2022-07-31

Brandstationen och Rimnersbadet - läget

Insänt av Lars Barkman.

Hej Gunnar!
Här kommer uppdaterade bilder från rimnersbadet och räddningstjänstens nya byggnad.
På kommunens hemsida kan man läsa att simhallen kommer att bli totalt 5 400 kvm, en 50-
meters bassäng med 10 banor, barnbassäng, hoppbassäng integrerad med 50 m bassängen
och en förbindelsegång med rimnershallen. Anläggningen beräknas tas i drift sommaren 2024.
Räddningstjänstens fina nya anläggning har nu fått fina portar och cirkulationsplatsen på
Västgötavägen är klar sedan ett tag. Anläggningen beräknas kunna tas i drift sommaren 2023.
Den nyfikne kan läsa mera på kommunens hemsida uddevalla.se
Mvh
Lars Barkman


2022-07-29

L'jazz har flyttat till Gustafsberg

Den legendariska föreningen L'jazz har i år flyttat sin konsert till Gustafsbergs badrestaurang. Det började i måndags med Lars Jansson Trio + Hans Ulrik, tisdags Isabella Lundgren, onsdags Arild Andersen Group + Marius Neset, torsdag Makross och så ikväll fredag Violet Green. Jag var där ikväll och det var stor publik och bra musik.

Violet Green berör, roar och hänför på jazz- & bluesklubbar, stadsfestivaler, kulturföreningar, musikfolkhögskolor, pubar och sopplunch-teatrar runt hela Sverige.

”En helt underbar föreställning … Det bjuds på grymt gung, otroligt proffsiga kvinnor på instrument och sång, intressant och kul info mellan låtarna!” (röst ur publiken).

Bandet består av sex kvinnor:

Ulla Wrethagen – kapellmästare, gitarr & sång
Carola Andersson Mellqvist – sång
Elsie Petrén – saxofon
Anna Zimmerman (fd Hammarsten) – keyboard & sång
Eva Grund – trummor
Lena Andersson – bas

Och det var ett härligt gung i lokalen.

I morgon lördag är det sita dagen på jazzveckan på Gustafsbergs badrestaurang. Då blir det Johan Borgström sextett. Och det kommer att bli en höjdare med Göteborgs bästa jazzmusiker, så passa på. Konserten börjar kl 20 med insläpp kl 19.  //

2022-07-28

Försvunnen gatumiljö

 

Foto Sten Granath.

En försvunnen gatumiljö. Så jag undrar var detta är??  //

2022-07-27

Gustaf B Thordéns park

Till Uddevallas 500-årsjubileum 1998 togs den här skriften fram. Det är en guide till stadens gröna rum. Författare är antikvarie Agneta Ericsson, Bohusläns museum. Omslagsbild Stina Forssell. Den producerades på beställning av kommunens Gatu- och parkavdelning. Sista stycket i nedanstående text är ett komplement med vad som har tillkommit sedan 500-årsjubileet.

Våra parker är aktuella i år mer än någonsin då Sveriges Stadsträdgårdsmästarförening kommer att fira sitt 100-års jubileum i Uddevalla. Egentligen skulle det har gjort för två år sedan, men vi vet ju alla varför det inte gick att genomföra.

Jag kommer framöver att fortsätta presentera utdrag ur skriften. 


Gustaf B Thordéns park

Varje järnvägsstation med självaktning brukar stoltsera med en järnvägspark. Det tog sin tid att få en sådan till stånd i Uddevalla. När järnvägsstationen invigdes år 1903 låg den utanför staden, men kom med tiden att inkorporeras i bebyggelsen.

År 1946 invigdes parken som anlagts av stadsträdgårdsmästare Axel Hansen. Han inramade den rektangulära parkytan med oxelträd och olika blommande buskar på tre sidor, för att låta det fjärde, mot stationen, vara öppen och välkomnande. Endast en bred blomsterplantering bildade här gräns. Närmast stationen placerade Hansen en fontän som skuggades av en fontänpil. Han underströk den rektangulära formen med en öppen gräsyta, längs långsidorna försedd med parksoffor och planteringar och avslutade i den övre kortändan med en halvcirkelformad blomsterparterre i nätmönster.

År 1962 gjordes detta om till ett mycket rätvinkligt rosarium med 28 olika rossorter innanför en list av viola cornuta, allt omgärdat av ligusterhäck, vilket tillsammans understryker formen. Idag är rosariet kantat av låg buxbom och antalet rosensorter är reducerat. En såväl tankens som stilhistoriens renhet vilar behagligt över parken.

Tidigare kallades parken för Skansplan, men under år 2018, efter kommunfullmäktiges beslut, ändrade den sitt namn till Gustaf B.Thordéns park. Detta för att hedra minnet av stadens stora skeppsbyggare och grundaren av den varvsindustri som från mitten av förra seklet fick Uddevalla att växa i aldrig tidigare skådad omfattning.

I samband med namnbytet renoveras fontänen och det minnesmonument över Thordén som tidigare varit placerat på Kampenhof flyttades till parken. Monumentet är en gåva från Thordénstiftelsen till staden. I fontänen står marmorstatyn ”Flicka med näckrosor” skapad av Matti Haupt och donerad av Gustaf B Thordén år 1947.2022-07-25

Uddevalla Skidklubbs styrelse 1929 - uppdatering

Den här bilden är tagen 1929 och föreställer Uddevalla Skidklubbs styrelse. Känns någon av herrarna igen?  

Jan Aronson skriver så här: Hans Lundgren ( Ordförande). H. Nilsson ( Kassör) , Wilhelm Hansson (Sekr), John. Karlsson, S. Odinger, A. Johansson. Enligt bild i Lennart Odingers Andra häfte. Jan A.

För egen del känner jag igen John Karlsson, Långjohn kallad. Han var urmakare och ägde uraffären Axel Lindelöfs efterträdare. Min pappa Karl Klasson var anställd av John och tog så småningom över uraffären tillsammans med Lars Larsson.  //

2022-07-24

Tyska roddare i Bäveån

Insänt av Kjell-Åke Lanestam

Hej Gunnar ! Bild från söder.
Tror mig veta att roddarna tillhör någon trevligt roddklubb, från Tyskland.
Kolla åter-rodden, där roddchef påbjuder huvudet böj för att komma under Järnbron.
Hälsningar
Kjell-Åke Lanestam  //

 

2022-07-22

Uddevallas gröna rum - Sörkälleparken

Till Uddevallas 500-årsjubileum 1998 togs den här skriften fram. Det är en guide till stadens gröna rum. Författare är antikvarie Agneta Ericsson, Bohusläns museum. Omslagsbild Stina Forssell. Den producerades på beställning av kommunens Gatu- och parkavdelning. Sista stycket i nedanstående text är ett komplement med vad som har tillkommit sedan 500-årsjubileet.

Våra parker är aktuella i år mer än någonsin då Sveriges Stadsträdgårdsmästarförening kommer att fira sitt 100-års jubileum i Uddevalla. Egentligen skulle det har gjort för två år sedan, men vi vet ju alla varför det inte gick att genomföra.

Jag kommer framöver att presentera utdrag ur skriften. Och jag börjar med Sörkälleparken.

Fram till 1850 fick uddevallaborna hämta sitt vatten i bl a Sörkällan. Den öppna bäcken försågs med tiden med en pump. Under 1853 drogs en rörledning av trä från Sörkällan till en hämtningsbassäng vid Södra Hamngatan.

Denna del av Söder förblev obebyggd till en bra bit in på 1900-talet. Sörkällan levde en alltmer undanskymd tillvaro allteftersom vatten drogs in på gårdar och sedermera hus.

Vid 1930-talets början tog stadens fäder ett beslut att upp höja den gamla trotjänaren till anlagd park. Uppdraget gick till stadsträdgårdsmästare Axel Hansen. Eftersom centrum i området var en vattenkälla, var det givet att en spegeldamm skulle dominera parken.

Sörkälleparken är en förlängning av Södra Drottninggatan, vars trädrad ligger exakt i dammens mittaxel. Detta förstärktes av att entrén till parken också låg exakt i denna linje. Vattenspegeln kantas av släthuggna granitplattor. Dammen omgavs ursprungligen av en bred grusgång i dammens form, därutanför gräsytor. Blomsterarrangemang gjordes endast i stora urnor. Från parksofforna ovanför dammen hade man en vid utsikt över Söders ängar. En mjukt svängd, låg trappa ledde från dammen upp till pumpen.

Träden har vuxit sig höga, framför allt blodboken i väster, och syrenbuskar mäktiga som murar. Grusgången har stensatts. Entrén från Drottninggatan har satts igen pga trafik faran och ersatts av två sidostigar. Men inga stora förändringar har ägt rum i Sörkälleparken sedan den tillkom. Än hör man Sörkällebäckens vatten glatt porla under pumpen.

I dammen står sedan 1940-talet en bronsstaty, Vadande flicka, av skulptören Matti Haupt. Den donerades av Gustaf Thordén.

År 2020 revs den gamla bassängen och byggdes om helt. Den gamla Sörkällan som hittades leder fortfarande vatten från Kapelle mot centrum, men nu i en modern kulvert under mark. Dess betongtak slogs sönder under tiden som den befintliga bassängen revs eftersom den var felplacerad. Sörkällan strök alldeles intill bassängens hörn. Detta gjorde att den nya bassängen fick göras cirka en meter kortare jämfört med tidigare.

Bild Uddevalla kommun

2022-07-21

Stenehed - norra bataljonens kampementsplats

Alla har förstås hört talas om Backamo, Bohusläns regementes lägerplats söder om Ljungskile. Men jag vågar påstå att Stenehed är mera okänt när det gäller regementets historia. Ännu mera okänt är det för den stora allmänheten. Stenehed ligger en dryg kilometer väster om Hällevadsholm.

Och vet man något överhuvudtaget så känner man till gravfältet på Stenehed och de stora bautastenarna. Dessa är väldokumenterade inte minst bland arkeologer och museifolk.

Men som sagt att Stenehed var regementets norra bataljons övningsplats eller kampementsplats verkar total okänt för de flesta. Ingenting kan man hitta om det om man googlar eller söker i Wikipedia. Man får vända sig till Kungl. Bohusläns regemente och dess hembygd, del I för att finna något om Stenehed.

Bohusläns regemente har sina anor från 1661 och 1692 togs Stenehed i bruk av militären första gången. De var den norra bataljonen som hade sin övningsplats här. Och som framgår av skissen här ovan fanns det en del anordningar som det borde finnas spår av.

Stenehed tjänade som kampementsplats fram till 1770 då man samlade båda bataljonerna till Backamo.  Spännande ändå att besöka platsen.  //

2022-07-20

34,5 grader på Gustafsberg

Ett nytt värmerekord för Gustafsberg? Sedan 2008 har i varje fall jag inte upplevt en liknande värmebölja. Gustafsbergs officiella termometer visade alltså 34,5 grader på eftermiddagen.

Folk har hellre varit i vattnet än på land på badplatserna längs Strandpromenaden. Här vid Sörkullens badplats på Gustafsberg.
Landbadet fram emot kvällen.
Och Bodele badplats var inget undantag.  //

2022-07-17

Thomas Thorild från Svarteborg

Den här minnesstenen i Svarteborg har jag kört förbi många gånger men aldrig stannat och tittat på den. Men i veckan blev det av. Thomas Thorild föddes 1759 med efternamnet Thorén här på gården Blåsopp. Han blev tidigt föräldralös och hans bror i Kungälv tog hand om honom.

För den som inte läst så mycket om honom kanske man ändå hört talas om hans devis som sitter över dörren till aulan på Uppsala universitet. 


I projekt Runeberg beskrivs han så här: 

Tomas Thorild, var född i Svarteborg i Bohuslän, son till en länsman. Han hette egentligen Thorén och antog först 1785 det namn, som han sedan gjort ryktbart. Genom välvilliga människors hjälp sattes han i tillfälle att studera, först vid Göteborgs gymnasium, sedan vid Lunds akademi, där han bland andra kom i beröring med sin »landsman» Lidner. Vid 22 års ålder flyttade han med djärfva framtidsplaner till Stockholm, där han under några år deltog i den ofvan skildrade striden. Efter att åren 1787--1788 hafva vistats i Uppsala, hvarest han bl. a. disputerade i konungens närvaro på ett sätt, som väckte dennes synnerliga intresse, begaf han sig till England för att söka åstadkomma »världsreformen», men hans skrifter väckte där ingen vidare uppmärksamhet, han själf råkade slutligen i bysättningshäkte, hvarifrån en svensk filantrop utlöste honom; missnöjd återvände han till Sverige för att ånyo kasta sig in i litterära fejder. Hans oförsiktiga skriftställeri råkade väcka hertig Karls skuggrädsla, och själfve Reuterholm, som var Thorild välbevagen (båda sympatiserade med Rousseau), mäktade icke afvärja hans åtalande. Den landsflykt, hvartill han år 1793 dömdes, kom honom emellertid icke illa till pass; den åtföljdes efter någon tid af en fast anställning vid det svenska universitetet i Greifswald, hvilken Reuterholm utverkade åt honom, och han erhöll nu en jämförelsevis angenäm och lugn ställning. Från Sverige följdes han af sin käresta, som något år senare blef hans brud. Han afled 1808.

Greifswald i tyska Mecklenburg - Vorpommern tillhörde Sverige 1648 - 1815 och Thorild blev professor och bibliotekarie vid det svenska universitetet där. Han ligger begravd under en bohuslind på Neukirchens kyrkogård i Greifswald.  //

2022-07-16

Han skapar konst av döda träd i Hasselbacken

Motorsågskonstnären Bert Davidsson från Östergötland skapar konst av gamla döda träd i Hasselbacken. Det är en gammal alm som drabbats av almsjuka som har stått kvar en tid som nu omvandlas till trädkonst. Man blir häpen över vad konstnären lyckats skapa med i stort sett "bara" en motorsåg. 

Ett nytt trevligt inslag i parkmiljön som gör att det är väl värt en besök i Hasselbacken.2022-07-14

Giovanni Battista Pinello, kapten vid Bohusläns dragonbataljon

Av en ren händelse sprang jag igår på en grav, som väckte mitt intresse på Svarteborgs kyrkogård intill kyrkan därstädes. Jag hade hört talas om honom tidigare så därför reagerade jag direkt då jag såg minnesstenen. En italienare född i Genua 1682 och död på gården Ramneberg 1775.


När jag letade efter uppgifter om honom så hittade jag en minst sagt intressant historia. Han var med Karl XII i Poltava. Blev liggande skadad två dagar på slagfältet. Hittades av Ryssarna, tillfångatogs och skickades till Sibirien där han var i fångenskap i sex dryga år. Lyckades rymma 1715, tog sig under svåra vedermödor över Arkangelsk till Amsterdam och vidare till Göteborg.

I boken "Kungl. Bohusläns regemente 1661-1920" av major Hugo Uddgren hittar jag historien:

Efter studier i Genua och sedan han i sitt fjortonde år företagit en vidsträckt utländsk resa, under hvilken han i Paris öfvat sig i beridarekonsten, ankom Pinello 1698 till Sverige, där han öfvergick till evangeliska läran och s. å. erhöll anställning vid kungl. stallstaten. 1702 reste han öfver till svenska armén i Kurland, bevistade belägringen af Thorn 1703 och deltog i svenska hufvudarméns operationer 1704-1709 i Polen och Ryssland, bl. a. i slagen vid Fraustadt 1706, Holowczin 1708, öfvergången af Djesna s. å. 2/11, där han var en af de första, som kommo öfver floden och stormningen af Veprick, där han erhöll flera sår och kontusioner.

I slaget vid Poltava blev Pinello svårt sårad och fick i tvenne dagar kvarligga på slagfältet, innan han omhändertogs af ryssarne. Han fördes nu i fångenskap först till Moskva och sedan till Sibirien, där han tillbrakte sex år och några månader. År 1715 lyckades han rymma samt efter svåra vedermödor öfver Arkangelsk och Amsterdam komma till Göteborg. Han uppsökte efter hemkomsten Karl XII, som då vistades i Ystad, och deltog i 1716 års norska fälttåg, under hvilket han utnämndes till kapten vid Bohusläns Dragonbataljon.

Pinello var 1743 kommenderad på gränspostering vid norska gränsen. Det har om honom fälts det omdömet, att han var »en duchtig och braf officer"

Pinello gifte sig 1725 med Justina Gyllenskruf och de båda fick 13 barn. De bosatte sig på gården Ramneberg. Pinello adlades 1756 och dog där vid 92 års ålder.

Det är ett otroligt spännande historia som man kan läsa om på https://sverigesradio.se/artikel/4782327 och där kan man också lyssna på ett radioprogram från 2011 om honom. Finns på SR Play.  //

2022-07-12

Fossum och Fossumsberg

Insänt av Lars Barkman:

Hej Gunnar!
Bilder med I 17 motiv igen, men tagna utmed Bäveåns fall.
Bilden tagen längst ifrån regementet kan man bland annat se transformatorstationen
(närmast till höger) och Fossums gård till vänster.
På den andra bilden ser man gångbron över Bäveån och Fossums kvarn.
Vänliga hälsningar
Lars Barkman


2022-07-11

Sörkällegatan öppen för trafik igen

Foto från mars månad.

Kommunen meddelar: 


Gång- och cykelvägen är klar - Sörkällegatan öppen för genomfartstrafik igen

Den nya gång- och cykelvägen längs Sörkällegatan i Uddevalla är färdig vilket innebär att Sörkällegatan har öppnat för genomfartstrafik igen. Gatan stängdes av i mitten av januari när arbetena med gång- och cykelvägen påbörjades.  //

2022-07-10

Nyupptäckta 10 000 - 11 000 år gamla snäck- och musselskal

Insänt av Nils Bergman.

Hej Gunnar!
Vid kyrkogårdsförvaltningens förråd/verkstad vid Sigelhult förbereder man bygget av ett nytt kapell. Efter bilparkeringen och ett par hundra meter mot Stall Tegarne håller de på med att schakta inför bygget. Där i ”dagbrottet” dyker 10.000/11.000 år gamla hälsningar upp i form av snäck- och musselskal. Imponerande att få ta del av och väl värt ett besök.
Hälsningar
Nils B


2022-07-07

Bohusläns båtbyggare får konkurrens

I senaste nyhetsbrevet skriver Uddevalla Hamnterminal om en ny typ av gods:

Under våren har vi tagit emot två fartyg med en för oss ny typ av last i Uddevalla hamn. Lasten bestod av totalt 70 fritidsbåtar i ett flera olika modeller. Alla från tillverkaren Brunswick Corporation och deras välkända varumärke Uttern.

Fritidsbåtarna levereras hit direkt från Brunswick Corporations fabrik i Portugal och anländer till oss helt kompletta. Först ut var fartyget Wilson Dagenhamn som levererade de första 34 fritidsbåtarna redan i april. I maj ankom nästa skeppning och ytterligare en är planerad till Uddevalla nu på fredag.

Från oss levereras fritidsbåtarna omgående ut till ett antal olika återförsäljare i närområdet. Precis i tid för att för att ge svenska semesterfirare möjlighet att sätta guldkant på sin sommar med många härliga båtturer.

Brunswick Corporation tillverkar fritidsbåtar, båtmotorer, delar och tillbehör för marint bruk. De har verksamhet i 24 länder och deras produkter säljs på mer än 170 marknader världen över.   ///

2022-07-06

Uppdatering Blekets förskola

Insänt av Lars Barkman

Hej Gunnar!
Här kommer en uppdatering av bygget av den nya fina förskolan på Bleket.
Arbeten pågår med full frenesi såväl inomhus som med anläggning av
utomhusmiljön. Bilden på förskolebyggnaden är tagen från Rådjursvägen mot Helenedalsvägen och det andra foto från Rådjursvägen i nordlig riktning.
Mvh
Lars Barkman

///

2022-07-05

Carl Fredrik Eding 1789 - 1867

Carl Fredrik Eding 1789-1867, slutligen överstelöjtnant, hade år 1827 kommit till Uddevalla, då han ledde uppförandet av den nya tullhusbyggnaden vid Stången. Han blev där under bekant med Johanna Selina Strandberg, 1801-1890, av den gamla Uddevallasläkten. Med henne förvärvade han det gamla tegelbruket på Elseberg, där han bosatte sig. Han var en för allmänna värv livligt intresserad personlighet, ägnade sig bl. a. åt Sparbanken. Efter honom är Edingsvägen uppkallad.

Så långt Sten Kristiansson och Uddevalla stads historia del III. Eding var med och stiftade Uddevalla Sparbank 1836.
Edingsvägen är uppkallad efter honom. Och även Majorsgatan som är en tvärgata till Edingsvägen.
Graven på Norra Kyrkogården.  //

2022-07-04

Styrelsemöte i Herman Zetterbergs stiftelse

Idag var det styrelsemöte i Herman Zetterbergs stiftelse på Gustafsberg. För första gången sedan 2008 deltog jag inte i mötet. Eller rättare, jag var med men inte som ordinarie ledamot.

Styrelsen består idag av Lars Bäckström, f.d. landshövding. Annette Prior, landsantikvarie eller chef för Bohusläns museum. Och den nye förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen Claes Burman Barkebo.

Styrelsen har idag fattat beslut om att bevilja medel enligt några av de ansökningar som kommit in. Hela det tillgängliga beloppet betalades inte ut. En del sparades till nästa möte i november. Det går fortfarande att ansöka pengar till det mötet. Sista ansökningsdag är den 30 september.  ///

2022-07-03

Ridhuset på Söder

Många har säkert hört talas om Ridhuset på Söder. Det är Södra Drottningatan till höger om byggnaden. Ridhuset användes till allt möjligt vilket framgår av en sökning i Tidningsarkivet nedan:

Datum Innehåll

1892-11-01 Förslag om uppförande av ridhus. Byggnad.

1893-05-18 "Det projekterade ridhuset kommer att uppföras å Margretegärde midt för godtemplarlogen ""Vikingens ordenhus. Byggnad."

1893-08-03 Ridhusaktiebolaget har nu påbörjat med uppförande af ridhus å ängen vid Södertull.

1893-11-30 Det nyuppförda, prydliga ridhuset har börjat tagas i anspråk som ridskola.

1895-11-30 Cirkus Schmädiche har förhyrt Uddevalla ridhus under större delen av december.

1896-04-18 Ridhusbolaget i Uddevalla har arrenderat d:r Rehnbergs tomt på söder om Drottninggatan, afsigt att bereda väg till ridhuset.

1899-10-10 Tävling i brottning och vigtlyftning ha egt rum å ridhuset i Uddevalla. Idrott.

1900-08-11 Vilda djur visas å tomt på Margretegärde och vid Ridhuset.

1906-10-20 Södergatans utläggning förbi villorna i Ridhuskvarteret håller på att förberedas.

1909-05-08 Trädgårdsutställning i Uddevalla 24-26 sept i ridhuset.

1911-01-27 Idrottsföreningen Odin verksam i Uddevalla ridhus. Föreningar.

1914-03-16 Försvarsfesten i Ridhuset. 1 200 personer närvarande.

1914-07-04 Cirkusplats vid Södra Drottninggatan invid ridhuset.

1916-02-11 Idrottsbasaren i Ridhuset. Uppträdande af Operasångaren Aug. Svensson. Annons.

1918-03-22 Hotande eldsolycka i Uddevalla. Byggnad för tillverkning af tjärpapp nedbrunnen i kvarteret Ridhuset. Brand.

1922-02-14 Ett djurmenageri kommer denna vecka att vara uppställt intill ridhuset i Uddevalla.

1923-03-23 Idrottsföreningen Kamraternas Stora Basar i Ridhuset. Dansbana, musik av Olle Olssons kapell. Annons.

1923-03-28 Uddevalla Kamraterna fira sin årsdag med festlighet i Ridhuset på torsdag kväll. Idrott.

1924-04-22 Gudstjänst i ridhus under tiden Uddevalla kyrka restaureras, tid 4 maj-6 juli.

1924-04-24 Gudstjänsterna i ridhuset medan kyrkan repareras. Kyrka.

1924-05-02 Gudstjänst i stadens kyrka hålles om söndag, sista gången före reparationen. Gudstjänst hålles sedan i Ridhuset.

1924-09-11 Statsminister Trygger talade i går i ridhuset i Uddevalla inför en talrik publik. Politik.

1924-09-25 Hemutställningen i Ridhuset i Uddevalla slår i morgon upp sina portar.

1924-09-27 Hemutställningen öppnades i ridhuset igår.

1925-11-14 Operasångaren Folke Andersson sjunger i Uddevalla Ridhus. Musik o sång.

1930-03-26 Byggmästare Werner Johanssons nyuppförda hus vid Drottninggatan nära ridhuset.

1932-02-18 Rak & Frisérsalong har öppnats i hörnhuset vid Södra Drottniggatan och Ridhusgatan. Annons.

1935-05-23 Vad blir Ridhusets öde? En gammal byggnad, som sjunger på sista versen. Byggnad.

1935-05-24 Ridhuset, en gammal byggnad som sjunger på sista versen. Rivning.

1936-04-24 Utställning, bygge och Bo invigs i Ridhuset på söndag kl 13.

1936-04-25 "Utställningen ""Bygge och Bo"" 26 april-10 maj 1936. Intressant exposition av heminredningar och attiralj i Ridhuset. Utställning. Bild."

1936-07-23 Ridhus och Medborgarhus.

1936-09-01 Ridhuset försvinner. Byggnad. Bild.

1936-10-15 Lagfart söktes på fastigheten nummer 12 i kvarteret Ridhuset. Fastighetsaffär.

1936-12-12 Dans. Hästskopalatset (Ridhuset). Rogers Populära Musikkapell. Annons.

1937-01-29 Förnämligt nybygge på Söder i Uddevalla. (gamla Ridhustomten) Byggnad. Bostad. Bild.

1947-05-23 Ridsport-ismagasin-ridhus. F.E.K. Hamn.

1947-10-21 Brandkårskusk körde primör-bil, visade hästkonster på Ridhuset, fyller 70 år.

1952-11-19 "Äntligen skall ""Ridhuset"" rivas. Bild."

1952-12-15 En bild på uddevalladamer, som poserar framför gamla ridhuset på söder.

1954-11-19 Ridhuset på Södra Drottninggatan skall rivas. Rivning.

1954-12-21 Bild på Ridhuset som nu skall försvinna. Rivning.

1955-01-25 Ridhus vid Rimnersvallen kostar en kvarts miljon. Pengar.

1956-06-04 Kvarteret Ruthenbäck byggs nytt vinkelhus uppföres mot Södra Drottninggatan-Ridhusgatan. Byggnad.

1962-10-24 Byggmästare från Göteborg förnyar kvarter i Uddevalla. (Ridhusgatan 6) Fastighetsaffär. Bild.

1964-11-26 Byggnadsplan för kvarteren Ridhuset och Femkanten ger 326 lägenheter. Bostad.

1967-12-20 Stora byggplaner på I17. Gammalt ridhus blir vårdhall. Regemente.

1968-03-07 Tennisminnen, Uddevalla Tennisklubb, det kanske inte blir banor på Kålgårdsberget, Ridhuset används. Idrott.

1968-10-12 Hantverksföreningens utställning i ridhuset på Söder 1912. Södra Drottninggatan.

1970-01-17 Centrum för ridsport, Gustafsbergsstiftelsen är positiv till ridhusbygge. Föreningar. Byggnad. Bild.

1970-01-21 Det forna Ridhuset i Uddevalla. Kultur. Bild.  //

2022-07-01

Traditionen lever vidare

Idag är det Herman Zetterbergs födelsedag. Han föddes 1 juli 1904. Han avled 18 mars 1963. Före sin död stiftade han Herman Zetterbergs stiftelse för främjande av bohuslänsk kultur. Stiftelsen lever vidare och sammanträder två gånger om året där man beviljar medel efter de ansökningar som kommit in till stiftelsen.

Styrelsen består i dag av förre landshövdingen Lars Bäckström, förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen Claes Burman Barkebo samt chefen för Bohusläns museum Annette Prior.

Enligt traditionen skall den förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen sätta en blomma på Herman Zetterbergs grav på Norra Kyrkogården på hans födelsedag. Jag har gjort det i 14 år och idag var det min efterträdare Claes Burman Barkebos tur. Traditionen lever således vidare.

På måndag är det styrelsemöte för stiftelsen. Traditionsenligt hålls det på Gustafsberg. Herman Zetterberg är mest känd som justitieminister i Tage Erlanders regering 1945 - 1957. Läs mer om hur man ansöker om medel på stiftelsens hemsida https://hermanzetterbergstiftelsen.se/