2021-03-31

SAGA ansluts till landström


Från Uddevalla Hamnterminals nyhetsbrev.


I samarbete med lokala leverantörer ansluter vi fartyget Saga till landström

Uddevalla hamn har i egenskap av riksintresse uppdraget att vid behov erbjuda rederier plats för uppläggning av fartyg. Med tiden har detta uppdrag förfinats och förädlats och ställer numera allt högre krav på oss som leverantör.

Som många noterat har rederiet Stena haft fartyget Saga liggande i Uddevalla under en längre till, detta som en konsekvens av rådande pandemi. Att ta emot och lägga upp förhållandevis stora fartyg är ibland förknippat med både komplicerade tekniska och elektriska utmaningar. Det visade sig snart att det krävdes en del extra insatser för att vi skulle kunna ansluta Saga till landström. Arbetet med anslutningen har nu påbörjats och redan under första veckan i april skall alla förberedelser vara gjorda, för att M/V Saga skall kunna anslutas till det nytillverkade ställverket. Så länge det råder stiltje i marknaden och M/V Saga ligger kvar på Sörvik kommer detta att bidra till en ökad trygg tillvaro, både för fartyget och miljön.

Arbetet med landanslutningen av M/V Saga har skett i ett samarbete med ett flertal lokala leverantörer. Bland annat har Uddevalla Energi Elnät AB ansvaret för installationen av nätanslutningen och Actemium Electro AB levererar ställverk och säkerhetsutrustning i samband med anslutningen. Bilden nedan visar en liknande lösning för landanslutning som Actemium har utfört vid tidigare tillfälle.  //

2021-03-30

Lodbräda var svaret

Den mystiska brädan med blytyngden skall vara en lodbräda. Föregångaren till vattenpasset. Per Norberg har skicka en text om den från Fataburen.

Lodbrädan, vattenpassets föregångare, var försedd med ett järnlod på snöre. Lodbrädans bredd avpassades ofta efter bredden på stockarna för att kunna användas som mått vid uthuggningen för timmerknuten. Det var framförallt ett smalt, högt lodbräde som användes för inriktningen av knutarna. Den färdiga stocken slogs ner med en stor träklubba, vanligen tillverkad av en bit timmerstock som fanns till hands på byggplatsen, och försedd med ett långt träskaft.  //
 

Blomtjuvar i farten

Igår planterade Gustafsbergsstiftelsens personal vårens första blommor. Och i morse upptäckte vi att någon stulit 17 nyplanterade murgrönor ur urnorna vid Snäckan. Det är tråkigt att inte någonting får vara ifred.  //

 

2021-03-29

Vad är detta för något?

Idag kom Bengt Johansson och visade mig det här föremålet. Men vad i allsin dar är det för något? En bräda, ett snöre och en blyklump. Vet du svaret?  //
 

2021-03-28

På rätt köl

Badbryggan vid Sörkullen står nu på rätt köl igen, men som synes behöver den repareras.  //
 

2021-03-27

PETERHEAD-AFFÄREN

Från Lars-Åke Nilsson kommer den här bilden. Det handlar om den s.k. Peterhead-affären. Peterhead är en stad 45 kilometer norr om Aberdeen på Skottlands ostkust. Orten har varit bekant för fiskare från Bohuslän då det har varit ett betydande centrum för sillfiske, konservfabriker skeppsbyggeri och granitbrott Alltså precis som Bohuslän. Här fanns även ett tunnbinderi och det är tunnbinderiet som har en huvudroll i den s.k. Peterhead-affären om utspelade sig 1893. Tunnbinderiaarbetarna var i strejk och i det läget kommer de två fartygen DAGMAR och GYLFE med nytillverkade tunnor från Uddevalla Tunnfabrik. Givetvis tyckte de strejkande att detta var strejkbryteri och efter att man hade försökt att lossa tunnorna i Peterhead och en annan hamn i Skottland så fick fartygen återvända till Uddevalla med sina tomma tunnor. Det är den händelsen som bilden visar.


Uddevalla Tunnfabrik levererade tunnor till fiskeflottan och dessa hämtades som på bilden vanligtvis på Thulekajen.

Nordisk Familjebok, Uggleupplagan, skriver om händelsen som fick politiska konsekvenser såväl i Storbrittanien som i Sverige:

Peterheadaffären [pl’tohed-] kallades på sin
tid en i aug. 1893 inträffad episod, hvars
utgångspunkt var två svenska ångares behandling
under en tunn-bindarstrejk i den skotska staden
Peterhead. De båda ångarna voro lastade med
tomtunnor, och med anledning däraf hindrade
en upphetsad folkhop lossningen af lasten
samt utfor i hotelser och handgripligheter
mot besättningarna. Genom påtryckning från de
lokala myndigheterna, hvilka ej förfogade öfver
tillräcklig polisstyrka i staden för ordningens
upprätthållande, förmåddes befälhaf-varna
att låta sina ångare af gå, utan att lasten
lossats. Redare och befraktare sökte därpå att
genom svensk-norska Utrikesdepartementet få
ersättningsanspråk framställda, men engelska
regeringen tog med mycken energi de lokala
myndigheternas parti, hvarför i ministeriell
konselj (febr. 1894) beslöts, att begärd
medverkan till anspråkens framställande ej
skulle till någon åtgärd föranleda. S. A. Hedin
underkastade vid riksdagen s. å. i en reservation
till konstitutionsutskottets decharge-betänkande
Utrikesdepartementets lama uppträdande i
denna sak en skarp kritik och förklarade
därvid bl. a., att det långa dröjsmålet med
ärendets föredragning i ministeriell konselj
var en egenmäktig yttring af ministerstyrelse
och af farliga tendenser att låta K. M :t
nedsjunka till att spela rollen af namnstämpel.
V. S-g.  //

2021-03-26

Nu jobbas det för fullt med plantering av ekallén vid Bodele

Arbetsledaren Sophia Pagerup

Som Uddevallabloggen tidigare skrivit om skall det bli en allé av ekar på Bodele längs Göteborgsvägen. I höstas hade Gatu- och parkenheten mycket jobb med att dränera marken längs fotbollsplanerna där det var mycket blött.


Men nu är arbetena i full gång och de fem första ekarna kom på plats denna veckan. Nästa vecka fortsätter man och räknar med att bli klara under veckan.

Så här skriver kommunen på sin hemsida uddevalla.se 

Ekarna är av sorten skogsek, det är ett kraftigt lövträd som kan bli upp till 30 meter högt och ha en omkrets på stammen på upp till tre meter, samt med en stor trädkrona. Ekarna som planteras är 15 år gamla och har växt upp i norra Tyskland.

- Det är rejäla träd vi planterar nu, de är cirka 5-7 meter höga och stammarnas omkrets är 30-35 centimeter. Vi får sköta om dem lite extra nu i början och vattna dem regelbundet så att de rotar sig, säger Sophia Pagerup, arbetsledare på gatu- och parkenheten. 

Jag tror att den här allén kommer att bli fantastiskt fin med tiden.  //

2021-03-24

Regementsmusiker på Gustafsberg 1915

Insänt av Bill Rönnqvist.

Hej Gunnar!
Här har jag hittat ett gammalt foto på
musiker från Regementet som är taget på Gustafsberg 1915.
Två personer vet jag namnet på.
Stående till vänster är regementstrumslagare
Erik Hellberg sittande närmast är Oscar Rönnqvist.
Fotot låg bland min fars gamla bilder.
Foto:(privat)  //

2021-03-23

Kockutbildningens högborg

Det är mycket riktigt I 17:s gamla kokhus på bilden. Alla som utbildades till kockar drillades här av löjtnant Eric Peterström och senare även av löjtnant Sigurdsson om jag minns rätt.  // 
 

2021-03-22

Vad är detta för en byggnad?

Den här byggnaden är bekant för en del. Murargruppen står det på skylten, men frågan är: Var ligger byggnaden och vad användes den till från början?  //

2021-03-21

Då togs bilden - rätta svaret

Insänt av Christer Lundin.

Det var flera som var i närheten vad gäller datering av Christer Lundins bild.

Så här skriver Christer:

Hej Gunnar!
En lite nyare bild över hamnen än de vi såg förra veckan,bilden är från
februari 1966. Ett tåg på väg över Västerlångbron, kanske på väg till Junohus,
Pressbyråns kiosk, Lelångenbanans stationsbyggnad till vänster i bild, Kampenhof till höger.  //

2021-03-20

Uddevallas blivande brandstation

Visionsbild för Uddevallas nya brandstation. Illustration: Fredblad arkitekter.

Från Uddevalla kommuns hemsida uddevalla.se Idaberget i bakgrunden
 
Nu finns en visionsbild som visar hur Uddevallas nya brandstation kommer att se ut. Brandstationen ska byggas på en tomt mellan Västgötavägen och Exercisvägen och stå klar till sommaren 2023. Arbetet med brandstationen sker i ett tätt samarbete mellan Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Serneke och Uddevalla kommun.

Uddevallas nya brandstation kommer att vara svart med röda inslag och byggas i två våningar, med vagnhall, operativa samt administrativa delar. Inne på området ska även fristående förråd, miljöbyggnad och carport byggas. En infartsväg för besökare kommer att byggas intill Idaberget, där även huvudentrén till brandstationen kommer att ligga. Utryckningen från brandstationen kommer att ske ut mot Exercisvägen. Denna nya vägsträcka kommer att ansluta till en rondell som ska byggas på Västgötavägen.

Just nu pågår framtagande av systemhandlingar för brandstationen, nästa steg är detaljprojektering. Bygglovsansökan kommer att lämnas in i slutet av mars.

- Visionsbilden visar till 99 procent hur brandstationen kommer att se ut när den är färdigbyggd, sedan kan det alltid ske vissa justeringar. Planen är att vi ska börja bygga brandstationen efter semestern och vi har ett gott samarbete mellan alla parter. Arbetet flyter på bra och vi har en tajt tidplan, säger Birgitta Andersson, projektledare samhällsbyggnad.

Sedan början av februari pågår sprängarbeten inne på tomten, för att ta bort ett bergsparti och skapa plats för nya brandstationen. Stenmassorna krossas på plats för att kunna användas i bygget av brandstationen och de nya vägarna. Sprängarbetet planeras vara färdigt vid månadsskiftet mars/april.

Nästa steg är lednings- och vägarbeten på Västgötavägen och Exercisvägen, schaktningsarbeten har redan påbörjats. Parallellt med detta inleds det förberedande arbetet med den nya rondellen på Västgötavägen.

När den nya rondellen på Västgötavägen ska byggas kommer trafiken att ledas om via en tillfällig väg på södra delen av brandstationstomten. Preliminärt kommer omledningen av trafik att ske vecka 16-28.

- Arbetet kommer att påverka trafiken på Västgötavägen, hela området är en byggarbetsplats. Vår målsättning är att rondellen på Västgötavägen ska vara färdigbyggd i början av juli, säger Birgitta Andersson.

Situationsplan över tomten för nya brandstationen, samt den nya rondellen som ska byggas på Västgötavägen. Illustration: ML Projektledning

2021-03-19

Berit Carlberg död

Foto Arne Andersson

Berit Carlberg har avlidit. Berit var född den 4 mars 1942 i Uddevalla. För Uddevallabor i min ålder är hon mest känd som revyprimadonnan Berit Carlberg.  Hon blev mer känd nationellt än på hemmaplan. När den nya M/S Byfjorden skulle döpas den 29 april 1968 fick hon äran att vara gudmor. Dåvarande fritidschefen Bo Hermansson lyckades locka hem Berit till sin födelsestad.

Foto okänd från boken De vita båtarna - en egen historia.

En sökning i Tidningsarkivet ger följande träfflista:

1963-07-06 "Uddevallaflickan Berit Carlberg i huvudroll som ""Annie"" i ""Annie get your gun"". Musik o sång."

1963-08-01 Berit Carlberg från Uddevalla upptäckt av scenräven Kinch. Musik o sång. Bild.

1964-10-14 Berit Carlberg från Uddevalla till operan per annons. Musik o sång. Bild.

1965-12-18 Berit Carlberg kulturstipendiat. Musik o sång. Bild.

1966-12-20 Lycklig Berit Carlberg fick Kristina Nilsson-pris på 1500 kronor. Kultur. Bild.

1967-09-22 Uddevallaflickan Berit Carlberg gör sin stora debut idag. Teater. Bild.

1968-04-30 "Uddevallas nya turistbåt döptes av gudmor Berit Carlberg, ""Byfjorden"". Båtar."

1969-04-02 "Riksteaterns sommarturne´ ""Kiss me Kate"" görs den kvinliga rollen av uddevallaflickan Berit Carlberg. Teater."

1978-02-22 Berit Carlberg på besök i sin födelsestad med Hagge Geigerts revy. Teater. Bild.

1986-07-30 Berit Carlberg spelar mot Poppe för elfte året. Musik o sång.

1987-07-09 45 år fyller operettsångerskan Berit Carlberg. Musik o sång.  //

2021-03-18

Från vilket år är den här bilden?

Insänt av Christer Lundin.

Ja, här finns det en del detaljer som kanske gör det möjligt att datera bilden. Eller hur?  //

2021-03-17

Monarkkatalog från 1959


Insänt av Ulf Andersson.

Det var de här mopederna man drömde om när man som 14-åring gick in i Monarkbutiken på Kungsgatan.  //

2021-03-16

Uppdatering Tavelberget

Korsningen Fossumsbergsvägen - Västgötavägen. Tavelberget mals ner för att ge plats åt en rondell och den nya brandstationen.


Medan jag var där såg jag stora dumpers med sina laster köra bort emot den plats där regementets hundgårdar fanns på Idaberget östsida. Här krossas stenblocken till närmast makadamstorlek och läggs upp för framtida användning.
Från Exercisvägen

 

2021-03-15

Varmbadhuset, bassinen

Kommer du ihåg den här miljön? Jag minns när vi i första klass marscherade  genom staden och till badhuset i Södra hamnen. Här kom jag för första gången i kontakt med en bastu. Inte för att jag tyckte det var njutbart. När vi suttit där tillräckligt länge blev vi kommenderade att svalka av oss i bassinen. Någon stans på vägen blev vi skrubbade på ryggen av en tant med en rotborste. Det var det nog inte men jag tyckte det då. Minns du?  //
 

2021-03-12

En stor och en liten ångbåt

M/S VIKEN anländer till Uddevalla. Visst tillhörde hon Bohuslänska Kustens rederi. Men den där lilla ångbåten? Vad var det för en båt? 
Jo nu har jag fått svar från Anders Olsson. Den lilla ångbåten hette Furunäs och ägdes av E.B. Lycke i Sundsandvik.  //
 

2021-03-11

Idyllisk bild från hamnen

En idyllisk bild från hamnområdet. Huset till vänster är Uddevallas första järnvägsstation som låg ungefär där Museiparken är i våra dagar. På andra sidan hamnkanalen ligger det flera båtar av den typen som skärgårdsbefolkningen använde då de seglade in till stan för att sälja sill, fisk, potatis och grönsaker.

De ligger vid stadens brygga där de fick ligga gratis och sålde sina varor direkt från båtarna. Och självklart passade de på att handla med sig sådant som inte fanns ute i skärgården. Jag funderar på på när bilden kan vara tagen? Tidigt 1900-tal?  //

2021-03-10

Fotbollsmatch mellan Bohuslänska Kusten och Kristina Thordén 1957

Insänt av Lars-Åke Nilsson och PO Andreasson.

Hej Gunnar ! Första bilden är Bohuslänska Kustens lag. 

Spelarna på bilden är uppe från vänster. Okänd. Nisse Blomqvist. Lars-Erik Andersson. Erik Johansson. Hans Nordendorph. Ulf Karlsson.

Nere från vänster.. Sanny Jakobsson. Bertil Jakobsson. Roger Svensson. Munther. Bengt Olsson/Aronsson.

 Det andra laget är Kristina Thordens lag och lagen möttes i en match på Rimnersvallen 1957-10-30 och BK vann med 4-2. Allt enligt Bertil Jakobsson som också står för bilderna. 

Känner du igen spelarna som inte namngivits så kommentera gärna detta.  //

2021-03-09

Bergsklättring vid Strandpromenaden

De här gossarna ägnade en stund att öva bergsklättring vid Strandpromenaden då jag gick förbi under eftermiddagen. Kanske något för flera?  //
 

2021-03-08

Det blev namnet på kvinnostatyn

Idag på internationella kvinnodagen tillkännagavs namnet på den här kvinnostatyn i hörnet Norra Drottninggatan - Kilbäcksgatan. Juryn hade fått in 84 namnförslag och det vinnande förslaget blev

BOMULLSSPINNERSKAN

Det var ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden Annelie Högberg som meddelade namnet. Hon tyckte att det var ett namn som representerar många kvinnor och tänkte förstås då på alla som jobbade på Kampenhofs Bomusspinneri och Väveri.

Konstnären heter Peter Linde.  //
 

2021-03-07

Tio år sedan Snäckan byggdes om

Vintern 2010 - 2011 byggdes Snäckan om- och till. Det var en likadan vinter som i år dvs man kunde gå på isen från Gustafsberg och in till Svenskholmen. Ångbåtsbryggan gick sönder den gången också.
Det var många moment. Ett sådant var att fettavskiljare för både badrestaurangen och Snäckan måste installeras.

De två snickare som var med på hela resan var Kent och Kent eller "Kentarna" som vi kallade dem. Väggarna i övervåningen togs ner för att öppna upp serveringsytorna.

I väntan på en ny trappa fick stegen användas.
Den största förändringen var att göra en tillbyggnad för bl a kök, toaletter mm. Det var inte självklart att få tillstånd till det då byggnaden är byggnadsminne, men Länsstyrelsen var kreativ så att vi kunde bygga på "baksidan".
Snäckan kunde invigas till påsken 2011. Kostnad? Drygt fem miljoner.  //
 

2021-03-06

Syrisk häst konserverad

Syrisk häst i Skeppsviken togs ju ner för en tid sedan för att rostskyddsbehandlas. Och det har Elis Smide gjort och nu är den tillbaka på plats Ingen rost synlig.

På långt håll kan man med blotta ögat se att den fått en röd patina.  //

2021-03-05

Bohusläns regementes musikkår 1935

Insänt av Bill Rönnqvist.

Hej Gunnar!
Så här såg I 17:s Musikkår ut 1935.
Dirigent Musikdirektör Karl Albin Bergström.
Min fråga är var detta foto är taget?
Kan det vara Brattska Ängen?
Man ser skymten av ett cirkustält till vänster i bild
där Erik Andersson och Harald Olsson står.
Foto:(privat)
Mvh:Bill Rönnqvist  //

2021-03-04

Isen släppte greppet

Som många vet har vi haft stora problem med skador orsakade av islossning. Ångbåtsbryggan knäcktes förra veckan natten mellan torsdag och fredag. Jag var och kollade bryggan på fredagen och tittade även på badbryggan vid Sörkullen. Vad jag inte märkte då var att alla 11 akterförtöjningsbojarna vid pontonbryggan var borta. Jag kom att tänka på det först under söndagen och var nere och tog ovanstående bild då. Frågan var vart bojarna tagit vägen?
Men så i morse fick jag veta att bojarna dykt upp under natten. Och si! Här är allihop och förmodligen är de kvar på sin ursprungliga plats. Det som göms i snö kommer upp i tö........////