2011-05-30

Uppröjning efter branden i Lindebergska huset

Så här ser det ut i dag på platsen där det Lindebergska huset stod. Uppröjningen har sedan några dagar inletts. Ägarna Björn Lindström och Martin Hultberg har ambitionen att bygga upp huset som blev totalförstört på morgonen den 1 maj i år. Uddevallabloggen kommer att följa återuppbyggnaden. //

2011-05-29

Bohusläningen finns inte längre - på MediaCreeper

Den här bilden visar hur det ser ut på MediaCreeper när det gäller vilka medier som har besökt Uddevallabloggen. Men sedan den 6 maj saknas Bohusläningen trots att jag vet att medarbetare på tidningen ofta besöker bloggen.

I stället dominerar Göteborgs-Posten, vilket den inte gjort tidigare. Det måste betyda att Bohusläningens datasystem mer och mer har integrerats med Göteborgs-Posten. En tråkig utveckling (?) kan jag tycka. Sak samma hände på sin tid på Bohusläns museum då museet plötsligt integrerades med Västra Götalandsregionens och alla medarbetare fick e-postadresser typ gunnar.klasson@vgregion.se (OBS den adressen fungerar inte längre).

Jag minns att flera medarbetare blev uppröda över detta och menade att museets identitet suddas ut. I dag har man vant sig. Man vänjer sig vid allt!

MediaCreeper hittar du HÄR!!  De myndigheter som besöker Uddevallabloggen hittar du på Creeper genom att klicka HÄR!!  //

2011-05-28

Ramdalen

Häromdagen hade jag nöjet att få besöka Gullmarsbasen och få titta in i det fantastiska huset Ramdalen. Ramdalen byggdes av ingenjör Alban Jacobi 1898. Jag har inte lyckats utröna vem arkitekten var, men visst är huset misstänkt likt de hus i Uddevalla som arkitekt Eugen Thorburn ritade just under denna tiden.

Jag tänker på Lagerbergsgatan 29 och 31 (Svarta Örn och Odd Fellowhuset) och Villa Skanskullen. Det skulle förvåna mig om det är någon annan arkitekt till Ramdalen.

Alban Jacobi föddes i Göteborg 1841 men flyttade sedan till Stockholm. Han var ogift ända fram till sin död 1913. Han hade emellertid både hushållerska och piga och tydligen hade han gott om pengar. Ramdalen är full av detaljer både exteriört och interiört. De snidade detaljerna är gjorda av skulptören Karl Tålig.

Vad som hände med huset efter Jacobis död 1913 och fram till 1934 är mig obekant. Emellerid köpte "Tigers" skapare, Marcus Fredrik Schwartzman, huset 1934 och två år senare invigdes det som ett semester- och rekreationshem för de anställda vid Schwartzman & Nordström AB.

Det var landshövdingen som invigde och också delade ut förtjänstmedaljer till trotjänare vid företaget.

I samband med invigningen skrev Bohusläningen:

"Ingenjör A. Jacobi köpte en gång Ramdalen, som avstyckats från Cederslund och bebyggde det efter sitt sinne. Och det gjorde han så egendomligt och på samma gång storslaget att bygget blev det allmänna samtalsämnet i bygden. En stilig efter dåtida förhållanden modern villa reste sig mitt inne i den vildvuxna strandskogen. Det röjdes mark, en stor vacker trädgård anlades och alla upptänkliga planteringar, träd, buskar och blommor trollades fram."

1953 köpte Kronan Ramdalen för att inrätta en bas och ett övningsområde. Oftast har man kallat basen Gullmarsbasen eller ÖGull (Örlogsbas Gullmaren). 1985 lades basen ned men Kronan har aldrig helt lämnat området och villa Ramdalen har varit hotad många gånger genom åren. Då varande chefen för Bohus Dalgruppen, överstelöjtnant Lennart Ekberg, gjorde på sin tid stora ansträngningar för att rädda villan undan rivning.

Vid mitt besök nyligen kunde jag emellertid konstatera att Ramdalen var i bättre skick än på mången god dag. Man har istället för att riva den restaurerat villan och nu används den bl a som förläggning.

(klicka på bilden ett par gånger och försök att läsa texten). //

2011-05-26

Oljebolagen rengör marken

Strax norr om Idrottshallen vid Göteborgsvägen ser det idag ut så här. Gräsmattan har hägnats in och en informationsskylt berättar att "Oljebolagen rengör marken". Det är ett landsomfattande projekt där SPI Miljösaneringsfond AB, SPIMFAB, sanerar nedlagda bensinstationer.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har under ett par år letat efter platser där nedsmutsande företag, bl a bensinstationer, har legat.

Men har det legat en bensinstation här undrar någon? Jo, faktiskt här låg det en GULF-station som man kan se på nästa bild.
Den här bilden har Jan Aronson letat upp till mig.

I Uddevalla är ytterligare en plats aktuell för sanering och det är fastigheten Stadskärnan 1:280 eller Brattgatan 1. Där låg det en Nynässtation på sin tid.

Läs mer om SPIMFAB:s verksamhet, klicka HÄR!!  / /

Kammarrätten ger Uddevalla kommun rätt om renhållningen

Det var rätt av Uddevalla kommun att överföra renhållningen till Uddevalla energi enligt en dom i Kammarrätten 23 maj.

Överförandet är att betrakta som en tjänstekoncession.

Så här kommenterar Uddevalla Energis VD Roger Johansson beslutet:

"Kammarrätten i Göteborg har i dom den 23 maj 2011 prövat ett överklagande från ett renhållningsföretag i Stockholm avseende Uddevalla kommuns beslut att överföra renhållningen från kommunen till Uddevalla Energi utan upphandling.

Kammarrätten avslår överklagandet. Domstolen menar att det handlar om en tjänstekoncession då Uddevalla Energi erhåller ersättning från användarna av tjänsten och inte från kommunen samt att all ekonomisk risk för tjänstens utförande ligger på Uddevalla Energi.

Då det handlar om en tjänstekoncession är lagen om offentlig upphandling inte tillämplig och kammarrätten menar att den första instansen, förvaltningsrätten (tidigare länsrätten), skulle ha avvisat renhållningsföretagets ansökan om överprövning.

Kommunens begäran om ett förhandsavgörande från EU-domstolen avslås av kammarrätten då det enligt rätten inte finns något utrymme för tvivel om hur frågan skall bedömas.

Klara besked från kammarrätten. Nu återstår att se om renhållningsföretaget begär prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen (f d regeringsrättten).

Roger Johansson
VD"

2011-05-25

Thordéndagens fortsättning

(I paneldebatten deltog från vänster: Sportjournalist Stefan Elofsson, Brynja Brynnjarsdottir, Kroppskultur Dam, Jan-Ove Malm, IFK Uddevalla, P-A Hallberg, Uddevalla elitidrottsgymnasium, Stefan Mattsson, IK Oddevold och kommunalrådet Sture Svennberg.)

Thordéndagen fortsatte på eftermiddagen på Bohusläns museum för inbjudna gäster. Moderator var Stefan Elofsson, P 4 Väst, och landshövding Lars Bäckström höll ett inspirerat tal om Gustaf Thordén och hans intresse för Bohuslän och idrotten.

Lars Bäckström är också ordförande i Thordénstiftelsen, som hade en rad stipendier att dela ut. Det var bl a stipendier till OS-satsande idrottsmän. Den mest namnkunnige var Mustafa Mohamed, som hade lite bråttom eftersom han skulle springa Marathonstafetten i Trollhättan under kvällen.

En debatt om idrotten i Bohuslän arrangerades också. En av de inbjudna debattörerna var kommunalrådet Sture Svennberg, som givetvis fick frågan varför en ny simhall dröjer. Elitsatsande Uddevalla Sim vill förstås ha en 50-metersbassäng men Svennberg menade att det finns väldigt många och inte samstämmiga uppgifter om vad man tycker i frågan.

Och där fick jag lämna Thordéndagen för att i stället leda kvällens stadsvandring.  //

2011-05-24

Thordéndagen 25 maj

Det nyrestaurerade Thordénska gravkoret.

Gustaf B Thordén föddes den 25 maj 1894. På hans födelsedag varje år högtidlighålls hans minne genom Thordéndagen. I år inleds dagen med att Thordénstiftelsens styrelse samlas på Herrestads kyrkogård för att lägga ned en krans och inspektera den omfattande restaureringen av gravkoret som stiftelsen bekostat och som Gustafs son Peter Thordén ordnat med.

Senare på dagen blir det tal av landshövding Lars Bäckström, som är ordförande i Thordénstiftelsen. Därpå följer en paneldebatt om idrotten i Bohuslän och utdelning av Thordénstiftelsens OS-stipendier och övriga stipendier.

Bohusläningen skriver den 17 november 1943: "Ett privat gravkor å Herrestads kyrkogård håller på att uppföras av skeppsredare Gustafs Thordén, Stockholm, vilken samtidigt härmed donerat 10 000 kr (i 2011 års prisnivå ca 193 000 kronor) till församlingen att använda till kyrkogårdens förskönande....

...Gravkoret blir beläget i det sydvästra hörnet av kyrkogården alldeles innanför muren. Gravkoret kommer att omfatta ett 15-tal platser och bekostas helt av skeppsredare Thordén och är avsedd för den Thordénska släkten. Ritningarna till koret har uppgjorts av arkitekt Forssén i Göteborg."

Den 22 juni 1944 skriver så Bohusläningen om invigningen: "Vid en högtidlighet å Herrestads kyrkogård har skeppsredare G. Thordéns vackra mausoleum invigts. I samband därmed bisattes en medlem av släkten i det nya gravrummet. Den anslående ceremonin inleddes med att en barnkör sjöng "Den store hvide Flok" under ledning av organist Stigebrandt, varefter följde psalm 355. Med utgång från Johannes 11 kap. höll så kyrkoherde Carl Ahlmark, Skredsvik, högtidstalet....
....Psalmen 577 avslutade invigningen. Medlemmar av släkten Thordén samt ett antal inbjudna närvoro och tillsammans med officierande präster samt arkitekten drucko de efter invigningen kaffe i den närbelägna skolan. Senare intogs middag i prästgården varunder arkitekt Axel Forssén, Göteborg, som ritat kapellet, talade om dettas tillblivelse."

Uddevallabloggen har tidigare skrivit om gravkoret och fram till nu ha de stora vackra trädörrarna hindrat insyn i kapellet. Nu har emellertid Peter Thordén öppnat dörrarna och monterat in glasrutor vid de järngrindar som finns innanför dörrarna.

Därmed har alltså allmänheten möjlighet att titta in i gravkoret.

Jag hade förmånen att häromdagen få träffa Peter Thordén, som just lade sista handen vid gravkoret innan återinvigningen på Thordéndagen, för en liten pratstund.

Trädrötter har sedan gravkoret invigdes för 67 år sedan trängt in och tillsammans med vattengenomträngning har detta orsakat frostsprängningar bl a.

Det var en mäktig och högtidlig känsla att få gå in i gravkoret tillsammans med Peter som berättade om de fem personer som vilar där.

     De som vilar i gravkoret är:

Gustaf B. Thordén 25.5 1894--30.6.1963

Gustaf Birger Thordén junior 7.4.1951--8.4.1951

Josefina Pettersson 2.12.1869--24.8.1956

Karl Th. Pettersson 17.6.1872--10.11.1948

Ingrid Isabella Thordén 23.1.1901--23.1.1943 (hon bisattes samma dag som gravkoret invigdes)

I gravkoret finns också en minnesmedaljong över Clary M. Thordén 18.1.1918--7.3.1994


(Peter Thordén, född i New York 1941)


Clary var född i Finland och tog sig ur landet under kriget genom den så kallade Petsamotrafiken, där Gustaf Thordén gjorde stora insatser för Finland.

Peter berättade för mig att Gustaf var mycket intresserad av kyrkogårdar och ansåg att de som skötte sina gravar var bra folk att göra affärer med. //

MATTSSONGRUPPEN - 50 händelserika år

Författarna Anna Lundgren och Maria Mattsson.

I dag var det vernissage för en historik om Mattssongruppens första 50 år. Många gamla och nuvarande medarbetare i Mattssongruppen var inbjudna till boksläppet.

Boken beskrivs så här:

"En man med idéer och en önskan om att se dem förverkligas. En fotbollskille från Lödöse som blev en omtyckt företagsledare. En entreprenör i ordets bästa betydelse.

1961 grundades Gustafs Mattsson Optisk Ritbyrå, det första företaget i vad som snabbt skulle utvecklas till en bred teknikkoncern. Med huvudsäte i Uddevalla har företaget haft verksamhet i många länder och sysselsatt flera tusen personer."

Det är Gustaf Mattssons barnbarn, Anna Lundgren och Maria Mattsson, som står för text och layout. Det har tagit dem två år att färdigställa boken. De har spenderat otaliga timmar i dammiga arkiv bland tummade tidningsartiklar och gulnade fotografier. Därutöver har de haft ovärderliga möten tillsammans med dem som var med när allt började och fått ta del av många fina minnen.


Det gick inte ta fel på att Stefan Mattsson var mycket stolt över sina döttrars författarskap.

Det skall bli spännande att läsa boken, som ju utgör en viktig del av Uddevallas industrihistoria. //

Stadsvandring onsdag 25 maj

Då är det dags för årets första stadsvandring med Uddevalla Hembygdsförening. Undertecknad är guide.

Start kl 18.30 vid Bohusläns museum.

Alla är hjärtligt välkomna!! //

2011-05-23

Uddevalla Hamnterminal har fått ny hemsida

Nu har Uddevalla Hamnterminal lagt ut sin nya hemsida som har bättre funktioner och är mer översiktlig än tidigare och nu finns den på svenska. Den är efterlängtad och mycket informativ för både sjöfartsintresserade och Uddevallaborna själva. Du hittar den genom att klicka HÄR!!  //

Det blir Fjordfestival även 2011

PRESSMEDDELANDE 2011-05-23

Det blir Fjordfestival även 2011
- men Destination Uddevalla överklagar beslutet om extra poliskostnader

Det blir Fjordfestival i Uddevalla även i sommar, 27-30 juli.

- Ja, det är med glädje vi nu kan se fram emot årets Fjordfestival, säger Nils Carlsson, ordförande i Destination Uddevalla. I likhet med tidigare är det Restaurang Harry´s som kommer att svara för den operativa driften.

Styrelsen för Destination Uddevalla kommer dock i samverkan med Uddevalla kommun att överklaga Polismyndighetens beslut att belägga Fjordfestivalen 2011 med extra kostnader.

- Även om Polismyndigheten har reviderat sina beräkningar om nivån på kostnaderna till 136 000 kronor, kvarstår deras syn att Fjordfestivalen är ett sådant evenemang som ska beläggas med extra kostnader. Vi delar inte denna uppfattning utan kommer att i samarbete med Uddevalla kommun att överklaga beslutet, säger Nils Carlsson, Vi ser detta som en viktig principfråga och kommer, om det så erfordras, att driva denna fråga till högsta instans. Om man tvingas att betala för extra poliskostnader kommer det självfallet att belasta driften av Fjordfestivalen och i förlängningen dess besökare, avslutar Nils Carlsson.

För mer information kontakta: Nils Carlsson, ordförande 0705-850387

Destination Uddevalla är en samverkan mellan Uddevalla kommun och näringslivet I Uddevalla.
http://www.destinationuddevalla.com/ //

2011-05-22

Lunnebräcka källa


(Så här ser det ut när man hittat källan i Fornsök. Lunnebräcka källa är R:et ungefär mitt i bilden. R:et skymmer delvis början av namnet Bodeleån).

Den 6 maj hade Bohusläningen en artikel om att Lunnebräcka källa nu hade hittats efter 263 år. Dock fanns ingen uppgift i artikeln om var källan var belägen.

Detta triggade förstås igång min nyfikenhet och det tog mig mindre än fem minuter att hitta källan i Fornminnesregistret som ligger ute på nätet. Man hittar Fornsök, som det kallas, genom att klicka HÄR!!


När man har hittat källan, som i fornminnesregistret har RAÄ-nummer 197:1 (RAÄ = Riksantikvarieämbetet) kommer man in i ett skannat dokument (bilden). Tvärtemot vad som sades i artikeln så har källan varit känd länge. Förmodligen ända sedan Linné besökte Uddevalla 1746.

I sin Västgöta resa beskriver han den 19 juli besöket vid Baggetofta källa (på Gustafsberg) och vid Lunnebräcka källa. Om den sistnämnda skriver han: "Mineralkälla sågs i Lunnebräcka ängar, öster ifrån Baggetofta, belägen uti ett alekärr. Denne liknade till situation ganska mycket Viksbergs surbrunn; hon hade mycken ockra blandad med conservis, men vattnet var svagare är Baggetoftas".

Så här ser källan ut i dag. Och att det fortfarande finns ockra i marken är tydligt. Läs mer om ockra genom att klicka HÄR!!

Det är lätt att hitta till källan. Enklast är att gå in på en stig som går längs Bodelebäckens östra sida i Gustafsbergsallén (innan man kommer fram till Bodelebäcken om man kommer från staden). Följer man stigen ett par hundra meter kommer man till en skylt, som Uddevallabon Kent Olsson har satt upp vid källan. Det är tydligt att Olsson har hämtat uppgifterna på skylten från Fornminnesregistret. //

Traditionsenligt skumbad

Flicka med flätor får ett skumbad. //

2011-05-21

Foton tagna från Klocktornet med några års mellanrum

De här två bilderna som Jan Aronson skickat till mig har jag inte sett förut. Den övre är äldst. Skolgatan 7 och 8 m fl hus är ännu inte byggda. Tveksamt är om Bohusbanan är byggd? Skall vi gissa att bilden är från omkring 1904-1905? Lindebergska huset och Kålgårdsbergsskolan är färdigbyggda.

Den nedre bilden är om möjligt ännu mer spännande. Skolgatan 7 är byggt (1907) och Skolgatan 8, huset där jag bor, håller på att byggas. Skolgatan 8 var färdigt 1912 så då är bilden med stor säkerhet från 1911.

Bilderna innehåller andra intressanta detaljer och de förtjänar att granskas närmare. Klicka på dem för att förstora dem. //

2011-05-20

Studentbal på Gustafsberg

Nu är det studentbalernas tid. Först ut var Sinclair förra lördagen och i dag fortsatte det med Östrabo. Detta var de två första av totalt sex studentbaler på Gustafsberg. Redan i morgon är det dags för nästa.

Den långa paraden av bilar, den ena mer unik än den andra, ringlade sakta fram genom parken till badrestaurangens trappa där studenterna klev ur och lät sig fotograferas. Precis som vid en galapremiär.

Klicka på bilden så ser du alla Uddevallabloggens bilder från dagens studentbal. //
Studentbal 20 maj 2011

2011-05-19

Intensiva förberedelser på Studio 32 inför det stora sommarspelet

Amatörteaterföreningen Studio 32 arbetar nu för fullt inför årets stora sommarspel Inte bara Jeppe på studions utomhusscen. När Uddevallabloggen besökte teatern i söndags pågick repetitionerna för fullt samtidigt som andra teatermedlemmar jobbade med att iordningsställa den stora utomhusscenen.

Premiär är det den 16 augusti och du kan läsa allt om projektet genom att klicka HÄR!!

Projektledaren, manusförfattaren och regissören Roger Janerfors instruerar några av skådespelarna.

De nya grindarna till utomhusscenen är imponerande. //

2011-05-18

En resa på Dalslands kanal

I lördags reste jag med Uddevalla Hembygdsförening på Dalslands kanal. Det är helt otroligt att man aldrig tidigare kommit iväg på denna kanalresa. Nu är jag dessutom inbjuden på ytterligare en resa men måste tyvärr tacka nej till den.

Läs min reserapport och titta på massor av bilder från resan på http://www.uddevallahembygd.se/ //

2011-05-17

Mitt i stan - mer attraktiv stadskärna

Uddevallabloggen har tidigare berättat om nyinflyttade Anja Praestos förslag till hur man kan göra centrala Uddevalla attraktivare med ganska små medel. Nu är hennes förslag inlämnat till ViVill i Uddevalla.

Mitt förslag är att alla som gillar förslaget går in och ger det sin röst. Ju fler som röstar på det, desto större chans är det att få gehör för Anjas idéer.

Du hittar förslaget genom att klicka HÄR!! När du fått fram det kan du bläddra i det.

Röstar på det gör du på ViVill i Uddevallas hemsida. Den hittar du genom att klicka HÄR!! //

Gratulerer med dagen Norge!


(Arkivbild)

2011-05-16

Räddningstjänsten övade i Skeppsviken

I lördags övade Räddningstjänsten i bergen vid Skeppsviken. Bilder insända av Lars Blomqvist via MMS. Du vet väl att du också kan göra det till 0707356488.

2011-05-14

NU-sjukvården och omvalet till Västra Götalandsregionen

En stor fördel med omvalet söndagen den 15 maj är att regionpolitikerna inte kunnat dölja sina motiv och brist på kunskap i sjukvårdsfrågor bakom riksdagspolitiken. Insändare från allmänhet och politiker har varit mycket avslöjande, men Karin Engdahl (S) konstaterar 14 maj efter en rundfrågning i tidningen Bohusäningen (11 maj) att det "finns en bred uppställning bland partierna i regionfullmäktige till stöd för den rådande strukturen i sjukvården i Fyrbodal". Jasså, var finns den?

Istället kan man med sorg konstatera att omvalet med all önskvärd tydlighet visar på brist på ödmjukhet inför det kaos Vård 2010 som S+Fp+C forcerat igenom och hur både patienter och personal lider under denna insiktslöshet.

Engdahl berömmer sig också att man beslutat om en ökning av läkare under utbildning med 60 tjänster i hela Västra Götalandsregionen. Att bara NU-sjukvården förlorat 111 läkare (varav 79 specialister och överläkare) som en direkt följd av Vård 2010 låtsas hon inte om. Ej heller att NÄL och Borås är landets i särklass sämsta akutmottagningar avseende väntetid. Att Vård 2010 slagit sönder fungerande vårdlogik och skapat kaos verkar ha gått henne helt förbi. Att Socialstyrelsen, Räddningsverket och Arbetsmiljöverket riktar hård kritik flera gånger mot effekterna av Vård 2010 har hon inte läst. Att 97% av personalen inte kan rekommendera NU-sjukvården som arbetsgivare .....

Hon avslutar sitt inlägg med att hon inte kommer att ändra uppfattning.

I dagens GP (sista sidan) står att läsa hur Sverige saknar tydliga regler om ambulanssjukvården till skillnad mot USA, Kanada och England. I England finns krav om inställelse inom 8 minuter och det är helt avgörande vid hjärtstopp där varje minut ger ökad dödlighet. Vidare konstateras att tiden till sjukhus är helt avgörande för hur en svårt skadad person klarar sig. I NU-sjukvården säger S+Fp+C att ett icke-centralt placerat i skogen i utkanten av Fyrbodals område är "en fantastisk sjukvård". Vård 2010 med långa väntetider på ambulansen och dåligt placerad traumaenhet har alltså en direkt effekt på för tidig död vid hjärtstopp och sämre chanser att överleva olyckor i Bohuslän. Några läkare har räknat ut att hundratalet patienter kommer dö eller skadas allvarligt av olyckor när traumaenheten flyttade från Uddevalla.

Flera insändare belyser hur samma parti som idag går ut med skrämselpropaganda om olika vård alternativ, faktiskt under 10 år varit med och skapat detta kaos och nedmontering av akutvården. Utan att blinka säger man att det inte behövs akutverksamhet i Uddevalla, men att Uddevalla Sjukhus skall spela en viktig roll i framtidens vård.

Hur då? Vågar du bli opererad på ett sjukhus som inte har resurser att ta hand om komplikationer? Vågar du som patient i dessa ständiga överbeläggningar bli flyttad från NÄL till ett sjukhus utan akutverksamhet? Det sker dagligen att svårt sjuka patienter som tas in akut på NÄL och flyttas till Uddevalla - ett sjukhus utan akutverksamhet. Var finns patientsäkerheten i detta?

Sammantaget visar omvalet på en skrämmande bild av hur Västra Götalandsregionens sjukvård styrs utan hänsyn till människor behov, tillgänglighet och patientsäkerhet. Man bygger vården på politiska pamfletter och med budgeten och politik för ögonen - utan verklighetsförankring. Så har man gjort i 10 år och med skrämselpropagande vill man ha mandat för kaos-vård i ytterligare en mandatperiod.

Detta är inte vård för patienter.

Hur lite man egentligen utgår från människors behov visade införandet av Västtrafiks nya biljettsystem. För nästan en halv miljard fick man kanske Europas sämsta och krångligaste system. Efter en kritikstorm lovade man att göra om systemet - bara för att som valpropaganda i nästa val lova en enhetstaxa i hela Västra Götalandsregionen. All dessa verklighetsfrånvända kast baseras på dåligt underbyggda beslut och kostar oss skattebetalare många miljoner i ökade skatter. Sedan kan det vara sjukvård eller kollektivtrafik - för en politiker spelar det ingen roll bara hon eller han blir omvald med dyra förslag vars nota skall betalas med skatt, eller skrämselproaganda som bara faller tillbaka på de som kör den taktiken.

Åter till sjukvården. Andra partier säger att vi behöver fler vårdplatser. Är det så? Faktum är att NU-sjukvården ligger på 3/1000 vilket är i nivå med Danmark och mer än medel i Sverige (2.2/1000 som är lägst i Europa). Kan det inte istället vara så att NU-sjukvården är via politisk detaljstyrning helt missanpassade för sin uppgift. I Danmark och Nederländerna har man ungefär lika många vårdplatser och en bra vård utan väntetider för ex. cancerpatienter. Skillnaden är den politikerna insett att sjukvård skall styras av de som kan vården - inte av politiker med absolut minst kunskap och erfarenhet av vården.

Är det rimligt att lägga ut flera miljarder mer på detta "fuskbygge" som bara skapat kaos? Är det inte tid att inse det resten av Europa inser att skall man fusionera sjukhus (vilket i 75% av fallen ger sämre vård) måste man utgå från verkligheten och det innebär oftast att man skall bygga ett nytt sjukhus som placeras centralt i upptagningsområdet. Bara det minskade underhållet betalar sjukhuset inom några år.

I NU-sjukvården skulle det innebära ett nytt sjukhus i Bohuslän närmast alla invånare i Fyrbodal - exempelvis vid Uddevallas södra infart (bilden) där vägar norr-söder / öst-väst samt tåg till Göteborg möts. Kanske är det hög tid att Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionen börjar planera framtidens sjukvård i NU-sjukvården, ty i skogen i kanten av Fyrbodal ligger inte NU-sjukvårdens framtid om vi skall få bra vård för invånarna och locka personalen att komma och stanna kvar.

Det andra stora ämnet som bör diskuteras efter detta omval är om Västra Götalandsregionen är en organisation som verkligen kan organisera och sköta modern sjukvård. Problemen i NU-sjukvården, Skaraborg, Borås och Göteborg visar tydligt på att det är tid för eftertanke hos Karin Engdahl och hennes kollegor. Utgångspunkten att hon aldrig kommer ändra åsikt förstärker dock tyvärr bilden av att vägen till insikt är mycket, mycket lång !!! Kanske för lång och kanske vården istället skall befrias från denna typ av politiker kännetecknande av oförmåga, arrogans och brist på ödmjukhet.  //

2011-05-13

Vigda - Ove och Liselotte Larsson

Ove och Liselotte Larsson vigdes i Rådhuset idag.

Ove känner jag sedan han gjorde sin värnplikt och jag var hans plutonchef.

Vigselförrättare var undertecknad. //

Gunnar Malm föreslås bli ordförande för Bohusläns Hembygdsförbund

Gunnar Malm föreslås bli ny ordförande för Bohusläns Hembygdsförbund vid årsstämman den 21 maj.

Gunnar Malm är 67 år och bor i Uddevalla. Göteborgaren Gunnar anställdes vid Bohusläns museum som chef för Kulturvårdscentrum 2001 och pensionerade sig 2010.

Det var ett ovanligt rekryteringsärende minns jag, som då var personalansvarig vid museet. Gunnar hade inte den traditionella akademiska bakgrunden utan kom från ventilationsbranschen. Vi sökte emellertid en utpräglad ledare i första hand efter en delvis turbulent period på avdelningen.

Dessutom var han svåger med sin blivande chef och det gjorde det inte lättare för honom att ta sig igenom rekryteringens nålsöga. Det blev därför det grundligaste rekryteringsärendet under mina år vid museet. När vi till slut var ense i rekryteringsruppen, där förstås de fackliga organisationerna satt med, anställdes han "för säkerhets skull" på prov. Han bestod provanställningen med glans och tillsvidareanställdes.

Under sina nio år vid museet lärde han känna hembygdsrörelsen i grunden och har kunnat ge många hembygdsföreningar en hjälpande hand. Inte minst Uddevalla Hembygdsförening har haft stor nytta och glädje av hans tjänster som kassör under många år. Hans rättframma sätt och hans göteborgshumor förvandlade understundom styrelsemötena till rena skrattorgierna.

Det är alltså en i förbundskretsar mycket välkänd kandidat som nu föreslås som ordförande efter avgående Jan Sjöberg, Hjärtum. //

2011-05-10

Kapten Albin Ahrenberg - "Luftens vagabond"


Insänt av Gunilla Hjerne:

"Hej Gunnar!

En gammal släkting till mig har skickat lite släktbilder via mailen och bland dem ett par bilder från Gustafsberg. Så här skriver hon: På bilden Aronbergs flygmaskin och där var Gösta (hennes storebror) med. det var en av hans livs största upplevelse att se detta pontonplan lyfta och landa utanför Gustafsberg i Uddevalla, obs 1930-tal!

I nästa mail skriver hon: Beträffande flygplanet så måste ju du befinna dig på rätt plats för att försöka finna ut om detta. Jag var ju så liten (hon är född 1931) men minns hur det fascinerade oss alla. Mannen som stod för maskinen hette Aronberg, det är allt jag vet. Har du hört talas om detta plan? Vem var mannen? Mina släktingar hade tagit sig dit från Gerlesborg för att se detta. Det var ju en bit på den tiden.

Skulle vara kul om du har någon uppgift.

Mvh
Gunilla Hjerne"

Jodå, flygaren ifråga var Albin Ahrenberg och han har varit i Uddevalla och haft Gustafsberg som utgångspunkt vid några tillfällen. Jag har själv en bild på hans flygplan vid Gustafsbergs gästbrygga (tyvärr hittar jag inte den just nu).

I Tidningsarkivet sökte jag på Ahrenberg och fick denna träfflista:

1929-04-06 Kapten Ahrenbergs flykt över Atlanten. Före detta uddevallabon löjtnant A. Flodén med på färden.
1931-12-18 Idag landar Ahrenberg i Uddevalla. Flyg. Bild.
1938-11-28 Kapten Ahrenberg isolerad på Baldersnäs på grund av. mul- och klövsjukan. Djur. Sjukdom.
1964-07-16 "75 år fyller ""Luftens vagabond"" Albin Ahrenberg, som haft Baldersnäs herrgård som fast residens i 10 år. Bild."

Som ett kuriosum kan jag notera att i den första artikeln nämns löjtnant Axel Flodén som Ahrenbergs passagerare. Flodén är mest känd för att ha skrivit texten till marschen "Bohus bataljon".

Som nämns i träfflistan bodde Ahrenberg på herrgården Baldersnäs i Dalsland i många år. Där dog han också 1968. Han finns utförligt beskriven i Wikipedia. Läs genom att klicka HÄR!! 

Csav Rio Imperial tillbaka

Sedan igår kväll ligger "ACE-båten" Csav Rio Imperial för ankar ute på redden. Hon var här senast för bara två månader sedan.

Och här låg hon hela dagen och fortfarande nu kl 22:22  //