2015-07-01

Herman Zetterbergs födelsedag

Traditionen bjuder att den förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen varje år på Herman Zetterbergs födelsedag den 1 juli sätter en blomma på hans grav på Norra kyrkogården. I dag gjorde jag det för åttonde gången.

Herman Zetterberg föddes således den 1 juli 1904, för 111 år sedan. I graven ligger hans första fru Kitty Margot, död 1955, och hans andra fru Ulrika Maria, död 1963. Han blev således änkeman två gånger.

Ett namn har tillkommit på gravstenen sedan förra året och det är sonen Erland som avled i höstas. I samband mer nedsättning av hans gravurna restaurerades gravstenen så att texten nu är fullt läsbar.


I sitt testamente beslutade han 


”Till en särskild stiftelse för främjande av bohuslänsk kultur skall lämnas 75.000 kr…
För denna stiftelse skall finnas en styrelse, bestående av 1) landshövdingen i Göteborgs och Bohus län eller annan kulturintresserad person som han förordnar (ordförande) samt 2) förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen och 3) landsantikvarien i Göteborgs och Bohus län…”

Det skall sägas att stiftelsekapitalet 2015 har växt betydligt. Stiftelsen styrelse har sitt sammanträde på Gustafsberg i nästa vecka.


Läs mer om stiftelsen och hur man söker pengar på stiftelsens hemsida http://hermanzetterbergstiftelsen.se/ //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar