2011-05-26

Kammarrätten ger Uddevalla kommun rätt om renhållningen

Det var rätt av Uddevalla kommun att överföra renhållningen till Uddevalla energi enligt en dom i Kammarrätten 23 maj.

Överförandet är att betrakta som en tjänstekoncession.

Så här kommenterar Uddevalla Energis VD Roger Johansson beslutet:

"Kammarrätten i Göteborg har i dom den 23 maj 2011 prövat ett överklagande från ett renhållningsföretag i Stockholm avseende Uddevalla kommuns beslut att överföra renhållningen från kommunen till Uddevalla Energi utan upphandling.

Kammarrätten avslår överklagandet. Domstolen menar att det handlar om en tjänstekoncession då Uddevalla Energi erhåller ersättning från användarna av tjänsten och inte från kommunen samt att all ekonomisk risk för tjänstens utförande ligger på Uddevalla Energi.

Då det handlar om en tjänstekoncession är lagen om offentlig upphandling inte tillämplig och kammarrätten menar att den första instansen, förvaltningsrätten (tidigare länsrätten), skulle ha avvisat renhållningsföretagets ansökan om överprövning.

Kommunens begäran om ett förhandsavgörande från EU-domstolen avslås av kammarrätten då det enligt rätten inte finns något utrymme för tvivel om hur frågan skall bedömas.

Klara besked från kammarrätten. Nu återstår att se om renhållningsföretaget begär prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen (f d regeringsrättten).

Roger Johansson
VD"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar