2022-07-22

Uddevallas gröna rum - Sörkälleparken

Till Uddevallas 500-årsjubileum 1998 togs den här skriften fram. Det är en guide till stadens gröna rum. Författare är antikvarie Agneta Ericsson, Bohusläns museum. Omslagsbild Stina Forssell. Den producerades på beställning av kommunens Gatu- och parkavdelning. Sista stycket i nedanstående text är ett komplement med vad som har tillkommit sedan 500-årsjubileet.

Våra parker är aktuella i år mer än någonsin då Sveriges Stadsträdgårdsmästarförening kommer att fira sitt 100-års jubileum i Uddevalla. Egentligen skulle det har gjort för två år sedan, men vi vet ju alla varför det inte gick att genomföra.

Jag kommer framöver att presentera utdrag ur skriften. Och jag börjar med Sörkälleparken.

Fram till 1850 fick uddevallaborna hämta sitt vatten i bl a Sörkällan. Den öppna bäcken försågs med tiden med en pump. Under 1853 drogs en rörledning av trä från Sörkällan till en hämtningsbassäng vid Södra Hamngatan.

Denna del av Söder förblev obebyggd till en bra bit in på 1900-talet. Sörkällan levde en alltmer undanskymd tillvaro allteftersom vatten drogs in på gårdar och sedermera hus.

Vid 1930-talets början tog stadens fäder ett beslut att upp höja den gamla trotjänaren till anlagd park. Uppdraget gick till stadsträdgårdsmästare Axel Hansen. Eftersom centrum i området var en vattenkälla, var det givet att en spegeldamm skulle dominera parken.

Sörkälleparken är en förlängning av Södra Drottninggatan, vars trädrad ligger exakt i dammens mittaxel. Detta förstärktes av att entrén till parken också låg exakt i denna linje. Vattenspegeln kantas av släthuggna granitplattor. Dammen omgavs ursprungligen av en bred grusgång i dammens form, därutanför gräsytor. Blomsterarrangemang gjordes endast i stora urnor. Från parksofforna ovanför dammen hade man en vid utsikt över Söders ängar. En mjukt svängd, låg trappa ledde från dammen upp till pumpen.

Träden har vuxit sig höga, framför allt blodboken i väster, och syrenbuskar mäktiga som murar. Grusgången har stensatts. Entrén från Drottninggatan har satts igen pga trafik faran och ersatts av två sidostigar. Men inga stora förändringar har ägt rum i Sörkälleparken sedan den tillkom. Än hör man Sörkällebäckens vatten glatt porla under pumpen.

I dammen står sedan 1940-talet en bronsstaty, Vadande flicka, av skulptören Matti Haupt. Den donerades av Gustaf Thordén.

År 2020 revs den gamla bassängen och byggdes om helt. Den gamla Sörkällan som hittades leder fortfarande vatten från Kapelle mot centrum, men nu i en modern kulvert under mark. Dess betongtak slogs sönder under tiden som den befintliga bassängen revs eftersom den var felplacerad. Sörkällan strök alldeles intill bassängens hörn. Detta gjorde att den nya bassängen fick göras cirka en meter kortare jämfört med tidigare.

Bild Uddevalla kommun

3 kommentarer:

 1. Stämmer det att Fridells Olympiaek ursprungligen var planterad i Sörkälleparken, före den blev flyttad till Göteborgsvägen framför Idrottshallen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, skrivit om det tidigare https://www.uddevallabloggen.se/search?q=fridell

   Radera
 2. Så vacker det har blivit tycker Lena i förskingringen sedan 55 år tillbaka👍

  SvaraRadera