2023-01-01

Det skrev tidningarna om för 100 år sedan

 
Alltid intressant att läsa om vad tidningarna skrev om förr i tiden. Här kommer ett utdrag över tidningsrubrikerna för 100 år sedan.

B-n = Bohusläningen, B-P = Bohus-Posten, Kur = Kuriren

Är du intresserad av någon eller några artiklar så rekommenderar jag att du kontaktar Bohusläns Föreningsarkiv, som har alla tidningarna på en användarvänlig mikrofilm. Finns även på Kungliga Biblioteket i Stockholm och Universitetsbiblioteket i Göteborg.

Tidn Datum Innehåll

B-n 1923-01-02 Bohuslänigen utdelas under årets första vecka såsom förut. Tidning.

B-P 1923-01-02 Nyårshelgen i Uddevalla. Högtid.

B-P 1923-01-02 Folkmängden i Uddevalla nära 14000. Befolkningsstatestik.

Kur 1923-01-03 Folkmängdsuppfifter för 1922. Stadens folkmängd utgjorde 31 dec. 1922, 13.392 personer.

Kur 1923-01-03 Olyckshändelse under sprängning. Krutpåsen antändes i laddning vid Sjöbol i Lyse.

Kur 1923-01-03 En omplacering inom stadsfullmäktige, följande kutymen att fullmäktigeplac. efter antal år i fullmäktige. Politik.

B-n 1923-01-04 Predikanten Otto Länsberg å tomten nr 5 i kv Tegelbruket. Fastighetsaffär.

B-n 1923-01-04 Ny fackförening i bildad i Uddevalla av arbetarna vid snäckskalsgroparna.

B-n 1923-01-04 Byggnadschefen A .H. Lindeberg går i pension. Bild.

B-P 1923-01-05 Dahlgrenska barnhemmet. Barnhem.

B-P 1923-01-05 Ny fackförening i Uddevalla. Föreningar.

B-P 1923-01-08 Uddevalla hundramannaförening firade sitt 40-årsjubileum. Jubileum. Föreningar.

B-P 1923-01-08 Nytt spritbeslag i Uddevalla på måndagen. Alkohol.

B-n 1923-01-08 Disponent Arthur Zachau svårt skadad vid spårvägsolycka i Stockholm.

B-n 1923-01-08 Ett besök å Uddevalla försörjningshem. Socialvård.

B-n 1923-01-08 Exekutiv auktion å fastigheten nr 88 vid Kungstorget tillhörande Järn AB Magnus.

Kur 1923-01-08 Disp. vid Uddevalla tändsticksfabr. Arthur E. Zachau blev påkörd av en spårvagn i Stockholm, undkom med hjärnskakning. Olycka.

B-P 1923-01-08 Disponent Zachau skadad vid spårvägsolycka. Påkörd af en spårvagn  i Stockholm utanför Continental. Olycka. Järnväg.

B-n 1923-01-08 Morlanda pastorats delning. Kyrka.

B-P 1923-01-08 Länsstyrelsen vill ha bort hjulringar af järn  på bilarna. Fordon.

B-n 1923-01-09 Gikt, ischias, huvudvärk, influensa, sömnlöshet etc. bekämpas snabbt och säkert med Togal. Annons.

B-n 1923-01-09 Ny förrådsbyggnad vid Bohusläns regemente. Rivning och transport från Backamo.

B-n 1923-01-09 75 år fyller Lars Svensson, 30 år anställd i framlidne köpmannen C J Engelbrekt.

Kur 1923-01-10 Utslagna majnycklar = Gullvivor ha hittats i Skredsvik, vilket är ovanligt för årstiden. Blommor.

B-n 1923-01-11 Postbefordringen på Tjörn sker f.o.m. 1923 med bil, nästa månad även personbefordringen.

Kur 1923-01-12 "Biografen Palladium visar ""Min Toreador"" med Mae Murray's bästa film. Bio."

Kur 1923-01-12 Gymnastikföreningen Kroppskultur i Uddevalla samlad. Idrott. Bild.

Kur 1923-01-12 10-årsfest firar Uddevalla hamnarbetarfackföreningen i Folkets hus.Politik.

Kur 1923-01-12 Ett uppträde i Uddevalla hade otrevliga verkningar av 96 procentig sprit. Polis.

Kur 1923-01-12 Innehavare av juvelerarefirman J. A. Bokströms Anna Lovisa Bokström död. 71 år gammal.

B-P 1923-01-13 Varmbadhuset öppet äfven under sommaren. Bad.

B-P 1923-01-13 Änkefru Anna L. Bokström död, 71 år.

B-n 1923-01-13 Innehavare av J. A. Bokströms guldsmedsaffär, änkefru Anna Lovisa Bokström. Död.

B-n 1923-01-13 Stor donation till Strömstad att användas till uppförande av ett barnhem. Gåva.

B-n 1923-01-15 Bohuslän i ord- och bild. 2. Forshälla socken. Hembygd.

B-P 1923-01-16 Vid A-B Kullgrens stenhuggeri i Uddevalla arbetar man med en större beställning af grafvårdar till Amerika. Industri.

B-P 1923-01-16 Hamnarbetarfackföreningen i Uddevalla firade i lördags 10-årsfest i Folkets hus. Jubileum. Nöjen.

B-n 1923-01-16 Med spritsmugglare Strömstad-Kristiania, av T. S-g. Berättelse.

B-n 1923-01-16 Till före detta polis C. A. Svanberg i Lysekil överlämnades vid en fästlighet på Stadshotellet 200 kr. Gåva.

B-n 1923-01-16 Stenåldersman på utställning i Göteborg, Ett 5.000 år gammalt skelett. Kultur.

Kur 1923-01-17 Vägtvist mellan Uddevalla stad och Lane vägstyrelse. Rörande sträckan Uddevalla Lissleröd i Bäve socken.

Kur 1923-01-17 "Tyska hjulångaren spritsmugglaren ""Greifswald"" har förlist på Svartskär. Båtar. Polis."

Kur 1923-01-17 Insulinet ett nytt medel mot sockersjukan torde kunna framställas i Sverige. Läkemedel.

B-n 1923-01-18 Uddevallapolisen gör ett nytt spritbeslag, 290 liter sprit beslagtagna.

B-n 1923-01-18 Bohusläns regemente musikelever.

B-n 1923-01-18 Flickor till gymnasium. Skola.

B-n 1923-01-18 För en räknemaskin till stadsfogdekontoret tillstyrktes av DK.

B-n 1923-01-18 Till nya grövre avloppsledningar i Fjällgatan tillstyrker drätselkammaren 2.500 kronor.

B-n 1923-01-18 Vägar och ledningar på Hedegärde.

B-n 1923-01-18 Till skiljemän för värdering av mark vid Esperödsbron har DK utsett major Busck.

B-n 1923-01-18 Bland spritsmugglare i Bohuslän. Hur spriten insmugglas till Bohuslän. T. S-g.

Kur 1923-01-19 Otur hade brandkåren med sin nya dyra häst som inköptes i Skåne. Blev sjuk och fick skjutas.

B-P 1923-01-19 Ytterligare spritbeslag i Uddevalla. Alkohol.

B-n 1923-01-20 Förman P Magnusson-Högberg har sålt sin fastighet tomt nr 249. Fastighetsaffär.

B-n 1923-01-20 Strömstad i spritsmuggleriets tecken. Hur gubben Paar fick efterföljare. T. S-g.

Kur 1923-01-22 Taxeringsnämndernas ordförande i Uddevalla stad för år 1923 tillkännagiva härmed.

B-P 1923-01-22 Ledningar vid Esperöd. Energi.

B-P 1923-01-22 Brandkårens nya häst måste skjutas. Djur. Sjukdom.

B-n 1923-01-22 Auktion å skolager: Sahlins skoaffär, Norra Drottninggatan.

B-n 1923-01-22 Bäve försörjningshems pensionärer och personal tackar Magnus Wassén, Kuröd.

B-n 1923-01-22 Från allmänheten: Barnhemmet för flickor. E.G. Lange.

B-n 1923-01-23 Uddevallas brandkårs nya häst. Brand.

B-n 1923-01-23 Libanons gossavdelning, Uddevalla, hade på söndagen en utflykt till fots med Lane Ryrs kyrka som mål.

B-n 1923-01-23 Gymnastikföreningen Kroppskultur i Uddevalla. Idrott. Bild.

B-P 1923-01-24 Ett inbrottsförsök synes ha gjorts natten till lördagen hos skohandl. E. Wennerström. Polis.

Kur 1923-01-24 Drunkningsolycka i Skärhamn. Tre ynglingar i 20-års åldern ute i en roddbåt- och kantrade. Varvid en omkom Arvid Kristiansson.

Kur 1923-01-24 Guldgrävning i Bohuslän ? Gruvbolag skall bildas, guld och titanfyndigheter omkring Marstrand.

B-n 1923-01-25 Lill-Anna blir drottning. Teater.

B-P 1923-01-25 Handtverksföreningen öfvertar Palladium. Föreningar. Bio.

B-P 1923-01-25 Barnbespisningen i Uddevalla. Skola. Mat.

B-n 1923-01-25 Uddevalla Hantverksförening övertar biografen Palladium. Bio

B-n 1923-01-25 50 år fyller idag fabrikör O. E. Gurstedt.

B-n 1923-01-25 Nya bilvägar i Bohuslän. Gatuarbete.

Kur 1923-01-26 Utsädesutställning i Uddevalla för Göteborgs- och Bohus läns hushållningssällskap,  omfattar utsäden av spannmål och frö.

Kur 1923-01-26 Märkliga bläckfiskar ? Vid närmare kontroll visade det sig vara 4 spritdamejeanner drivande i vattnet utanför Bovallstrand. Polis.

B-n 1923-01-27 Travtävlingarna som skulle ägt rum i Vänersborg i söndags blev inställda på grund av blidvädret. Idrott. Djur.

B-P 1923-01-27 Triangelmatchen i brottning 3-4 febr. Bild. Idrott.

B-P 1923-01-27 Stadens nya bogserbåt och isbrytare. Båtar.

B-n 1923-01-27 Natten till torsdagen exploderade i norra inloppet i Marstrand en drivmina. Olycka. Hamn.

B-n 1923-01-27 Vår nya isbrytare: Ång. Meta, bogser- och isbrytarefartyg ankom den 25:e jan. Båtar.

Kur 1923-01-29 "Uddevalla stads isbrytare ång. ""Meta"" ankom i torsdags till Uddevalla. Båtar."

Kur 1923-01-29 Hundskatt i Uddevalla innevarande år utgår med 15 kronor för varje hund.

Kur 1923-01-29 Sadelmakeriföreståndaren J. K. Arvid Roggentin vid Bohusläns regemente tilldelas en årlig pension å 800 kr. Roggentin är född 1856.

B-P 1923-01-29 En kvinnlig gymnastikafdelning, under Uddevalla gymnastikförening bildades i lördags. Föreningar. Idrott.

B-n 1923-01-29 Expropriationsstämning på Gustafsbergs Barnhusinrättning.

B-n 1923-01-29 Bohuslän i ord- och bild. Lyse socken. Hembygd. Bild.

B-n 1923-01-29 Bohusläns regemente, auktion å byggnader m.m. å Backamo.

B-n 1923-01-30 Pensionat 'Hemtrevnad' rekommenderas. Annons. Hotell.

B-P 1923-01-30 50 år fyller stadsmaskinisten i Uddevalla Gustaf Wessberg. Familjenytt.

B-n 1923-01-30 Auktion å fastigheten Skältorpet i Uddevalla utbjöds på auktion, högsta anbud.

B-n 1923-01-30 Uddevalla båtvarv, ny bolagsbildning.

B-n 1923-01-30 50 år fyller stadsmaskinisten Gustaf Wessberg. Han var  anställd hos Thorburn.

B-n 1923-01-30 Motorfärjan vid Svanesund, har  ny snabbstart, väntetiden nedbringas.

B-n 1923-01-30 Bemärkt Fjällbackabo i U.S.A.. Teknikern och dammbyggaren Louis Carlsson.

B-n 1923-02-01 Granitaktiebolaget Kullgrens Enka kommer inom kort att öppna filial i Sundsvall.

B-n 1923-02-01 Nödhjälpsarbetarna fraktas i oeldade vagnar från Uddevalla till Ängebacken. Järnväg.

B-n 1923-02-01 Posthuset i Uddevalla utvidgas genom inredande av bostadslägenheter på vinden.

B-n 1923-02-01 Självmord i Lane-Ryr, 17 årig yngling Allan Johansson död.

Kur 1923-02-02 Uddevallabo chef för domänverkets försäljningar ? Förordnande för hr Knut O Norlin bosatt i London, bördig från Uddevalla.

Kur 1923-02-02 Triangelturnéringen i brottning å Uddevalla teater. Trollhättan-Vänersborg och Uddevalla. Idrott. Bild.

Kur 1923-02-02 Ny brandkårshäst. Styrelsen har anslagit 1.200 kronor till ny häst.

B-n 1923-02-03 "Tyske ångaren ""Venetia"" har anlänt med salt till E.G. Lange. Båtar."

B-n 1923-02-03 Vis- och sagoaftonen i Frideborg hade samlat en publik på cirka 150 ungdomar. Musik o sång.

B-P 1923-02-03 Arbetslösheten i Uddevalla. Arbetsmarknad.

B-n 1923-02-03 Anbud å reparationer, förtenningar, snickeri- och måleriarbeten vid Kungl Bohuslän.

B-P 1923-02-03 Svenskt-norskt samarbete mot smugglingarne. Alkohol.

Kur 1923-02-05 Ett olyckstillbud då en skjuts skulle passera övergången av UVHJ öster om norra kyrkogården.

B-n 1923-02-05 Kollekten i Uddevalla kyrka för stiftets meddellösa.

B-P 1923-02-05 Ännu ett spritbeslag i Uddevalla. Alkohol.

B-n 1923-02-05 Frikyrklig folkhögskola till Restenäs.

B-n 1923-02-06 En slaktare från Dal hade på Kungstorget bråkat vid ett salustånd. Polis.

B-P 1923-02-06 Gymnastikföreningen Kroppskultur i Uddevalla. Idrott. Bild.

Kur 1923-02-07 Nya nödhjälpsarbeten i Strömstad. Arbetet avser vägen Norra hamngatan till stadens gräns till Skee.

B-P 1923-02-07 Folkhögskolan vid Ljungskile. Skall heta Restenäs kristliga folkhögskola. Skola.

B-P 1923-02-07 Regementsbyggnaderna å Backamo under klubban. Fastighetsaffär. Regemente.

B-n 1923-02-08 Konstgjorda ögon kan utprovas hos ögonspecialisten A. Kembel på Stadshotellet. Sjukhus. Sjukdom.

B-n 1923-02-08 Bland trötta vandringsmän (luffare) som få natthärbärge på Kasens tegelugn. Berättelse av T. S-g. Social.

B-n 1923-02-08 Godsägare Oscar  Hansson, Strömstad har avlidit. Död.

Kur 1923-02-09 "Ångaren "" Borgila "" ute för missöde, råkade gå på grund vid Råberget i Nordströmmarna."

B-n 1923-02-10 Spritbeslag i Överby. Polis.

B-n 1923-02-10 Togal rekommenderas av läkare. Sjukvård.

B-P 1923-02-10 Stor trafikökning i Uddevalla hamn under 1922. Hamn.

B-P 1923-02-10 "Ång. ""Borgila"" ute för missöde. Båtar. Olycka."

B-n 1923-02-10 AK har avslagit en framställning från Lyse kommun angående väganläggning.

B-P 1923-02-12 Telefonväxel å Ängebacken. Telefon.

B-n 1923-02-12 Körde på stolpe bröt benet. Olycka.

B-n 1923-02-12 Lelången-banan klagar över bolkonkurrensen. Järnväg.

B-n 1923-02-13 Uddevalla IS. Firar sin årsfest på lördag. Idrott.

B-n 1923-02-13 Uddevalla museum till Hasselbacken, hembygdsmuseum till Skansberget. Ett framtidsprojekt.

B-n 1923-02-13 Förslag att skolan bör skiljas från kyrkan i Sverige.

Kur 1923-02-14 Badplatserna vid Skeppsviken. Styrelsen för kallbadinrättningen har tagit upp frågan om en förflyttning av kallbadhusen.

Kur 1923-02-14 50 år fyller statsrådet ochchefen för jordbruksdepartementet Sven Linders.

B-n 1923-02-15 Före detta kvarnägaren Henrik Alfred Olsson Esperöds kvarn död, 78 år.

B-n 1923-02-15 Före detta provinsialläkaren i Uddevalla distrikt Axel F Svartengren död, 78 år.

B-n 1923-02-15 Professor Wilhelm Konrad Röntgen, den berömde tyske Nobelpristagare. Död.

B-P 1923-02-16 Grafvård å kyrkoh. Törnqvists graf.

B-P 1923-02-16 Kallbadhusen vid friluftsbadet? Bad.

B-n 1923-02-17 Chefsskifte vid Bohusläns regemente. Överste Ribbing avgår och överste Landgren kommer.

B-n 1923-02-17 Friköp av markområde från Samneröd, åkaren J Olsson arrende på 49 år från 1898.

B-P 1923-02-19 Manbyggnaden på Lilla Höghult nedbrunnen. Brand.

Kur 1923-02-19 Uddevalla Idrottssällskaps 15-års fest i Folkets hus med bl.a. ordf. Johan Rasmusson.

B-P 1923-02-19 Uddevalla idrottssällskap höll i lördags sin 15-årsfest å Folkets hus. Jubileum. Nöjen.

Kur 1923-02-19 30-årige sjömannen Anders Abrahamsson från Rönningen i Röra socken har  omkommit i en amerikansk hamn.

B-P 1923-02-19 Bankdirektören Ragnar Berger i Lysekil omkom genom olckshändelse vid Munkedals station. Olycka. Järnväg.

B-n 1923-02-19 Bohuslän i ord- och bild. Långelanda socken, Orust. Bilder. Hembygd.

Kur 1923-02-19 En vinterknäpp fingo vi till sist ändå uppe i 8-10 grader kallt på nätterna. Väder.

B-n 1923-02-19 Bankdirektör Ragnar Bergen, Lysekil har avlidit i en ålder av 58 år. Död.

Kur 1923-02-19 En jägarbravad i Kville. En kungsörn sköts för ett par dagar sedan av Ivar Andrén.

B-n 1923-02-20 Lagfart sökes av Sparbanken som på exekutiv auktion köpt Skältorpet nr 3. Fastighetsaffär.

Kur 1923-02-21 Uddevalla får låna till jordkabel, ett amorteringslån på 25.000 kronor som k.m:t medgivit.

Kur 1923-02-21 1 mars i Uddevalla samlas den svenska kommissionens medlemmar. Bohusbanans utdragande till Norge. Järnväg.

Kur 1923-02-21 Banktjänsteman Olof Åstedt har valts till siffergranskare av stadskassan m.fl.

B-P 1923-02-21 De elektriska ledningarna i Uddevalla. Energi.

Kur 1923-02-21 Ambulansbil till Lysekil. Beställda ambulansbil till epidemisjukhuset har anlänt.

Kur 1923-02-21 Nya landstingsanslag till nödhjälpsarbete i länet. 10.000 kronor till Uddevalla.

B-n 1923-02-22 Anbud å takreparationer för Bohusläns regemente för omtäckning av sommarstall.

B-n 1923-02-22 Foss prästgård får ej styckas eller säljas. Kyrkan.

B-n 1923-02-22 Poliskonstapel Johan Petter Hansson död. 40 år.

Kur 1923-02-23 Kommunstyrelsen har konstituerat sig sålunda, ordf. Axel V. Johansson, J. V .Mårtensson, Karl Blomqvist, Emil Sahlgren, Ernst Spångberg.

Kur 1923-02-23 På grund av ishinder har ångaren Ran ej kunnat ta sig till Bokenäs. Väder.

B-P 1923-02-23 Kyrkogårdsgatan utvidgas. Gatuarbete.

B-n 1923-02-24 Trav- och galopptävlingar i Vänersborg. Idrott. Notis och annons.

B-n 1923-02-24 Natthärbärge i Uddevalla, fattigvårdsstyrelsen debatterar frågan. Social.

B-n 1923-02-24 Om begravningen efter före detta kvarnägaren Alfred Olsson. Historik om Esperöds kvarn. Död.

B-P 1923-02-26 En af Uddevalla stads äldsta borgare, Alfred Weiss död, 82 år.Familjenytt.

B-P 1923-02-26 60 år fyller öfversten och chefen för Bohusläns reg:te B.C.A. Ribbing. Familjenytt.

B-n 1923-02-26 60 år fyller översten och chefen för Bohusläns regemente Bengt Ribbing.

B-n 1923-02-26 En vinterresa i Bohuslän 1. Från Uddevalla - Lysekil. Spökhistorier från Morlanda.

B-P 1923-02-27 Tillsynsföreningens årsmöte. Ur årsberättelsen. Föreningar.

B-n 1923-02-27 Rimnersvallen inför sin fullbordan. Idrott.

B-n 1923-02-27 Lagfart av Magnus Ekstedt som av Carl- och Hulda Gustafsson köpt deras andel i äng. Fastighetsaffär.

B-n 1923-02-27 Uddevalla Idrottsplatsförening. Styrelsens årsberättelse för 1922.

Kur 1923-02-28 Konungen har till svärdsmän utnämnt fanjunkare Vid Bohusläns reg. O W Johansson och C S  Dahlström.

Kur 1923-02-28 """Upptäckare"" av päronet Greve Moltke, ""Gamle Christiansen"" i Hadsten död. 89 år gammal."

B-n 1923-03-01 Beslut att bygga friluftsbad i Skeppsviken i Uddevalla.

B-n 1923-03-01 Textilarbetaren Johannes Carlsson född 1843, har arbetat 50 år på Kampenhof.

B-n 1923-03-01 En vinterresa i Bohuslän 2. Från Lysekil via Orust och Tjörn till Uddevalla.

Kur 1923-03-02 En olyckshändelse inträffade väster om Vadbacken i Uddevalla då grindvakten Leander Berndtsson ihjälkördes av tåget.

B-P 1923-03-02 Stadens nya isbrytare Meta. Båtar.

B-P 1923-03-02 60 år fyller konduktör J.E. Norlander. Familjenytt.

B-P 1923-03-02 Hälso- och sjukvården i Uddevalla. Stadsläkarens årsberättelse för 1922. Sjukdom.

B-P 1923-03-02 En öfverkörningsolycka. Järnväg. Olycka.

Kur 1923-03-02 Vid Farmacentiska institutet i Stockholm har examen avlagts av bl.a. Olof Danielson och Henry Nilsson från Uddevalla.

Kur 1923-03-02 Vid Farmacentiska institutet i Stockholm har examen avlagts av Allan Hyllengren från Lysekil.

B-n 1923-03-03 Auktion å Uddevalla Gjuteri och Mek. verkstad å diverse maskiner.

Kur 1923-03-05 Uddevalla manskör 10 år. Kören kommer att celebrera med en jubileumskonsert i Konserthuset. Musik o sång.

Kur 1923-03-05 Exploderande fotogenkök vid Järnbron för J. Zackrisson som var sysselsatt med sin korvförsäljning.

Kur 1923-03-05 Gammal trotjänare vid Kampenhovs färgeri Axel Alfred Begtsson död. 75 år. Var anställd i bolagets tjänst i hela 61 år.

Kur 1923-03-05 Skolöverstyrelsen har förordnat fil.mag. G. S. Sandström vara rektor vid kom.mellanskolan i Lysekil.

B-P 1923-03-06 Tragiskt emigrantöde för Cecilia Maria Andersson från Uddevalla. Utvandring.

B-P 1923-03-06 Korfköket exploderade vid Järnbron. Brand.

B-n 1923-03-06 60 år fyller konduktören vid Uddevalla-Lelångenbanan J. E. Norlander. Järnväg.

B-n 1923-03-06 Maskinisten vid Kampenhofs färgeri Axel Alfred Bengtsson 76 år. Död. 61 år.

B-n 1923-03-06 Tågurspåring i Strömstad, morgontåget inställt idag. Järnväg. Olycka.

Kur 1923-03-07 Bohusbankens omorganisation. Huvudkontoret i Uddevalla.

Kur 1923-03-07 Ny telefonkatalog med 96 sidor har i dagarna utkommit. Kostar kronor 1.50.

B-n 1923-03-08 Uddevalla manskör 10 år. Musik o sång. Jubileum. Bild.

B-n 1923-03-08 Sångarjubileum, Uddevalla manskör, 10 år. Bild och text. Musik o sång.

B-n 1923-03-08 Billströmska Folkhögskolan. Berättelse av T. S-g.

B-n 1923-03-08 85 år fyllde igår riksdagsmannen och lantbrukaren A. P. Hylander, Brodalen.

Kur 1923-03-09 Berättelse. Uddevalla manskör 1923. Musik o sång. Bild.

Kur 1923-03-09 Löjtnant G. Hammarfelt, Uddevalla ger en propagandauppvisning i gymnastik, Uddevalla gymmnastikför. i Föreläsningslokalen.

B-n 1923-03-10 Konkursrealisationen hos Järn AB Magnus Lundqvists Eftr. Affär.

B-P 1923-03-12 Uddevalla manskörs jubileumskonsert. Jubileum. Nöjen.

B-P 1923-03-12 Segelsällskapet Vikens vinterhögtidsfest. Nöjen.

Kur 1923-03-12 En drunkningsolycka vid Torreby då isen brast när tre ynglingar var ute på sin sparkstöttning. Två klarade sig, en omkom. Olycka.

Kur 1923-03-12 Ett 20-tal emigrerande Gravarnebor tog ett gripande avsked av sina anhöriga innan ångaren Uddevalla till Göteborg.

B-n 1923-03-13 Västgöta-Sigge har uppträtt på Frideborg, Uddevalla. Musik o sång.

B-n 1923-03-13 Fru Hedda Pettersson som av disp Rob Blay köpt fastigheten tomten nr 2. Fastighetsaffär.

B-n 1923-03-13 Uddevallas nya Idrottsplats, Rimnersvallen kommer att invigas 5 maj 1923, fotboll. Idrott.

B-n 1923-03-13 Den nyutnämde chefen för Bohusläns regemente överste C. H. Viktor Landegren.

B-n 1923-03-13 Lagfart av Systembolaget härstädes av kassör Johan Samuelsson. Fastighetsaffär.

B-n 1923-03-13 Fredagen den 16 mars 1923 öppnas välsorterad speceriaffär i min fastighet. Annons.

Kur 1923-03-14 Uddevalla Teater spelar August Strindberg's Fadren med Margot och Allan Ryding. Teater.

Kur 1923-03-14 Ladugårdsbrand strax norr om Strömstad hos Carl Nilsson, vars gård brann ned till grunden.

Kur 1923-03-14 Ändå ett vårtecken ! Fiskebåt kom in till Lysekil med makrill. Fisk.

Kur 1923-03-14 Visafton till luta gives av Gunnar Bohman i Folkets Hus i Lysekil den 15 mars. Annons.

B-n 1923-03-15 Bohuslän i ord- och bild, Svarteborgs socken. Hembygd. Bild.

Kur 1923-03-16 En verklig trevlig tidning är Påsk-Liljor som utgives till förmån för Sv. Typografförb. Invalid- och Tuberkulosfonder.

B-P 1923-03-17 Rimnersvallens invigning 5 maj. Idrott.

B-n 1923-03-17 60 år fyller idag fiskexportören Albert Börjesson, Strömstad.

Kur 1923-03-19 Ny affär. Hr Sixten Andersson har i fastigheten Kilbäcksgatan 7 öppnat speceriaffär. Annons.

Kur 1923-03-19 En schartauansk präst i sin pryderi, komminister Högberg misshandlade en sjuk pojk som hade varit borta från skolan i Krokstrand.

B-n 1923-03-20 Uddevalla sjömanshus å hela tomten nr 22 och västra andelen av tomten. Fastighetsaffär.

Kur 1923-03-21 Sv. Handelsbankens kontorsstyrelse i U-a. dir. W G Thorburn, grossh. L Hansson, v konsul S Sanne och bankdir.Axel Lange.

Kur 1923-03-23 Idrottsföreningen Kamraternas Stora Basar i Ridhuset. Dansbana, musik av Olle Olssons kapell. Annons.

B-n 1923-03-23 Ernst Niklasson, Kungsgatan. allt i bosättningsbranschen. Annons. Affär.

B-n 1923-03-23 Auktionsannons: Torsdagen den 29 mars försäljes Ida Wessmans tomtlägenhet.

B-n 1923-03-23 Slakthus i Uddevalla? Djur.

B-n 1923-03-23 Postbefordran från Strömstad och norrut ska ske med bil istället för hästskjuts.

Kur 1923-03-23 Till ny kyrkoherde i Bokenäs och Dragsmarks församlingar har valts komminister Gösta Nelsson. Kyrka.

Kur 1923-03-26 Tändsticksarbetarefackförening firade på lördagen sitt 20 års jubileum.

B-P 1923-03-26 Tändsticksarb. -fackför:s 20-årsfest i lördags i Folkets hus. Föreningar. Nöjen.

B-P 1923-03-26 Hamnstyrelsen på inspektionsfärd. En angenäm färd till Malö strömmar och Skaftölandet. Båtar.

B-P 1923-03-27 Bohusläns regemente indrages? Regemente. Nedläggning.

B-n 1923-03-27 Bohusläns regemente indrages? Förslag av försvarsrevisionen.

Kur 1923-03-28 Uddevalla Kamraterna fira sin årsdag med festlighet i Ridhuset på torsdag kväll. Idrott.

B-n 1923-03-29 Ny kajbyggnad i södra hamnen.

B-n 1923-03-29 Forshälla försörjningshemsfråga. Beslut fattas om nybyggnad å Stenshult.

B-P 1923-03-31 Vid stadens nödhjälpsarbeten äro f.n. 30 arbetare sysselsatta. Arbetsmarknad.

B-P 1923-03-31 Tvenne intressanta nybyggnader vid Uddevalla båtvarf. S.S. Vikens utlottare och en motorkryssare under fullbordande. Bild. Båtar.

B-n 1923-03-31 Bohuslän i ord och bild. Bro socken. Hembygd. Bild.

B-n 1923-04-03 Bohusläns regemente, rep arbeten. Omläggning av tel.ledningar å skjutbana.

Kur 1923-04-04 Mjölken blir dyrare. Priset i Uddevalla från 1 april höjts med 2 öre till 22 öre pr liter. Mat.

B-P 1923-04-04 Vägstämman med Lane lördags. Flera nya vägar beslutade. Vägarbeten.

B-n 1923-04-05 Frälsningsarméns tidning Stridsropet har gjort ett Uddevalla-nummer. Kyrka.

Kur 1923-04-06 Det gamla får vika. Idag rivs hörnet av Bartils- o N:a Drottningatan's trähus. Ett av de få som var kvar efter den stora branden.

Kur 1923-04-06 Sarah Bernhardts begravning ägde rum på kyrkogården Pere Lachaise i Paris. Teater.

B-P 1923-04-07 Ladugårdsbrand på Orust. 2 hästar och 5 kor innebrända. Elden anlagd? Brand.

B-P 1923-04-09 Fastighetsförsäljning. Koop Konsumtionsföreningen Framtiden har inköpt fastigheten n:r 186 Norra Drottninggatan.

B-P 1923-04-09 Ett af stadens äldsta hus har rivits. Det gamla trähuset i hörnet af Bartills och Norra Drottninggatan. Rivning.

B-P 1923-04-10 Sågverkskonflikten ur världen. Strejk.

B-n 1923-04-10 Kasens tegelbruks välkända- och starka tegelvaror rekommenderas till edert bygge. Annons. Fabrik.

B-n 1923-04-10 Bohusläns regemente föreslås till indragning, infanteriets övningstid 255 dagar.

B-n 1923-04-10 Folkskollärare Sven Börjesson i Uddevalla som av P. Magnusson-Högberg. Fastighetsaffär.

B-n 1923-04-10 Insamling till gravvård över kyrkoherden P. Törnqvist. Kyrkan.

B-n 1923-04-10 Hjalmar Lantzwig som av J. E. Norlander köpt fastigheten kallad Strömhagen. Fastighetsaffär.

B-n 1923-04-10 Fastighets och lösöreauktion Maria Anderssons å Stigen, Stigens herrgård. Annons.

B-n 1923-04-10 Lane härads vägar övertas av vägstyrelsen. Vägarbeten. Bild.

B-n 1923-04-10 Annocke guldit under år 1922 till betalning förfallen pensionsgrundavgift Kr 3:-. Pengar.

B-P 1923-04-11 Uddevalla museum i nytt skick. Museum.

B-n 1923-04-12 Länets småskoleseminarium börjar sin verksamhet till hösten i Villa Dyrehaven nr 1. Skola. Utbildning.

B-n 1923-04-12 Lane härads vägar övertas av vägstyrelsen. Modern material köpes. Rationella metoder införes. Vägarbeten.

B-n 1923-04-12 Uddevalla gamla museum har blivit som nytt efter en grundlig omorganisation.

B-n 1923-04-12 Strömming i Wallins Fiskaffär. Nya adressen är Södra Hamngatan vid träbron. Annons.

B-n 1923-04-12 Uddevalla museum har genomgått grundlig omorganisation.

B-n 1923-04-12 Bohuslän i ord- och bild. En beskrivning av Ljungs socken. Hembygd. Bild.

Kur 1923-04-13 Försvarsrevisionens förslag att bl.a. indraga Bohusläns regemente har inte mottagits med så stor glädje i Uddevalla.

Kur 1923-04-13 Inför en fullsatt salong i Frideborgs stora sal föreläste adj. Sten Kristiansson om äventyraren Lars Vivallius.

Kur 1923-04-13 Uddevallas museum har undergått en grundlig vårstädning. Allt som allt ha samlingarna uppdelats i 11 avdelningar.

B-P 1923-04-13 Småskoleseminariet i Uddevalla börjar i höst. Skola.

B-n 1923-04-14 50 år fyller i morgon brandmästaren i Uddevalla Joh. Johansson.

B-n 1923-04-14 Bohuslän i ord- och bild. En beskrivning av Resteröds socken. Hembygd. Bild.

B-n 1923-04-16 """Kortspelsraseriet florerar i Uddevalla hamn"". Polis."

B-P 1923-04-16 Möbelutställningen å Uddevalla museum. Museum.

B-P 1923-04-16 Rimnersvallens invigning. Idrott.

B-n 1923-04-16 Uddevallas nya idrottsplats Rimnersvallen inför invigningen. Bild.

B-n 1923-04-16 Regementsindragningarna och kasernerna. Särskilda underhållsanslag erforderliga.

B-n 1923-04-16 Försvarsrevisionen om ungdomens fysiska fostran. En nationell angelägenhet.

Kur 1923-04-16 Konungen uppdrog i lördags åt förstakammarhögerns led. Ernst Trygger att bilda den nya regeringen. Politik.

Kur 1923-04-16 Skandiaverken träder i likvidation. Rörelsen kommer dock att fortgå utan avbrott. Bolagets bankskulder uppgå till 3 milj.kr.

B-n 1923-04-16 3-årig pojke å Bräckan under Skafteröd drunknade i källa som saknade lock. Död.

B-n 1923-04-16 Mühlbocks pensionat i Ed byter ägare. Hotell.

B-n 1923-04-17 Nybyggda vägen Nötebron-Väne-Ryr är inspekterad av major A. Asplund. Vägarbeten.

B-n 1923-04-17 Ett mystiskt fynd av ett människofinger har gjorts i närheten av Margretegärde. Olycka.

B-n 1923-04-17 Fastighetsförsäljning: Zachrissonska fastigheten vid Drottninggatan har inköpts.

B-n 1923-04-17 Orustsägner. Upptecknade för Bohusläningen av Pehr Frithiov. Berättelse.

B-P 1923-04-19 En ytterst intressant utställning å Uddevalla museum. Museum.

B-n 1923-04-19 En intressant porträttutställning på Uddevalla museum. Bilder från Uddevalla samt på gamla uddevallabor.

B-n 1923-04-19 J. A. Johansson & Co. Kakelugnsmakare, Kaserngatan 3. Uppsätter och reparerar allt inom yrket. Annons.

Kur 1923-04-20 Gammal uddevallabo ur tiden. Handlanden Frans J:son Näsman död. 73 år.

Kur 1923-04-20 Fr.o.m. höstterminen 1923 jämväl kvinnliga elever åtnjuta undervisning vid gymnasiet i Uddevalla Samgymnasiet. Skola.

Kur 1923-04-20 Statsminister E. Trygger och hans ministär utnämnd. Den nya regeringen.

B-n 1923-04-21 99 år fyller lantbrukaren Johannes Abrahamsson, Hattefjäll i Valbo-Ryr.

B-n 1923-04-21 Uddevalla realskola- och gymnasium har fått en gåva på 1.000 kr ur rektor Gustaf Hörbergs minnesfond.

B-n 1923-04-21 Skolöverstyrelsen agerar för att att kvinnliga lärjungar skall få undervisas vid kommunala gymnasiet. Skola.

B-n 1923-04-21 Upphittade fingret vid Margretegärde torde härleda från påskskjutning då yngling blev av med finger. Olycka.

B-n 1923-04-21 Tidningen Bohusläningen har fått tillstånd att anordna offentliga radiodemonstrationer.

B-n 1923-04-21 Redaktör S. Björkman har sålt fastigheten Strömhagen 19. Fastighetsaffär.

B-n 1923-04-21 Författaren Martin Koch om Bohuslän. Ur Turistföreningens årsskrift. Hembygd.

B-n 1923-04-21 Upprop angående bildandet av ett Bohusländistrikt av Kamratförbundet för hembygdsvård. Föreningar.

B-n 1923-04-22 Förbud mot biltrafik pga tjällossning nu upphävt.

Kur 1923-04-23 Rimnersvallens invigning söndag 6 maj med forbollsmatch mellan Göteborgs Kamraterna- och Uddevalla Kamraterna. Idrott.

B-P 1923-04-23 Invigningen af vår nya idrottsplats: Rimnersvallen. Idrott.

B-P 1923-04-23 Eld i Skansberget. Brand.

B-n 1923-04-23 Programmet klart för den högtidliga invigningen av Rimnersvallen. Idrott.

B-n 1923-04-23 En genomgång av porträttutställningen å Uddevalla museum.

B-n 1923-04-23 Klövedals församling önskar låna pengar till att uppföra tornbyggnad till kyrkan.

B-n 1923-04-23 Skolavslutningen vid Dingle lantmannaskola. Föredrag och ett och annat från examen.

B-n 1923-04-23 Elektrifieringen av Bohusläns landsbygd har avstannat. Vad är anledningen? Energi.

B-P 1923-04-24 Koop. föreningens fastighetsfråga. Fastighetsaffär.

B-n 1923-04-24 Inför Bohusläningens offentliga radiodemonstrationer. Det blir rundgnistaftnar på Frideborg.

B-n 1923-04-24 Kooperativa föreningen Framtiden köper fastighet nr 8 och 9 i kv. Thorild. Fastighetsaffär.

B-n 1923-04-24 Uddevalla scoutkår anordnade i måndags en parad till firandet av S:t Georgsdagen. Föreningar.

B-n 1923-04-24 Från Bäve. Brev till Bohusläningen. Hembygd.

B-n 1923-04-24 Det flaggades på halv stång på realskolan. 12-årige eleven Herbert Larsson, död, efter kort tids sjukdom.

B-n 1923-04-24 Rimnersvallens invigning. Programmet för högtidligheten nu utformat. Idrott.

B-n 1923-04-24 Auktionsannons: Jacob Trahnsgatan hus nr 8, fru Augusta Sjöstedt säljer. Fasrighetsaffär.

B-n 1923-04-24 Kyrkoherdeinstallation i Bro. Kyrka.

B-n 1923-04-24 Högtidligt i Brastads kyrka när H. D. Hallbäck installerades som kyrkoherde för Brastad- och Bro socknar.

Kur 1923-04-25 Sommarrestaurangen å Gustafsberg har för en tid av 3 år utarranderats till fru Hilma Vilén för en årlig avgift å 3.600 kr.

Kur 1923-04-25 8-timmarslagen behandlas av riksdagen den 2 maj. Politik.

B-n 1923-04-26 Bohusläningens radiodemonstrationer på Frideborg i Uddevalla. Avsändare- och mottagarestationer klara.

B-n 1923-04-26 Auktion Järn AB M. Lundqvists Eftr konkurs. Affär.

B-n 1923-04-26 Radiostationerna i Uddevalla, via städernas belysningsnät.

Kur 1923-04-27 Uddevalla Idrottssällskap skickar fyra man till SM-tävlingarna i terränglöpning i Göteborg. Idrott.

B-n 1923-04-28 Bohuslän i ord- och bild. En beskrivning av Ödsmåls socken. Hembygd.

B-n 1923-04-28 Byggnadsverksamheten i Uddevalla under år 1922.

B-n 1923-04-28 C R Kristenssons mjölkaffär vid Norrtullsgatan flyttas till N Drottninggatan 21.

B-n 1923-04-28 Uddevalla hemortssjukhus. Sjukvård.

B-n 1923-04-28 Kyrka och stat skola hålla ihop. Debatt i 2:a kammaren.

B-n 1923-04-29 Bohusläningen tillgänglig under sommarutställning i Göteborg. Tidning. Utställning.

Kur 1923-04-30 Serveringen å Rimnersvallen har utarrenderats till hr E. Karlbom, Uddevalla.

B-P 1923-04-30 Årets Ängenbackenlopp Kristi Himmelsfärdsdag. Idrott.

B-P 1923-04-30 Folkets park öppnade för säsongen. Nöjen.

B-P 1923-04-30 Serveringen å Rimnersvallen. Mat.

B-n 1923-04-30 Det hördes som andar i luften vid Bohusläningens radioaftnar på Frideborg.

B-n 1923-04-30 Läroverkselever hade gymnastikuppvisning till förmån för läroverkets idrottsförening.

B-n 1923-04-30 Per Edv. Karlbom, har antagits att förestå serveringen å Rimnersvallen. Idrott.

B-n 1923-05-01 Friluftsbadet vid Skeppsviken genomgår stora förändringar med bland annat nyanläggningar.

B-n 1923-05-01 Rykte om järnmalms- och guldsandsfyndighet i Lane-Ryr. Brev till Bohusläningen.

B-n 1923-05-01 Inmutad malmfyndighet vid Öresbo i Hjärtum säges innehålla guld och även titan.

Kur 1923-05-02 En imponerande 1:a maj demonstration i Uddevalla. Ett par tusen personer kring talarstolen. Politik.

B-P 1923-05-02 Årets förstamajdemonstration i Uddevalla. Politik.

B-n 1923-05-03 "Trålaren ""Albatross"" tillhörande firman Sanne har försålts till Ödeborgs Bruk. Båtar."

B-n 1923-05-03 Årets Förstamaj-demonstration i Uddevalla lockade ett 1.000-tal deltagare. Politik.

B-n 1923-05-03 Också Klädesholmen vill bli badort. Byggandet av kallbadhus påbörjas i dagarna.

B-n 1923-05-03 Vårfältskyttetävlingarna i Henån ägde rum i vackert väder och med stor anslutning. Idrott.

B-P 1923-05-05 45 år fyller grosshandl. M. Fr. Schvartzman. Familjenytt.

B-P 1923-05-05 75 år fyller dekorationsmålaren Joh. Christoffersson. Familjenytt.

B-P 1923-05-05 Rimnersvallens invigning på söndag. Idrott.

B-P 1923-05-05 Gåfvor till Uddevalla museum. Gåfva.

B-n 1923-05-05 Uddevalla museum. Gåvor - livlig publikfrekvens.

B-n 1923-05-05 Fossumsbergs valskvarn har av G. A. Magnusson försålts till  Karl M. Wallin, Ellenö. Fastighetsaffär.

B-n 1923-05-05 En ny elektrisk installationsaffär har öppnats av herr Matts Engström på Västerlånggatan 14. Annons.

B-n 1923-05-05 En 6 mån, frisk, rar gosse önskas bortlämnas. 25 kr per månad. Annons. Social.

B-n 1923-05-05 Uddevalla museum-gåvor. En porslinskopp efter 1806 årsbrand. Foto.

B-n 1923-05-05 Arbetet med nedläggning av jordkabeln i Hasselbacken har påbörjats.

B-n 1923-05-05 8-timmarslagen prolongerad t.o.m. 1926.

B-P 1923-05-05 Lysekil får småbåtshamn. Hamn.

B-n 1923-05-05 Högerns valupprop till landstingsvalen lästes även i Hede och Sanne kyrkor. Politik. Kyrka.

B-n 1923-05-05 Fossumsbergs valskvarn har sålts till Karl M Wallin, Ellenö.

Kur 1923-05-07 Grusgropsägare Norlin lockoutar sina ett 20-tals arbetare i snäckskalsbankarna. Arbetsmarknad.

Kur 1923-05-07 Försäljningen av 1-majblomman i Uddevalla i år gav resultat att något över 21.000 majblommor avyttrades.

B-P 1923-05-07 Rimnersvallens invigning: en storstilad idrottsfäst. Idrott.

B-P 1923-05-07 Gatu- och vägarbetena i Uddevalla. Vägarbeten.

B-n 1923-05-07 Drygt 21 000 majblommor såldes i Uddevalla. Social.

B-n 1923-05-07 Med fladdrande fanor- och klingande spel invigdes i går Uddevallas nya idrottsplats, Rimnersvallen. Invigning.

B-n 1923-05-07 Uddevalla stadion inviges. Rimnersvallen. Idrott.

B-n 1923-05-07 Före detta torghandlare Johan Hansson, död, 87 år.

B-n 1923-05-07 Brandkåren i Uddevalla automobilisering.

Kur 1923-05-07 Skandiaverken ändrar namn. Ändras till Aktiebolaget Lysmo och att bolaget skulle träda i likvidation.

B-P 1923-05-07 Herrestads kyrka restaureras. Kyrka.

B-n 1923-05-07 Herrestads kyrka skall genomgå en omfattande restaurering.

B-P 1923-05-08 Arbetet vid Uddevalla snäckskalsbankar inställes på grund af orderbrist. Nedläggning.

B-n 1923-05-08 Orustsägner IX. Näcken. Upptecknade för Bohusläningen av Pehr Frithiov. Hembygd. Berättelse.

B-P 1923-05-08 Stor eldsvåda i Lysekil. Brand.

Kur 1923-05-09 Nytt spritbeslag i Uddevalla. Två spritdunkar om tillsammans 20 liter tysk sprit. Polis.

B-n 1923-05-09 Stensättningen av Fjällgatan har nu börjat. Ett länge närt önskemål för ramnerödsborna. Gatuarbete.

B-n 1923-05-09 Havskurens torvfabrik. Industri.

B-n 1923-05-09 Göteborg firar 300-årsjubileum. Bild.

B-n 1923-05-09 Kroppefjälls sanatorium vid natursköna Dals-Rostock. Små anteckningar från ett kort besök. Sjukvård.

B-n 1923-05-12 "Det så kallade ""Ängebacken-loppet"" på Kristi Himmelfärds dag vanns av UIS. Idrott."

Kur 1923-05-14 Red.Ture Malmgrens testamente. Målet om tvisten av testamentet förekom ånya denna dag efter att nya vittnen höres. Juridik.

B-P 1923-05-14 50 år fyller konsul Charles Thorburn. Bild.

B-P 1923-05-14 Från nykterhetsvärlden. Jubileum.

B-P 1923-05-14 Badplatsen i Skeppsviken. Vägarbeten.

B-n 1923-05-14 Uddevalla sjömanshus förvarar själv sina arkivalier i väl skyddade valv. Bör ej flyttas till Riksarkivet. Kultur.

B-n 1923-05-15 50 år fyller i dag direktören konsuln Charles Thorburn.

Kur 1923-05-16 På Strömstadståget från Uddevalla till Strömstad ägde ett revolveruppträde rum av en synbart berusad man. Polis.

Kur 1923-05-16 Landshövding von Sydow kom till Strömstad på måndagen och besökte lasarettet. Sjukvård.

B-n 1923-05-17 Uttalande av rektor Fischer om att f.o.m höstterminen också flickor kan få undervisning vid gymnasiet. Skola.

B-n 1923-05-17 Nya avvägningsarbeten har utförts för den tänkta järnvägsbron över Svinesund.

B-n 1923-05-17 "För trafiken Stenungsund-Svanesund-Stillingsön kommer motorbåten ""Brage"" att insättas. Båtar. Farleder."

Kur 1923-05-18 "Uddevalla-Kamraterna komma att vid den stora stafettlöpningen ""Göteborg runt"" skicka ett 20-mannalag. Idrott."

B-P 1923-05-19 Gustafsbergs Badrestaurant  öppnas för saisonen Lördagen d. 19 maj, Pingsafton. Annons.

B-n 1923-05-19 På Uddevalla museum öppnar i morgon en uddevallautställning med äldre möbler, silverpjäser och tavlor.

B-n 1923-05-19 Simmersröds Pensionat öppnar 1 juni. Inackorderingar. Härligt läge. Skogs- och havsluft. Gott bord. Hotell.

B-n 1923-05-19 Skördeutsikterna i länet lovande. Erik-dagen kom dock ingenstädes med ax. Jordbruk.

B-n 1923-05-22 55 år fyller befälhavaren på ångaren Kung Rane, sjökapten Wilhelm Stjernstam. Båtar.

B-P 1923-05-23 Uddevalla brandkår automobiliseras? Brand. Fordon.

B-n 1923-05-24 Uddevallabrottaren Arvid Järnqvist har uttagits att representera Sverige vid Göteborgsspelen. Idrott.

B-n 1923-05-24 Automobilisering av Uddevalla brandkår. Brandstyrelsen begär ett anslag på 50.000 kr.

B-n 1923-05-24 Orustsägner om havsfolk och sjöjungfrur. Upptecknade för Bohusläningen av Pehr Frithiov. Hembygd.

B-n 1923-05-24 Lysekils järnväg har från Tyskland inköpt två personvagnar.

B-n 1923-05-24 Onsdag den 23 dennes öppnas min charkuteriaffär i Ljungskile. Vördsamt Eugen Mossberg. Annons.

B-n 1923-05-24 En person vid namn August Olofsson från Kasebuane i Lane-Ryr har begått självmord. Död.

B-n 1923-05-24 Minskat födelseöverskott i Göteborgs och Bohus län. Befolkningsstatistik.

Kur 1923-05-25 Lördag den 26 maj Folkets Park i Uddevalla uppträdande av operasångaren Eric Åby. Annons.

Kur 1923-05-25 Höjentorp säljes. Sixten Andersson köper landeriet Höjentorp för 16.000 kronor tillhörande Dahlgrenska donationen.

Kur 1923-05-25 Musiken i stadsparken i Lysekil kommer ett kapell under ledning av dir. J. Bech-Remnes och fru Bech-Remnes vid pianot.

B-n 1923-05-26 Den välkände operasångaren Eric Åby Sjunger i afton och i morgon kväll i Folkets park. Musik o sång.

B-n 1923-05-26 Lärare och elever vid Uddevalla yrkesskolor har haft ett givande besök på Göteborgsutställningen. Skola.

B-n 1923-05-26 Även realskolor öppna för flickor inte bara gymnasier. Skola.

B-n 1923-05-26 En ny gränstullstation har inrättats i Håve. Verksamheten startade 19 maj. Myndighet.

B-n 1923-05-26 Stenhuggerierna i Lysekilstrakten har satt i gång för fullt. Stenexporten har ökat i vår. Industri.

B-n 1923-05-26 Ett kapell har börjat att byggas i Djurhult, Forshälla socken. Ett länge efterlängtat önskemål. Kyrka.

Kur 1923-05-28 Upphävd blockad. Överenskommelse nu träffats angående avtal med köpman Erik G. Norlin, Uddevalla.

B-P 1923-05-28 Sjuksköterskeskola i Uddevalla. Skola.

B-n 1923-05-28 Uddevalla lasarett får anordna tvååriga utbildningar för sjuksköterskor. Utbildning. Sjukvård.

B-n 1923-05-28 Bohusläningens stafettlöpning staden runt vanns av kamraterna före UIS. Idrott.

B-n 1923-05-28 En titt på Tossene stenindustri, affärer och väderkvarnar.

B-P 1923-05-28 Det nya kapellbygget i Forshälla och Hjärtums fjällbygd. Kyrka.

B-n 1923-05-29 Bilkrock behandlad i Uddevallas rådhusrätt. Olycka.

B-n 1923-05-29 "Ungdomslogen ""Framtidshoppet"" firade Mors dag med samkvämsmöte dit barnens mödrar inbjudits. Social."

B-P 1923-05-30 1923 års studenter vid Uddevalla kommunala gymnasium. Skola. Bild.

B-n 1923-05-31 Patent har meddelats fabr. J. A. Andersson för anordning som skyddar sängkläder i inventionssoffor.

B-n 1923-05-31 Från Vettetinget: Skolgosse utsatt för grov aga i Krokstrand. Polis. Skola.

B-n 1923-05-31 Skogsvårdsstyrelsen anordnar i höst en skogsplantörkurs i Dingle. Natur.

B-n 1923-06-02 Bohuslän i ord- och bild. En beskrivning av Myckleby socken på Orust. Hembygd.

B-n 1923-06-02 Bina svärmar redan hos lantbrukare Hildor Andersson i Tofta. Djur.

B-n 1923-06-02 Skogsvården i länet. Ur skogsvårdsstyrelsens årsberättelse för 1922. Natur.

B-P 1923-06-04 Till Uddevalla museum har under maj skänkts gåfvor. Gåva. Museum.

B-n 1923-06-04 Kappseglingssäsongen öppnad. Segelsällskapen Vikens -och Ägirs distanskappsegling i går. Idrott.

B-n 1923-06-04 Åtta flickor från Uddevallakamraterna avlade i går gångprovet för kvinnliga idrottsmärket.

B-n 1923-06-05 Stort frikyrkomöte har hållits i Väne Ryr med bl. a. gudstjänst i missionshuset. Kyrka.

B-n 1923-06-05 Kodebackens egendom i Bäve har sålts av Göteborgs handelsbank till C. J. Appelgren. Fastighetsaffär.

B-n 1923-06-05 Kampenhofsarbetarna bjudas besöka göteborgsutställningen.

B-n 1923-06-05 "Gåvor till Uddevalla museum, foto på Uddevallas sista ""torntutare"", handskriven tidning. Gåva."

Kur 1923-06-06 Borås allmänna läroverk's kör och orkester giver konsert i Uddevalla på lördag. Musik o sång. Bild.

B-P 1923-06-06 Realskoleexamen 1923 vid Uddevalla realskola. Skola. Bild.

B-n 1923-06-07 Sällskapet Uddevalla Barnkrubba upplöses, lokal i Uddgrenska huset.

B-n 1923-06-07 50 år fyller urmakaren Axel Lindelöf.

B-n 1923-06-07 Borås högre allmänna läroverks kör och orkester konserterar på lördag i Frideborg. Musik o sång.

B-n 1923-06-07 Sägner från Bohuslän. Rövarhålan i Lur och Tornskäret i Solberga socken. Hembygd.

B-n 1923-06-07 Gustaf Vasa och bohusläningarna.  Berättelse.

B-P 1923-06-09 I Folkets park har arbetats för att göra en del förbättringar till publikens trefnad. Parker.

B-P 1923-06-09 50 år fyller urmakaren Axel Lindelöf, Uddevalla.

B-P 1923-06-09 Gustafsbergs badhus öppnas på måndag. Bad.

B-n 1923-06-09 Om stadssjukskötersketjänsten i Uddevalla: Medicinalstyrelsen gillar ej att sköterska får utöva sjukvård.

B-n 1923-06-09 Drätselkammaren har bordlagt frågan om brandkårens automobilisering till hösten.

B-n 1923-06-09 Inredningsarbetena i Posthuset inspekteras.

B-n 1923-06-09 Väderleksrapport för Uddevalla. Maj månad 1923.

B-n 1923-06-09 Medalj för nit och redlighet till brevbäraren J. Lundberg, posten.

B-n 1923-06-09 Pitprops och Ved uppköpes. K. A. Ryberg Theodor Hansson. Annons.

B-n 1923-06-09 Turlista för ångslupen Diana som sommartid trafikerar Södra Bullaresjön. Farleder. Annons.

B-n 1923-06-09 Gustav Vasa och bohusläningarna av P J-n. Berättelse.

B-n 1923-06-11 Referat från Borås läroverks konsert i Frideborg. Musik o sång.

B-P 1923-06-11 Stor eldsvåda på Ellös. Brand.

B-n 1923-06-11 Stor eldsvåda på Ellös. Hotellet och firman Samuelssons o C:o affärslokaler nedbrunna. Brand.

B-n 1923-06-12 Köpmannen Erik Norlin, har köpt Wigforska villan på Gustafsberg. Fastighetsaffär.

B-n 1923-06-12 Crusellska sjukhemmet i Strömstad slår i dag upp portarna för säsongen. Förteckning över gäster. Sjukvård.

B-n 1923-06-12 Undervisning i navigation skall anordnas för bohuslänska fiskare.

Kur 1923-06-13 Ännu ett spritbeslag i Uddevalla. En vänersborgare som köpt tyskt sprit vid Skee. Polis.

B-n 1923-06-14 Avskedsfest har hållits på Gustafsberg för den avgående lärarveteranen J. L. Karlberg. Avgår. Skola.

B-n 1923-06-14 En boplats från stenåldern tror man sig ha anträffat på egendomen Kodebacken i Bäve socken. Kultur.

B-n 1923-06-14 "En ""dram"" i Kristiania. Spritsmuggleriet från Strömstad till Norge av T. S-g. Berättelse."

B-n 1923-06-14 Kurs i betesskötsel anordnas vid Torp i Skredsvik. Undervisning. Jordbruk.

B-n 1923-06-16 Vid vattenborrning å Andelssvinslakteriets tomt fann man ett vattenförande snäcklager vid 33 meters djup.

B-n 1923-06-16 Stensättning av Bohusgatan är nu färdigt, Fjällgatan klar  om två veckor. Gatuarbete.

B-n 1923-06-16 Ung man från Stale blev vid Kviström bestulen på 250 kr när han skulle sparka boll. Polis.

B-n 1923-06-16 "Med ""Göteborg"" Lysekil-Kristiania. Berättelse av T. S-g."

Kur 1923-06-18 Betr. red. Ture Malmgrens testamente. Herr Axel Malmgren klander ogillades av rätten. Juridik.

B-n 1923-06-18 Föreståndaren för arbetsförmedlingsanstalten löjtnant E. Hessler med fru i bilolycka vid Resteröd.

Kur 1923-06-18 På lördagen fyllde Konung Gustaf V 65 år. Bild.

B-P 1923-06-19 Handtverksföreningen hyr ut Palladium. Bio.

B-n 1923-06-19 Småskoleseminariet i Uddevalla, 65 kvinnor till sommarens preparandkurs. Utbildning.

B-n 1923-06-19 Kattegatt, gatan i Lysekil där det vimlar av kattor som ränna gatan kors och tvärs varje minut. Djur.

B-n 1923-06-19 Möbelhandlare Otto Werner har köpt Beroninska huset vid torget. Fastighetsaffär:

Kur 1923-06-20 ABF:s bibliotek. Folkets Hus öppet torsd. 7-9 e.m. Kostnadsfria boklån. Böcker.  Annons.

Kur 1923-06-20 Sv. Roddförbundet har iår givit uppdraget till Uddevalla roddklubb att arrangera DM-tävlingar i rodd den 1 juli. Idrott.

B-P 1923-06-20 Stadsfullmäktige i Uddevalla. Politik.

B-P 1923-06-20 Munkedals bruk firar 50-årsjubileum. Jubileum.

B-n 1923-06-21 T.f. Rektor E. Kihlborg vid läroverket har hemställt att skolan måtte få fullständig elektrisk belysning. Energi.

Kur 1923-06-22 Stadens affärer stänges midsommarafton kl. 4 e.m. Uddevalla Köpmannaförening. Annons.

Kur 1923-06-22 Vid Hemslöjdsutställningen i Göteborg erhöll frk Helena Andersson, Uddevalla 3:dje pris för kvinnlig slöjd.

B-n 1923-06-23 Väne-Ryr har beslutat uppföra ett nytt skolhus med lärosalar, slöjd- och gymnastiksal. Skola.

B-n 1923-06-23 Kamraternas segrande lag i Bohusläningens stafettlöpning. Idrott. Bild.

B-n 1923-06-23 65 år fyller bankdirektör John Bark. Han är född i Göteborg och kom till Uddevalla 1879.

B-n 1923-06-23 Orustsägner om älvor. Del XI. Upptecknade för Bohusläningen av Pehr Fritiov. Hembygd.

Kur 1923-06-25 Friluftsteater å Skansberget.Spelar  Hans Kungl. Höghet i tre akter. Regi: Karin Svanström. Teater.

B-P 1923-06-25 Arbetaresemester vid fabrikerna i Uddevalla.

Kur 1923-06-25 Skee kyrka ett av Bohusläns åldrigaste tempel undergår f.n. en grundlig reparation. Kyrka.

Kur 1923-06-25 I lördags invigdes Stockholms Stadshus i samband med firandet av Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523. Invigning.

B-n 1923-06-25 Bohuslän i ord och bild. Hogdals socken.  Hembygd.

B-n 1923-06-26 En tripp till Valbo-Ryr, kyrkoherde Norder ägde Säteriet Ryr. Hembygd. Bild.

B-n 1923-06-26 Denna vecka åtnjuta arbetarna  vid Tändsticksfabriken-och Schwartzman semester. Social.

B-n 1923-06-26 Invigningen av Stockholms stadshus. Från de storartade festligheterna. Invigning.

B-P 1923-06-27 Haj i skärgården! Fisk.

Kur 1923-06-27 Till översköterska- och Husmor vid Lysekils epidemisjukhus har utsetts Dagmar Jansson född i Torgestad i Lyse.

B-P 1923-06-27 Grundstenen till Djurhults kapell lagd. Kyrka.

B-n 1923-06-28 En film över Gustafsberg, Byfjorden och Uddevallatrakten skall göras av firman Hasselblad. Bio.

B-n 1923-06-28 En vacker ljuskrona i metall har skänkts till Högsäters kyrka. Gåva.

B-n 1923-06-28 Grundstenen till kapellet i Djurhult, ett kopparskrin med svenska mynt. Kyrka.

Kur 1923-06-29 Till dansk vice konsul i Lysekil har utnämnts fabrikören Alfred Bovik i Lysekil.

B-P 1923-06-29 Lungsotens härjningar i Bohuslän. Sjukdom.

B-n 1923-07-01 Vikens Express Peterson & Co ämnar idka bärare- och expressrörelse.

B-n 1923-07-01 Herman Bjurström från Bäcke socken ämnar här driva handelsrörelse med trävaror.

Kur 1923-07-02 Solskenssångaren Pastor J.A. Hultman sjunger i Emanuelskyrkan i Uddevalla torsdag 5 juli. Annons.

Kur 1923-07-02 Byggnadsverksamheten i Uddevalla. Ett 35-tal nya lägenheter till, påbörjas till hösten. Arbetsmarknad.

Kur 1923-07-02 Vadbacken IF-Resteröds Kamraterna, 4-1 till Vadbacken, matchen spelades i Resteröd. Idrott.

Kur 1923-07-02 Uddevalla museum besöktes under juni av 325 personer.

Kur 1923-07-02 Norsk vice konsul i Uddevalla har utsetts grosshandlare David B. Jacobowsky.

B-P 1923-07-02 Roddregattan i Uddevalla på söndagen. Tävling.

B-n 1923-07-02 Ett skolmuseum på utställning. Hur gamla Lancastern såg ut av T. S-g.

B-n 1923-07-02 Köpman Erik Gylfe har sålt sin villa å Lindesnäs. Fastighetsaffär.

Kur 1923-07-02 Arbetaren Johansson-Käll som försvann från sitt hem å Vadbacken i Uddevalla har ej anträffats ännu. Letandet fortgår. Polis.

B-n 1923-07-02 Minne från Karl Xll:s norska krig? Skee kyrka, skelettfynd, rester av ekkista.

B-n 1923-07-02 65 år fyller godsägaren Ph. Söderhjelm, Sund, Grohed.

B-n 1923-07-02 "Statsinköp av  ""Fidra"" Marinförvaltningen tillstyrker-staten betalar hälften."

B-n 1923-07-03 Jordkabel nedlagd från elektricitetsverket till Hamn- och Kålgårdsbergsgatorna.

B-n 1923-07-03 Hyvlaren Carl Pettersson, Södra Kampetegen 3, anställd i 50 år vid Cösters snickerifabrik.

B-n 1923-07-03 Kampenhofsarbetarnas bjuds på utställningsresa och middag.

B-n 1923-07-03 Svanesunds postkontor förändras till  poststation. Orust.

Kur 1923-07-04 Kungörelse: Sänkta hamnavgifter tillämpas från 1 juli för såväl fartyg som varor till- och från hamnen. Annons.

B-P 1923-07-04 Uddevalla museum har fått mottaga gåfvor. Museum. Gåva.

B-P 1923-07-04 Många nya lägenheter i höst. Bostad.

B-P 1923-07-04 Jättebrand i Karlstad. Skoghalls brädgård och Vidö herrgårds ekonomibyggnader nedbrunna. Brand.

B-P 1923-07-05 Nydaningen vid Uddevalla museum. Museum.

B-n 1923-07-05 Gåvor till Uddevalla museum. Äldre eldtång funnen i Uddevalla, stekpanna, stenyxa och kanonkula. Gåva.

B-n 1923-07-05 Strandbadplatsen vid Skeppsviken färdig. Tages nu flitigt i anspråk av såväl damer som herrar.

B-n 1923-07-05 Sörbygdenprästernas högeragitation från predikstolen leder till åtal. Kyrka. Politik.

B-n 1923-07-05 Fornminnessällskapet Vikarvet, på kyrkberget i Lysekil.

B-n 1923-07-05 Bohuslänska skärgårdsfärder, utgiven av Bohuslänska kusten. Båtar.

Kur 1923-07-06 Drunkningsolycka vid badplatsen Skeppsviken i Uddevalla. 20-årige Gösta Andersson från Grohed i Forshälla  omkom. Olycka.

B-n 1923-07-07 Sjukkassornas lustresa till Lilleskog.

B-n 1923-07-07 Drunkningsolycka i Skeppsviken. Död.

B-n 1923-07-07 50 år fyller artisten Edgar Zachau.

B-n 1923-07-07 80 år fyller förre pressaren Carl Gustaf Andersson, Humlehagen 64 vid Kampenhof.

B-n 1923-07-07 Vägbygget Munkedals hamn-Faleby snart färdigt. Vägarbeten.

B-n 1923-07-07 Grosshandlare Schlaug ådömd 3 mån fängelse. Polis.

Kur 1923-07-09 En drunkningsolycka i Uddevalla hamn. Ung göteborgsseglare omkommen 37-årige John O. Olsson, Västra Frölunda.

B-n 1923-07-09 Ännu en drunkningsolycka i Uddevalla. En 37-årig göteborgsseglare omkommen i hamnen. Död.

B-n 1923-07-09 Tunnbindaren  Anders Petter Johansson (Käll) 59 år, anträffades i Byfjorden. Död.

Kur 1923-07-09 60 år fyller idag svenska arbetarrörelsen och landsorganisation f.ordf. f. statsrådet Herman Lindqvist.

Kur 1923-07-09 Kyrkoherdeinstallation i Morlanda. Biskop Rodhe installerade J.A. Rehnberg som kyrkoherde. Kyrka.

B-n 1923-07-09 Drunkningsolycka i Munkedal i Björids damm. Polis.

B-n 1923-07-09 Vikarvstinget å Kyrkberget i Lysekil. Museum. Hembygd.

B-n 1923-07-09 Från Bohusläns köpmannaförbunds årsmöte i Ljungskile. Föreningar.

B-n 1923-07-10 Kyrkoherdeinstallation i Morlanda J. A Rehnberg. Kyrkan.

B-n 1923-07-10 Konditorn Bernh. Hultman har av köpman Sixten Andersson köpt fastighet .Fastighetsaffär.

Kur 1923-07-11 Djurplågeri vid boskapstransport till Uddevalla med Lelångebanan från Högsäter. 23 djur instuvade i en boskapsfinka. Polis.

Kur 1923-07-11 Den omkomne göteborgsseglarens lik har idag sänts till Göteborg för att begravas i hemsocknens kyrkogård. Olycka.

Kur 1923-07-11 50 år fyller landshövding Oscar von Sydow i Göteborgs- och Bohus län.

B-n 1923-07-12 Grand Hotell byter ägare, Mia Berglind har sålt, Emil Andre, Stockholm har köpt.

B-n 1923-07-12 Kyrkoherde John Rehnberg installerad som kyrkoherde i Morlanda. Kyrka. Bild.

B-n 1923-07-12 50 år fyller landshövding Oscar von Sydow.

Kur 1923-07-13 Gammal uddevallabo ur tiden Skomakare Johan Dahlbom, Stora Kålgårdsberget död. 73 år, hedersman av den gamla stammen.

B-P 1923-07-13 Regimbyte på Grand. Hotell. Fastighetsaffär.

B-P 1923-07-13 Doktorinnan Eira Wolde död, 45 år.

Kur 1923-07-13 Personer har ute vid Stångehuvud sett en hägring. Värmen kan ju åstadkomma underliga saker. Väder.

Kur 1923-07-13 Ett blodigt slagsmål utspelades på onsdagen hos handlanden E. Belfrage i Lysekil mellan två sjömän. Polis.

B-n 1923-07-14 "Insändare om Skeppsvikenbadet. ""Sätt upp plank till dambadet så vi slipper beskådas av nyfikna män""."

B-n 1923-07-14 Takresningen klar vid stenbyggnaden i hörnet Norra Drottninggatan-Bartilsgatan.

B-n 1923-07-14 Från Ljungskile och Lyckornas badplatser, priser på rum och mat.

B-n 1923-07-14 Doktorinnan Eira Wolde död. 45 år.

Kur 1923-07-16 Eld i sophög på Ramneröd väster om landsvägen, varjämte massa råttor flydde till skogs för värmen. Brand.

Kur 1923-07-16 IF Kamraternas medlemmar som önska avlägga simkunnighetsprov för idrottsmärket göres vid Badö onsdag kl. 7 e.m.

B-n 1923-07-16 En angenäm taklagsfest hade ordnats när nybyggnaden Norra Drottninggatan-Bartilsgatan kommit under tak.

B-P 1923-07-16 Drunkning i Bäfveån. Olycka.

B-n 1923-07-16 Drunkningsolycka i Bäveån i Lane-Ryr, 18 årige Hartel Hansson från Uddevalla.

B-n 1923-07-16 Byggnadsverksamheten i Ljungskile och Lyckorna.

Kur 1923-07-18 Den nyanlagda vägen till Munkedals hamn tagits i bruk av bilar fastän den är fullt färdig. Befolkningen förbittrad. Vägarbete.

Kur 1923-07-18 Roddare från Stockholm anlände till Lysekil med sina  6 å 8 meter långa kanoter, för att ro från Lysekil till Strömstad. Idrott.

Kur 1923-07-18 Oscar Johansson, Lysekil invald i Sveriges urmakeriarbetarförbund's styrelse.

B-P 1923-07-18 Bäckefors får nu nytt lasarett och epidemisjukhus. Sjukvård.

B-n 1923-07-19 Avskedsintervju med fru Mia Berglind som sålt sitt Grand Hotell i Uddevalla. Avgår. Bild.

Kur 1923-07-20 Vid badplatsen i Skeppsviken kommer uppsättas staket för att markera mellan herrarnas och damernas badplats.

Kur 1923-07-20 Riksdagsmännen Per Albin Hansson och F. W. Thorsson kommer till Bohuslän att hålla föredrag. Politik.

B-P 1923-07-21 Kappsegling på Byfjorden anordnas af segelsällskapen Viken och Ägir. Tävling.

B-P 1923-07-21 Lasarettet i Uddevalla tillbygges? Sjukvård.

B-n 1923-07-21 Vattenledning till Nyhem, staden betalar rören, ägaren till Nyhem arbetet.

B-n 1923-07-21 Drätselkammaren tillstyrker 450 kronor till vattenledning till Brattåshagen.

B-n 1923-07-21 Storgatan förbättras, norra trottoaren omläggs omgående. Gatuarbete.

B-n 1923-07-21 Staket vid friluftsbadet, Skeppsviken. Vakt kommer att utsättas.

B-n 1923-07-21 Gåva till Morlanda kyrka, två predikstolsantipendier.

B-n 1923-07-21 Stenmur kring Grinneröds utvidgade kyrkogård. Kyrka.

B-n 1923-07-21 DK tillstyrker 1.400 kr för införande av elektriskt ljus i vissa lokaler.

B-n 1923-07-21 "Drätselkammaren skall nu disponera ""Gamla idrottsplatsen"" sedan nya idrottsplats är klar."

Kur 1923-07-23 Belysning i skolorna. Elektriskt ljus i ena delen av skolan å Margretegärde samt skolhuset å öster. Energi. Skola.

Kur 1923-07-23 Skyddshemmet å Gräskärr. Verksamheten under 1922. 29 gossar intagna å skyddshemmet. Skola.

B-n 1923-07-23 Nolhålten och polisen i Uddevalla. En tidsbild från 1880-talet av T. S-g.

B-n 1923-07-23 Ett och annat från småsocknarne Svenneby och Bottna. Hembygd.

Kur 1923-07-23 Stor eldsvåda i Lur, 30-tal djur innebrändes å herrgården Apelsäter som brann ned till grunden. Brand.

B-n 1923-07-24 Orustsägner Xll.

B-n 1923-07-24 Skogsvårdsstyrelsens berättelse över skogsodlingen i länet under 1922. Natur.

Kur 1923-07-25 Vid besök i Uddevalla rekommenderas Kafé Korpen, goda varor. Billiga priser. Annons.

Kur 1923-07-25 Flaskpost upphittades av John Söderberg på Grötö. Flaskan var kastad från ångaren City of Paris i Nordsjön 9 juli 1923.

Kur 1923-07-25 Till kyrkoherde i Kungshamn valdes vice pastorn i Krokstad Gunnar Cervin med 477 röster. Kyrka.

B-n 1923-07-26 Friluftsbadet vid Skeppsviken har nu fått ett skiljestängsel uppsatt mellan manliga och kvinnliga badet.

B-n 1923-07-26 Elektriskt ljus i skolorna, del av Margretegärdeskolan samt Östra skolan. Energi.

B-n 1923-07-26 Orustsägner XIII. Orreleken på Morlandategen. Upptecknade för Bohusläningen av Pehr Fritiov. Hembygd.

B-n 1923-07-26 Nytt kallbadhus på Klädesholmen invigdes i söndags. Kantor Axel Holmberg.

Kur 1923-07-27 Arbetsförmedlingen i Uddevalla är fr.o.m lördag 28 juli flyttad till Rådhuset. Annons.

B-n 1923-07-28 Det öde huset, bild, artikel om huset se gårdagen. Wessmanska gårdshuset?

B-P 1923-07-30 Släkten Thorburn firar 100-årsjubileum. Jubileum.

B-n 1923-07-30 Märkligt släktmöte i Uddevalla. Familjen Thorburn, 100 år sedan de kom till Kasen, Uddevalla.

Kur 1923-08-01 Internationell fotboll i Uddevalla. Nästa måndag väntas match å Rimnersvallen med ryska federationslaget. Idrott.

Kur 1923-08-01 Hösttecken; Gatubelysningen har med denna månads ingång åter tänts. Energi.

B-n 1923-08-02 En lönnkrog i Strömstad på Vatuland, razzia av tullen.

B-n 1923-08-04 Stor basar på Gustafsberg. Annons. Affär.

B-n 1923-08-04 Ernst Niklasson på Kungsgatan. Annons. Affär.

Kur 1923-08-06 Kulvert i St Nygatan ? Fastighetsägare vid Ådalen, Älvängen och utmed St Nygatan begär en kulvert för att inreda w c i sina hus.

Kur 1923-08-06 I Folkets hus hölls ett sammanträde, därvid beslöts bilda en cykelklubb vars namn blev Uddevalla cykelamatörer, UCA.

B-P 1923-08-06 Rysk fotboll å Rimnersvallen. Idrott.

B-P 1923-08-06 S.S. Vikens regatta på söndagen. Tävling.

B-n 1923-08-06 Uddevalla museum till Hasselbacken.

B-n 1923-08-06 Auktion å Fossumsberg, G. A. Magnusson säljer fastighet. Annons.

B-n 1923-08-06 Intressanta studier i Kapellebackarna, Björbäck och Kuröd.

B-n 1923-08-06 Kulvert i St.Nygatan, husägare bidrager till kostnaden. Ledningar, W.C.

B-n 1923-08-06 Renhållningen i Uddevalla, styrelsens förslag klart.

B-P 1923-08-06 Assessorskan Ida Bergius Ljungskile död, 83 år.

Kur 1923-08-06 Drunkningsolycka vid Grebbestad, 25-årige fiskaren Rudolf Johansson råkade gå överbord vid dörjfiske å Otteröfjorden. Olycka.

B-n 1923-08-06 Hasteröd-Backamo-Grinneröd-Ljungskile. Om Backamo efter flytten till Uddevalla.

B-n 1923-08-07 Ryska fotbollslandslaget i Uddevalla. Idrott.

B-n 1923-08-07 Hat & mössaffär, Christine Mattinsson, Kilbäcksgatan 5 (Ekstedts Bageri). Annons.

B-n 1923-08-07 Bagaren S. E. Henning, på ängen nr  80 Kampetegen. Fastighetsaffär.

B-n 1923-08-07 Charkuteriaffär S. Magnusson, Trädgårdsgatan 2. Annons.

B-n 1923-08-07 Den nya ordningen på vägarna. Nya vägstadgan nu tillgänglig. Fordon.

Kur 1923-08-08 Uddevalla Kamraterna anordnar klubbmatch mot Trollhättan i simning med början kl. 6 e.m. Idrott.

B-P 1923-08-08 Stadshotellet. Dagligen Aftonkonsert af Ryska Damkapellet Rosentover. Annons.

B-n 1923-08-09 Uddevalla museums pristävlan för målningar med Uddevallamotiv.

B-n 1923-08-09 Orust-sägner XlV.

B-n 1923-08-09 Gamla bondespelmän i Bohuslän. Musik o sång.

B-n 1923-08-09 Rundradiobolaget. Planläggning och utfästelser för verksamheten.

B-P 1923-08-10 Gustafsbergs badort. Bad. Nöjen.

B-n 1923-08-11 Statsarbetena i Uddevalla nedlägges då nödhjälpsarbetena inte behövs längre. Vägarbeten.

B-n 1923-08-11 Ny bro över Örekilsälven. Vägarbeten.

B-n 1923-08-11 Bohuslän i ord- och bild. Kville socken med Fjällbacka kapellförsamling 1. Hembygd.

B-n 1923-08-13 Förbundsfältskjutningen i Uddevalla. Regemente. Skytte.

B-n 1923-08-13 Bohuslän i ord- och bild. Kville socken med Fjällbacka kapellförsamling 2. Hembygd.

B-n 1923-08-13 Från gamla Bohuslän. Berättelse om major von Döbeln ägare av Stora Vrem. Regemente.

B-n 1923-08-13 Margarinbolag anordnar reklam- och passagerarflygning med hydroplan.

B-P 1923-08-14 Eldsolycka på Elseberg på tisdagen. Klingvalls kemiska tvättanstalt härjad. Brand.

B-n 1923-08-14 Uddevallaborgmästarens dagbok från riksdagen 1789. Berättelse.

B-n 1923-08-14 Dekorationsmålningar utföres av Nils Högman, Östergatan 19. Annons.

B-n 1923-08-14 Slutförsäljning i Freddys Varuhus. Konkursförvaltningen.  Annons. Affär.

B-n 1923-08-14 Folkskolläraren Birger Wikborg som av Matts W. Engström köpt tomt nr 1. Fastighetsaffär.

Kur 1923-08-15 Stenhuggare Oscar Karlsson från Uddevalla en av arbt.kom. och fackorg. mest hängivna medlem avreser till Amerika imorgon.Utvandring.

Kur 1923-08-15 Ester Andersson-numera fru Roech-Hansen uppträder f.n.på Djurgårdsteatern i Stockholm. Teater.

B-P 1923-08-15 Stenindustrien i medvind. Industri.

B-n 1923-08-16 Handelsidkerskan Josefina Albihn, 78 år. Pälsvaru- och mössaffär vid Kungsgatan. Död.

B-n 1923-08-16 Brand i Klingvalls kemiska tvättanstalt, Elsebergsgatan 4. Affär.

B-n 1923-08-16 Automobiltrafik. 1.

B-n 1923-08-16 Folkskoleinspektör teol. lic. C R Agner, att vara inspektör vid småskoleseminarium.

B-n 1923-08-18 50 år fyller faktor Albin Ohlsson, har varit vid Bohusläningens tryckeri.

B-n 1923-08-18 Uddevallaborgmästarens dagbok från riksdagen 1789. Berättelse.

B-n 1923-08-18 Byggmästarefirman Berglund & Widén har köpt hörnfastigheten Kungs- och Östergatan.

B-n 1923-08-18 Konstnär Karl Nordström avled på Drottningholm, född på Hoga Tjörn, 11 juli. Död.

B-n 1923-08-18 Nya kyrkklockor i Hogdal, den gamla är från den katolska tiden. Kyrka.

Kur 1923-08-20 Under det sämsta möjliga väder man kan tänka sig ägde SS Ägirs kappsegling rum på söndag. Tävling.

Kur 1923-08-20 Pekka sjöng i Stadsparken lördag afton, 300 biljetter såldes. Musik o sång.

B-n 1923-08-20 Automobiltrafik.Il.

B-n 1923-08-21 50 år fyller faktor på Bohusläningen Albin Ohlsson, Uddevalla.

B-n 1923-08-21 Bohuslän i ord- och bild. Svenneby- och Bottna socknar. Hembygd.

B-n 1923-08-21 Då en arvinge väntades för 400 år sedan. Vidlyftigare förberedelser än nu. Berättelse.

Kur 1923-08-22 Behovet av ett skyddsräcke i Timanstorpsbacken har blivit mer påtagligt efter olyckan med häst och ett vedlass.

Kur 1923-08-22 Ett lik påträffades vid Stångehuvud. Troligen tulltjänsteman Charles Pihl som drunknade för 14 dagar sedan. Död.

B-P 1923-08-23 Landstingets  kansli till Uddevalla? Myndighet.

B-n 1923-08-23 65 år fyller caféidkaren J.E. Eriksson. Affär.

B-n 1923-08-23 Landstingets kansli till Uddevalla? Myndighet.

B-n 1923-08-23 Köpmannen Ragnar Steene, tillstånd för upplag av eldfarlig olja på Anegrund.

B-n 1923-08-23 Banvakten vid Uddevalla-Lelångenbanan Carl Oskar Carlsson, Karlsruhe Uddevalla. Död.

B-n 1923-08-23 Här och där i Tanum. Betraktelser från vägar och stigar. Berättelse.

B-n 1923-08-23 De stora rundradioplanerna. En svensk militär radiostation på hjul. Regemente. Bild,

B-P 1923-08-23 50 år fyller varfsägaren Olof Olsson, Studseröd. Familjenytt.

B-n 1923-08-23 50 år fyller varvsägaren Olof Olsson, Studseröd.

B-n 1923-08-23 Lysekilskrönika.

B-n 1923-08-23 Backamo-Grinneröd-Ljungskile. En annan landsväg nu än under knektarnas tid. Regemente.

B-n 1923-08-23 Folkskollärarinnan Hildur Lundell till rektor vid småskoleseminariet.

B-n 1923-08-23 Indragna skjutsanstalter fr. o. m 1924 års ingång, förteckning.

Kur 1923-08-24 DM-final i fotboll på Rimnersvallen söndag mellan Uddevalla-Kamraterna och Åmål-Kamraterna. Annons.

Kur 1923-08-24 Två nya världsrekord sattes av den finske löparen Nurmi i Stockholm på 1.500 met. 3.53 å en engelsk mil 4.10.4. Idrott.

B-P 1923-08-24 F.d. direktör J.W.C. Kock Ljungskile död, 75 år. Familjenytt.

B-n 1923-08-25 Frågan om vatten- och avloppsledningar till N Stenbacken.

B-n 1923-08-25 70 år fyller organisten Axel Larsson, född i Uddevalla.

B-n 1923-08-25 Direktör J. W. C. Koch, Ljungskile har avlidit i en ålder av 75 år. Död.

B-n 1923-08-25 Nöd och svåra tider i Bohusläns fisklägen.

B-n 1923-08-27 Före detta direktören J. W. C.  Koch i Ljungskile är död.

B-n 1923-08-28 AB Smålägenheter vid Lagerbergsgatan, Kv Örnen uppfördes hösten 1920.

B-n 1923-08-28 AB Schwartzman & Nordström å fastigheten Kålgården nr 6 köpt av M. F.r S. Fastighetsaffär.

B-n 1923-08-28 Olyckligt sprängskott, stenhuggare Martin Svedberg, Ramsvik Hunnebostrand, Soten.

B-n 1923-08-28 9 flickor har intagits i ring 1 i gymnasiet.

B-n 1923-08-28 Renhållningspriser.

Kur 1923-08-29 Max Albin Dahlgrens  donation hade vid 1922 års början tillgångar vardera till 740.314.69 vid årets slut 812.053.13 kronor.

Kur 1923-08-29 På grund av dåligt väder kom ett fåtal till riksdagsman Per Albin Hanssons föredrag. Referat från följande föredrag. Politik.

B-n 1923-08-30 Fornfynd i Tanum vid Knäm, en klinga av brons påträffad. Museum.

B-P 1923-08-30 Mystisk kreatursförgiftning i Forshälla. Djur. Död.

B-n 1923-08-30 Rundradio; Johan A. Hjelm anhåller hos k. m:t att få uppsätta och nyttja radiomast.

B-P 1923-09-01 55 år fyller dir. V. Kullgren, Uddevalla. Familjenytt.

B-P 1923-09-01 Sörvik såldt. Fastighetsaffär.

B-P 1923-09-01 Museet flyttas till Systembolagets nuv. lokaler? Museum.

B-n 1923-09-01 55 år fyller direktör Viktor Kullgren, Uddevalla.

B-n 1923-09-01 Guldsmeden Frans Linder, Uddevalla har avlidit 71 år gammal. Död.

B-n 1923-09-01 Sörvik byter ägare, säljare grosshandl J Alb Jansson, Gbg, köpare  bagaremäst  Magnus Ekstedt.

B-n 1923-09-01 Vid ex auktion såldes fastigheterna Höken 3, 1 och 2 (Port Arthur) köpare Sten B.

B-n 1923-09-01 50 år fyller gasverksmontören Adolf Olsson.

B-n 1923-09-01 Inskrivna badgäster i Lyckorna 1923, förteckning. Turist.

Kur 1923-09-03 Kallbadhusen vid Badö och Skeppsviken stänges på måndag.

Kur 1923-09-03 Fastigheterna Port Arthur inropades vid exekutiv auktion i Uddevalla av red. S. Björkman.

Kur 1923-09-03 Begick självmord efter tvist med fadern, dödade sig själv med ett hagelskott i bröstet gjorde Eric Nordström i Kvistrum, Munkedal.

B-n 1923-09-03 Bohuslän i ord- och bild. Grinneröds socken. Hembygd.

B-P 1923-09-03 Länets skörd i fara. Jordbruk.

B-n 1923-09-03 Auktion å Kristina Olssons konkursbo, tomt nr 4 i kv Lundberg.

B-P 1923-09-04 Uddevallautställningen på museet. Konst. Museum.

B-n 1923-09-04 Gåvor till Uddevalla museum, urna från Pompeji, pipställ som tillhört Esaias T.

B-n 1923-09-06 Dräng åtalad vid tinget i Varekil för att ha skjutit sönder en veranda och stört hemfriden. Polis.

B-n 1923-09-06 Ompressning och färgning av filthattar, fru Bergqvist, Kaserngatan 1 n. Annons.

Kur 1923-09-07 Landstingskansliet blir kvar i Göteborg. Flyttningen till Uddevalla avslagen. Myndighet.

B-P 1923-09-08 Inbrottsstöld i Uddevalla. Polis.

B-n 1923-09-08 Eldsvådetillbud i grosshandlare Ludvig Hanssons fastighet vid Stora Hellevigsgatan. Brand.

B-n 1923-09-08 Till första årskursen elever i småskoleseminariet, förteckning. Skola.

B-n 1923-09-10 Cykel stals i fastigheten Loket nr. 8 i Uddevalla. Modellen var ganska ovanlig. Polis.

B-P 1923-09-10 55 år fyller grosshandl. Ludvig Hansson, Uddevalla. Familjenytt.

B-n 1923-09-10 55 år fyller grosshandlaren Ludvig Hansson.

B-P 1923-09-11 En sällsynt fisk fångades i Hafstensfjorden. Fisk.

B-n 1923-09-11 En tvåårig son till mjölnaren Gösta Vallin, Fossumsberg, hittades av värnpliktig. Död.

B-n 1923-09-11 Beslut att stensätta vägen genom Ljungskile, 180 bilar och 150 hästskjutsar passerar.

Kur 1923-09-12 I Lysekils kyrka har nu uppsatt åtta elektriska ljuskronor. Levererades av hovjuvelerare Harald Linder i Uddevalla.

B-n 1923-09-13 Till övningsskolan vid seminariet har 16 barn uttagits från stadens småskolor.

Kur 1923-09-14 I konsul Alb. Thorburns gård vid Kungstorget här i staden förrättades auktion lördag den 15. Annons.

B-P 1923-09-14 65 år fyller disponent Robert Bley, Uddevalla. Bild.

B-P 1923-09-14 80 år fyller innehafvaren af firman Wassen & Eriksson, läderhandl. Adolf Eriksson, Uddevalla.

B-n 1923-09-15 80 år fyller läderhandlaren Adolf Eriksson, startade år 1872 Wassén & Eriksson.

B-n 1923-09-15 Auktionsannons: Josefina Albihn, Kungsgatan 11, handelsidkerska i pälsar och mössor. Affär.

B-n 1923-09-15 Till radiointresserade i Uddevalla.

B-n 1923-09-15 65 år fyller disponenten vid Kampenhofs fabriker Robert Bley.

B-n 1923-09-17 Radioklubbens möte i högre folkskolan på Margretegärde.

B-n 1923-09-17 Donation till Stala, av hem.äg Olle Olausson, för utdelning till fattiga.

B-n 1923-09-17 Orust-sägner. Om varulven.

Kur 1923-09-17 Ingen konservfabrik på Skeppsholmen. K m:t har icke funnit skäl bifalla för anlägga konservfabrik- och fisksalteri.

B-P 1923-09-18 Apoteket Lejonet snart 200 år. Jubileum.

B-n 1923-09-18 Apoteket Lejonet i Uddevalla, 200 årsjubileum nästa år, Bohusläns äldsta apotek.

B-n 1923-09-18 Maskinist B. Samuelsson- och hans hustru som köpt grosshandl Anders Smiths villa. Fastighetsaffär.

Kur 1923-09-19 Militären moderniseras. Tre kompanier från I17 komma att utrustas med i grå stålhjälm av den franska modellen. Regemente.

Kur 1923-09-19 Bohusläns äldsta apotek, Apoteket Lejonet i Uddevalla tillkom 1724 kan nästa år fira 200 år.

Kur 1923-09-19 Den sista ryggåsstugan i Lysekil håller på att försvinna. Bomanska stugan i Gamla staden. Byggnad. Kultur.

Kur 1923-09-19 Hemmansägare Karl Edvardsson i Bjällanda, Tossene lycklig ägare till en sugga som nedkom med 18 grisar. Jordbruk.

B-n 1923-09-20 Barnens dag i Uddevalla hålles 13-14 okt på nya idrottsplatsen, Rimnersvallen.

B-n 1923-09-20 Uddevalla radioklubb bildad på möte igår.

Kur 1923-09-21 2 årige sonen till mjölnaren Wallin på Fossumsberg vid Uddevalla har funnits. Den lilles lik fanns flytande i Bäveån.

B-P 1923-09-22 50 år fyller målarmästare Anders Magnusson, Uddevalla. Familjenytt.

B-P 1923-09-22 En radioklubb bildad i Uddevalla. Föreningar. Radio.

B-n 1923-09-22 50 år fyller målaremästaren Anders P. Magnusson.

B-n 1923-09-22 De butiker, källare- och magasiner som systembolaget f.n. inneha bliva hyrda.  Annons.

B-n 1923-09-22 Till skolkökslärarinna vid småskoleseminariet har antagits fröken Göta Månsson. Skola.

B-n 1923-09-22 Vid brandövning i Lysekil användes lur för sammankallande av brandkåren. Brand.

Kur 1923-09-24 Anders de Wahl och Astri Torsell-turnén gästar Uddevalla teater den 3 oktober. Teater.

Kur 1923-09-24 Ny arbetarborg i Bohuslän, Folkets hus i Brastad invigt av hr Karl Karlsson. Politik.

B-P 1923-09-25 U.-V.-H. järnväg 60 år. Jubileum.

B-n 1923-09-25 Bageriidkaren Aug Svensson som innehaft Nath. Mollstedts bageri vid Kilbäcksgatan. Mat.

B-n 1923-09-25 Lagfart av redaktör Sten Björkman å hela tomten Vindingsborg och  tomten 104. Fastighetsaffär.

B-n 1923-09-25 Runt Askum, Tossene. Berättelse.

B-n 1923-09-27 Minnesvården på kyrkohede Petter Törnqvists grav har nu rests. Kyrka.

B-n 1923-09-27 Vändplanet vid Henåns brygga, arbetet utlämnas till Edvin Karlsson, Henån.

B-n 1923-09-27 Bohuslän i ord- och bild. Foss socken. Hembygd.

B-n 1923-09-27 Vid ex. auktion säljes fastigheten tomten nr 4 i kv Waldenström ägare advokat Os.

B-P 1923-09-29 Tillkännagifvande. Från och med Lördagen 29 sept.1923 är min butik flyttad till hörnbutiken Kungsg.-Kungstorget. Anna Niclasson. Annons

B-P 1923-09-29 Grafvården öfver kyrkoherde P. Törnqvist å norra kyrkogården i Uddevalla. Bild.

B-n 1923-09-29 Allmänna Sparbanken flyttar sitt kontor till Kålgårdsbergsgatan 10 den 4 okt.

B-n 1923-09-29 Anna Niklasson har flyttat till Kungstorget den 29 sept 1923. Affär.

B-n 1923-09-29 Grillrum på hotell Royal öppnas 1 okt.

B-n 1923-09-29 75 år fyller förre fotografen M. Jacobsson i Lysekil, en av initiativtagarna till Lysekil.

B-n 1923-09-29 Lokalombyte: Bergqvist & Jonssons Skrädderiaffär, Lysekil flyttas till Kungsgatan.

B-n 1923-09-29 Byggnadsstyrelsen har fastställt förslag till införande av värmeledning i Herrestad.

B-n 1923-09-29 Affärsöverlåtelse: J. Zachrissons skrädderirörelse överlåtes till sonen Fritz Zachrisson.

Kur 1923-10-01 Kommunalarbetarnas  avtal i Uddevalla stad. Nu utgående timlöner för bl.a. grovarbetare 85 öre, snickare 1 kr, montörer 111 öre.

Kur 1923-10-01 Byggnadsstyrelsen har fastställt införande av värmeledning i Herrestads församlings kyrka.

B-n 1923-10-01 Fr o m 1 oktober är Nya Handarbetsaffären flyttad till Kilbäcksgatan 25. Maria E.

B-n 1923-10-01 Uddevalla i Bohusfiskets historia. Några anteckningar av Valdemar Haneson.

B-n 1923-10-01 Lokalbyte: Kafé o matsalar, pensionatet har flyttats från Kålgårdsbergsgatan 10.

B-n 1923-10-01 Försäljning av landeriet Höjentorp tillstyrkes.

B-n 1923-10-01 Om prästgårds- och skolhustomter på Gullholmen. Kyrka. Skola.

Kur 1923-10-03 Gossen Knut Andersson från Port Arthur härstädes, allvarligt skadad av en exploderande gevärspatron. Olycka.

Kur 1923-10-03 Anna Niclassons manufakturaffär har i dagarna flyttat till hörnfastigheten vid stora torget. Affär.

B-P 1923-10-03 Den nya kraftstationen i Ed. Energi. Bild.

B-n 1923-10-04 Backamo-Grinneröd-Ljungskile. Regemente. Berättelse.

B-P 1923-10-06 50 år fyller innehafvaren af Uddevalla droskstation Carl Eklund. Familjenytt.

B-P 1923-10-06 Cirkus Novellos premiär i afton. Nöjen. Bild.

B-n 1923-10-06 Industritidning om Uddevalla.

B-n 1923-10-06 Auktionsannons: P.g.a. flyttning låter Betty Pettersson i s.k. Mattssonska huset.

B-n 1923-10-06 Industrier i staden, storindustribilaga.

B-P 1923-10-08 Brandkårens 20-årsjubileum. Jubileum.

B-n 1923-10-08 Kyrkoskrivningen i Uddevalla sammanslås med mantalsskrivningen, på försök?

B-n 1923-10-08 Förslag om ny järnväg mellan Uddevalla och Norge.

Kur 1923-10-10 Översvämning i Uddevalla. Hela stationsområdet vid hamnen stå under vatten ända upp till Nyholms konditori. Väder.

B-P 1923-10-10 Höstens första öfversvämning i Uddevalla. Väder.

Kur 1923-10-12 En ovanlig utställning på Uddevalla museum över 3000 olika slags snäckor visas.

Kur 1923-10-12 Två fiskare från Koster omkomna under hummerfiske utanför Måskär. Axel och Karl Svensson, 30 och 25 år. Olycka.

Kur 1923-10-12 Blinda arbetare kommer att förära kronprinsen i bröllopspresent magnifik virkad silkesschal- och en väska med pärlbroderier. Gåva.

B-P 1923-10-12 Svår eldsolycka på Orust. Brand.

B-P 1923-10-12 Herrestads  nyrestaurerade kyrka. Kyrka.

B-n 1923-10-13 Herrestads kyrka i ny- och förskönad gestalt. Invigning.

Kur 1923-10-15 "Uddevalla Teater. Sigurd Walléns stora succes ""Pojkarna på Storholmen"" tisdag 16 oktober."

B-P 1923-10-15 Direktör Anders D. Zachau död, 53 år. Bild.

B-n 1923-10-15 Direktör Anders Zachau har avlidit i en ålder av 53 år. Död.

B-n 1923-10-15 Uddevalla Brandkår: Några anteckningar med anledning av 20-årsjubileum.

B-n 1923-10-16 Bohuslän i ord- och bild. Mo socken. Hembygd.

Kur 1923-10-17 Arbetarekommun bildad i Skärhamn. Till ordf. valdes Karl Andersson , v.ordf. Axel Gundelsen.

Kur 1923-10-17 Rätt så stark frost över Lysekil. Fälten lyste vita av rimfrost. Väder.

B-n 1923-10-18 Bohuslän i ord- och bild. Bäve socken. Hembygd.

Kur 1923-10-19 Folkskoleundervisningen i Uddevalla kostade år 1922 c:a 460 000 kronor. Skola.

Kur 1923-10-19 Herrestad kyrkas nya altartavla har utförts, föreställande Kristi förklaring. Herrestads kyrka är en av de äldsta i Bohuslän.

B-P 1923-10-20 Sockersjukans bekämpande. Sjukdom.

Kur 1923-10-22 Under denna månad utkommer första bandet av Nordisk Familjebok's  tredje upplaga. Annons.

Kur 1923-10-24 Bohusfiskare på provtur till Argentina. Skandiaverken i Lysekil ha byggt en båt för färden. Båtar.

B-n 1923-10-27 Jordskalv i Lysekil. Natur. Olycka.

B-n 1923-10-30 Bohuslän i ord- och bild. Näsinge socken. Hembygd.

B-n 1923-11-01 Bohuslän i ord- och bild. Stala socken. Hembygd.

Kur 1923-11-02 """ Blomma för de blinda "" kommer att försäljas på lördag å våra gator genom skolbarnens försorg á  25 öre."

B-n 1923-11-03 Restenäs folkhögskola har öppnat. Invigning.

Kur 1923-11-05 Gais gästspelade igår i Uddevalla på Rimnersvallen mot Uddevalla-Kamraterna. Idrott.

Kur 1923-11-05 Firma And. Smith meddelar att reguliär ångbåtsförbindelse av styckegodstrafik  mellan Uddevalla-England.

B-P 1923-11-05 Månatliga ångbåtsförbindelser till England. Båtar.

B-n 1923-11-05 Gåvor till Uddevalla museum Gåva. Kultur.

Kur 1923-11-05 Kronprins Gustaf Adolf förmälning med lady Louise Mountbatten i lördags. Kungligt.

B-n 1923-11-05 Bohuslän i ord och bild. Högås socken. Hembygd.

B-n 1923-11-05 Bedrövliga skördeförhållande i höst i Bohuslän på grund av regnet. Väder. Jordbruk.

B-n 1923-11-06 60 år fyller imorgon godsägare Gustaf Schiller, Uddevalla.

Kur 1923-11-07 Ny sotaremästare utsedd i Uddevalla hr Richard Lundgren son till förre sotarmästare C. J. Lundgren.

B-P 1923-11-07 60 år fyller godsägaren Gustaf Schiller, Kuröd. Familjenytt.

Kur 1923-11-07 Bilvägbygget Dingle - Hedekas. 373.000 kr av arbetslöshetsmedel önskas för fullbordande av automobilvägen.

Kur 1923-11-09 60 år fyller godsägare Gustaf Schiller Kuröd, Bäve.

Kur 1923-11-12 Ny fyr i inloppet till Strömstad. Lotsstyrelsen har lämnat Strömstads hamnstyrelse tillstånd på Killingholmen en agafyr.

B-n 1923-11-12 Bohuslän i ord- och bild. Röra socken. Hembygd.

Kur 1923-11-12 Patrullbåt för Stockholms tullbevakning får en 75 hästars Skandiamotor från Lysekil och Skandiaverken.

Kur 1923-11-14 Wilhelm Stenhammar har för sin konsert härstädes den 16 nov. ägnat helt åt Beethoven. Biljetter säljes hos Hallmans. Musik o sång.

Kur 1923-11-14 Karl-Gerhards revy 1923 uppföres imorgon kl. 8 e.m. å Uddevalla teater. Musik o sång.

B-P 1923-11-14 Frågan om kyrkobygget i Bengtsfors. Kyrka.

B-n 1923-11-15 Jordskred i Munkedal. Natur. Olycka.

B-P 1923-11-16 65 år fyller Selma Lagerlöf. Bild. Mårbacka, Värmland. Bild.

Kur 1923-11-16 Till föreståndare för J. W. Lyckholm & Co nederlag i Uddevalla har antagits hr Yngve Brycker, Uddevalla.

Kur 1923-11-16 En minnesfest vid Bohusläns regemente. Tioårsdagen av förläggningen till Uddevalla firas.

B-P 1923-11-16 Svenssons kondioteri åter öppet efter utvidgningsarbeten. Kafé.

B-P 1923-11-16 Bohusläns reg:tes 10-åriga förläggning i Uddevalla högtidlighålles. Regemente.

Kur 1923-11-16 Hos k.m:t anhåller Hilma Olivia Fredriksson från Brastad om tillstånd att utan hinder söka organist- klockartjänst inom Gbg- o Lunds stift.

B-n 1923-11-17 Kyrkogården i Skee ska utvidgas. Kyrka.

B-n 1923-11-17 Bohusläns första reglementerade landsbygdsskola.

B-n 1923-11-19 Uddevalla-Tångelanda, om Lelångenbanan se artiklar i måndagsnr.

B-n 1923-11-19 Bohuslän i ord- och bild. Bokenäs socken. Hembygd.

B-n 1923-11-20 Före detta polisöverkonstapeln B. Ph. Wiberg död. 80 år.

Kur 1923-11-21 Lägre portoavgifter nästa höst, återgång till priserna före kriget. Post.

B-n 1923-11-22 Det ska bli en fiskmjölsfabrik på Ellös.

Kur 1923-11-23 Fiskmjölsfabrik i Ellös börjar sin verksamhet i februari direkt i anslutning till Hugo Hallgrens konservfabrik. Industri.

Kur 1923-11-23 Stigens Folkets hus inviges på söndag. En historik över platsens arbetarrörelse och byggnadens tillkomst. Politik.

B-P 1923-11-23 Frändefors nye herde, kyrkoherde J.A. Larsson.

B-P 1923-11-26 Om radioaftonen idag å Frideborg. Radio.

B-P 1923-11-26 Bohusläns regementes jubileum - en lyckad festlighet i lördags. Jubileum. Regemente.

B-n 1923-11-26 Bohusläns regemente 10-års jubileum. Bild.

Kur 1923-11-26 Folkets hus i Munkedal invigdes på söndagen under allmän tillslutning. Politik. Bild.

Kur 1923-11-26 Lotskaptenen i Göteborg meddelar att ny uppsättes efter den svartmålade pricken på Harpebådans grund som försvunnit.

Kur 1923-11-28 Idrottsnytt. Riksidrottsförbundets förtjänstetecken har tilldelats till maskinmästare Oskar Andersson, Uddevalla.

B-P 1923-11-28 Rännelanda kyrka 150 år. Kyrka.

B-n 1923-11-29 Fröken Ingeborg Lundins bokbinderi utvidgas den 1 dec med pappershandel i nyinredning.

B-n 1923-11-29 Uddevallare i silhuett: A. Hj. Krook.

Kur 1923-11-30 Olyckshändelse i Uddevalla hamn. 19-årige Östen Lindgren föll baklänges från en lastbil. Olycka.

Kur 1923-11-30 Israpport. Från Lysekil rapporteras tunn is å Saltkällan o Färlevfjordarne. Väder.

B-P 1923-12-01 Gustafsberg barnhusinrättning. Barnhem.

B-n 1923-12-01 Andelssvinslakteriföreningen i Uddevalla har 10-årsjubileum. Djur. Jordbruk.

B-n 1923-12-01 Morlanda pastorat delas, Skaftö blir eget pastorat från 1 maj. Kyrka.

Kur 1923-12-03 AB Bohuslänska Kusten har inköpt Motorfartyget Brage. Båtar.

Kur 1923-12-03 Västra Sveriges Andelssvinslakteriförening 10 år. Jubileumsfest å Gästgivaregården i Uddevalla.

B-P 1923-12-03 Till Uddevalla museum har under november influtit gåfvor. Museum. Gåva.

B-P 1923-12-03 Andelsslakteriets 10-årsjubileum. Jubileum.

Kur 1923-12-03 En större val strandade i torsdag i en kil vid Lindö i Tanums församling. Infångad och fördes till Havstenssund.

Kur 1923-12-03 En eldsvåda iakttogs söderut från Lysekil ett bostadshus på Islandsberg som brann ned till grunden. Brand.

Kur 1923-12-03 Systembolagets restaurant i Lysekil öppnades på lördag, med tvenne matsalar för 1:sta och 2:dra klass.

Kur 1923-12-05 Arv att lyfta, 9 aug. 1921 avled Karl J. Karlsson i Kalifornien, född 20 febr. 1889 son till Alfred L. Karsson. Juridik.

Kur 1923-12-05 Konstutställning i Uddevalla museum. En samling tavlor av målaren Carl Nordström. Konst.

Kur 1923-12-07 80 år fyller idag en av Kampenhovs äldre arbetare Andreas Olsson, St. Kålgårdsberget anställdes 1864.

Kur 1923-12-10 "Biografen Palladium visar säsongens förnämsta film ""Livets Gyckelspel"". Bio."

Kur 1923-12-10 Försnillningarna i Bohusbanken. Dir. Lindblad dömdes till 1 års straffarbete med 1 års påföljd. Polis.

Kur 1923-12-10 Den första julskyltningen ägde rum i söndags i ett miserabelt väder.

B-P 1923-12-11 Karl Nordströms - utställning på Uddevalla museum. Konst.

Kur 1923-12-12 En hundraårsdag. Den 14 dec. har 100 år förflutit sedan konsul Ivar Kullgren föddes här i staden.

Kur 1923-12-12 Stadens julgran kommer iår att resas på plats utanför stadens hus i Hasselbacken.

Kur 1923-12-12 Kata Dalström ur tiden, 65 år. Hon var en av socialismens  första kvinnliga agetatorer i vårt land. Politik.

Kur 1923-12-12 Komminister Norborg i Askum vald till kyrkoherde i Vittskövle och Degerberga. Kyrka.

Kur 1923-12-12 Våldsam framfart. En fru från Lökebacken strax vid Brastads gamla kyrkogård påkörd av en hästskjuts och ganska illa skadad. Olycka.

B-P 1923-12-13 En 100-årsdag. Konsul Ivar Kullgrens minne.

B-P 1923-12-13 Körkorten skola förses med fotografier. Foto.

Kur 1923-12-14 Stadsfullmäktige i Uddevalla: Brandkårens automobilisering beslutad. Politik.

B-P 1923-12-14 50 år fyller kyrkoherde J.A. Bogren, Uddevalla. Familjenytt.

B-P 1923-12-14 Stadsfullmäktiges i Uddevalla torsdagssammanträde. Politik.

Kur 1923-12-14 Skarpsillfisket har f.n. dragit sig inåt uddevallafjordarna. Under gårdagen fångades ett 50-tal hl sill. Fisk.

B-n 1923-12-15 Pastor Levi Pethrus från Stockholm talade i onsdags i Frideborg, Uddevalla. Kyrka.

B-n 1923-12-15 Bohuslän i ord- och bild. Berfendal socken. Hembygd. Bild.

Kur 1923-12-17 Dramatisk smugglarjakt vid Svinesund. Tullbåten rammade spritracern. Polis.

Kur 1923-12-17 En Tidaholms-brandbil av det slag staden skall inköpa demonstrerades i lördags i Lysekil.

Kur 1923-12-17 Olyckshändelse i Grebbestad, sågmästare vid konservfabriken fick samtliga fingrar på vänster hand avsågade.

Kur 1923-12-19 Julgransmarknaden har kommit igång. Priset på granar är 2-3 kronor, mindre från 75 öre till 1 krona.

B-n 1923-12-20 Bohusläningens Julbilaga.

Kur 1923-12-21 """Stadens äldste"". Uddevalla regeras av  ""utbölingar"". Endast 10 av stadsfullmäktiges ledamöter äro födda i Uddevalla. Berättelse."

Kur 1923-12-21 Brottstycken ur Gustafsbergs barnhushistoria under stiftelsens 150 åriga tillvaro. Berättelse.

B-P 1923-12-21 Frih. Conrad Posse Uddevalla död, 79 år. Bild.

Kur 1923-12-21 Svenska Amerika linjens ångare Kungsholm avgick från Göteborg den 8 dec. anlände till New York i går. Båtar.

Kur 1923-12-21 Hjälmedals och Vinbräcka stenhuggarefackförening. Nu tagit Folkets hus i Hjälmedal nu tagits i bruk. Politik. Bild.

B-n 1923-12-22 Friherre Conrad Posse, Uddevalla har avlidit i en ålder av 79 år. Död.

Kur 1923-12-24 "Biografen Palladium har på annandagen urpremiär för Sverige, filmen ""Gåtan på Römersholm""."

B-P 1923-12-24 Den nya apoteksfastigheten. Fastighetsaffär.

B-n 1923-12-27 Uddevalla stads framgång och bästa. Ledande industri, affärs och kommunalmän om framtiden.

B-n 1923-12-27 Inte ett enda mål handlades vid måndagens rådhusrätt i Uddevalla. Så fredligt skulle det alltid vara. Polis.

Kur 1923-12-28 Julhelgen kännetecknades framför allt av stark kyla. Här i Uddevalla noterades 22-23 grader kallt och full snöstorm. Väder.

B-P 1923-12-28 50 år fyller musikfanjunkaren i Bohusläns regemente L.J. Åkerberg.

Kur 1923-12-28 En vacker räddningsbragd av 12-årige Elof Pettersson lyckades på svag is rädda en yngre pojk från Vejern, Askums socken. Olycka.

Kur 1923-12-28 Ett ganska allvarligt eldsvådetillbud yppade sig på julaftonskvällen i poliskonstapel J. A .Winges hus. Brand.

B-P 1923-12-28 Handl. och godsägaren Gotthard Gerle död, 90 år. Familjenytt.

B-n 1923-12-29 Kollekten i Uddevalla kyrka på juldagen uppgick till 635,74 kronor. Pengar.

B-n 1923-12-29 Godsägare Gotthard Gerle, Gerlesborg har avlidit i en ålder av 90 år. Död.

B-n 1923-12-31 Bohuslän i ord och bild. Naverstads socken. Hembygd.   ///

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar