2015-07-16

Karl Rasmussons fiskhandel på Södra hamngatan

Karl Rasmussons fiskhandel på Södra hamngatan uppfördes 1913. Det var fiskhall i gatuplanet och lägenheter i resten av huset. Huset är ritat i jugendstil av den kände Uddevallaarkitekten Arthur Brattberg.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar