2022-07-31

Brandstationen och Rimnersbadet - läget

Insänt av Lars Barkman.

Hej Gunnar!
Här kommer uppdaterade bilder från rimnersbadet och räddningstjänstens nya byggnad.
På kommunens hemsida kan man läsa att simhallen kommer att bli totalt 5 400 kvm, en 50-
meters bassäng med 10 banor, barnbassäng, hoppbassäng integrerad med 50 m bassängen
och en förbindelsegång med rimnershallen. Anläggningen beräknas tas i drift sommaren 2024.
Räddningstjänstens fina nya anläggning har nu fått fina portar och cirkulationsplatsen på
Västgötavägen är klar sedan ett tag. Anläggningen beräknas kunna tas i drift sommaren 2023.
Den nyfikne kan läsa mera på kommunens hemsida uddevalla.se
Mvh
Lars Barkman


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar