2011-05-03

Lindebergska huset 1902

Det är fortsatt ett stort intresse för det nedbrunna Lindebergska huset. Jan Aronson har skickat mig de här två bilderna. Som synes är det övre daterat i juli 1902. Jag har tidigare sagt att huset byggdes 1903 men där hade jag fel. För att ändå kolla dateringen har jag i dag tagit fram en tidningsartikel ur Bohusläningen från den 16 december 1902. Det är en serie artiklar med rubriken Promenader i staden och dess utkanter av signaturen HM. Detta är artikel nr 5 och handlar om husen vid Villagatan, som gatstumpen kallades från början. Slutet av artikeln handlar om det Lindebergska huset och lyder:

"Komma vi så till ingeniör H. Lindebergs villa. Då han sjelf både gjort ritningarna och öfvervakat uppförandet, förstår man att det finns harmoni i det hela. För öfrigt har han icke bråkat med hoplappning af olika stilar, utan hållit sig till en vanlig villafason, om den än här är mera uttrycksfull än i de flesta fall och under alla förhållanden lämpar efter hans plan beträffande det inre. Träder ni in där, finner ni för öfrigt ett konstnärshem. Men derom har jag ju icke rättighet att yttra mig, och det kan så mycket mindre komma i fråga som artisten är husfrun sjelf.

Håll er således vackert utanför. Om ni emellertid en dag närmar er hitåt från Margretegärde eller Torggatan, skall ni finna, att byggnaden med sina lätta, men starkt markerade former verkar vara Villakvarterets fladdrande fana - fast i norska färger.  /HM"  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar