2023-01-29

Förändringar i Gustafsbergsstiftelsen

Det här är porträtten över Gustafsbergsstiftelsens förvaltande direktörer. Porträtten hänger på väggen i det så kallade "Gubbrummet" i Societetshuset. Att det kallas "Gubbrummet" har sin förklaring. I stadgarna från 1976 står det: "Förvaltande direktören skall vara en i ekonomiska ting förfaren, i Uddevalla mantalsskriven man". Därför har det i Gustafsbergsstiftelsens långa historia aldrig varit en kvinna.

Men 2011 inledde vi arbetet med att permutera, dvs ändra, stadgarna. Jag sa i en intervju i tidningen Bohusläningen i början av det året att stadgarna borde vara ändrade mot slutet av året. Så blev det inte! Det skulle komma att ta tio år innan det arbetet var klart. 

Den 17 december 2021 fastställde Kammarkollegiet och Länsstyrelsen nya stadgar. Det har blivit en del förändändringar. Bl a detta gäller nu:

§2. Gustafsbergsstiftelsen står under tillsyn av länsstyrelsen samt förvaltas av en styrelse bestående av nio ledamöter (tidigare förvaltades stiftelsen av Uddevalla kommun). Ledamöterna utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. De utser samtliga för en mandatperiod av fyra (tidigare tre)n kalenderår.

§6. Kommunfullmäktige tillkommer att välja två revisorer.

Styrelsen väljer VD som alltså inte ingår i styrelsen. Tidigare bestod styrelsen (direktionen av tio ledamöter varav en var den förvaltande direktören, som dessutom hade utslagsröst i styrelsen.

Av praktiska och historiska skäl fortsätter stiftelsen att kalla styrelsen för direktion och VD för förvaltande direktör.

Som i alla stiftelser av den här typen utser direktionen inom sig ordförande och viceordförande. Det är alltså inte upp till Uddevalla kommun att utse ordförande. Den 26 januari hade direktionen sitt första möte för året. Då beslutade man att utse Roger Johansson som ordförande och Lennart Björk som vice ordförande.

Och frågan är när vi får se den första kvinnan som förvaltande direktör?   ///
 

2023-01-26

Kvarteret Åberg - f.d. Lundqvists järnhandel

En bild från idag. Det går undan med bygget av det nya huset i kvarteret Åberg och f.d. Lundqvists järnhandel. Efter grundarbetena så reser man nu prefabricerade betongelement - och fort går det.

Uddevallabloggen håller koll.  ///

2023-01-25

Strömbergsgatan

Sista bilden från kvällens berättarafton. Strömbergsgatan som nu har bytt namn till Asplundsgatan. Husen är alla borta. Möjligen finns huset till vänster kvar, men jag är osäker.   ///

2023-01-24

Oljecisternerna i Skeppsviken och Svenskholmen

Minns du oljecisternerna vid Skeppsviken och på Svenskholmen? Uddevalla var redan på 1800-talet en betydande importhamn för olja från USA. Det var den från USA hemvändande affärsmannen John Peterson som var först. Han hade bott i USA under femton år och bokstavligen sett olja välla upp ur marken och förstod att detta var framtiden.

När han återvände till hemstaden köpte han först repslagarebanan i södra hamnen och inledde sedan import av olja i trättunnor från USA. 1896 bygger han de första oljecisternerna på södra sidan av Lövåsberget. Fundamenten till dessa finns kvar idag.

Jag söker i Tidningsarkivet efter cistern och få nedanstående träfflista. Listan visar både tillkomsten och avvecklingen av cisternerna:

1896-03-17 Västkustens petroleumsaktiebolags, ny cisterner vid Lövåsberget.

1915-05-26 Elden lös vid oljecisternerna invid Löfåsberget. Brand.

1922-04-01 Gjutningen av vattencisternen avbryts o.g av kylan.

1930-12-05 Oljecisternerna bakom Lövåsberget- och Långa bryggan av sign F.E.K.

1938-01-03 Näckrosdamm avlöser cistern vid klocktornet. Parker.

1938-03-11 Vattencisternen på Klocktornsberget som blev terassmur i Hasselbacken.

1948-09-25 Cisternerna vid Skeppsviken är nu färdigställda som Essobensin uppfört. Petroleum.

1950-08-03 Det arbetas febrilt på utbyggnaden av oljehamnen i Munkedal. Ytterligare två cisterner skall byggas.

1956-11-22 Oljecistern exploderade vid Brastad. Industri. Olycka.

1960-04-12 Oljedepå byggs i Uddevalla, 5 cisterner lagrar 46 miljoner liter. Petroleum. Bild.

1961-10-19 Artikel om Tigerfabriken. Nordverk expanderar. Skeppsviken får fem oljecisterner. Industri.

1963-01-28 Det blir tre cisterner i Smiths depå vid Skeppsviken. Petroleum. Bild.

1963-08-23 Nybyggnad i Uddevalla hamn. Fler oljecisterner projekterade. Petroleum. Bild.

1964-03-26 Oljecisternerna vid Skeppsviken har börjat byggas. Byggnad.

1971-07-21 Nu rivs Hästgärdets cisterner med dunder och brak rivs de tre äldsta oljecisternerna i Skeppsviken från 1887.

1972-06-27 Lantmännens första oljelast en ny oljedepå togs i bruk i Skeppsviken. Cisternanläggningen en av stans största.Bild.

1975-07-12 På Käringön är vattnet guld värt. Mitt i torkan fraktas vatten dit med båt. Lagras i cistern. Ledningar.

1981-02-03 Cistern som ska förvaras på I17 i Uddevalla på väg höja svensk oljeberedskap. Petroleum. Bild.

1981-08-21 Läckande oljecistern hotade Strömstad. Petroleum.

1990-05-05 Snart försvinner tre av oljecisternerna från Skeppsviken. Bild.

1992-05-14 Skeppsviken ny gräddhylla. Bostäder efter cisterner, planeringschef Lars Björneld.

1996-08-10 Oljecisternerna i Skeppsviken flyttas till Baltikum?

1997-01-18 Saneringen efter oljecisternerna i Skeppsviken klar.

2001-07-23 Så skrev B-n 1976-07-22; Bröderna Johansson på Tjörn köper Svenska Gulfs cisternanläggning i Göteborg och Helsingborg.   ///

2023-01-23

Berättarafton onsdag 25 januari på Bohusläns museum

Årets första berättarafton äger rum på onsdag den 25 januari kl 18.30. Vi tittar på Uddevallabilder och berättar minnen för varandra.

VÄLKOMNA!  ///

Postdiligensen till Morokulien


 Så skrev Bohusläningen 1959-11-16: "Halva Uddevalla vinkade av diligensen till ""Morokulien"".

Som några kommenterat så var detta postdiligensen till Morokulien. Det var ett jippo som den kände radio- och senare TV-profilen Lennart Hyland stod bakom. På den tiden lyssnade alla på radio och Lennart Hyland var mycket stor.

I Wikipedia hittar jag detta om Morokulien:

Namnet Morokulien lanserades 1959 av Lennart Hyland, Sverige och Randi Kolstad, Norge, i samband med ett radioprogram som hette Över alla gränser. Namnet kommer av det norska ordet moro och det svenska ordet kul, som har samma betydelse (moro & kul i en = moro-kul-i-en).[2] Namnet uppfanns av Bertil Perrolf eller Per Løken - "Margarinkungen".

De svenska och norska statsministrarna (Tage Erlander och Einar Gerhardsen) erkände på lördagskvällen den 3 oktober 1959 Morokulien som Nordens nya stat, Sveriges Radios och Norsk Rikskringkastings land. Livslängden var dock bestämd till en vecka. Staten Morokulien kunde bland annat stoltsera med världens enda internationella postverk. Den nya staten fanns med i radioprogrammet Över Kölen.

Morokulien utropades som egen stat, och Hyland åtog sig snabbt rollen som statschef. Drottning Alfhilde av Morokulien avlade 1959 ett statsbesök i den värmländska Republiken Åsen. Den sittande presidenten i Amatörradioriket Morokulien heter Odd, han utsågs 2009. Under jubileet 2009 kröntes även Lars-Gunnar Björklund till "Kung över fredsriket" under namnet Lars I Gunnar. Hans valspråk var För Morokulien i alla tider. Detta betyder att Morokulien är både en fiktiv republik och monarki. Dessvärre avled konungen den 30 november 2012. Dessförinnan hann han utse en Riksminister och en Förflyttningsminister.

Marken såldes av Svenska Freds till Eda kommun och av Norges Fredslag till Eidskog kommune år 2005.

Den 16 augusti 2014 firades 100-årsjubileet av fredsmonumentets uppförande samt 200-årsminnet av freden mellan Sverige och Norge.[3] Talman Per Westerberg och Norges Stortingspresident Olemic Thommessen närvarade under firandet och på plats fanns även Värmlands läns landshövding[4] Kenneth Johansson och Sigbjørn Johnsen, landshövding i dåvarande Hedmark fylke i Norge. Vid en ceremoni avtäcktes också en fredsklocka[5], skänkt av World Peace Bell Park i Hwacheon i Sydkorea. Det har gjorts tre fredsklockor, som symboliskt ska ringa för fred tillsammans: denna på Fredsplatsen i Morokulien, en på Voksenåsen i Oslo och en i World Peace Bell Park i Sydkorea.

Om jag minns rätt startade en postdiligens i Sverige, från Uddevalla, och en från en norsk ort. De sammanstrålade i Morokulien. I den svenska diligensen färdades den kända sångerskan/skådespelaren Sonja Stjernquist. Hon var det stora dragplåstret där hon satt på kuskbocken och vinkade åt publiken. 

Och jodå! Det var många Uddevallabor på plats längs färdvägen. Själv var jag utanför Hallavägen vid Västgötavägen. Vad som aldrig framkom i media var att hon hoppade av diligensen i närheten av Bräcke vägskäl (Blomsterlandet) och åkte bil resten av vägen till några kilometer hitom Morokulien.  ///

2023-01-22

Från 1959


 Den här bilden är från 1959. Kommer du ihåg vad detta var för ett tillfälle?   ///

2023-01-19

Mera Östergatan

Vi håller oss kvar vid Östergatan. Vad är det vi ser här på bilden från 1968?  ///

2023-01-18

Östergatan söderut nu och då


Så här ser det ut idag. Några hus därborta till höger finns kvar idag. Till vänster ligger idag Agnebergsgymnasiet. Och därborta till vänster ligger Agnebergshallen.
På denna bilden från 1969 ligger till vänster Agnebergsgymnasiets (läroverkets) gymnastiksal.

När gymnastiksalen revs var jag där och tittade. Mitt uppe på den enorma tegelhögen låg den här gatuskylten, som nu finns i Wessmanska huset.

Gymnastiksalen byggdes 1888 och revs 1 juni 1986.   ///

2023-01-17

Östergatan söderut

Den här bilden från Östergatan är tagen 1969. De flesta husen är rivna. Minns du vad husen innehöll?   ///

2023-01-15

Minns du dessa byggnaderna?

Ytterligare en 60-talsbild. Men minns du vad dessa byggnader användes till?  ///

2023-01-14

Mera från kvarteret Bagge

Vi håller oss kvar i kvarteret Bagge. Den här bilden är från 1964 och vad vet du om huset?   ///

2023-01-12

Posthistoria från Edingsvägen

Insänt av Lars Barkman.

Hej Gunnar!

Jag har detta fantastiska konstverk på väggen hemma.

Det är "vår egen" Uddevallakonstnär Rune Hurtig (1938-2008)
som är tillverkare av denna kolteckning (120x90) 1978. Förlaga
till postiljonen i trappan ska enligt uppgift vara Ove Lundberg.
Rune arbetade på posten och fick en uppgift av chefen att
pryda matsalen/fikarummet på Edingsvägen med sin konst.
Rune skrev även en liten text på tavlorna som beskrev
postarbetarnas olika arbetsuppgifter och vedermödor (Bild 2).
Denna tavlan är bara en av många som hängde på väggarna.

Under 00-talet beordrade en ny chef med mindre utvecklad kulturhistorisk
insikt, att konsten skulle avyttras och ersättas med ny konst från IKEA!!
Det var många som högljutt protesterade mot detta och försökte
övertyga chefen om detta misstag, men chefen stod fast i beslutet.
Tråkigt beslut för de anställda och posten, men jag tackade såklart.
Det var på så sätt jag kom över denna tavla eftersom min fd fru
arbetade som postiljon.

Det finns säkert "gamla" postisar som kan tillföra denna historia
en del. Så låt oss höra (läsa).
Mvh
Lars Barkman


2023-01-11

2023-01-10

Längre ner på Kungsgatan

De

 Den här bilden från 1965 är tagen längre ner på Kungsgatan och frågan är om ni kommer ihåg alla affärer?   ///

2023-01-08

Uppdraget som vigselförrättare slutfört

Mitt förordnande som vigselförrättare löpte ut vid årsskiftet. Tolv år blev det och jag har för längesedan tappat räkningen  på hur många vigslar jag haft. Någonstans mellan 300 och 400 gissar jag.

Att vara vigselförrättare är ett ärofullt uppdrag. Det är inget man gör för det klena arvodet. 110 kr/vigsel och har man mer än en vigsel om dagen så blir det 30 kr för var och en av de övriga. Dessutom beskattas arvodet. Dock förutsätts det att brudparet betalar kilometerersättning till vigselförrättaren. 

Jag har haft många vigslar i vigselrummet i Rådhuset och även det motsvarande vigselrummet i Stadshuset. På sommarhalvåret har vigslarna fört mig till platser som Ulvön, Lyckorna, Villa Sjötorp, Smögens klippor, Bokenäset, Bassholmen, Kärlingesund, Greby gravfält, Stora Kornö, Göteborg, Ödsmål, Lane loge, Bassholmen, Villa Lindesnäs, Snäckan, Gustafsberg, med Skärgårdsbåtarna på Byfjorden, Öresjö m fl platser, inte minst privata hem.

En del vigslar minns jag mer än andra. Kanske särskilt de där brudparet bjudit in gäster under en annan förevändning än en vigsel. Då har jag fått dyka upp som gubben i lådan.

Till exempel stod jag gömd bakom ridån på scenen i Bokenäs bygdegård. Gästerna var inbjudna till ett 50-årskalas. När ridån gick upp fattade alla genast vad som skulle ske. Stort jubel utbröt.

En annan gång skulle jag förrätta en namngivning till ett litet barn. Pappan tog kontakt med mig och sa att han ville att jag skulle viga honom och hans sambo efter namngivningen. Ingen skulle veta detta. Inte ens bruden var informerad. Det blev några nervösa dagar för brudgummen som ju beställde nödvändiga handlingar från Skatteverket och följaktligen fick passa brevlådan så att den blivande hustrun inte skulle veta. Försedd med en mapp för namngivningen och en för vigseln åkte jag iväg ut mot kusten. Väl framme möte mig brudgummen och berättade att han fegat ur, dvs han hade friat på morgonen. Men gästerna visste inget och när jag var klar med namngivningen tog jag upp mappen med vigselhandlingarna. Gästerna blev överraskade. Jag har nog haft ett tjugotal "hemliga" vigslar.

Ett spännande moment vid vigseln är när brudparet skall växla ringar. En gång vigde jag två par i min egen ålder på Societetshusets veranda. När den ene brudgummen skulle trä på ringen på brudens ringfinger passade den inte. Bruden hade förberett det hela och halade fram en tub med handkräm och tryckte ut några centimeter och applicerade strängen på ringfingret och då gick det elegant.

En annan gång, i Gustafsbergsparken, kom vi till momentet med ringarna. Då såg brudgummen förtvivlad ut. Då tänkte jag att han glömt ringarna. Det trodde även bruden som blev allt vitare i ansiktet då brudgummen letade runt bland sina best men. Då det började bli väl dramatiskt reste sig en liten pojke upp bland gästerna som satt på bänkar. Han höll upp en liten ask och frågade: "Är det den här ni letar efter?" Allt var riggat förstås men vaken jag eller bruden visste något.

Det har varit ett trevligt uppdrag som jag inte ångrat att jag åtog mig. På senare tid har jag dock blivit uppmärksammad på att en del av dem jag vigt har skilt sig igen. Jag läste nånstans att statistiskt skiljer sin ca 50 % av dem som gifter sig. Det är ingen önskvärd utveckling.   ///

2023-01-07

Håkan Lind död

 Håkan Lind har hastigt avlidit den 28 december 2022. Han föddes i Uddevalla 13 mars 1953.

Han blev instruktörsaspirant vid Bohusläns regemente 1971. Underbefäl 1971. Plutonsofficer 1974. Yrkesofficer 1983.

Furir vid Bohusläns regemente 1971. Överfurir 1972. Sergeant 1974. Fanjunkare 1977. Löjtnant 1983. Avsked 1991.

Tillhörig Bohusläns regemente 1971-1991. FN 5.

Efter I 17-tiden jobbade han på Arbetsförmedlingen i många år. Då hade vi en del med varandra att göra då jag var personalchef på Bohusläns museum och senare Förvaltande direktör på Gustafsbergsstiftelsen.  

Håkan sörjes närmast av hustrun Irené samt dottern Anna med familj.   ///

2023-01-06

Kungsgatan 1969

Den här bilden på kvarteret Bagge är från 1969. Året därpå började man riva husen. Kommer du ihåg affärerna på denna del av Kungsgatan?   ///

2023-01-04

Svenskholmarna

Då sa  man Svenskholmarna. Idag säger vi Svenskholmen. 1936 började man bygga en väg ut till Svenskholmarna och anlade där en simstadion, som vi ser på bilden. I förgrunden ser vi taket på damernas omklädningshytter. Där går idag Strandpromenaden.

Beväringar från I 17 fick lära sig simma vid Svenskholmarna. Då cyklade man plutonsvis hit från regementet. Senare byggde regementet en egen simstadion i Bjursjön. 

Och ännu senare plansprängdes Svenskholmarna och blev platsen för ett flertal oljecisterner.   ///

2023-01-02

Det skrev tidningarna om för 75 år sedan

Alltid intressant att läsa om vad tidningarna skrev om förr i tiden. Här kommer ett utdrag över tidningsrubrikerna för 75 år sedan, dvs 1948.

B-n = Bohusläningen, B-P = Bohus-Posten, Kur = Kuriren

Är du intresserad av någon eller några artiklar så rekommenderar jag att du kontaktar Bohusläns Föreningsarkiv, som har alla tidningarna på en användarvänlig mikrofilm. Finns även på Kungliga Biblioteket i Stockholm och Universitetsbiblioteket i Göteborg.

 Tidn Datum  Innehåll

B-n 1948-01-02 Gamla och Nya året frös ihop, stämnigen på nyårsfirandet var mycket glatt.

B-n 1948-01-02 50 år fyllde bankdirektör Georg Karlsson. Bild.

B-n 1948-01-02 Medalj för 30-årig kärleksfull djurvård på Kuröd till Ladugårdssköterskan Hanna.

B-n 1948-01-02 En trollkonstnär i Mörrum infann sig häromdagen i en av ortens speceributiker.

B-n 1948-01-02 Ett hypotek å Kynnefjäll av F.E.K.

B-n 1948-01-02 Rekordbesökt nyårsvaka, 700 personer samlades i Tuntorps Folkets Hus. Nöjen.

B-n 1948-01-03 Guldbröllop firades på Sörvik av P. A. Strömberg och hans maka Viktoria. Familjenytt.

B-n 1948-01-03 Fotografering ej tillåten vid  rådhusrättens sammanträden fr o m 1948-01-01.

B-n 1948-01-03 80 år fyller förre skomakaremästaren Bernhard Hermansson, Asplundsgatan 46.

B-n 1948-01-03 Nattlig brand i Resteröd, Arvid Ljungberg familj, Mossbo, huset brann ned till grunden.

B-n 1948-01-03 Affärsöverlåtelse: Thor Tobiasson till Anders Bernemark, Östersidan Fiskebäckskil.

B-n 1948-01-05 "65 år fyller handlaren Bror Edvin Olsén, ""Ost-Edvin""."

B-n 1948-01-05 Första missionären från Tanum, Pastor Knut Tärnberg och maka Ann-Marie. Bild.

B-n 1948-01-05 """Vad fordom hänt"". 1858 föddes Gustaf av Geijerstam."

B-n 1948-01-05 Bygdeborgar av F.E.K. Om Dynge slott.

B-n 1948-01-07 """Vad fordom hänt"". 1685 föddes Jonas Alströmer."

B-n 1948-01-07 Mässfall i Bohus kyrkor p.g.a. snötjocka. Resö. Koster. Öar. Kyrka.

B-n 1948-01-08 Uddevalla Stad får 50.000 av Landeriägaren John Johnsson o h h Laura, Christineberg.

B-n 1948-01-08 John och Laura Johnsson donerar 50 000 kronor till tuberkulosvård. Gåva.

B-n 1948-01-08 Före detta fyrmästaren Alfred Nilén i Lyckorna är död.

B-n 1948-01-09 Christian Geijer som driver Frank Zachaus advokatbyrå ändrar firmanamn.

B-n 1948-01-09 Sörbygdens största hönseri i Nolby nyuppfört, det tidigare brann ned.

B-n 1948-01-09 I insjöarna mäter isen 25-30 cm tjocklek. Isupptagning påbörjas.

B-n 1948-01-09 En person från Björke hade instämt en granne med yrkande om ansvar för ärekränkning. Polis.

B-n 1948-01-10 Byggnadsmöjligheterna- och saneringsproblem i Uddevalla. Om centrala stan och omgivning.

B-n 1948-01-10 14-årige Sten Olsson sköter kyrkomusiken i Herrestad. Berättelse. Bild.

B-n 1948-01-10 Göteborgare t.f. polischef i Uddevalla, Arvid Jörnvik.

B-n 1948-01-12 Från Bohuslän i gamla tider: Tjugondag Knut - juleslut. Seder o bruk.

B-n 1948-01-13 Småprat från Orust. Vintern 1888 var kölden stark torparn Varpen blev utgrävda.

B-n 1948-01-13 Två lägenheter eldhärjade vid Lysekilsbrand igår på Landsvägsgatan.

B-n 1948-01-14 Vägomläggning vid Ardmore godkännes.

B-n 1948-01-14 1.500 pensionsanvisningar, ingen ensamstående pensionär får mindre än 83 kr.

B-n 1948-01-15 Krigarenamn- och släktnamn av F.E.K.

B-n 1948-01-15 Rekordtrafik genom Sotenkanalen. Farleder.

B-n 1948-01-15 63-årige uddevallabon Verner Pettersson, gjorde bra ifrån sig på Egesknatten. Idrott.

B-n 1948-01-16 Pensionärsoro för nya prisstigningar, det var jämn ström hela dagen på postkontoret.

B-n 1948-01-16 60 år fyller skådespelaren Edvard Persson.

B-n 1948-01-16 """Flygande tefat"" som en mängd personer sett i norra Skåne, tord vara ett vampireflygplan från Bråvalla flygfottilj."

B-n 1948-01-16 Att gå i körke-en sed på avskrivning. Om kyrktagning. Seder o bruk.

B-n 1948-01-17 Dödsolycka vid Sörvik Hästskjuts påkörd av rälsbuss, Johan Olsson, 54 år dödad.

B-n 1948-01-17 70 år fyller tapetserarmästaren Richard Polhem.

B-n 1948-01-17 Kylan har kommit tillbaka, glöm inte fåglarna i Hasselbacken.

B-n 1948-01-17 Hogdals gamla tullhus från 1700-talet kommer en tid framöver att bli affärshus.

B-n 1948-01-18 Brastadsyskonen 10-åriga Maj-Britt & 9 årige Bengt-Ove Johanson omkom i ett tjärn på nattgammal is. Olycka.

B-n 1948-01-19 Dalslänningen Pontus Lundbohm född i Ödeborg.

B-n 1948-01-19 Snöstorm över västkusten, mässfall i flera kyrkor. Väder.

B-n 1948-01-19 Fars 45-åriga uppdrag övergick till en son, Nils Magnusson, Garn, Forshälla.

B-n 1948-01-19 Lapplands okrönte kung, Hjalmar Lundbohm från Dalsland som lade grunden till staden Kiruna.

B-n 1948-01-19 Fiskarjubileum slöt med tragedi. 30-årige Dyngöfiskaren Erik Holmberg. Död.

B-n 1948-01-19 Mässfall i flera kyrkor i Bohuslän. Lelången fastnade i snödriva. Kyrka. Järnväg.

B-n 1948-01-19 Utter-Anders och andra skärkarlar av författarem Arthur Wieland. Berättelse.

B-n 1948-01-20 Trotjänare av F.E.K. Berättelse.

B-n 1948-01-20 Komminister Bror. Albert. Waermdahl har dömnts till dagböter för rattfylleri. Polis

B-n 1948-01-20 Kriminalöverkonstapel Arvid Jörnvik tillträder ny tjänst som poliskommisarie.

B-n 1948-01-20 Över samhället observerades kl. 12.15 ett föremål som såg ut som en tallrik på ca: 2000 meters höjd. Rymden.

B-n 1948-01-21 Ladugård i Väne-Ryr som höll på att rivas störtade över lantbrukare Ernst Ander.

B-n 1948-01-21 15 vackra pärlor hittades i en mussla, när en fru öppnade en konservburk.

B-n 1948-01-21 Före detta kyrkovaktmästaren Johan Alfred Andersson, död. Kyrka.

B-n 1948-01-21 Förre posttjänstemannen Johannes Lundberg, död, 83 år. Far till Maja Dahl.

B-n 1948-01-21 Generalorder: Värnpliktigas fritid skall ökas försöksvis från- och med  1 febr 1948.

B-n 1948-01-21 Låntagarna står i kö på stadsbibloteket. Böcker.

B-n 1948-01-22 Motorfartyget Elsa Thordén på jungfrufärd i hemstaden Uddevalla. Båtar. Varv.

B-n 1948-01-22 Slädparti till sportstugan, start från Margretegärde till Bjursjön.

B-n 1948-01-22 Tyska folkbilen på väg, bil med många smeknamn. Fordon.

B-n 1948-01-22 1.057 personer hämtade första barnbidraget. Social.

B-n 1948-01-22 Den 21:a januari var det första utkvitteringen av barnbidraget. Social.

B-n 1948-01-23 Issågning på Rönnevattnet, Köperödssjön, isens tjocklek 13-14 tum.

B-n 1948-01-23 Hamnkapten Tor Carlsson blir ny speaker vid boxningarna i Idrottshallen. Idrott. (Boxning).

B-n 1948-01-23 Slädfärden till Bjursjön blev en strålande succé i vackert vinterväder.

B-n 1948-01-23 Föredetta lysekilsbo dödad av gengas, överingenjör Pål Pålsson. Olycka.

B-n 1948-01-23 Nytt köpmanshus i Väjern - ett samhälle som går framåt. Bild.

B-n 1948-01-24 Skogaryds mejeri måste nedläggas i brist på mjölk, ägare bankdirektör  P. Malmberg.

B-n 1948-01-24 Sillrush i Lysekils hamn, sillen står tät vid Måseskär. Fisk.

B-n 1948-01-24 Ur Bohusläningen för 50 år sedan. Ångaren Uddevalla råkade ut för brottsvåg vid Grebbestad.

B-n 1948-01-26 Mästerdetektiven Blomkvist har premiär. Bio.

B-n 1948-01-26 """Vad fordom hänt"". Riksdagen beslutar definitivt kvinnans politiska rösträtt, år 1920."

B-n 1948-01-27 En herrelös häst kom knallande till Ulseröds kvarn. Djur.

B-n 1948-01-27 Gamla fartygsinventarierna i Grebbestad, rik unik samling. Båtar. Museum.

B-n 1948-01-28 Tattare skar örat av ordningsvakt på en restaurang i Göteborg. Polis.

B-n 1948-01-29 Tjörnfiskare med tur: Bästa fångsterna av sill på 25 år. Båtar. Fisk.

B-n 1948-01-29 Slussen och Stillingsön får bussförbindelse? Anders Olssons nya affärshus.

B-n 1948-01-30 Gustafsbergs förnämliga väggbonad på Uddevalla museum. Bild.

B-n 1948-01-30 Kamraterna till handbollsfinal, besegrade UHK Med 20-11. Idrott.

B-n 1948-01-30 Populäre vissångaren Olle Nygren inbjuden av Samhällsförbundet för att sjunga i Frideborg. Musik o Sång.

B-n 1948-01-30 Stjärnklasstextiler på Uddevalla Museum. Berättelse. Bild.

B-n 1948-01-30 "Närmare 350 år på ""nacken"" gammalt boningshus i Skee, minnen sedan Karl XII:s dagar. Historia."

B-n 1948-01-30 Gammalt boningshus i Skee med minnen sedan Karl Xll:s dagar. Historia. Berättelse.

B-n 1948-01-30 Droskbilägarna i Brastad, Rixö- och Gåseberg har sammanslutit sig i en droskcentral. Transport. Fordon.

B-n 1948-01-31 Uddevalla Auktionsbyrå har flyttat sitt kontor till Asplundsgatan 37. A. Andersson.

B-n 1948-01-31 75 år fyller stadsmaskinisten Gustaf Wessberg, samt berättar om sina minnen från sjön.

B-n 1948-01-31 Mathama Gandhi på väg till sitt bönemöte. Död.

B-n 1948-02-02 Direktör Jörnstedts avskedsmiddag på Carlia, för avflyttning till Stockholm.

B-n 1948-02-02 Översvämning vid Strömstadsvägen, lekplats och mattpiskställen går inte att komma åt. Väder.

B-n 1948-02-02 Grebbestads gamla gästgivaregård blir modernt badhotell.

B-n 1948-02-03 Kvinnlig bilkår bildad i Uddevalla. Regemente.

B-n 1948-02-03 Lelångenbanan i likvidation. 2 februari 1948 historiskt datum för Uddevalla-Lelången. Järnväg.

B-n 1948-02-03 Johan Uddgrens skomakeri  överlåtes 1 jan 1948 till skomakaremäst Karl Johansson.

B-n 1948-02-03 Parkeringsplatser ordnas utmed Bäveån mellan järnbron- och träbron. Fordon.

B-n 1948-02-03 Uddevalla boxaren Hugo Adamsson vid boxningstävling i Idrottshallen. Satsar på Västsvenska mästerskapen.

B-n 1948-02-03 Stadshotellets festvåning har Inez Byland för sin utställning. Konst.

B-n 1948-02-03 Kapten Rehnberg hälsade ett 70-tal intresserade damer välkomna, för att bilda kvinnlig bilkår. Regemente.

B-n 1948-02-03 """Vad fordom hänt"". 1776 infördes räkning, 1 riksdaler =48 skilling,1855 1riksd,=100 öre,1872 blev det krona."

B-n 1948-02-03 Vattnet i älvarna har ökat.  El-situationen lättar. Munkedal kan stoppa ångturbin.

B-n 1948-02-04 Svenska Ab Tubus tillstånd för trärör- och snickerifabrik, Elis Johanssons smidesverkstad.

B-n 1948-02-04 Sveriges stora dag i S:t Moritz, 2 guldmedaljer, Seyffarth 10 000 m skridsko. Idrott.

B-n 1948-02-04 """Vad fordom hänt"". Anders Dure död år 1646. Han gjorde vår första egentliga karta."

B-n 1948-02-04 """Vad fordom hänt"". Bellman föddes år 1740."

B-n 1948-02-04 Drunkningaolycka vid Kragenäs krävde två liv. Död.

B-n 1948-02-04 2 guldmedaljer, överlägsen seger i stafetten, samt Seyffarth främst på 10 000 meter. Idrott.

B-n 1948-02-04 Svineviken på Orust får äntligen sin väg.

B-n 1948-02-05 12 milj pilsner har serverats under 20 år, Kafébolaget, kamrer Erik Gylfe.

B-n 1948-02-05 Thordén bygger 3 tankbåtar åt Argentina. Varv.

B-n 1948-02-05 Uddevalla har Sveriges äldsta hamnkran, rena rama 1800-talsidyllen.

B-n 1948-02-05 Ljusinvigning i Tjärnö kyrka.

B-n 1948-02-05 Storslam för Sverige i femkamp, Lind på första, Grut på andra, Haase på tredje. Idrott.

B-n 1948-02-05 Ett egendomligt ljusfenomen liknande en flygande tallrik observerades från trakten av Röd. Natur.

B-n 1948-02-06 Vapensköldar av F.E.K. Berättelse.

B-n 1948-02-06 Hamnförhållandena i Uddevalla. Hamnkaptenen svarar på Bohusläningens artikel 5 februari 1948.

Kur 1948-02-06 Nyplöjd åker rymmer mycket intressant för stenåldersintresserad. Historia. Utgrävning.

B-n 1948-02-06 "Hamnkaptenen svarar ""Uddevallas hamn rena 1800-talsidyllen""."

B-n 1948-02-06 Myntreformen gav 250 miljoner i förlust. Hänsynslös rumänsk behandling av Svenska Tändsticks.

B-n 1948-02-06 Svenska Amerika Liniens motorfartyg är ett flytande lyxhotell i sju våningar. Båtar.

B-n 1948-02-06 Förre folkskolläraren kantorn organisten Nils J. Olander på Gullholmen. Död.

B-n 1948-02-06 Djärvt projekt inom Vattenfallsverket. Fjärdedelen av oljeförråd skall lagras.

B-n 1948-02-07 Det blev guld- och silver, Mora-Nisses segrartid är 3.47,48, tvåan är Anders Törnqvist. Idrott.

B-n 1948-02-07 Sverige blev fyra i ishockeyturneringen i S:t Moritz. Laguppställningen står i artikeln. Idrott.

B-n 1948-02-07 Apelsinlastad bil körde ned i Munkedalsälven. Oycka.

B-n 1948-02-09 Pojkarna som mönstrar vill till Bohusläns Regemente.

B-n 1948-02-09 Förre sjukgymnasten Chally Frankenberg, dotter till gelbgjutare Frankenberg, död.

B-n 1948-02-09 Femte vinterolympiaden avslutad. Idrott.

B-n 1948-02-09 Fångdräkt för 13 kronor vid arrestauktion i Hunnebostrands nedlagda polisarrest.

B-n 1948-02-10 """Revyfest"", Karl-Gerhard kommer till teatern och spelar ""Alltid Ada""."

B-n 1948-02-11 Från markenteriet talar skeppsredare Thordén till arbetarna, om att avsätta medel till egna-hem. Berättelse.

B-n 1948-02-11 Thordéns dröm, trivsamma arbetarbostäder på Kasen. Varvet avsätter vinstmedel.

B-n 1948-02-11 85 årige Samuel Andersson berättar om månadsinkomsten på 1800-talet, det var 14 kr. för en sjöman.

B-n 1948-02-11 85 år fyller Samuel Andersson. 14 kronor var månadsinkomst för en sjöman.

B-n 1948-02-11 Logen fast vänskap hade söndags möte. Förening.

B-n 1948-02-11 Wilhelmssontavla räddades vid brand i Fiskebäckskils skola. Konst.

B-n 1948-02-12 Grosshandlaren Robert Wallström, död, 55 år. Har varit elev på Gustafsberg.

B-n 1948-02-12 Röda paviljongen vid epidemisjukhuset i Kapelle upplåtes, hem för kroniskt sjuka. Sjukhem.

B-n 1948-02-12 UVHJ:s tillvaro som privatföretag nu slut. Järnväg.

B-n 1948-02-12 Vid fältspatkvarnen i Henån, ägs av firman John Rettig i Stockholm.

B-n 1948-02-14 Maskinmästare Oscar Andersson avgår som ordförande för idrottsförbundet, på grund av hälsoskäl.

B-n 1948-02-16 7000 tonnaren Norseman bogserades från Stockholm till uddevallavarvet för reparation. Båtar.

B-n 1948-02-16 Glimtar ur Valla socken- och dess kyrkas historia av Gunnar Lundberg, pastor.

B-n 1948-02-17 Parkera ej under lindarna, där skall man promenera. Trafik.

B-n 1948-02-17 Knivdrama vid Stureholm, Kuröd krävde ett dödsoffer. Polis.

B-n 1948-02-17 Båtbyggeri i Henån som utvecklats raskt, Otto Hallberg ny varvsbyggnad. Bild.

B-n 1948-02-17 Backamotyskar har hört av sig, 1.300 som i dec 1945 transp. huvudsakligen till regementet.

B-n 1948-02-18 Avslag för parkering under lindarna 23 röster mot 12. Trafik.

B-n 1948-02-18 Mjölkbaren överlåtes till herr Lars Åblad och Gösta Jansson från L A Carlsson 15/2.

B-n 1948-02-18 Hitlers livmedikus Karl Brandt, vill bli offer för medicinskt experiment. Krig.

B-n 1948-02-18 """Vad fordom hänt"". År 1860 föddes Anders Zorn."

B-n 1948-02-19 Bilder från två besinstationer. Långa köer för att hamstra. Petroleum.

B-n 1948-02-19 "Lapp-Lisa med sin kända ""Barnatro"" har gästat frälsningsarmen. Berättelse. Bild."

B-n 1948-02-19 Skomakeri- och sadelmakeriverkstäderna vid regementet nedlägges 1 april 1948.

B-n 1948-02-20 Skidkungen Mora-Nisse anklagad för fusk i Vasa-loppet 1945. år. Idrott.

B-n 1948-02-20 Affärsöverlåtelse från Nils Ahlsén till Idoff Gustafsson, Västgötavägen.

B-n 1948-02-20 Gode män av F.E.K.

B-n 1948-02-20 """Vad fordom hänt"". Kronprinsen inviger telefonförbindelsen mellan Sverige- och Amerika år 1928."

B-n 1948-02-20 Oljebolagens bensinkvot stryper handeln 10 procent. Ransonering.

B-n 1948-02-20 15 000 bilar fria inom kort. Bensinransonering hälsas med tillfredsställelse.

B-n 1948-02-20 Ryskt skräckregemente i Polen. Del XlV.

B-n 1948-02-20 Hunnebostrands brandkår 20-årsjubileum.

B-n 1948-02-21 Lysekils Rederi AB köper båtar från Uddevallavarvet.

B-n 1948-02-23 75 år fyller Anna Eksbom, Kapelle. (Bortauktionerad).

B-n 1948-02-23 Väl sörjt för arbetarskydd vid Skandiaverken i Lysekil. Varv. Båtar.

B-n 1948-02-23 Två bohusläningar bland de försvunna i Kinnekulles besättning. Båtar. Olycka.

B-n 1948-02-24 Olle Tandberg möter i Miami  95-kilosklassen Haefer, klarar han sig inte bör han ta första båten hem. Idrott.

B-n 1948-02-24 Många gatuarbeten i sommar, en bild från posten 3 Valhallavägen.

B-n 1948-02-24 Bild på Posten Uddevalla 2 vid Sörkällan. Nybyggnad.

B-n 1948-02-25 Filmen om Kristina Thordéns jungfrufärd till Amerika, visas på Saga. Fotograf R. Johnson. Bio.

B-n 1948-02-25 UCA 25-årsjubileum. Idrott. (husrundan).

B-n 1948-02-25 Sjömanshusorganisationen 200 år. Mönstrande sjöman avlade ed. Uddevalla sjömanshus.

B-n 1948-02-25 Drottningholm lämnar svenska Amerikalinjen, 440 resor över atlanten. Båtar.

B-n 1948-02-26 Olle Tandberg vann sin match mot Haefer på poäng. Idrott.

B-n 1948-02-26 Moderniserade Mathilda Thordén på ny jungfrufärd. Varv. Båtar.

B-n 1948-02-26 Hushålls-elransonering upphör 1 maj 1948, för industrin när vårfloden kommer.

B-n 1948-02-26 """Vad fordom hänt"". 1914 infördes motboken i Stockholm."

B-n 1948-02-27 80 år fyller porträttmålarinnan Cizzy Lönner, men fortfarande använder hon pensel- och staffli.

B-n 1948-02-27 Medicinalstyrelsen har bestämt att Käringön skall få sin barnmorska. Sjukvård.

B-n 1948-02-27 Gravarne bygger och planerar för framtiden. Bild.

B-n 1948-02-27 För hundra år sedan började Göteborgsbanken sin verksamhet m.m. 1848-1948. Annons.

B-n 1948-02-28 """Trio i hamnen"" motorseglare ""Aranäs"" kuttrarna ""Gullvåg"" och ""Promise. Båtar. Bild."

B-n 1948-02-28 Svensk konst på museét, bland annat Hilding Linnqvists Fågeltorget i Chinon.

B-n 1948-02-28 Det första av Uddevallavarvets bostadshus vid Ardmore färdigt. Byggnad.

B-n 1948-02-28 Rönnängspojke blev storföretagare i USA, Charles Kjellberg, Tjörnekalv.

B-n 1948-02-28 Lysekil bygger till sitt lasarett- många nya hyreshus. Sjukvård.

B-n 1948-02-29 """Vad fordom hänt"". Drottning Ulrika Eleonora avsäger sig tronen till förmån för sin gemål Fredrik av Hessen."

B-n 1948-03-01 Ett Mexicotelegram uppger att direktör Axel Wenner-Gren fått mexikanskt medborgarskap.

B-n 1948-03-01 "Ny Modeaffär Elvire, Norra Drottninggatan 4. ""Hattar och mössor""."

B-n 1948-03-02 """Vad fordom hänt"". Skansen i Stockholm börjar att anläggas år 1891."

B-n 1948-03-03 På måndag hälsas alla pigga ungdomar välkomna till Frideborg. Idrott.

B-n 1948-03-03 Ett nytt yrke är att vara hemvårdarinna. Bild. Social.

B-n 1948-03-03 Kyrkodiciplin i Foss Pastorat av F.E.K. Kyrkan.

B-n 1948-03-04 Byggmästaren Richard Nordgren. Död.

B-n 1948-03-05 AB Klänningsindustri- och Nya Konfektionsfabriken utsattes för nattlig eldsvåda, skador för 150 000 kr. Brand.

B-n 1948-03-05 Elsa Brändström dog i sitt hem Cambridge, Massachusetts. Stoftet skall föras till Sverige.

B-n 1948-03-08 Ny firma: Erikssons Inredningsfirma, Parkgatan 8 specialitet skepps- och affärsider.

B-n 1948-03-08 Mora-Nisse tog sin fjärde raka seger i det 25:e Vasaloppet. Idrott.

B-n 1948-03-09 80 år fyller förre ölutköraren Carl Alfred Rylén, Skomakaregränden.

B-n 1948-03-09 Rönnäng köper skoltomt på Dyrön. Skola.

B-n 1948-03-09 Elsa Brändströms fond, har utfärdats av prins Carl. Gåva.

B-n 1948-03-10 50 år fyller trädgårdsmästaren A. I. Rudqvist.

B-n 1948-03-10 """Vad fordom hänt"". Köpmannen och donatorn Niklas Sahlgren (Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg) död 1776."

B-n 1948-03-11 Folktandvården startade år 1946, och under 1947 fick 1.500 barn tänderna sanerade.

B-n 1948-03-11 Drunkningsolycka vid Esperöds kvarn, 30-årige G. V. Ekström, se Bohusläningen 12 och 13 mars.

B-n 1948-03-11 Fru Otilia på Olsborg av F.E.K.

B-n 1948-03-11 Folktandvården i Uddevalla i full gång. Sjukvård.

B-n 1948-03-11 Ett kulturminne från Bro. Prosten Carl Adolf Thudén föddes i ett köpmanshus i Uddevalla.

B-n 1948-03-12 Staren och lärkan har nu kommit till uddevallatrakten. Fåglar.

B-n 1948-03-12 """Vad fordom hänt"" Civilingenjör Ivar Kreüger berövar sig livet i sin våning i Paris genom pistolskott i hjärtat.1932"

B-n 1948-03-13 Praktiska mellanskolan, från nästa år inrättas en teknisk linje.

B-n 1948-03-15 Brandmännen radiotelefonister, alla klarade examen och fick certifikat.

B-n 1948-03-15 Varvets förstlingsbygge på jungfrufärd till Tyskland, Ally Thordén. Båtar.

B-n 1948-03-15 Är Hunnebostrands fornkyrkogård bortglömd. Kyrkan.

B-n 1948-03-16 Affärsöverlåtelse av Våffelstugan från Maria Rodhe till Sonja Berntsson.

B-n 1948-03-16 50 år fyller trafikchauffören Arvid Friberg, Skolgatan.

B-n 1948-03-17 Motorbåtsbryggor ej lönande för Uddevalla, Hamnstyrelsen har planer på småbåtshamn.

B-n 1948-03-18 Den vackra träbron byggdes 1839, och nu stoppas all tung trafik såsom bussar- och lastbilar.

B-n 1948-03-18 Den 31 mars tas nya Söderskolan i bruk.

B-n 1948-03-19 50 år fyller stadsfiskalen Emil Håkansson.

B-n 1948-03-19 """Jaktrekord"". Polisman A. Hansson har satt svenskt rekord i rävjakt. Djur."

B-n 1948-03-22 Världsberömda  Elsa Brändström-Ulich kommer till Uddevalla och talar om hjälparbetet i Sibirien. Social.

B-n 1948-03-22 S.M.S. firade 70-årsjubileum på Bohusgården.

B-n 1948-03-22 Svärdsmannen före detta fanjunkare Carl Sigfrid Dahlström, regemente. Död.

B-n 1948-03-23 200 år gammal fastighet i Tossene har nedbrunnit, Stockebo 3 km från Åby säteri. Brand.

B-n 1948-03-24 Uddevalla sångsällskap, 50 årsjubileum, Manskören 35 årsjubileum. Musik o sång.

B-n 1948-03-24 55 år fyller direktören Thor A. Thörnblad.

B-n 1948-03-24 Dinglefabrik gör ny beklädnadsmassa, Securit, golv- och väggklädsel av papper. Industri.

B-n 1948-03-25 Knape av F.E.K.

B-n 1948-03-25 Lagfart för Uddevallavarvet AB å lägenheten Kasen 1.6 köpt av Uddevalla stad.

B-n 1948-03-25 Eva Brauns 300 sidors dagbok har påträffats. Berättelse.

B-n 1948-03-25 Ett dystert 80-årsminne; Ålesundsolyckan 1860. Fisk. Av redaktör Arnold Olsson.

B-n 1948-03-27 50 år fyller charkuterihandlaren Karl Edvin Thorén, Barkvägen 1.

B-n 1948-03-27 Hemmansägare uppfinner stenhuggarmaskin. Nytt tegelbruk skall snart starta i Skee.

B-n 1948-03-30 "Årets stora filmupplevelse, ""De bästa åren"" filmen som fått 9 ""Oscars"". Bio."

B-n 1948-03-30 """Vad fordom hänt"". Skalden Gustaf Fredrik Gyllenborg död 1808."

B-n 1948-03-30 Drottning Lovisa död endast 43 år gammal, år 1871.

B-n 1948-03-31 Brand i Uddevalla Gjuteri & Mek. verkstad, skador för 200.00 kr.

B-n 1948-04-01 Uddevallabo medaljerad vid sjömanshusjubileum, bokhållare G Rebbe Zachau.

B-n 1948-04-01 Bagaremästaren Johan Birger Hagma avliden. Han köpte Helsings bageri 1940. Död.

B-n 1948-04-01 Carl Nordqvist överlåter sin slöjd och leksaksaffär, Kungstorget 5 till herr Olof.

B-n 1948-04-01 Söderskolan invigd av 12 klasser, sammanlagt 350 barn.

B-n 1948-04-01 Tullstationen i Svinesund får snart vattenfrågan löst. Ledningar.

B-n 1948-04-01 """Vad fordom hänt"". Enligt lag av denna dag får kvinnan fyllda 17 år gifta sig, numera är det 18 år, 21 år för man"

B-n 1948-04-01 AB Plåtmanufaktur, ny fabrik i Lysekil. Disponent blir Gunnar Flodén. Industri.

B-n 1948-04-01 Håkäring på 500 kg till Göteborg, hela fisken såldes för 13 kr, levern vägde 140 kg.

B-n 1948-04-02 Gustafsberg begär bidrag av staden för badhusets drift.

B-n 1948-04-02 Ny Firma Karlins Frukt & blommor- och grönsaksaffär, Västgötavägen 37.

B-n 1948-04-02 """Djupfrusen musik"". Aprilskämt i radio."

B-n 1948-04-02 Befolkningen på Hogdalsnäset önskar hamn- och post. 85 årige Karl Martinsson berättar.

B-n 1948-04-03 Hållö fyrplats, byggnadstillstånd för om- och tillbyggnad av maskinhuset. Farleder.

B-n 1948-04-03 Gunnar Persson Speceri- och Div affär i Hunnebo överlåtes till Eric Mattsson.

B-n 1948-04-05 Magnus Creutz, Gösta Liljedahl- och Götrik Örtenholm visar sin konst på Stadshotellets festvåning.

B-n 1948-04-05 "Ny serieskildring i Bohusläningen ""Gammalt på Tjörn"". Författare kantorn James W.Hendry i Skärhamn."

B-n 1948-04-05 Sanndrömmare fann försvunnen forshällabo död i Herrestad.

B-n 1948-04-05 Te och kakao fås utan kort från idag. Ransonering. Mat.

B-n 1948-04-05 Jonas Andersson i Möre överlämnade till Hensbackastiftelsen en ordförandeklubba av svartek. Bohusek. Gåva

B-n 1948-04-05 Hemindustri i Ljungskile utvidgar sin verksamhet. Bild.

B-n 1948-04-05 Sanndrömmare  Erik Modh i Skredsvik fann försvunnen Forshällabo död i mosse.

B-n 1948-04-06 50 års jubileum Langes Tekniska, tidigare Uddevalla Färg- och Materialaffär.

B-n 1948-04-06 80 år fyller förre handlaren Josef Levander Barkvägen, 1885 erhöll han anställning i Uddevalla brännvinsbolag.

B-n 1948-04-06 Evy Nord Strömstadsvägen 4, öppnar inom kort klänningsatelje. Affär.

B-n 1948-04-06 Erik Modh sanndrömmaren kände ej den försvunne Gustaf A. Andersson.

B-n 1948-04-06 Minnesrik herre: Slottsvaktm Edvard Åberg, 30 års tjg vid Krigsskolan på Karlberg. Regemente.

B-n 1948-04-07 Stadsträdgårdens nya växthus i Gustafsberg prunkar blomsterprakten.

B-n 1948-04-08 Skolhemmet på Gustafsberg står klart att ta emot sina första elever hösten 1949.

B-n 1948-04-08 Lagfart för försäljaren Per Rylén, Kristinebergsvägen å tomt nr 3 i kv Kagg.

B-n 1948-04-08 Sällskapet Barnhemmets vänner erbjöd staden köpa fastigheten Hellevigsgatan 18.

B-n 1948-04-08 Ny chef för Göteborgs banks Uddevalla kontor, kamrer Per Afzelius, född i Uddevalla.

B-n 1948-04-08 Inackorderubg.brist för landsbygdsstuderande. Skolhemmet på Gustafsberg klart till hösten.

B-n 1948-04-08 Tjörnborna börja byta bort oekonomisk häst mot traktor.

B-n 1948-04-08 Schwartzmanska firman bildar en bostadsstiftelse.

B-n 1948-04-09 Uddevalla brandkår bygger själv hypermodern brandbil. Bild.

B-n 1948-04-09 Bohusläningens guldmedalj 1947 till 19-åriga Greta Magnusson, Ödskölts IF. Utmärkelse.

B-n 1948-04-09 """Vad fordom hänt"". Konung Håkan av Sverige viges med 10-åriga Margareta av Danmark år 1368."

B-n 1948-04-09 Det gamla Dingle av F.E.K. Hals- och armringar av guld o silver funna. Museum.

B-n 1948-04-10 60 årsjubileum 1888-1948, fotograf Almqvist övertog 1927 Maria Lundbäcks fotoateljé. Annons.

B-n 1948-04-10 Dr Wolde till Sävsjösanatoriet. Han är född i Uddevalla.

B-n 1948-04-10 Bryggarepojken som blev världsgodtemplarechef Edvard Warvinsky, född i Prag.

B-n 1948-04-12 En herre till Morlanda, Orust av F.E.K.

B-n 1948-04-13 Kapelletorpets mark ger nya tomter  för nybyggnad.

B-n 1948-04-13 Behovet av en radiofyr på Marstrandsön är stort. Farleder.

B-n 1948-04-14 En Morlanda-bägare såldes på auktion för 2.850 kr. Ägaren var sjökapten A. L. Arvidsson.

B-n 1948-04-15 60 år fyller Mikael Swanberg, arbetar vid polisen.

B-n 1948-04-15 Lagfart för dir Thorsten Steene å tomten nr 2 i kv Tegelbruket köpt av sönerna.

B-n 1948-04-15 Nya rön i karolinforskning Karl Xll försiktig general, Major H E Uddgren.

B-n 1948-04-15 Tillfartsvägarna till Ängebacken skall underhållas.

B-n 1948-04-15 298 stycken 1:a klassare inskrivna i uddevalla-skolor.

B-n 1948-04-15 Syster Verna Hagman, Ljungskile har återkommit från sjukvårdstjänst i Addis Abbeba, Haile, Etiopen.

B-n 1948-04-15 När Hjärtum hade 50 krogar av F.E.K.

B-n 1948-04-16 50 år fyller vedhandlaren Rudolf Johansson, Norra Järnvägsgatan, född i Hjärtum.

B-n 1948-04-16 "Perfekt sjösättning vid varvet när 1100-tons fartyget ""Yngven"" gled i vattnet. Båtar."

B-n 1948-04-17 Gustafsbergs barnhus får ej byggas om till skolhem.

B-P 1948-04-17 Inget resultat i skolhemsfrågan på Gustafsberg.

B-n 1948-04-17 Uddevalla flickskola fem-årsjubileum.

B-n 1948-04-17 """Vad fordom hänt"". Första svenska folkhögskolan Vilan i Skåne, upprättas år 1868."

B-n 1948-04-17 Historiskt monument avtäcks i Warszawa. Hitlerstenen.

B-n 1948-04-17 Hittlergraniten från Bohuslän, ståtligt minnesmärke över Warsavas motståndskamp. Bild.

B-n 1948-04-19 3.000 par damstrumpor stulna i specialaffär vid Kilbäcksgatan. Polis.

B-n 1948-04-19 Bild på monumentet i Warszawa. Hitlerstenen.

B-n 1948-04-19 Sture Tjärnem vann vårorienteringen i hård- och oländig terräng. Idrott.

B-n 1948-04-20 Hos sällskapet Barnhemmets vänner var det 11 elever, som har fått ny utrustning.

B-n 1948-04-20 Onödigt byggnadskrångel för konservfabrik i Grebbestad. Industri.

B-n 1948-04-21 Celebert besök på Ammenäs, 6 stora storkar har slagits sig ner. Fåglar.

B-n 1948-04-21 Stort Svenneby-salteri arbetet får bedrivas utomhus hela året om. Konservindustri.

B-n 1948-04-22 Lagfart: för Schwartzman & Nordström å del av av tomt i kv Södra Klinten. Fastighetsaffär.

B-n 1948-04-22 Tre syskon ute i missionstjänst. Kyrkan.

B-n 1948-04-23 60 år fyller caféidkerskan Anna Christoffersson.

B-n 1948-04-24 Samläsning ordnas mellan Grindhult-Björbäcks skolor. Gnällens skola dras in 1949.

B-n 1948-04-24 Sveriges högsta sjukhusbyggnad lasarettet i Uddevalla. Sjukvård.

B-n 1948-04-24 Mycket imponerade, yttrade Carl Johan Beradotte när han tog en titt på Thordén-varvet. Båtar.

B-n 1948-04-26 Skogsbrand på Sigelhults gård.

B-n 1948-04-26 Greta-Garbo filmen Nino-Tehka stulen. Bio.

B-n 1948-04-28 Nya lasarettet i modell. Sjukvård. Bild.

B-n 1948-04-28 Svetshallen på Thordén-varvet stans högsta byggnad.

B-n 1948-04-28 Fru Stina Agner Majblomme-chef har rekvirerat 42.000 tusen blommor.

B-n 1948-04-28 Strömstadsvarven arbetar för fullt. Båtar

B-n 1948-04-29 Sjöman dömd till 1 års fängelse för bigami. Polis.

B-n 1948-04-29 Storbygge i Munkedal, Blomqvistska affärshuset.

B-n 1948-04-30 Vårt bolag Stigland, Södra Hamngatan 14 överlåtes 1 maj 1948 till herr Roy Svensson.

B-n 1948-04-30 Hugo Reuterberg speceriaffär, Föreningsgatan 5, överlåtes till Herbert Linnås.

B-n 1948-04-30 70 år fyller Dir. M. FR. Schwartzman, Uddevallas största arbetsgivare.

B-n 1948-04-30 Bensinransonering trädde i kraft 29 april 1948 kl 19 på torsdagskvällen.

B-n 1948-04-30 90 år fyller Anna Johansson, Myren Svanesund, Orust. Fem generationer berättelse.

B-n 1948-04-30 Den 7 maj expedieras det första lyxtelegrammet, anledningen av Kungens 90 årsdag.

B-n 1948-04-30 Catpillarmaskin gör 100 mans arbete. Röjer väg till isolerade gårdar i Bohuslän.

B-n 1948-05-01 Medeldidskrucifix i Bärfendal såldes till samlare för 10 kronor.

B-n 1948-05-03 Förre smeden vid tändsticksfabriken Gustaf Westergren död, var anställd från 1896 till nedläggningen.

B-n 1948-05-03 "Andersson ""Getingen"" i särklass vid scrambletävlingar på Grunnebohed. Idrott."

B-n 1948-05-03 Gustaf Thordén hemkommer från USA, men han är tystlåten om plåten. Berättelse. Bild.

B-n 1948-05-03 ABF har under arbetsåret 1947-48 haft 43 studiecirklar. Studieförbund.

B-n 1948-05-03 Första majdemonstrationen ute i blåsväder, 1.200 personer trotsade ruskvädret och gick med i tåget. Politik.

B-n 1948-05-03 """Vad fordom hänt"". Överståthållaren Jakob Essen Hamilton, död 1864, under hans tid kom gaslycktorna."

B-n 1948-05-03 50 år fyller Överste Nils Falk, Cederslund.

B-n 1948-05-03 Livräddningssällskapet har verkat i 40 år. Kosteröarna skall få en motorlivbåt.

B-n 1948-05-04 Husmödrarna var alltför lojala. Uddevalla förlorade över 200 000 kr på el-ransoneringen.

B-n 1948-05-04 Parktantsverksamheten har nypremiär i Folkets Park.

B-n 1948-05-04 Det populära vinet Cap Constansia, priset 1/1 but. 6,45 kr. ½ but. 3,50. Kr.

B-n 1948-05-04 Henån har fått länets modernaste distriktstandpoliklinik. Sjukvård.

B-n 1948-05-04 Skärgårdssamhälle med åldriga traditioner, grundsundsfiskare fick eng kutter.

B-n 1948-05-05 Sällskapet Barnhemmets Vänner ändras till hemmet för flickor i Uddevalla.

B-n 1948-05-05 Överste B. H. Natt och Dag utsetts till Norrlands trängkår.

B-n 1948-05-05 Författarinnan Jeanna Oterdahl född i Uddevalla, har skrivit 3 tidsbetonade enaktare, de uppföres för flickskolan.

B-n 1948-05-05 Färgfoto av farfars far fick prins Carl Gustaf på sin 2:a födelsedag. Kungligt.

B-n 1948-05-05 Våldsam brand i Munkedal i natt, AB Axel Sohlbergs såg.

B-n 1948-05-07 Lagfart: för gravören Gunnar Johansson å lägenheten Kopparsberg 1,4 köpt av Lars. Fastighetsaffär.

B-n 1948-05-07 "60 år fyller Axel V.Johansson, ""Småland"" är ordförande i stadsfullmäktige."

B-n 1948-05-07 Flickskolans kamratjubileum samlade 250 deltagare, ordförande Fru Strand, hedersgäst J. Oterdahl.

B-n 1948-05-07 Skärhamnsflottan har många Svendborgs-byggen. Äldsta skutan byggd 1867. Båtar.

B-n 1948-05-07 Bensinransoneringen urartar till rena parodin. Ännu inga bensinkort till vårbruk.

B-n 1948-05-07 """Vad fordom hänt"". Stockholms gamla slott Tre Kronor brinner, år 1697."

B-n 1948-05-07 Skadorna hos AB Axel Sohlbegs sågverk, värden för 100.000 kr.

B-n 1948-05-08 60 år fyller rådmannen Erik Blomdahl.

B-n 1948-05-08 Studiebesök i Uddevalla av Brasilianska ingenjörer. Industri.

B-n 1948-05-08 Nyvarande UVHJ från Bräcke till Centralen elektrifieras. Järnväg.

B-n 1948-05-08 """Vad fordom hänt"". Prins Lennart föddes år 1909."

B-n 1948-05-08 Fritt insulin till alla sockersjuka, omkring 50 000 finns det i landet. Sjukvård.

B-n 1948-05-08 Göken gol i Resteröd igår. Fåglar.

B-n 1948-05-10 Uddevalla-murarna firade 50-årsjubileum. Yrke.

B-n 1948-05-10 Tre Uddevalla-ungdomar i livsfara, en dödad då bil kolliderade med tåget vid Haraldsbor. Olycka.

B-n 1948-05-10 Byggnader hotade vid brand på Timanstorpet, ladugården var allvarligt hotad.

B-n 1948-05-10 Uddevalla-avdelningen nr 36 av Svenska murarförbundet firar 50 års-jubileum i Folkets Hus.

B-n 1948-05-10 Rekord för den 5:e landskampen i orientering. Idrott.

B-n 1948-05-10 Landstingsman Axel. V. Johansson fick mottaga guldmedalj av 8:e storleken. Utmärkelse.

B-n 1948-05-10 Skee nya prästgård behåller den gamla byggnadsstilen. Kyrkan.

B-n 1948-05-12 """Vad fordom hänt"". Oscar II och drottning Sofia krönas i Stockholm år 1873."

B-n 1948-05-12 Munkedal vid sekelskiftet. Bild på Munkedals pappersbruk.

B-n 1948-05-12 Fem veckors segling från England till Malmö, i en tre metersjolle har utfärdats av Hans Nordenström. Båtar.

B-n 1948-05-13 50 år fyller kaptenen Bill Holm, Regemente. Bild.

B-n 1948-05-13 Junohus planterar för trivsel och brandskydd.

B-n 1948-05-13 Uddevalla-plektra snart stor exportvara till Syd-Amerika. Gunnar Ullvéns Musikaffär.

B-n 1948-05-13 DK i Uddevalla inför bostadförmedling.

B-n 1948-05-13 80 år fyller konstnären och skalden, filosofen, litterären, musikalisken, friluftsmänniskan 1948-05-19 Ole Kruse.

B-n 1948-05-14 Hotande bilbrand i Bil &Traktors verkstad på Söder.

B-n 1948-05-14 Tidig väderleksrapport i radio kl 6.30. Dagens program börjar 6.20.

B-n 1948-05-14 """Vad fordom hänt"". August Strindberg död i Stockholm år 1912."

B-n 1948-05-14 Västkustens ungdomsskola firar 25-årsjubileum, skolans grundare rektor B. M. Hellerstedt. Skola.

B-n 1948-05-14 Kollekter- och fiskaränkas donation ger grundplåten till fiskarhem på Island. Kyrka.

B-n 1948-05-14 Danshunger startade Brattås cykelklubb för 15 år sedan. Idrott. Jubileum. Bild.

B-n 1948-05-15 75 år fyller direktör Charles D. Thorburn.

B-n 1948-05-15 Livsfaralig kurva på Gustafsbergsvägen  eliminerad.

B-n 1948-05-18 Sänkta kyrkklockor. Kyrkan. Seder o Bruk.

B-n 1948-05-18 Tecknad bild på Niklassons nybyggnad vid Kungstorget.

B-n 1948-05-18 Arvid Adamsson Göteborg, suverän cykelåkare vann Backamoloppet. Idrott.

B-n 1948-05-18 Uppträde på Lyckorna fick dödlig utgång, Lagerarbetaren Emil Hansson.Död.

B-n 1948-05-18 Piporgel åt ljungskileskolan, gåva från 5.000 forna elever. Skola.

B-n 1948-05-19 Historisk fastighet i Uddevalla försvinner, Åbergska eller Bildtska huset vid Kungstorget.

B-n 1948-05-19 Swanbergska före detta Åbergska och Bildtska fastigheten rivs för att ge plats åt nybygge.

B-n 1948-05-19 Ett jättetält för 2 500 personer på Brattska ängen, för Furuviksbarnens uppträdande. Nöjen.

B-n 1948-05-19 Snickarens fritidssnideri blev början till Industri.

B-n 1948-05-20 75 år fyller muraren Johan Elof Lundberg, Karlsberg, kom till Uddevalla regementet.

B-n 1948-05-20 Kamrern Gustaf Djursson vid Kampenhof. Död.

B-n 1948-05-20 Hedegärdebron höjes, tunnelsten till väg på banvall från Linnebyberget.

B-n 1948-05-20 Lagfart för Karl Rasmussons fem barn å tomter i kv Dagson, arv efter sin avlidne far. Fastighetsaffär.

B-n 1948-05-20 Landstigningsbrygga vid Västerbron. Hamn. Bild.

B-n 1948-05-20 Sveriges handbollslag inledde VM-turneringen att besegra Finnland med 26-0. Idrott.

B-n 1948-05-20 """Vad fordom hänt"". Lindberg flyger över atlanten år 1927."

B-n 1948-05-20 Hede socken får modern skola. Fisketorps nya skola.

B-n 1948-05-21 Valfångarfartyget Ole Wegger nu i Uddevalla, bogserad till Råskarven, skall huggas upp. Båtar.

B-n 1948-05-21 Dörrstängare från Uddevalla uppmärksammas i Amerika Herbert Pernborn. Industri.

B-n 1948-05-21 Kunganålen från 1938, har nu kommit i ny upplaga 1948.

B-n 1948-05-21 Hållö fyr- och Vinga fyr elektrifieras. Farleder.

B-n 1948-05-21 Amatörastronom i Hogdal har gjort stjärnkikare, förstorar 90 ggr. Herman Hultgren.

B-n 1948-05-22 Läroverksbaracken får byggas vid Lilla torget. Skola.

B-n 1948-05-22 Soldaterna skall sminkas, stridskåpa o stridssele, nyheter vid svenska regementen.

B-n 1948-05-22 Hem.äg Anders Bagge, Nöthult. Död.

B-n 1948-05-22 Severin Olsson 50-årsjubilerar hos A.K. Fernström som förvaltare, fortfarande är han kvar med sina 82 år.

B-n 1948-05-23 Svensk-Norsk husmodersmöte på lanhushållsskolan, värdinna var rektor Greta Karlberg. Bild.

B-n 1948-05-24 "Strömstadsbo berättar minnen: Järnvägen kom ""Bukten"" helt förandra utseende."

B-n 1948-05-24 75 år fyller konsul Gustaf Karlson, innehavare till Karlsons bryggeri.

B-n 1948-05-25 Riklig vattenåder i Hede ger 100 000 liter/dygn. Ledningar.

B-n 1948-05-26 Rabbalshede ullspinneri-en framåtgående fabriksrörelse. Industri.

B-n 1948-05-26 Civilflygplan från Svarteborg havererade. Tre från Brodalen döda. Olycka.

B-n 1948-05-27 De gamla soldattorpen snabbt på väg försvinna. Regemente.

B-n 1948-05-27 """Vad fordom hänt"". Artur Hazelius skaparen av Skansen i Stockholm, död år 1901."

B-n 1948-05-27 Göteborgsutställning impuls för fiolbyggare Harry Bäckman. Industri. Musik o sång. Bild

B-n 1948-05-27 Flygkatastrofen försänkte Brodalen i djup sorg, 3 döda.

B-n 1948-05-28 P.g. av brand hålles våra butiker stängda. Gams Färghandel. Affär. Annons.

B-n 1948-05-28 Festligt hos Schwartzmans. Stor gåva till understödsfond.

B-n 1948-05-28 Bertil Gustafsson, firma Bohus-Intarsia. Industri.

B-n 1948-05-28 """Vad fordom hänt"". Carl Larsson föddes 1853, en av vår tids främsta konstnär."

B-n 1948-05-28 Selma Lagerlöf inväljes i Svenska Akademien, den första kvinna som vederfares denna ära år 1914.

B-n 1948-05-29 Överste Öberg stf milochef, Överste Sellin efterträder vid I17. Regemente.

B-n 1948-05-29 Gustons solistkapell spelar på Badhusrestaurangen i Fjällbacka. Musik o sång.

B-n 1948-05-29 Postmästare A. G. Lindqvist går i pension den sista juni efter 45 år i postverket. Post.

B-n 1948-05-29 Hamburgsund har många motorseglare, 40-tal skutor. Båtar. Bild.

B-n 1948-05-31 Kniv och gaffel har varit i bruk omkring 300 år. Berättelse.

B-n 1948-06-01 Vägkorsningen vid N Bräcke på bandelen U-a - Ängebacken får ljus och ljudsignaler.

B-n 1948-06-01 Medeltidskrucifix i Berfendal såldes till samlare för 10 kr. Museum. Kyrka.

B-n 1948-06-02 """Vad fordom hänt"". Jonas Alströmer död i Alinsås 1761."

B-n 1948-06-03 Hitlers kirurg Karl Brandt har avrättats. Krig.

B-n 1948-06-04 Gamla Gästis i Grebbestad i ny gestalt en attraktion i sommarens badortsliv.

B-n 1948-06-05 Flicka med fläta på bild, konstnär Matti Haupt. Skänkt av Gustaf Thordén. Staty.

B-n 1948-06-05 Personalen vid Trävaru AB Bjurström & Söner tackar för gratifikation vid 25-årsjubileum.

B-n 1948-06-05 Munkedals oljehamn invigd av 170 meter lång Atlantjätte. Båtar.

B-n 1948-06-05 "170 m lång atlantjätte ""Julius"" invigde Munkedals nya oljehamn."

B-n 1948-06-05 95 år fyller Joel Pålsson, Fjällbacka som varit sjöman lantbrukare guldgrävare.

B-n 1948-06-06 """Vad fordom hänt"". Sveriges regeringsform fastställes år 1809."

B-n 1948-06-06 """Vad fordom hänt"". År 1523 Gustav Vasa väljes till konung."

B-n 1948-06-06 """Vad fordom hänt"". Kristian avsäger sig kronan, samma dag kröns Karl X Gustav år 1654."

B-n 1948-06-07 60 år fyller urmakaren C W Kvarfordt.

B-n 1948-06-07 Asplundsgatan av F.E.K.

B-n 1948-06-07 Stig Ekström, Gröngatan gör hobbyarbete med glödritning. Industri.

B-n 1948-06-07 Skärhamn just nu. Bråda dagar med fiskberedningen.

B-n 1948-06-07 Bråda dagar med fiskberedningen, spillångor i långa rader. Bild.

B-n 1948-06-09 Vikarvsgrundare från USA på Sverigebesök. Otto Leonardsson, Lysekil. Museum.

B-n 1948-06-10 Lärarinnan Elvira Gustavsson avtackad, har inte vairt borta någon skoldag på 43 år.

B-n 1948-06-10 Barnensdadsledningen har bråda dagar med uppackning av tombolavinster.

B-n 1948-06-11 Festlighet på Kungstorget den 16 juni vid Konungens 90 årsdag.

B-n 1948-06-11 Ljungströmsbåt sjösatt, AB Junohus skall bygga sex lika båtar.

B-n 1948-06-11 Betty Bjurströms make häktad, sitter i Sankt Petrus-fängelset. Polis.

B-n 1948-06-11 På Orusttripp: Morlanda Säteri. En dörrsten anger att grunden lades 5 maj 1675.

B-n 1948-06-11 Med Eol-bil på färd genom Bohusbygder. Alla ICA handlare annonsera här. Affär.

B-n 1948-06-12 70 år fyller doktorn Harald Hansson.

B-n 1948-06-12 Sommarbutiken på Gustafsberg öppnas 14 juni. Hushållsinköp AB. Affär.

B-n 1948-06-12 Barnens dag inleddes med sol, färg och fart.

B-n 1948-06-12 Dansk passagerareångare minsprängd, 140 omkom. Olycka.

B-n 1948-06-14 Kyrkoherdevalet i Uddevalla. Pastor Axel Hellman fick stor majoritet. Kyrkan.

B-n 1948-06-14 Gossmusikkåren på väg till kyrkan iklädd med nya mössor, sedan sommarlov. Bild.

B-n 1948-06-14 Barnens dag drog 20 000 personer. Fick in 30 000 kronor netto.

B-n 1948-06-14 Sydamerika får jättevalsar av Hunnebostrandsgranit. Industri.

B-n 1948-06-15 Otterbergs Mjölkaffär, Kapellevägen 39 överlåtes till Bertil Svanberg.

B-n 1948-06-15 Moderen konstindustri med gamla anor, N. G. Olsson blästrar fram sydliga stjärnbilder.

B-n 1948-06-15 Axel Hellman Göteborg, vald till ny kyrkoherde i Uddevalla. Kyrka.

B-n 1948-06-16 Några glimtar av vår 90-årige Kung som privatman. Berättelse. Kungligt. Bild.

B-n 1948-06-16 Resa på Dalslands kanal en härlig tur med många trafikleder som löper samman. Farleder.

B-n 1948-06-17 Garvare och färgare av F.E.K.

B-n 1948-06-17 Enorma hyllningar till en älskad och vördad konung på hans 90-årsdag. Kungligt.

B-n 1948-06-18 Uddevallahyllning för Carl XlV Johan av F.E.K.

B-n 1948-06-18 En skiss över det ryska jättemonumentet i Berlin, stenen kommer från Bohuslän.

B-n 1948-06-19 80 år fyller förre portvakten vid tändsticksfabriken Carl J. Fredriksson.

B-n 1948-06-19 Häftig brand i Ljungskile, skador för 150.000, däribland 120 värdefulla tavlor.

B-n 1948-06-19 Överdragsstationen i Grebbestad snart färdig. Telefon.

B-n 1948-06-19 Bohuslänskt klockemakeri av F.E.K. Om hemslöjd.

B-n 1948-06-19 För 50 år sedan: Militär i N. Bohuslän hissar svenska och norska flaggor. Regemente.

B-n 1948-06-21 55 år fyller köpmannen Einar Osvald.

B-n 1948-06-21 Krigare av årgång dazumal på träff i fager backamo-natur.

B-n 1948-06-22 Övningstiden minskas till nio månader. Regemente.

B-n 1948-06-22 Personalbostadshus vid Svenshögen. Sjukvård. Bild.

B-n 1948-06-22 F. Löjtnaden Albert Qvist har haft 11 stycken överstar under sina 52 år vid II7. Berättelse.

B-n 1948-06-22 Värdefull donation till Bildtska släktföreningen. Ebildslätts vackra stenvilla.

B-n 1948-06-23 "Bohuslänskt ""solgatt"" lyser upp I17:s matsal. Konst. Regemente."

B-n 1948-06-23 65 år fyller skräddaremästaren J.A. Löwendahl.

B-n 1948-06-23 Strömstad och Vette härads barnkoloni Solgläntan inviges.

B-n 1948-06-25 Skredsviks nya prästgård nu färdig. Kyrka. Bild.

B-n 1948-06-25 Fisktärna från Bohuslän funnen i Afrika. Fåglar.

B-n 1948-06-26 Ljungströmsbåt med 20 meter hög ostagad mast. Bild vid Junohus båtvarv. Båtar.

B-n 1948-06-26 Dir. Olof Ericson lämnar tidningen Bohusläningen, ägnar sig åt förlagsverksamhet.

B-n 1948-06-26 Med II7:s musikkår i spetsen går det fackliga demonstrationståget för det nordiska samarbetet. Politik.

B-n 1948-06-26 Radio- och fotografisk affär öppnas 1 juli i Brastad. Erland Augustsson.

B-n 1948-06-26 Slåtter och slåtteröl. Seder o bruk.

B-n 1948-06-28 Bohusgården utvidgar, två byggnader snart färdiga. Hotell.

B-n 1948-06-28 "Trotjänare som försvinner den elektriska färjan eller ""sjöbuss""."

B-n 1948-06-28 Finnsägner och bohuskyrkor. Kyrka. Seder o bruk.

B-n 1948-06-29 Uddevalla Målarcentral-ny firma, Parkgatan 8. Affär.

B-n 1948-06-29 Söderskolan skall invigas i september. Sparsamhet med fria skolböcker.

B-n 1948-06-30 Ingen total sammanslagning av Herrestad med Uddevalla.

B-n 1948-06-30 Nya pennfabriken i Strömstad invigd.

B-n 1948-06-30 En mönstergill industri, reservoarpennfabriken i nybyggnad.

B-n 1948-07-01 Hedegärde Grönsaksaffär öppnar lördagen den 3 juli, Linnegatan 24.

B-n 1948-07-01 Erik Andersson & Co, Kungsgatan 1 överlåtes till Luxor Radio AB. Affär.

B-n 1948-07-01 Avgående brandman hyllad, Erik Larsson, 30 år i tjänsten.

B-n 1948-07-01 Speceriaffären Skolgatan 7 överlåtes av Mathilda Andersson till Anna Lisa Uddman.

B-n 1948-07-01 Munkedal har landets minsta järnväg. Stationsförest A. H. Svahn avgår efter 52 år.

B-n 1948-07-01 Landets minsta järnväg med smalspårig bana.

B-n 1948-07-01 Några anteckningar om kända namn ur badortshistorien.Tandl Göran Svenning.

B-n 1948-07-03 Snabbmotorvagnstågen i trafik i september. Sjutimmarsresa Uddevalla-Stockholm.

B-n 1948-07-05 Herbert Linnås utvidgar affären vid Föreningsgatan.

B-n 1948-07-05 """Vad fordom hänt"". Karin Månsdotter krönt 1568."

B-n 1948-07-05 Ett sockenstämmoprotokoll från 1797. Foss socken, Munkedal.

B-n 1948-07-05 Flygkatastrof 39 döda därutav 17 svenska. Olycka.

B-n 1948-07-05 "Ingrid Bergman har hittat sin motspelare Michael Wilding, för filmen ""Under Capricorn"". Bio."

B-n 1948-07-06 Flygolyckan skall utredas av undersökningsdomstol. Olycka.

B-n 1948-07-07 Understöd minskar från 72 000 till 15 000 kr. Folkpensionen ersätter nu fattigvården. Social.

B-n 1948-07-07 Kajplanen vid Gulskärshamnen i Gravarne stensättes.

B-n 1948-07-07 Grebbestad är Bohusläns äldsta badort. 25-årsjubileum.

B-n 1948-07-08 Rimnersvallen omlägges, läktarplats, tävlings- och träningsplaner. Idrott.

B-n 1948-07-08 80 år fyller förre tunnbindaren Edvard Linderoth, arbetade vid Lelången järnvägsbygge.

B-n 1948-07-08 Gammalt båtskrov valsas om till tunnplåt. Nedskrotning av Olle Wagger tar ett år.

B-n 1948-07-09 Sörkällan olämplig plats för Fridells olympiska ek. Idrott.

B-n 1948-07-09 Rodd en naturlig sport för skärgårdsfolk. Idrott.

B-n 1948-07-10 Drunkningsolycka vid svenskholmarn, inget namn på den omkomne. Olycka.

B-n 1948-07-10 "Sommarens första guldmedalj, går till skulptören Gustaf Nordahl med konstverket ""Hyllning till Ling""."

B-n 1948-07-10 Populära lustresor genom sotenkanalen. Farleder.

B-n 1948-07-12 Kronprins Olov av Norge vann kattegatt-pokalen. Idrott.

B-n 1948-07-13 Första rundturen med ångfartyget Gustafsberg, ett femtiotal personer var med på resan. Båtar.

B-n 1948-07-13 Flaskpost, Margaret Tutt kastade flaskan vid Walcot i England,16-årige Martin Carlsson hittade den 10 senare.

B-n 1948-07-14 32-årige verkstadsskoleeleven Helge Haapaniemi från Kiruna, är den saknade vid svenskholmarna. Olycka.

B-n 1948-07-14 Ingvar Trogen som funktionär i den olympiska lägerstaden, olympiaden äger rum i London.

B-n 1948-07-14 Före detta Mollösundsbåt jubileum Briggen Gerda, museiskuta i Gävle. Museum. Båtar.

B-n 1948-07-14 "Sammanlagd syskonålder"", Vimmerbyfamilj  546 år, Orustfamilj  668 år, Rörvik i Stala  711 år."

B-n 1948-07-15 "95 år fyller ""gammelfar"",Anton Andreasson Egersberg. Bild på fem generationer."

B-n 1948-07-15 Brand i Norseman-plan vid Gustafsberg, flicka hoppade överbord.

B-n 1948-07-15 Drottning Ingrid- och prinsessorna Margrethe, Anne-Marie var ute för en bilolycka, men med lättare skador.

B-n 1948-07-16 """Vad fordom hänt"". Drottning Lovisa Ulrika död 1782, Gustav III:s moder."

B-n 1948-07-16 Stortag av Ferle båtklubb, 600 m lång kanal grävd med hemgjort mudderverk.

B-n 1948-07-17 Goss-Ekiperingen öppnar den 31 juli 1948. W Svensson & R Falk, Bohusläningens hus. Affär.

B-n 1948-07-17 Lundsbomördaren gripen, 35-årige Gustav Arne Oskar Persson, har erkänt mordet på 8-åriga Harriet Schelin.

B-n 1948-07-17 För 50 år sedan: Utgrävningarna av S:ta Maria kyrkoruin i Dragsmark. Kyrkan.

B-n 1948-07-20 Svenska livräddningssällskapet firar 50-årsjubileum, olyckorna har minskat.

B-n 1948-07-20 Axel Wenner-Gren på besök i Sverige.

B-n 1948-07-21 Lika mycket regn föll 14 juli i år som under hela månaden i fjol. Väder.

B-n 1948-07-22 Radio- och film i skolan tjänst revolutionerande undervisning.

B-n 1948-07-22 Pappersveden till Munkedal flottas åter denna vecka.

B-n 1948-07-23 Uddevallabarn på Barnens Dags sommarkoloni i Dalsland.

B-n 1948-07-24 50 år fyller Sigrid Gustafsson, som startade Nya Förlossningshemmet på Elseberg.

B-n 1948-07-24 Bokbindare Johannes Högström, död. 82 år.

B-n 1948-07-24 Trafikräkning. Birgit Sääf, Per och Lennart Bergqvist deltar.

B-n 1948-07-24 Persikor mognar på gasverkets tomt, bilden visar att det är sant. Frukt o Bär.

B-n 1948-07-24 För 50 år sedan: Om fisket på bankarna. Båtar.

B-n 1948-07-26 Förre stadsingenjören Oskar A. Kornell. Död.

B-n 1948-07-26 70 estländare lämnade barnen för resa till USA.

B-n 1948-07-26 55 år fyller förste stadsläkaren, Birger Åhrén.

B-n 1948-07-26 Skolbaracken vid Radheska tomten vid Läroverket har byggts av AB Junohus. Skola.

B-n 1948-07-26 FBU-Lägerplatsen invigd, Källviken utanför Strömstad. Regemente.

B-n 1948-07-26 Bohusbanan elektrifieras. Historia. Järnväg.

B-n 1948-07-27 Ett rövaröde. Örevattnet i Foss. Munkedal. Berättelse. Bild.

B-n 1948-07-28 Värdefull medicin i sommarfloran, kamomill, rölleca, rävrumpa, slåttergubbeblomma, vändel, vattenklöver.

B-n 1948-07-28 Svenska fotbollslaget på väg till London i prydliga uniformer. Idrott.

B-n 1948-07-29 Elva syskon Bonde har tillsammans en ålder av 800 år.

B-n 1948-07-29 OS-invigningens huvudattraktion kungatal, salut- och brevduvor. Invigning. Idrott.

B-n 1948-07-30 Värmebölja 30 grader. Väder.

B-n 1948-07-30 "Kung George: ""Härmed förklarar jag den XIV olympiaden öppnad"". Invigning."

B-n 1948-07-31 50 år fyller möbelhandlaren Henry Malmberg.

B-n 1948-07-31 Skokompaniet, Yngve Hansson, Strömstad överlåtes till Åke Nabrink. Affär.

B-n 1948-07-31 Albertsson tog Sveriges första medalj i OS. (brons). Idrott.

B-n 1948-08-01 """Amerika-arv"" till 17 kusiner och kusinbarn, de delar på 400 000 USA dollar. Gåva."

B-n 1948-08-01 Guld- och brons genom Ljunggren och Rune Larsson. Idrott.

B-n 1948-08-02 Ny brand i Norrmanneröd. Pyroman?

B-n 1948-08-02 Förre poliskonstapeln Arvid Theodorsson död.

B-n 1948-08-02 3 silver- och 3 brons i fri-stil till Sverige. Idrott.

B-n 1948-08-03 65 år fyller innehavaren av järnvägshotellet, Konstantin Andersson.

B-n 1948-08-03 70 år fyller handlaren Hjalmar Swanberg, son till P. G. Swanberg.

B-n 1948-08-03 Emilia Zachau, död. 63 år.

B-n 1948-08-03 Svenska landslaget för 250 år sedan, om rullor i Krigsarkivet.

B-n 1948-08-04 Ville Persson dömd till 4 års fängelse för Stureholmsdråpet. Död

B-n 1948-08-04 Anna Christoffersson, överlåter Lilla Baren, Strömstadsvägen 7, till Märtha Jansson.  Mat.

B-n 1948-08-04 Textilarbetare önskas till Kampenhof. Annons. Arbetsmarknad.

B-n 1948-08-04 Ung mor sökte rädda sin son- och dödades. Tragisk olycka i Kragenäs.

B-n 1948-08-04 "För andra gången spelades ""Du gamla du fria"" för Arne Åhman som tog guld i tresteg. Idrott."

B-n 1948-08-04 Jonas Jonsson tog brons i frigevär 50 m. Idrott.

B-n 1948-08-04 Till segels, liksom i gamla tider. Semesterminne från oljebristens dagar. Bild.

B-n 1948-08-05 Lagfart: Elis Johansson å tomten nr 24 i kv Walkesborg av Uddevalla stad. Fastighetsaffär.

B-n 1948-08-05 Gustafsbergs Vänner bildades igår med syfte för badortens bästa. Förening.

B-n 1948-08-05 Klocktornet skall tjäras på taket och förgyllas i toppen. Kyrkan.

B-n 1948-08-05 Grut tog guld Gärdin brons i femkanten. Idrott.

B-n 1948-08-06 Dahlgrenska donationen äger fastighet i Stockholm.

B-n 1948-08-06 Sven Lundqvist tog brons i pistol. Idrott.

B-n 1948-08-07 Föreningen Gustafsbergs vänner bildades. Förening.

B-n 1948-08-07 Klocktornet restaureras. Kyrka.

B-n 1948-08-07 Brottarna gjorde rent hus, 5 guld- och 2 silver. Idrott.

B-n 1948-08-09 60 år fyller bohusskepparen Reinhold Utbult. 31 år som livräddare. Båtar.

B-n 1948-08-09 60 år fyller fabrikören och charkuteristen Carl Pettersson, Esperöd. (Äsperöd).

B-n 1948-08-09 Under veckoslutet kom det 41,5 mm, regn i Uddevalla.

B-n 1948-08-09 Finnskotte-Tilda i Basteskår, Röd Orust. Seder o bruk.

B-n 1948-08-09 John Mikaelsson tog guld på milen, brons till Sverige på 4x400 m. Idrott.

B-n 1948-08-09 Skyfallet över Hunnebo vållade svåra översvämningar. Väder.

B-n 1948-08-11 Daler-riksdalern av F.E.K. Pengar.

B-n 1948-08-11 Två glada medaljörer är Mikaelsson och Johansson, guld och silver på 10 000 m. Idrott.

B-n 1948-08-12 Grävning blottar vattenledning från gamla Uddevalla i Stora Hellevigsgatan.

B-n 1948-08-12 2 guld till kanotisterna Fredriksson, Wetterström- och Åkerlund. Idrott.

B-n 1948-08-13 80 år fyller Rosa Thorburn, byggde skolhus åt Kasens ungdom, startade söndagsskolan. Kyrka.

B-n 1948-08-13 Idyll på Söder. Ny lekplats vid Lancasterskolan, Södertullsgatan. Parker.

B-n 1948-08-13 Inflyttning sker i nya pensionärshemmen vid Håljuteberget, 1 nov.

B-n 1948-08-13 Nya tigerfabriken ger arbetsplats åt 1.200, Schwartzman & Nordströms herrkonfektion. Industri.

B-n 1948-08-13 Idrottsinstruktör Conrad Andersson dödad av tåget. 50 år.

Kur 1948-08-13 Landets första fiskeskola startas i Lysekil.

B-n 1948-08-13 AB Gunnar Gamelius har byggt två radhus i Ljungskile intill järnvägsviadukten. Byggnad.

Kur 1948-08-14 Tigerfabrikens nybygge vid Östergatan klart. Byggnad. Industri.

B-n 1948-08-14 Statsbidrag beviljat för blivande skolhem på Gustafsberg.

Kur 1948-08-14 Statsbidrag till blivande skolhem på Gustafsberg.

B-n 1948-08-14 En härlig frukt-bild från torget.

Kur 1948-08-14 Sverige blev världsmästare i fotboll, slog Jugoslavien. Idrott.

B-n 1948-08-14 Greve Bernadotte åter hemma efter att vara FN.s medlare mellan judar och palestiner.

B-n 1948-08-14 Ett historiskt ögonblick, den blå gula elvan tog fotbollsguldet. Idrott.

Kur 1948-08-16 Två tåg kolliderade vid Lyse järnvägsstation. Två skadade.

Kur 1948-08-16 Hushållningssällskapet startar provstation vid sin nya gård Tingvall i Bullaren.

Kur 1948-08-17 Gustafsberg får inget bygglov. Byggnad.

B-n 1948-08-17 Folksemestern 10-årsjubilerar, tillkom 1938.

B-n 1948-08-17 Ett stycke gammalt Strömstad försvinner. Rivning av nödhjälpshusen.

B-n 1948-08-18 Byggnadstillstånd för Uddevalla Gjuteri & Mekaniska verkstad att få återuppföra fabriksbyggnad efter branden.

B-n 1948-08-18 KFUM-scouter från Uddevalla på vildmarksläger å Sparreviken. Förening.

B-n 1948-08-18 Stenrök över Kopparsberg  från asfaltkokeri vid Lelångenporten irriterar Uddevalla-bor.

B-n 1948-08-19 Hattmakare av F.E.K. Om yrke o gatunamn.

B-n 1948-08-19 Lagfart för Gunnar Gergils å delar av tomter i kv Banken enligt gåvobrev. Fastighetsaffär.

B-n 1948-08-19 Textillagerboden, Lagerbergsgatan 4 öppnar den 20 augusti 1948. Affär.

B-n 1948-08-19 50 år fyller författaren Vilhelm Moberg.

B-n 1948-08-19 Poängen för olympiaden, Amerika 1:a. 540 poäng Sverige 2:a 308,5. Poäng Frankrike 3:a. 204 poäng.

Kur 1948-08-19 Treårig flicka i Jörlanda död, fick benen avklippta av skördetröska. Olycka.

Kur 1948-08-20 Kapten Torsten Nordgren, son till byggmästare Nordgren dödades vid militär skjutningen.

Kur 1948-08-20 Den nya skolbaracken vid läroverket på plats vid Lilla Torget. (Agneberg). Skola.

B-n 1948-08-20 50 fyller Ture Forslund. Idrott.

B-n 1948-08-20 Margareta Nälberger första kvinnliga brevbärare vid posten i Uddevalla

B-n 1948-08-20 Kanon flög i luften 9 döda 5 skadade, däribland kapten Thorsten Nordgren Uddevalla död. Olycka.

B-n 1948-08-20 Stompen, Orust, hästslaktare. Seder o bruk.

B-n 1948-08-21 Premiär på gatubelysning på Brattgatan igår. El.ledning.

B-n 1948-08-21 Södergator av F.E.K. Om bebyggelse på söder.

B-n 1948-08-21 Årets badsommar i Bohuslän har varit kort men livlig.

B-n 1948-08-21 Kungens telegram till svenska olympiatruppen. Ni har hedrat vårt älskade fosterland. Idrott.

B-n 1948-08-21 """Vad fordom hänt"". Den berömda tavlan Mona-Lisa i Louvren blev bortstulen 1911, återfanns först 1914."

B-n 1948-08-23 Begravning av Daniel Gottfrid Ohlsson. Död.

B-n 1948-08-23 En bild på nya lasarettet som kostnadsberäknats för 22.343.000 kr.

B-n 1948-08-23 """Tacktal"".Efter avslutade olympiska tävlingar att till samtliga kamrater framföra ett varmt tack. Prins Bertil. Idrott."

B-n 1948-08-23 220 före detta elever hyllade sin lärarinna Gerda Magnusson på 70-årsdagen. Berättelse.

B-n 1948-08-23 En bild på den speciella FN-flaggan.

Kur 1948-08-24 Vindruvor odlas på Hovslagaregatan på Kapelle.

B-n 1948-08-24 Uddevalla köper Dalslandsgård för barnkoloni. Egendomen Krummenäs vid sjön Grann. Social.

B-n 1948-08-25 Lagfart för Uddevalla stad å stadsäg 1165 köpt av bostadsföreningen Lancaster. Parker. Fastighetsaffär.

B-n 1948-08-25 Lagfart för köpman Oscar Lantz å tomt nr 8 kv Hammarås köpt av Johan Birger Hagman. Fastighetsaffär.

B-n 1948-08-26 Begravning Conrad Andersson. Död.

B-n 1948-08-26 """Vad fordom hänt"". Prins Eugen avtäcker närkestenen vid Gällersta forngård år 1928."

B-n 1948-08-27 En augustinatt på Norra Kyrkogården av F.E.K.  Om Wilhelm von Braun och August B.

B-n 1948-08-27 50 år fyller fanjunkaren Arvid Silverehn.

Kur 1948-08-30 Kapten Nordgren gravsatt på Norra kyrkogården. Död

B-n 1948-08-30 Skärhamns Betelförsamling 40 årsjubileum. Tjörn.

Kur 1948-08-30 50 år fyller Fanjunkare Arvid Silverehn.

B-n 1948-09-01 Källskattbrist på 2.6 miljoner kronor. Pengar.

B-n 1948-09-02 Chafför Olle Möller har lämnat fängelset efter 8 års straffarbete.(Gerd Johansson bragdes om livet 1939. Polis.

B-n 1948-09-02 Sven Jerring slår värdsrekord som hallåman 25 år. Jubileum.

B-n 1948-09-03 Vaktmästare till teatern efter Oscar Andersson, blir sonen Bengt.

B-n 1948-09-03 "Sjösättning i solsken då ""Dragonen"" på 1200 ton glider i vattnet. Rederi Norrköping. Båtar."

B-n 1948-09-04 TändsticksIndustrins 100 årsjubileum. 63 uddevallabor kommer att medaljeras den 14 sep.

B-n 1948-09-04 Korpral 3665 Arnold Johansson fick I17:s guldmedalj. Regemente.

B-n 1948-09-04 Munkedals IF 40 år. målvakternas historia är fotbollslagets historia. Idrott. Bild.

B-n 1948-09-06 Festpremiär på Saga-biografen, Viveca Lindfors första USA film, (Till Segraren).

B-n 1948-09-07 Debatt äger rum mellan Folkpartiets ombudsman Harry Geigert och SSU:s förbundsordf. Frans Nilsson. Politik.

B-n 1948-09-07 Vid centralen kunde man skåda en praktfull rälsbuss. Järnväg. Bild.

B-n 1948-09-08 Godtemplarkonferens på Dingle-skolan.

B-n 1948-09-08 Det är ont om räka i norra Bohusläns fiskevatten.

B-n 1948-09-09 Asfalt på Asplundsgatan smågatsten på Lagerbergsgatan. Vägarbete.

B-n 1948-09-10 Gustafsbergs ombyggnad påbörjad. tecknad bild på ekonomi byggnad.

B-n 1948-09-10 85 årige f.d handl Ernst Wickelgren föll från päronträd bröt lårbenet. Olycka.

B-n 1948-09-10 Folkskolans sjunde klass i Hunnebostrand var på lyckad skolresa till Kviströmsdalen i Munkedal.

B-n 1948-09-10 Ny charkuteriaffär öppnas idag i Brodalen, Per Ek.

B-n 1948-09-11 Över 2.300 skolbarn i Uddevalla år 1954. Skola.

B-n 1948-09-11 Uddevalla missionsförsamling firar 70-årsjubileum.

B-n 1948-09-11 Missionförsamlingen firar 70-årsjubileum i år.

B-n 1948-09-11 Före detta Verkställande direktör i AB. F.W. Hasselblad & Co. Göteborg, Mårten Dahlén död. 68 år.

B-n 1948-09-11 "Proffsanbud för G. Nordahl, G. Gren, ""Thimpa"" Simonsson, ""Bian"" Rosengren, B. Nordahl med flera."

B-n 1948-09-11 """Vad fordom hänt"". År 1656 föddes Ulrika Elenora av Danmark, sedemera Karl XI:s gemål."

B-n 1948-09-13 Herrnhutarna i Uddevalla av F.E.K.

B-n 1948-09-13 I Handelsreg: Eric Johan Willy Ryberg och Otto Bertil Svanberg i bolag driva Jarls.

B-n 1948-09-13 Gömda skatter. Orust och Tjörn. Seder o bruk.

B-n 1948-09-13 11-timmars dag i Munkedal, 1800-talets bruksarbetare fick stryk på spökistan.

B-n 1948-09-15 60 år fyller järnhandlaren Ernst Niklasson.

B-n 1948-09-15 Alexis Lönner sålde sin egendom vid Kungs- och N Drottninggatan till Konsum.

B-n 1948-09-15 Vackrare ord än trotjänare finns ej, tändsticksveteraner. Förteckning på medaljörerna.

B-n 1948-09-15 Lönnerska huset, Kungsg - N.Drottninggatan blir Konsums varuhus. Affär.

B-n 1948-09-15 Tandl Gustaf Helde, död. 65 år.

B-n 1948-09-16 """Maj på Malö"", fröken Maj Johansson flyttar till Flatön, lysning med Konrad Strömberg. Familjenytt."

B-n 1948-09-17 Varmvatten under 28 dagar i höst i hyresfastigheter.

B-n 1948-09-17 Ingrid Bergman som nu fullbordat filmen om Jeanne d:Are har utmärkts till hedborgare i Domremy. Belöning.

B-n 1948-09-18 Sven Jerrings uttalande om Folke Bernadotte, han kämpade för freden, men föll på sin post. Död. Kungligt.

B-n 1948-09-18 Folke Bernadotte mördad, sköts i sin bil med ett automatpistol. Död. Polis. Kungligt.

B-n 1948-09-19 Folke Bernadotte. Död. Kungligt.

B-n 1948-09-20 En överväldigande seger för folkpartiet 31 mandat, Soc:dem förlorade 3 mandat men behåller majoriteten. Politik.

B-n 1948-09-21 F.d spec.handl Ernst Wickelgren, död 87 år.

B-n 1948-09-21 Intresset för militäryrket börjar nu åter att stiga. Regemente.

B-n 1948-09-22 Dansktidens Uddevalla-seglare var ej villiga betala sjötull. Sten Kristianssons forskning.

B-n 1948-09-22 Brandkåren prövade vattenkanon vid hamnkanalen igår kväll.

B-n 1948-09-22 Gustafsbergs internatskola tillkom genom ett storsilat testamente 1772  av handlaren Anders Knape Hansson.

B-n 1948-09-22 Kungajakten på Halle och Hunneberg går programenligt, med Kung Gustaf samt Kronprins Olav av Norge.

B-n 1948-09-23 Farligt bergras vid Husebergsgatan 26. Stenblock 2x2 m, c:a 10 ton. Olycka.

B-n 1948-09-23 Kornöbåt med last av sten till Sillgatan, den gamla kullerstenen revs upp. Vägarbete.

B-n 1948-09-23 Brand i kutterspån i en spånkammare vid trähusfabriken.

B-n 1948-09-23 Brandkåren får jeep för 14000 kr. av fyra försäkringsbolag.

B-n 1948-09-23 Modern siloanläggning vid Blomsholms säteri.

B-n 1948-09-23 Vetenskapsakademin högtidlighöll 100-årsminnet av E. J. Berzelius.

B-n 1948-09-24 Ståtlig älgtjur på besök i Emaus trädgård och Kapellevägen.

B-n 1948-09-24 65 år fyller trädgårdsmästaren David Hellström, komponerade Kostervalsen.

B-n 1948-09-25 Cisternerna vid Skeppsviken är nu färdigställda som Essobensin uppfört. Petroleum.

B-n 1948-09-25 För 50 år sedan: Om skomakaren i Lysekil, uppfinnaren för konservIndustrin.

B-n 1948-09-27 Söderskolan invigd under enkla men värdiga former.

B-n 1948-09-27 Vacker och värdig högtidlighet av Folke Bernadottes jordfästning. Död. Kungligt.

B-n 1948-09-27 Kvinnliga yrkeschafförer är inte så vanligt, men Ella Persson trivs med sitt yrke.

B-n 1948-09-28 Överste Öberg tar farväl av regementet.

B-n 1948-09-28 Ett foto från centrum av det gamla Lysekil. Bild.

B-n 1948-09-28 Två älgar fällde Kung Gustaf på Hunneberg, samt ristade sitt namn på jubileumsten. Djur. Kungligt.

B-n 1948-09-29 """Vad fordom hänt"". År 1560 avlider Gustav Vasa han var dock vid sin död endast 63 år."

B-n 1948-09-30 Landeriet Kristineberg sålt till dr Gösta Brändtstedt av sterbhuset efter John J.

B-n 1948-09-30 Förre stationskarlen vid UVHJ Carl Johan Forsberg död, 79 år.

B-n 1948-09-30 "Stor aktivitet på boxfronten säger ""boxarpappa"" Gustaf Gardtman. Idrott."

B-n 1948-09-30 Brödet blir fritt den 30 oktober. Mat.

B-n 1948-09-30 Två fiskare från Käringön omkomna. 34 årige Einar Hermansson- och en 17 åring. Död. Olycka.

B-n 1948-09-30 Färgelanda Folkhögskola får ny huvudbyggnad och nytt elevhem. Bild.

B-n 1948-09-30 "Vid en högtidlighet i Louvre-Museet fick Ingrid Bergman motta ""Nicke från Samathrake"" ett förnämligt pris. Bio."

B-n 1948-09-30 Väderöbod sköter väder- och fyrblink, folk i enslighetsklass 3 saknar hamn. Farleder.

B-n 1948-10-01 Olles leksaker slöjd och husgeråd, källaren vid Kungstorget. Annons. Affär.

B-n 1948-10-01 Brödransoneringen upphör, har pågått i åtta år. Mat.

B-n 1948-10-01 """Vad fordom hänt"". Det nyförmälda kronprinsparet Gustaf- och Viktoria ha sitt högtidliga intåg i Stockholm 1881."

B-n 1948-10-01 Tragedien vid Käringön när 34-årige Einar Hermansson- och 17-årige Bertil Söderberg omkom vid fiske. Olycka.

B-n 1948-10-01 Vid Bullaregränsen 1808 av F.E.K.

B-n 1948-10-02 Regnbågens Café & Lunchrestaurant, Södra Hamngatan 17. Annons.

B-n 1948-10-02 Carl Larsson utställning på regementet. Konst. Bild.

B-n 1948-10-02 Överste Sellin till I17. Regemente.

B-n 1948-10-02 Köp möbler direkt från lagerförsäljning. Firma Geba möbler Södra Drottninggatan. Annons.

B-n 1948-10-03 75 år fyller förre sjömannen Otto Almqvist Lilla torget 3.

B-n 1948-10-03 För 50 år sedan: Ångaren Maria lastar fältspat i Töllås Orust till Petersburg.

B-n 1948-10-04 Ny affär, Göta charkuteri, Timmermansgatan 12, öppnas på söder 6 okt.

B-n 1948-10-04 "Strålande Ingrid Bergman slapp undan passkontrollen, ""nu hoppas jag att få gå i fred"". Bio."

B-n 1948-10-04 Tragisk fiske-olycka 3 döda, alla tjänstemän vid Saab i Trollhättan.

B-n 1948-10-04 Insammlingen till den olycksdrabbade familj Hermansson, har inkommit 1000 kr.

B-n 1948-10-04 Brottsjö tog tre liv. Tragisk olycka under fiske vid Tryggö igår. Död.

B-n 1948-10-05 HSB har påbörjat Jacobsbergshusen samt Kaparen på Söder. Byggnad.

B-n 1948-10-05 Tecknad bild på nya församlingshemmet i Uddevalla.

B-n 1948-10-05 Käringöinsamlingen. Barn i Skomakaregränd skänker till faderlösa. Fiskeolycka.

B-n 1948-10-06 Garnboden Kungstorget (f.d. Bryckers) flyttar till Kurirens fastighet. Affär.

B-n 1948-10-06 Dynamitinbrott på Läroverket, stor förödelse men inget byte. Skola. Polis.

Kur 1948-10-06 Dynamitinbrott på Läroverket, stor förödelse men inget byte. Polis.

B-n 1948-10-06 3 strålande brittsommardagar på Barnens dags firande. Nöjen.

B-n 1948-10-06 Aprildagarna 1940 i ny vit bok, omfattar en aktsamling om 223 dokument. Krig. Berättelse.

B-n 1948-10-06 Den omkomne Einar Hermansson från Käringön påträffad. Oycka.

B-n 1948-10-06 Barngarderoben skänker kläder till barnen iden hårt drabbade familjen Hermansson. Gåva. Olycka.

B-n 1948-10-06 Tragiskt 300-årsjubileum. Jordras i Göta älv kostade 85 människor livet. Olycka.

B-n 1948-10-07 Kyrkomålare med humor av F.E.K. Målare Christian von Schönfeldt begravd i Uddevalla kyrka.

B-n 1948-10-07 """Oktobermarknad"", hur gammal kan denna häst vara undrar spekulanten och synar tänderna. Djur."

B-P 1948-10-08 Ödeborgs 50-årsjubileum.

B-n 1948-10-08 82 anställda vid Ödeborgs Bruk medaljerade vid 50-årsjubileum, förteckning å namn.

B-n 1948-10-08 Arbetet med den nya vägen vid varvet snart avslutat. Vägarbeten.

B-n 1948-10-08 Mjölkbutikerna hållas stängda på söndagarna fr.o.m 10 okt 1948. Affär.

B-n 1948-10-09 60 år fyller Axel Hellman, utnämnd kyrkoherde.

B-n 1948-10-09 Bastionsgatan får sina vatten- och avloppsledningar.

B-n 1948-10-09 Drotts kafé och matsalar, Dagny Ivarsson, Kilbäcksgatan 21 upphör. Auktion. Affär.

B-n 1948-10-11 60 år fyller trädgårdsmästare Otto Winblad Kvistrum.

B-n 1948-10-11 Hela ortsbefolkningen följde fiskaren Einar Hermansson på hans sista färd. Död. Olycka.

B-n 1948-10-11 Hovrätten för västra Sverige invigdes av kronprinsen.

B-n 1948-10-12 """Miljonaffär"", tre fastigheter har bytt ägare, Vidingsborg 5, 6, 7, köpare C. V. Nyström. Säljare G. Gamelius."

B-n 1948-10-12 Skeppsredare Thordén skänker ett vackert vandringspris i silver. Idrott. Gåva.

B-n 1948-10-12 Skatten sänks med 25 öre. Social.

B-n 1948-10-12 Ingrid Bergman mottog 16 journalister och fotografer på den Lindströmska gården i Stöde. Bio.

B-n 1948-10-13 Kapelle av F.E.K. I Uddevalla Weckoblad meddelas på 1820-talet om varg i södra stadsdelen.

B-n 1948-10-14 Lagfart: Evelyn Stjernstam-Holm å vissa delar av tomter i Kålgården. Fastighetsaffär.

B-n 1948-10-14 Svarta börskungen Erik Gustav Andersson planerar stölder, rån och mordbränder. Polis.

B-n 1948-10-15 Den drunknade var före detta uddevallabo symaskinsreparatören John Johansson. Död.

B-n 1948-10-15 Säsongens enda leverans av pitprops till England från Uddevalla. 2.100 kbm. Hamn.

B-n 1948-10-15 60 år fyller järnhandlaren Ernst Nicklasson.

B-n 1948-10-15 Önskemål för telefonisterna en fridag i veckan.

B-n 1948-10-18 Läroverket tog Thordéns vandringspris. Idrott.

B-n 1948-10-18 Lantbrukarna får hjälp med potatisskörden av 300 ungdomar. Mat.

B-n 1948-10-18 "Oddevold går på i ""ullstrumporna"", ett framgångsrikt fotbollslag. Idrott."

B-n 1948-10-18 """Vad fordom hänt"". Branting blir stadsminister för tredje gången år 1924."

B-n 1948-10-18 """Nordvästan gav hals"" när Maj på Malö gick i brudstol. Familjenytt."

B-n 1948-10-18 Klockgjutarsägner. Fredrik Dahl. Seder o bruk.

B-n 1948-10-19 """Vad fordom hänt"". Författare Jonathan Swift död i Dublin år 1745. (Gullivers resor)."

B-n 1948-10-19 Om lasarettet i Lysekil. Sjukvård.

B-n 1948-10-21 Smedja vid Kärra gård till Uddevalla museum.

B-n 1948-10-21 Herr Karl Johansson Fröland, fiskade i Byfjorden och fick en gädda som vägde 1.5 kg. Fisk.

B-n 1948-10-21 1700-talshus tillföres museum i Strömstad. Bild.

B-n 1948-10-22 Karolinerstilen får sin renässans på von Aschebergs gamla Gullmarsberg.

B-n 1948-10-22 Fiskarungdomens yrkesskola i Lysekil startar i mitten av nov.

B-n 1948-10-22 Var tredje svensk konservburk tillverkas på Klädesholmen. Industri.

B-n 1948-10-23 50 år fyller rådmannen Hans Carlsson.

B-n 1948-10-23 Polis H. Svensson, Strömstad avgår efter 30 års tjänst.

B-n 1948-10-23 Wallenbergs mor Maj von Dardel ber om hjälp för sin son.

B-n 1948-10-26 Den stora 1600-talsplafondmålningen på Gullmarsberg och altartavlan är av samma konstnär. Skredsvik

B-n 1948-10-26 Hitler gav sin svärfar semester, hund och klocka.

B-n 1948-10-27 Selma Thordén lossar 350 ton tobak i Uddevalla hamn. Båtar.

B-n 1948-10-28 50 år fyller handelsidkerskan Tora Larsson. 1935 startade hon Systrarna Larssons.

B-n 1948-10-28 Handl Gustaf Ekstedt, garnhandel på Södra Hamngatan 14. Död.

B-n 1948-10-28 50 år fyller Tora Larsson som medelägare av systrarna Larsson.

B-n 1948-10-28 Zara Leander nekas inresetillstånd till Tyskland. Resor.

B-n 1948-10-29 Trotjänare vid postverket fick igår sina medaljer. Bild.

B-n 1948-10-29 Verktygsfabriken i Brastad invigd. Industri.

B-n 1948-10-30 För 50 år sedan: Handl Albert Andersson 10 årsjubileum, postorder över hela landet.

B-n 1948-11-01 """Vad fordom hänt"". År 1778 föddes Gustav III:s son Gustav (IV) Adolf, efter 10-årigt äktenskap."

B-n 1948-11-01 """Vad fordom hänt"". År 1940 avlider konstnären och författaren Albert Engström."

B-n 1948-11-02 Ny konstsalong har öppnats av makarna  Karin och Gösta Jansson, Södergatan 38. Konst.

B-n 1948-11-02 Ingen julgröt men extra smör, inget extra kaffe. Ransonering.

B-n 1948-11-02 """Vad fordom hänt"". Jenny Lind död i Worcester, England år 1887."

B-n 1948-11-02 """Vad fordom hänt"". Esaias Tegner avlider 1846."

B-n 1948-11-02 Sonja Ljungberg Ljungskile SK, tog hem damklassen av Salongens BTK tävlingarna. Idrott.

B-n 1948-11-03 Lagfart för f .handl O. H. Berntsson, Sörkällegatan 13, köpt av Johannes Andersson. Fastighetsaffär.

B-n 1948-11-03 Lagfart för Uddevalla stad å stadsäga nr 1356 enligt gåvobrev av Fruntimersföreningen. Fastighetsaffär.

B-n 1948-11-03 Kaptener och handlare styrde förr Fjällbacka.

B-n 1948-11-04 """Vad fordom hänt"". Borgerlig vigsel mellan kronprins Leopold och prinsessan Astrid år 1926."

B-n 1948-11-05 Ingen kombination badhus - brandstation i Uddevalla.

B-n 1948-11-05 Terassen vid flickskolan, mittrappan har ersatts med trappor på båda sidor. Skola.

B-n 1948-11-05 """Vad fordom hänt"". Godtemplarorden införes år 1879."

B-n 1948-11-05 Skärhamn får Slip- och mek. verkstad. Tjörn. Båtar Varv.

B-n 1948-11-06 Ryrs säteri i Valbo-Ryr har bytt ägare. Förteckning över tidigare ägare.

B-n 1948-11-06 Bohusläningen för 50 år sedan: Uddevalla stads nya kyrkogård på Ramneröd invigd. Kyrka

B-n 1948-11-06 """Vad fordom hänt"". August Palm håller i Malmö det första socialistiska föredrag som överhuvud hållits i Sverige. Politik."

B-n 1948-11-06 Anders Nygren född 1890 utnäms till Biskop från 1 januari. Kyrka.

B-n 1948-11-06 "För 50 år sedan strandade Stavangergaleasen ""Signe"" med last af tegelrör från Höganäs till Kristania."

B-n 1948-11-06 Hunnebostrands första barnrikehus färdigt.

B-n 1948-11-09 Grand Hotell får ny ägare, Källarmäst Bertil Ekman överlåter till Erik Berntsson.

B-n 1948-11-09 Nordisk filmkurs, 350 lärare studerar filmens användning på sagabiografen.

B-n 1948-11-10 Strömstadsbåt beskjuten-sjönk på 10 minuter. Norska båtar på övning fick fullt.

B-n 1948-11-11 Vespergudstjänst och torgfest då Uddevalla fyller 450 år. Bild på kung Hans.

B-n 1948-11-11 Lagfart för AB Fredrikssons tandkliniker å tomt nr 7 i kv Södra Klintarna. Fastighetsaffär.

B-n 1948-11-12 "Svenska Lloyds största ångare 8.000-tonnaren ""Titania"" det största fartyget som lagt till vid junokajen."

B-n 1948-11-12 Morlandaborna får för första gången gå till kyrkoherdeval. Kyrka. Orust.

B-n 1948-11-13 Tibro Möbelkompani AB öppnar måndagen den 15 nov 1948, Södra Drottninggatan 13.

B-n 1948-11-13 En 25-årig fru var butiksråtta tillgrep varor för 8.000 kr i olika affärer. Polis.

B-n 1948-11-13 Stor auktion å Cederslunds Gård i Skredsviks socken. (Omläggning av driften).

B-n 1948-11-13 Den första presidenten i Amerika var svenskättling John Hansson från Maryland.

B-n 1948-11-15 Flyktingar reser från Lysekil, största transporten från Sverige.

B-n 1948-11-16 Tegelmur rasade över uddevallabon Allan Larsson, rivning vid Uddevalla Gjuteri och Mekaniska.

B-n 1948-11-16 Balterna fruktar konsekvenserna av ryskt medborgarskap i Sverige. Flyktingbåten.

B-n 1948-11-18 Greta Carlsson, maka till hamnkapten Tor Carlsson. Död.

B-n 1948-11-18 Seder- och sägner: Begravda utom kyrkogården, Orust. Av Fredrik Dahl. Kyrka. Död.

B-n 1948-11-19 Nya badhuset förläggs till Lotsarnas kålhage? Teckning över det tänkta bygget.

B-n 1948-11-19 50 år fyller tandläkare Knut Valdemar Hanse.

B-n 1948-11-19 Skee IF som firar 20-årsjubiöeum har haft en hård kamp. Idrott.

B-n 1948-11-20 """Vad fordom hänt"". Selma Lagerlöf föddes år 1858."

B-n 1948-11-22 Tigerfabriken får nu ombyggas till elevhem i kvarteret Dagson. Skola.

B-n 1948-11-22 Ditt och datt från Storegatan. Orust.

B-n 1948-11-22 Bovallstrands badinrättning firar 40 årsjubileum. Hunnebostrandsfru första badgäst.

B-n 1948-11-22 En fru från Hunnebostrand blev första badgästen i Bovallstrand.

B-n 1948-11-23 Byggmäst O  W  Johansson lämnar DK.

B-n 1948-11-23 Bohuslän-Dals Lottaförbund. Ordf.skifte flyttar säte från Uddevalla till Vänersborg.

B-n 1948-11-23 En broder till Gluntarnes skald på Uddevalla kyrkogård av Hj. Bergius. Kyrka. Berättelse.

B-n 1948-11-23 När Uddevalla hade 33 krogar av F.E.K.

B-n 1948-11-23 Margretegärdeskolan har börjat sjunka.

B-n 1948-11-23 Axel Bergman slutar som ordförande för köpmanaföreningen, efterträdare Edvin Andreasson. Affär.

B-n 1948-11-23 Bovallstrandsvarvet sålt, driften upptages 1 dec. Ny ägare dir Douglas Seaton.

B-n 1948-11-24 Hemvärnets bygdegård i Ucklum har invigts. Regemente.

B-n 1948-11-24 Extra kaffe och matfett till jul. Ransoneringen.

B-n 1948-11-24 Författaren redaktör Fredrik Ström död. 68 år.

B-n 1948-11-25 70 år fyller Konsul William G. Thorburn.

B-n 1948-11-25 Inte mindre än 7 kandidater till FPU:s Lucia, utvald blev Carin Johansson.

B-n 1948-11-25 """Vads fordom hänt"". Stockholms slott det s.k. Tre Kronor- nedbrinner genom vådeld år 1642."

B-n 1948-11-25 En prost i Foss av F.E.K.

B-n 1948-11-25 Badhusfrågan för Forshälla nu löst.

B-n 1948-11-26 50 år fyller majorskan Elisabeth Busck. Minnen från 1800-talets skola.

B-n 1948-11-26 VSS charkuterifabrik snart klar för invigning.

B-n 1948-11-26 Optiker Magnusson öppnar ny affär för glasögon och andra optiska artiklar i Kuriren.

B-n 1948-11-26 Baltbåten Walnut åter till Sverige för ny Kanada-resa. Flykting. Båtar.

B-n 1948-11-26 Hjortzbergska penningpriset ges till Orust jordbrukare Mårten Gustafsson.

B-n 1948-11-27 För 50 år sedan: Om Uddevalla Mekaniska Industri.

B-n 1948-11-27 Kappan öppnar filial idag i Kurirens fastighet. Affär.

B-n 1948-11-27 Uddevalla stad bygger hus på Skolans äng inom kv Kroken och Glasberget på Söder.

B-n 1948-11-27 """Vad fordom hänt"". Alfred Nobel donerar en förmögenhet, omkring 30 miljoner kr. År 1895."

B-n 1948-11-28 """Vad fordom hänt"". År 1793 föddes skalden Jonas Love Almqvist."

B-n 1948-11-29 "Utställning i Nyttokonst-salongen ""Hustak, Rom"" oljemålning av Frithiof Berglund."

B-n 1948-11-30 Finskt Thordénfartyg överföres till Sverige. Ångaren Esther Thordén. Båtar. Varv.

B-n 1948-11-30 Tidningens Bohus-Posten nedlägges, sista numret utkommer idag.

Kur 1948-11-30 Uddevalla arbetarekommun. Socialdemokrati. Historia.

B-n 1948-11-30 Resia öppnar nytt efter utvidgat och moderniserat ombygge. Affär.

B-n 1948-11-30 Konstnären Ole Kruse, Bokenäs, 80 år, död, målade altartavlor.

B-n 1948-12-01 Nybyggnad för smedja- och syfabrik är nu under tak. Smedmästare Elis Johansson.

B-P 1948-12-01 Från denna datum och till 1949-03-30 är tidningen Bohus-Posten inte filmad.

B-n 1948-12-01 Nya pansarbrigader snabbutrustas, cyklar ökar infanteriets rörlighet. Regemente.

B-n 1948-12-01 Bilder från staden och dess skyltning med girlanger.

B-n 1948-12-01 Isolering hotar att avfolka Flatö, Orust. Färja finns men ingen landsväg.

B-n 1948-12-01 Nya husgerådsaffären öppnar idag i Wallenska fastigheten, Lysekil, John Roos.

B-n 1948-12-01 Hällevikstrands sjukhem blir mödra- och barnavårdscentral.

B-n 1948-12-02 Bruno Forsberg Dals-Råstock ställer ut oljemålning i Folkets hus foaje. Konst.

B-n 1948-12-02 Ett 7000-årigt valfynd har hittats i Skee.

B-n 1948-12-02 Lagfart för dödsboet efter Anna Emilia Wickelgren å stadsäga nr 803. Fastighetsaffär.

B-n 1948-12-03 I17 har fått besök av Norska krigsskolan. Regemente.

B-n 1948-12-03 Distriktets första Bti. mästarinna Elsa Edström Mollösund. Idrott.

B-n 1948-12-03 Munkedals idrottsförening bygger sportstuga intill Skogssjön i Foss.

B-n 1948-12-04 Stenålderssömnad visas i Uddevalla, tigerfabriken får skrädderimuseum.

B-n 1948-12-04 Föreningen i Munkedal öppnar ny affär vid Torget.

B-n 1948-12-05 """Vad fordom hänt"". Telefonlinjen Stockholm-Köpenhamn öppnades år 1893."

B-n 1948-12-06 Nordbergska stiftelsen ger Munkedalsbor vatten till jul. Gåva.

B-n 1948-12-06 Brand i konstnärshus i Ulvesund, Ljungskile, Karl Wallner, Sveriges andre Döderhultare.

B-n 1948-12-07 Malmöns kyrka får elvärme, ljus och elektrisk orgelfläkt.

B-n 1948-12-08 Gösta Olsson Atletklubben går nu sin 500:e match. Idrott.

B-n 1948-12-08 """Vad fordom hänt"". Skalden Elias Sehlstedt föddes i Härnösand år 1808."

B-n 1948-12-08 Där jorden brukas som på 1800-talet.

B-n 1948-12-08 En kaka choklad gjorde bättre effekt än löfte om permission. Förv A G Agermark.

B-n 1948-12-09 Trevligt och livligt hos KFUM:s julmässa i föreningens lokal vid Agnebergsgatan. Berättelse.

B-n 1948-12-09 Kungsviken gammalt centrum för bohuslänskt båtbyggeri. Båtar. Varv.

B-n 1948-12-09 Fröken Inga Olsson Brastad, har valts till Bohusläningarnas Lucia i Stockholm.

B-n 1948-12-11 Smithska medaljutdelningen. Bild på 8 personer. And. Smith Uddevalla AB, Kol & Koks.

B-n 1948-12-13 Wivan Magnusson Uddevallas Lucia 1948.

B-n 1948-12-14 """Vad fordom hänt"". 1838 föddes Hanna Ochterlang Sveriges första frälsningssoldat, sedan chef."

B-n 1948-12-14 Brattås cykelklubb har firat 15-årsjubileum. Bild.

B-n 1948-12-15 Nya viadukten på Strömstadsvägen vid Kopparsberg.

B-n 1948-12-15 """Vad fordom hänt"". Oscar Eklund, införde blåbandiströrelsen i Sverige, död 1940."

B-n 1948-12-16 Nytt förslag till lösning av Praktiskas lokalfråga, gamla huset tullbygges. Bild.

B-n 1948-12-16 75 år fyller förre båtbyggaren Olle Martinsson, Kämpegatan.

B-n 1948-12-16 Bild från 1840-talet då lindarna var unga.

B-n 1948-12-16 En bild från 1850-talet då lindarna var unga.

B-n 1948-12-16 """Vad fordom hänt"". År 1770 föddes kompositören Beethoven."

B-n 1948-12-17 Arvid Högströms 40-årsjubileum.

B-n 1948-12-17 Uddevalla tio äldsta firmor annonserar m flera.

B-n 1948-12-17 Uddevallas 450-årsjubileum.

B-n 1948-12-17 Axel Bergman minns köpmän i staden.

B-n 1948-12-17 Program vid Uddevalla stads 450-årsjubileum den 18 dec 1948. Annons.

B-n 1948-12-17 Till Uddevallas jubileum Av Sten Kristiansson. Bild på Kung Hans privilegiebrev.

B-n 1948-12-17 När Paul U. Bergström sålde skjortor på Uddevalla torg. Berättelse av Köpman Axel Bergman.

B-n 1948-12-17 """Till Uddevallas jubileium"". Konung Hans brev av 1498 innehållande stadens stadsprivilegier. Bild."

B-n 1948-12-17 Maken Arthur, makan Emelie- och dottern Astrid fyller år på samma dag. Familjenytt.

B-n 1948-12-17 "En teckning från ""staden under klocktornsberget"". Bild."

B-n 1948-12-18 75 år fyller kyrkoherden Johan Anton Bogren.

B-n 1948-12-18 Bilder från 1800-talets Uddevalla.

B-n 1948-12-18 Sahlstens Möbelaffär, Norra Hamngatan 8, Uddevalla 1870-1948. Annons.

B-n 1948-12-18 Bohusläningen 70 år, tecknad bild på huset där tidningen startade.

B-n 1948-12-18 Hjulångaren Uddevalla inköptes 1852. Bild på Bäveån före Lindarnes plantering.

B-n 1948-12-18 Krigsrätterna försvinner sista sammanträdet på I17. Regemente.

B-n 1948-12-18 Uddevalla 450 år. Stor jubileumsartikel.

B-n 1948-12-18 Uddevallaprofiler kring sekelskiftet. Bilder med text.

B-n 1948-12-18 Gnällens skola skall indragas, 100 åriga traditioner.

B-n 1948-12-18 Uddevalla-profiler kring sekeskiftet. Hembygd. Personhistoria. Bild.

B-n 1948-12-18 Gamla bilder från 1800-talet.

B-n 1948-12-18 100 ungdomar på FPU:s Luciafest, avdelningens egen Carin Johansson med söta tärnor gjorde entré.

B-n 1948-12-18 """Kalle Värme"", Ahlberg, Furberg, ""Loppan"" Erik Lindin, Brita-Maja och Netta sekelskiftets profiler."

B-n 1948-12-18 Töftedals IF debuterade med internationell fotbollsmatch. Idrott. Bild.

B-n 1948-12-18 Storkommunen Tjörn vill ej släppa Åstol och Dyrön till Marstrand.

B-n 1948-12-18 """Vad fordom hänt"". Magnus Ladulås död år 1240."

B-n 1948-12-18 Snart finns ingen av de gamla indelta soldaterna kvar på Dal. Regemente.

B-n 1948-12-18 Döbeln vid Jutas av F.E.K. Berättelse såsom barndomsminne av åldrig dam.

B-n 1948-12-20 Uddevallas 450-årsjubileum.

B-n 1948-12-20 Musikhörnan gjorde ljudupptagningar för uddevallas arkiv på grammofonskivor. Annons.

B-n 1948-12-20 Gamla Gästis var ett gulgrått envåningshus, känd för den goda maten.

Kur 1948-12-20 Uddevallas 450 årsjubileum.

B-n 1948-12-20 Uddevallajubileum en imponerande nordisk högtid. Bild på Rådhuset med åren 1498.

B-n 1948-12-20 450-årsjubileum formade sig till en imönerande nordisk högtidlighet. Berättelse. Bild.

B-n 1948-12-20 Ransoneringskalender 20-26 dec 1948, upptar kaffe köttvaror matffett risgryn, socker.

B-n 1948-12-21 100 man avskedas vid Uddevallavarvet.

B-n 1948-12-21 IK Orient friidrottsklubb som har blivit en storklubb fyller 15 år. Jubileum.

B-n 1948-12-22 Söders bosättningsaffär, Sörkällegatan 3. Annons.

B-n 1948-12-22 Ransoneringen av papper upphäves med undantag för tidningspapper.

B-n 1948-12-22 Käringöfamiljen fick storslagen julgåva från Bohusläningens läsare. Fiskebåtar.

B-n 1948-12-22 37 304.kr. har insamlattill den hårt drabbade familjen Irma Hermansson och hennes 5 barn. Gåva. Olycka.

B-n 1948-12-22 Forshällas centralskola förlägges till Buddeberg.

B-n 1948-12-23 Magasinsbyggnad mellan Idrottshallen- och Göteborgsvägen 8. Rivning eller avvakta.

B-n 1948-12-23 Lagfart för AB Alpha å tomten nr 1 i kv Backen som bolaget köpt av Uddevalla stad. Fastighetsaffär.

B-n 1948-12-24 Löparen Gösta Hermansson minns sin första tävling. Idrott.

B-n 1948-12-28 Pälsvaror och skinnvaror för 24.500 kronor stals vid inbrott i S. Hanées pälsvaruaffär. Polis.

B-n 1948-12-28 Pigg 80-åring berättar om äventyrlig levnadsbana. Kapten O.B. Bengtsson.

B-n 1948-12-29 5-årig flickas sinnesnärvaro räddade 4-årig pojke från att drunkna i damm på Jakobsberg. Olycka.

Kur 1948-12-29 Barnrikekvarter blir lätt en härd för ungdomsbrottslighet. Polis.

B-n 1948-12-31 Ett tvärsnitt genom året från januari till december. Berättelse. Bild.  ///