2022-07-04

Styrelsemöte i Herman Zetterbergs stiftelse

Idag var det styrelsemöte i Herman Zetterbergs stiftelse på Gustafsberg. För första gången sedan 2008 deltog jag inte i mötet. Eller rättare, jag var med men inte som ordinarie ledamot.

Styrelsen består idag av Lars Bäckström, f.d. landshövding. Annette Prior, landsantikvarie eller chef för Bohusläns museum. Och den nye förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen Claes Burman Barkebo.

Styrelsen har idag fattat beslut om att bevilja medel enligt några av de ansökningar som kommit in. Hela det tillgängliga beloppet betalades inte ut. En del sparades till nästa möte i november. Det går fortfarande att ansöka pengar till det mötet. Sista ansökningsdag är den 30 september.  ///

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar