2015-07-07

Styrelsemöte i Herman Zetterbergs stiftelse

I dag var det styrelsemöte i Herman Zetterbergs stiftelse på Gustafsberg. Det hålls av tradition i juli månad. Styrelsen består av fr v landsantikvarien Hans Kindgren, Bohusläns museum, Lena-Britt Hansson, sekreterare Danske Bank, landshövding Lars Bäckström och undertecknad i min roll som förvaltande direktör för Gustafsbergsstiftelsen.

Herman Zetterbergs stiftelses uppgift är att främja Bohusläns kultur och gör det genom att dela ut bidrag för olika ändamål. Du kan läsa mer om Herman Zetterbergs stiftelse här http://hermanzetterbergstiftelsen.se/ Vid dagens möte delades ca 200 000 kronor ut. Stiftelsen har två möten om året. Nästa möte är i november i Göteborg.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar