensson lanserar nu sin nya hemsida om Svenska Amerika Linien. Samlingen lär vara en av de större som finns och han kommer att uppdatera sidan allt eftersom.

I år är det 100 år sedan första båten korsade Atlanten. Här hittar du hemsidan http://swedishamericanline.se/  //

2015-07-26

När Landbadet inte fanns

Foto Arne Andersson, Bohusläningen

Jo som sagt! Det fanns ju en tid före Landbadet. Här är det UIS som har tävling i terränglöpning. Artikel i tidningen den 12/10 -58. Till vänster ser vi Gustafsbergsstiftelsens stora lada. Rakt fram ser vi Köksbyggnaden och Skolhuset.  Landbadet öppnades 1968.  //

2015-07-25

En tidig bild från Bohusläns regemente

Den här bilden hittade jag i mina gömmor. Jag kan inte påminna mig om att jag någonsin har sett den. Bland detaljer att lägga märke till är bl a att Svenksundsstenen inte har kommit på plats. Den skulle i så fall ha funnits i förgrunden. Soldathemmet och regementets sjukhus finns dock, men inte bebyggelsen på Hallavägen. Dock skymtar gården Halla bakom träden till vänster om sjukhusbyggnaden.

Och vad kan det vara för festlighet som äger rum i backen norr om Kanslihuset? Till höger ser man i alla fall regementsmusikkåren utan vilken några ceremonier aldrig ägde rum.  //

2015-07-24

Rådman Blomstervalls hus på Stora Nygatan

Rådman Robert Blomstervalls hus. Det kan vara från 1860-talet. Han fick burskap i Udevalla som traktör 1852 och drev Hotell Phoenix på Lagerbergsgatan.

1921 övertogs huset av kyrkan och var fram till 1979 komministerbostad.  //

2015-07-23

Hamnen tidigt 1900-tal

Redan 1827 startade bryggeriidkaren Bo Natt och Dag minutförsäljning i sitt hus på Södra hamngatan. Det kan dock inte vara huset på bilden eftersom det kvarteret brann 1859, Men bryggerirörelsen levde vidare i familjen Natt och Dags regi fram till 1924 då bryggeriet lades ned. AB Schwartzman & Nordström köper då kvarteret och bygger upp Tigerfabriken där.

Vid kajen på denna sidan ligger M/S Gustafsberg II. Det är samma Gustafsberg som idag men med sitt ursprungliga utförande.  //

2015-07-22

Kommunen har gett upp Landbadet

Kommunen har gett upp planerna på att trots allt försöka öppna Landbadet denna sommar. Annelie Högberg (S) som är ordförande för Kultur- och fritidsnämnden säger till bohuslaningen.se att man har haft en firma ute vid Landbadet och beskedet är att rören är för dåliga att svetsa i. Därför förblir Landbadet stängt resten av säsongen.

I stället erbjuds deltagarna i Oddebollen nästa helg gratis inträde i Walkesborgsbadet.  //

2015-07-21

www.uddevallabloggen.se fungerar igen

Du har kanske märkt att det inte en tid har gått att skriva in uddevallabloggen.se som webbadress och hamna här på bloggen? Det har berott på att det blev ett glapp vad gäller ägare till domänen. Jag har alltså inte själv ägt domännamnet utan det är en privatperson som har sponsrat domänen i flera år. Ett stort TACK till honom!

Men, fr o m idag så är jag lycklig ägare till domänen och det går åter att skriva in uddevallabloggen.se i rutan för webbplatsen.  //

2015-07-20

Uddevalla Sparbank

Uddevallas store historieskrivare Sten Kristiansson skriver om sparbankens tillkomst i dess 100-års jubileumsskrift:

"Måndagen den 1 februari 1836 började sålunda Uddevalla sparbank sin verksamhet. Det skedde i "många personers närvaro" i stora salen på Uddevalla rådhus och med en viss högtidlighet. Den nya styrelsen var tillstädes utom C.J. Engelke, som var hindrad av sjukdom.

Efter inledningsanförande av ordföranden, lagman Westerdahl, träffades uppgörelse med bokföraren, varpå insättningen vidtog. Dagen och kronprinsessan till ära lät man en liten flicka med namnet Josephina (dotter till ordföranden) börja insättarnes långa rad. Det var jämnt etthundra personer, som denna dag i banken placerade 499 rdr banco (riksdaler banco, red. anm.)"

Så började således banken sin verksamhet och den höll ända fram till 1855 till i rådhuset. Tydligen utan att betala hyra för det rum man disponerade.

1881 flyttade sparbanken till samma hus som Bohusläns Enskilda bank i hörnet Kålgårdsbergsgatan - Kungsgatan i just kvarteret Banken. Så småningom började man planera för ett eget stort bankpalats och för den sakens skull anlitades en känd arkitekt från Stockholm, Gustav Wickman. Det är detta huset i hörnet Kålgårdsbergsgatan - Norra hamngatan.

Huset var färdigbyggt i slutet av 1904 och sparbanken kunde flytta in i sina lokaler den 25 januari 1905.
Allmänhetens avdelning i det nya bankpalatset. (Här huserar nu Café Knape). Då byggnaden stod klar 1905 inrymde den även posten och telegrafverket. Banken fanns kvar här till 1965 då man flyttade in i det hus som man nyligen lämnat i hörnet Norra Drottninggatan - Kilbäcksgatan. Där gick Uddevalla sparbank senare ihop med Föreningsbanken och blev Föreningssparbanken för att ytterligare senare bli Swedbank.
Och idag har Swedbank krympt och blivit en kontantlös (och kundlös?) bank med den här väldigt anonyma entrén från Kilbäcksgatan. Som gjort för att inga kunder skall vilja gå in där.
Men kvar på fasaden sitter den här skylten som skall visa att banken har sin historia. Det är ju bara det att Uddevalla Sparbank bildades inte 1820 utan 1836, men kan man inte sin historia så blir det väl så här.  //

2015-07-19

Upprörda känslor om det stängda Landbadet

Sällan har ett inlägg på Uddevallabloggen orsakat så mycket upprörda känslor som det att Landbadet har stängts. Närmare 200 kommentarer har kommit in till dags dato på Facebooks två trådar och här på Uddevallabloggen.

Några politiker har givit sig in i debatten. Det har varit Annelie Högberg (S), Anna-Lena Heydar (S) och Magnus Jacobsson (KD.

Så här inledde Annelie Högberg, som är ordförande för Kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har ansvaret för bl a Landbadet:

"Hej.
Landbadet har en gammal rengöringsanläggning, såpass gammal att den behöver bytas ut helt, det räcker inte att underhålla eller renovera längre.
Vi kommer till hösten att arbeta fram ett förslag om ett nytt Landbad och friluftsområde kring Bodlid, Skeppsviken och Gustavsberg. Vi kommer samtidigt arbeta fram ett förslag om innehållet till vårt nya inomhusbad. Meningen är att de skall kompletta varandra. Landbadet kommer inte att se ut som det gör idag, utan mer anpassat till dagens behov. Vi kommer troligtvis också att ha en medborgardialog kring det nya badet och friluftsområdets utformning. Sedan är det upp till fullmäktige nästa vår att anta eller inte anta vårt förslag.
Annelie Högberg
Ordf. Kultur och Fritidsnämnden"

Allteftersom debatten har rasat skönjer man mot slutet av densamma en vilja att ändå göra ett försök att få igång anläggningen denna sommar.

Annelie Högberg sista (?) kommentar till ett förslag att ändå göra något genast:

"Den möjligheten finns om det visar sig att vi kan lappa i hop det till en rimlig kostnad fram tills vi bygger ett nytt. Vi ser över det alternativet just nu."

Magnus Jacobsson skriver:

"Jag har suttit i samtal med en fastighetsskötare under eftermiddagen och enligt de uppgifter jag fått bör man kunna öppna anläggningen till en rimlig kostnad vilket jag givetvis hoppas att den nya majoriteten gör på samma sätt som Johan Wiktorsson (M) fick den öppnad förra året. Samtidigt håller det inte att vi varje sommar har problem med anläggningen därför måste det till en långsiktig lösning och av de svar som jag ser att Annelie Högberg (S) ger så finns det planer på en renovering. Jag hoppas därför att den nya majoriteten kommer igång med detta arbete redan under hösten så vi slipper dessa problem nästa år!"

Frågan är om man inte försämrat möjligheterna genom att stänga av vattencirkulationen i samband med att man satte upp kravallstaketet runt bassängerna?
Ett stillastående vatten innebär att det snabbt växer igen av alger och annat. Bara på ett par dagar har det blivit rena sörjan. 


Dessutom har någon roat sig med att ta bort två sektioner av staketet och gissningsvis ligger dessa i hoppbassängen, men då vattnet inte är transparent längre så går det inte att se till botten.
Polisen har varit där och "spärrat av" där de båda sektionerna suttit.

Om nu reningsanläggningen är så dålig som det sägs kan man undra varför man alls öppnade badet i år. Bedömningen måste väl ändå ha varit att man skulle klara sommaren?

Och nu ikväll Twittrar kommunalrådet Ewy Gahnström:

"Som det ser ut nu går det absolut inte att ha det. Som Annelie säger så jobbas det för att se vad som kan vara realistiskt och vi kommer att ha möte imorgon om Landbadet för att få fram ett realistiskt underlag för rätt bedömning".  //

2015-07-17

Landbadet - en pinsam historia

1968 invigdes Landbadet och i 47 år har man lyckats hålla det öppet men nu tycks det vara slut. Igår sattes kravallstaket upp runt bassängerna och reningsverket har stängts av vilket omedelbart ger till resultat att vattnet börjar att bli grönt.
Detta är förstås en mindre katastrof för alla dem som brukar använda badet fina sommardagar. Minns förra året då man tvingade stänga Landbadet mitt under Oddebollen. Den gången var det tur att vattentemperaturen vid Sörkullen och Bodele låg runt 23 grader så att man kunde bada där.

Snart är det åter dags för Oddebollen och den här gången är det definitivt kört för bad i den populära poolen. På sikt kommer detta förstås att drabba både Junicupen och Oddebollen som båda har dragit många deltagande lag med sina anhöriga.
Skälet till att man måste stänga badet är förstås bristande underhåll. Ifrån mitt kontorsfönster i Skolhuset på Gustafsberg har jag sedan 2008 Landbadet i blickfånget. Och jag har genom åren iakttagit hur man totalt "glömmer bort" anläggningen från den 1 september till början av maj då förberedelserna för att iståndsätta bassängerna inför säsongen tar sin början. Det är alltid ett styvt arbete då bassängerna under vintern har fyllts på med allsköns dynga och skräp.

Under åtta månader ligger anläggningen där utan någon synlig verksamhet. Men i vintras faktiskt märkte vi hur man grävde och lade ner nya ledningar intill bassängerna. Det räckte tydligen inte! Jag vägrar emellertid att tro att man inte under åtta månader skall kunna reparera eller iståndsätta reningsverket så att det fungerar när säsongen börjar.
Det lilla huset i förgrunden är Gustafsbergsstiftelsens värmepump som vi använder att värma upp husen runt Skolgården på Gustafsberg. Den ligger cirka hundra meter från bassängerna och står oanvänd från mitten av maj till början av september varje år och vi har erbjudit kommunen, dvs Kultur och Fritid, att använda den till självkostnadspris under just den tiden för att värma upp vattnet i bassängerna. En i mina ögon billig och bra lösning.

Behöver jag säga att intresset från tjänstemännen på Kultur och Fritid har varit minst sagt obefintligt? Jag tycker att det är obegripligt. Istället har man valt att inte värma upp vattnet alls!

I Tidningsarkivet kan man följa turerna kring Landbadet från starten och fram till 2004:

1966-01-04 Så ska det bli på Gustafsberg: Landbad, tennisbanor, minigolf och strandkafé. Byggnad. Bild.
1966-08-27 Det planerade landbadet vid Gustafsberg beräknas bli färdigt till midsommar.
1966-09-21 Uddevalla får landbad plus gator för 750 000 kronor på Kuröd.
1968-04-19 Landbadet på Gustafsberg klat. Öppnas 15:e maj. Bad. Bild.
1968-05-25 Uddevallas första tempererade utomhusbad, landbadet vid Gustafsberg, klart att öppna.
1968-06-29 Drunkningstillbud vid Gustafsberg-Landbadet 6-årig flicka räddades av badvakt. Bad.
1968-09-26 95,000 besökte Landbadet under året. Bad.
1968-10-06 Festlig prägel över invigningen av landbadet vid Gustafsberg.
1969-07-25 Landbadets vatten varmt (25 grader) även när solen är i moln.
1970-07-14 Slut på badgästernas ögonont ny reningsmetod i Uddevalla landbadet på Gustafsberg.
1971-07-03 Nidingsbåd i landbadet vid Gustafsberg. Polis.
1972-06-13 På måndagen var det premiär för simskolan på landbadet på Gustafsberg.
1982-07-12 Ny vandalisering. Krossat glas i Landbadets badbassänger. Polis. Bild.
1987-10-20 Framtiden för Landbadet på Gustafsberg ska utredas.
1988-07-18 Trivsam höjdpunkt på Sven-Bertil Taubes konsert vid Landbadet i Uddevalla.
2001-06-15 1500 spelare invaderar Landbadet. Kroppskulturs årliga junicup i handboll. Idrott.
2001-06-28 Badade trots förbud. Klorhalten i Landbadet för hög.
2001-06-29 Badet öppet igen. Fritidsförvaltningen kunde öppna Landbadet igen på torsdag.
2001-07-11 Livräddare kritiserar Uddevalla kommun för Landbadet.
2002-08-01 "Förädrar oroliga: ""Måste ett barn drunkna först?"" Badvakterna på Landbadet drogs in 1995."
2002-08-27 Landbadet i Uddevalla är inte handikappsvänligt. Jonas Pettersson kan inte komma längre än till bommen. Bad  Social.
2002-09-11 Gustafsbergstiftelsen vill höja arrendet för Landbadet och Lindesnäs.
2002-09-26 """Inte läge att höja båtplatsavgifterna"". Rödöns småbåtshamn och Landbadet på Gustafsberg berörs av tvisten. Pengar. Bild."
2003-07-09 Miljonsatsning på Landbadet. Bad. Bild.
2003-07-30 C vill ha soluppvärmning på landbadet. Bad.
2004-07-02 Risk för alger på botten i stora bassängen på landbadet. Bad. Bild.

2015-07-16

Karl Rasmussons fiskhandel på Södra hamngatan

Karl Rasmussons fiskhandel på Södra hamngatan uppfördes 1913. Det var fiskhall i gatuplanet och lägenheter i resten av huset. Huset är ritat i jugendstil av den kände Uddevallaarkitekten Arthur Brattberg.  //

2015-07-15

Hegardt 10 på Kålgårdsbergsgatan

Hegardt 10 på Kålgårdsbergsgatan tänker man kanske inte så mycket på när man går förbi det. Men stannar man upp och granskar det närmare blir det väldigt intressant. Huset är byggt 1860, dvs efter den stora kvartersbranden 1859 som ödelade fem kvarter.

Samfundet Myrstacken, som bl a stod bakom flera av de stora skogsodlingsprojekten runt Uddevalla, bildades här 1878 i ett vindsrum hos bagare Wahlgren. Speditören H F Andersson lät 1911 bygga om huset i jugendstil. Hans dotter Elsa öppnade 1925 en frukt- och blomsteraffär i huset.

Guldsmeden Harald Linder har gjort kopparplåtarna på fasaden. Tre av dem kan du se nedan.


2015-07-14

Björnlokan breder ut sig

Sedan ett par år tillbaka har jag noterat att björnlokan växer alldeles intill den nya djurkyrkogården mellan Göteborgsvägen och Bohusbanan.
Och för varje år har den spridit sig för att i år ha brett ut sig ordentligt längs bäckravinen upp mot Bohusbanan.
Björnlokan eller jättebjörnlokan som det väl egentligen handlar om här är inte att leka med. Från Wikipedia hämtar jag följande: "

"Björnlokan kan orsaka stor sveda om den kommer i kontakt med huden hos människor[1]. Björnloka och jättelokainnehåller furanokumariner som är irriterande på hud, särskilt om huden utsätts för solbestrålning (fotosensibilisering).[2]Brännskadeliknande symtom med kraftig hudirritation, rodnad och blåsor, som kan bli stora och smärtsamma. Besvären kan kvarstå i veckor, eventuellt även ärrbildning och mörkfärgning av huden."  //

2015-07-13

Med kameran på spaning i centrum

Det sker förändringar i centrum. Swedbank har flyttat och kunder verkar man inte vilja ha.
Följ pilen för att hitta till banken.
Fortsätt....
Jaha, innanför det här skyltfönstret huserar tydligen banken nu för tiden. Kikar man in ser man en trappa som leder upp till andra våningen.
Banklokalen skall tydligen bli ett gym.
Och så bygger man 14 lägenheter där inflyttningen redan har varit?
Langes parfymeri total utförsäljning. Nedläggning av en mycket gammal affär?
Och Nordea verkar heller inte vilja ha några bankkunder.
I banklokalen har Eurosko, som tidigare låg längre upp på Kungsgatan, flyttat in.
Min fars gamla affär Lindelöfs Ur. Hit skall man gå om man vill sätta in kontanter. Dörren var öppen. Bra värmestuga till vintern?
Två insättnings- och uttagsautomater inne i lokalen som är gemensam för ett par banker. För säkerhets skull var båda ur funktion.
Det var länge sedan Bohusgalleriet låg här i hörnet Sillgatan - Kungsgatan men skylten sitter kvar. I dag huserar Plusgymnasiet här.
Möbelcenters gamla lokaler skall också bli ett gym. Det verkar vara en framtidsbransch?
Och på söder i kvarteret Dagson upptäckte jag att de gamla grindarna med bokstäverna CV var borta. Var det nödvändigt att ta bort dem? Det var elever på Centrala Verkstadsskolan som gjorde de fina grindarna. Det var en skola som lockade väldigt många elever på sin tid.  //