2023-01-29

Förändringar i Gustafsbergsstiftelsen

Det här är porträtten över Gustafsbergsstiftelsens förvaltande direktörer. Porträtten hänger på väggen i det så kallade "Gubbrummet" i Societetshuset. Att det kallas "Gubbrummet" har sin förklaring. I stadgarna från 1976 står det: "Förvaltande direktören skall vara en i ekonomiska ting förfaren, i Uddevalla mantalsskriven man". Därför har det i Gustafsbergsstiftelsens långa historia aldrig varit en kvinna.

Men 2011 inledde vi arbetet med att permutera, dvs ändra, stadgarna. Jag sa i en intervju i tidningen Bohusläningen i början av det året att stadgarna borde vara ändrade mot slutet av året. Så blev det inte! Det skulle komma att ta tio år innan det arbetet var klart. 

Den 17 december 2021 fastställde Kammarkollegiet och Länsstyrelsen nya stadgar. Det har blivit en del förändändringar. Bl a detta gäller nu:

§2. Gustafsbergsstiftelsen står under tillsyn av länsstyrelsen samt förvaltas av en styrelse bestående av nio ledamöter (tidigare förvaltades stiftelsen av Uddevalla kommun). Ledamöterna utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. De utser samtliga för en mandatperiod av fyra (tidigare tre)n kalenderår.

§6. Kommunfullmäktige tillkommer att välja två revisorer.

Styrelsen väljer VD som alltså inte ingår i styrelsen. Tidigare bestod styrelsen (direktionen av tio ledamöter varav en var den förvaltande direktören, som dessutom hade utslagsröst i styrelsen.

Av praktiska och historiska skäl fortsätter stiftelsen att kalla styrelsen för direktion och VD för förvaltande direktör.

Som i alla stiftelser av den här typen utser direktionen inom sig ordförande och viceordförande. Det är alltså inte upp till Uddevalla kommun att utse ordförande. Den 26 januari hade direktionen sitt första möte för året. Då beslutade man att utse Roger Johansson som ordförande och Lennart Björk som vice ordförande.

Och frågan är när vi får se den första kvinnan som förvaltande direktör?   ///
 

2 kommentarer: