2015-07-14

Björnlokan breder ut sig

Sedan ett par år tillbaka har jag noterat att björnlokan växer alldeles intill den nya djurkyrkogården mellan Göteborgsvägen och Bohusbanan.
Och för varje år har den spridit sig för att i år ha brett ut sig ordentligt längs bäckravinen upp mot Bohusbanan.
Björnlokan eller jättebjörnlokan som det väl egentligen handlar om här är inte att leka med. Från Wikipedia hämtar jag följande: "

"Björnlokan kan orsaka stor sveda om den kommer i kontakt med huden hos människor[1]. Björnloka och jättelokainnehåller furanokumariner som är irriterande på hud, särskilt om huden utsätts för solbestrålning (fotosensibilisering).[2]Brännskadeliknande symtom med kraftig hudirritation, rodnad och blåsor, som kan bli stora och smärtsamma. Besvären kan kvarstå i veckor, eventuellt även ärrbildning och mörkfärgning av huden."  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar