2011-05-24

Thordéndagen 25 maj

Det nyrestaurerade Thordénska gravkoret.

Gustaf B Thordén föddes den 25 maj 1894. På hans födelsedag varje år högtidlighålls hans minne genom Thordéndagen. I år inleds dagen med att Thordénstiftelsens styrelse samlas på Herrestads kyrkogård för att lägga ned en krans och inspektera den omfattande restaureringen av gravkoret som stiftelsen bekostat och som Gustafs son Peter Thordén ordnat med.

Senare på dagen blir det tal av landshövding Lars Bäckström, som är ordförande i Thordénstiftelsen. Därpå följer en paneldebatt om idrotten i Bohuslän och utdelning av Thordénstiftelsens OS-stipendier och övriga stipendier.

Bohusläningen skriver den 17 november 1943: "Ett privat gravkor å Herrestads kyrkogård håller på att uppföras av skeppsredare Gustafs Thordén, Stockholm, vilken samtidigt härmed donerat 10 000 kr (i 2011 års prisnivå ca 193 000 kronor) till församlingen att använda till kyrkogårdens förskönande....

...Gravkoret blir beläget i det sydvästra hörnet av kyrkogården alldeles innanför muren. Gravkoret kommer att omfatta ett 15-tal platser och bekostas helt av skeppsredare Thordén och är avsedd för den Thordénska släkten. Ritningarna till koret har uppgjorts av arkitekt Forssén i Göteborg."

Den 22 juni 1944 skriver så Bohusläningen om invigningen: "Vid en högtidlighet å Herrestads kyrkogård har skeppsredare G. Thordéns vackra mausoleum invigts. I samband därmed bisattes en medlem av släkten i det nya gravrummet. Den anslående ceremonin inleddes med att en barnkör sjöng "Den store hvide Flok" under ledning av organist Stigebrandt, varefter följde psalm 355. Med utgång från Johannes 11 kap. höll så kyrkoherde Carl Ahlmark, Skredsvik, högtidstalet....
....Psalmen 577 avslutade invigningen. Medlemmar av släkten Thordén samt ett antal inbjudna närvoro och tillsammans med officierande präster samt arkitekten drucko de efter invigningen kaffe i den närbelägna skolan. Senare intogs middag i prästgården varunder arkitekt Axel Forssén, Göteborg, som ritat kapellet, talade om dettas tillblivelse."

Uddevallabloggen har tidigare skrivit om gravkoret och fram till nu ha de stora vackra trädörrarna hindrat insyn i kapellet. Nu har emellertid Peter Thordén öppnat dörrarna och monterat in glasrutor vid de järngrindar som finns innanför dörrarna.

Därmed har alltså allmänheten möjlighet att titta in i gravkoret.

Jag hade förmånen att häromdagen få träffa Peter Thordén, som just lade sista handen vid gravkoret innan återinvigningen på Thordéndagen, för en liten pratstund.

Trädrötter har sedan gravkoret invigdes för 67 år sedan trängt in och tillsammans med vattengenomträngning har detta orsakat frostsprängningar bl a.

Det var en mäktig och högtidlig känsla att få gå in i gravkoret tillsammans med Peter som berättade om de fem personer som vilar där.

     De som vilar i gravkoret är:

Gustaf B. Thordén 25.5 1894--30.6.1963

Gustaf Birger Thordén junior 7.4.1951--8.4.1951

Josefina Pettersson 2.12.1869--24.8.1956

Karl Th. Pettersson 17.6.1872--10.11.1948

Ingrid Isabella Thordén 23.1.1901--23.1.1943 (hon bisattes samma dag som gravkoret invigdes)

I gravkoret finns också en minnesmedaljong över Clary M. Thordén 18.1.1918--7.3.1994


(Peter Thordén, född i New York 1941)


Clary var född i Finland och tog sig ur landet under kriget genom den så kallade Petsamotrafiken, där Gustaf Thordén gjorde stora insatser för Finland.

Peter berättade för mig att Gustaf var mycket intresserad av kyrkogårdar och ansåg att de som skötte sina gravar var bra folk att göra affärer med. //

2 kommentarer:

  1. Peter Thordén är en av de få mest fantastiska och ödmjukaste människa jag mött...

    //A.P

    SvaraRadera
  2. Marianne, Louise Rosvall f. Isaksson2015-01-29 17:51

    Min familj bodde på området vid varvet. Har fina minnen från den tiden, som jag skriver om i min bok. "Alla" jobbade på varvet och det var stor fest varje gång ett fartyg sjösattes! Min far var en av ingeniörerna och hade i början 1956 den läckra uppgiften att åka till Finland och värva yrkesmän till varvet! Det var då storstrejk i Finland, så det fann massor med män som hakade på! Många var väldigt glada att få denna stora chans i livet! Men det fanns några som det gick riktigt illa för! Vi hade kommit från Finland till Uddevalla 1953. Först tjänstgjorde min far hos Ivar Thordén, vars Mekaniska Verkstad låg i hamnen! Ivar var bror till Gustaf. Pappa var med och utvecklade varvet, med ny stor docka på Sörvikområdet! Han var även utrustningsingeniör före det hela gick överstyr! Pappa ordnade med bostäder åt arbetarna! Man bodde först i stora bekväma baracker och senare togs familjerna också till Sverige och pappa hjälpte till att söka bostäder åt de som skötte sig och gärna ville stanna kvar. Vi flyttade tillbaka till Finland 1961 i februari, där min far fortsatte att jobba för varvsindustrin Wärtsilä AB.Min far Bror Amos Isaksson dog 1994 och var väldigt glad över att ha fått jobba med Gustaf Thordén!

    SvaraRadera