2022-07-05

Carl Fredrik Eding 1789 - 1867

Carl Fredrik Eding 1789-1867, slutligen överstelöjtnant, hade år 1827 kommit till Uddevalla, då han ledde uppförandet av den nya tullhusbyggnaden vid Stången. Han blev där under bekant med Johanna Selina Strandberg, 1801-1890, av den gamla Uddevallasläkten. Med henne förvärvade han det gamla tegelbruket på Elseberg, där han bosatte sig. Han var en för allmänna värv livligt intresserad personlighet, ägnade sig bl. a. åt Sparbanken. Efter honom är Edingsvägen uppkallad.

Så långt Sten Kristiansson och Uddevalla stads historia del III. Eding var med och stiftade Uddevalla Sparbank 1836.
Edingsvägen är uppkallad efter honom. Och även Majorsgatan som är en tvärgata till Edingsvägen.
Graven på Norra Kyrkogården.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar