2011-05-22

Lunnebräcka källa


(Så här ser det ut när man hittat källan i Fornsök. Lunnebräcka källa är R:et ungefär mitt i bilden. R:et skymmer delvis början av namnet Bodeleån).

Den 6 maj hade Bohusläningen en artikel om att Lunnebräcka källa nu hade hittats efter 263 år. Dock fanns ingen uppgift i artikeln om var källan var belägen.

Detta triggade förstås igång min nyfikenhet och det tog mig mindre än fem minuter att hitta källan i Fornminnesregistret som ligger ute på nätet. Man hittar Fornsök, som det kallas, genom att klicka HÄR!!


När man har hittat källan, som i fornminnesregistret har RAÄ-nummer 197:1 (RAÄ = Riksantikvarieämbetet) kommer man in i ett skannat dokument (bilden). Tvärtemot vad som sades i artikeln så har källan varit känd länge. Förmodligen ända sedan Linné besökte Uddevalla 1746.

I sin Västgöta resa beskriver han den 19 juli besöket vid Baggetofta källa (på Gustafsberg) och vid Lunnebräcka källa. Om den sistnämnda skriver han: "Mineralkälla sågs i Lunnebräcka ängar, öster ifrån Baggetofta, belägen uti ett alekärr. Denne liknade till situation ganska mycket Viksbergs surbrunn; hon hade mycken ockra blandad med conservis, men vattnet var svagare är Baggetoftas".

Så här ser källan ut i dag. Och att det fortfarande finns ockra i marken är tydligt. Läs mer om ockra genom att klicka HÄR!!

Det är lätt att hitta till källan. Enklast är att gå in på en stig som går längs Bodelebäckens östra sida i Gustafsbergsallén (innan man kommer fram till Bodelebäcken om man kommer från staden). Följer man stigen ett par hundra meter kommer man till en skylt, som Uddevallabon Kent Olsson har satt upp vid källan. Det är tydligt att Olsson har hämtat uppgifterna på skylten från Fornminnesregistret. //

1 kommentar:

  1. Blaskan Bohusläningen blir allt sämre...
    Tack för informationen Gunnar.

    SvaraRadera