2021-03-20

Uddevallas blivande brandstation

Visionsbild för Uddevallas nya brandstation. Illustration: Fredblad arkitekter.

Från Uddevalla kommuns hemsida uddevalla.se Idaberget i bakgrunden
 
Nu finns en visionsbild som visar hur Uddevallas nya brandstation kommer att se ut. Brandstationen ska byggas på en tomt mellan Västgötavägen och Exercisvägen och stå klar till sommaren 2023. Arbetet med brandstationen sker i ett tätt samarbete mellan Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Serneke och Uddevalla kommun.

Uddevallas nya brandstation kommer att vara svart med röda inslag och byggas i två våningar, med vagnhall, operativa samt administrativa delar. Inne på området ska även fristående förråd, miljöbyggnad och carport byggas. En infartsväg för besökare kommer att byggas intill Idaberget, där även huvudentrén till brandstationen kommer att ligga. Utryckningen från brandstationen kommer att ske ut mot Exercisvägen. Denna nya vägsträcka kommer att ansluta till en rondell som ska byggas på Västgötavägen.

Just nu pågår framtagande av systemhandlingar för brandstationen, nästa steg är detaljprojektering. Bygglovsansökan kommer att lämnas in i slutet av mars.

- Visionsbilden visar till 99 procent hur brandstationen kommer att se ut när den är färdigbyggd, sedan kan det alltid ske vissa justeringar. Planen är att vi ska börja bygga brandstationen efter semestern och vi har ett gott samarbete mellan alla parter. Arbetet flyter på bra och vi har en tajt tidplan, säger Birgitta Andersson, projektledare samhällsbyggnad.

Sedan början av februari pågår sprängarbeten inne på tomten, för att ta bort ett bergsparti och skapa plats för nya brandstationen. Stenmassorna krossas på plats för att kunna användas i bygget av brandstationen och de nya vägarna. Sprängarbetet planeras vara färdigt vid månadsskiftet mars/april.

Nästa steg är lednings- och vägarbeten på Västgötavägen och Exercisvägen, schaktningsarbeten har redan påbörjats. Parallellt med detta inleds det förberedande arbetet med den nya rondellen på Västgötavägen.

När den nya rondellen på Västgötavägen ska byggas kommer trafiken att ledas om via en tillfällig väg på södra delen av brandstationstomten. Preliminärt kommer omledningen av trafik att ske vecka 16-28.

- Arbetet kommer att påverka trafiken på Västgötavägen, hela området är en byggarbetsplats. Vår målsättning är att rondellen på Västgötavägen ska vara färdigbyggd i början av juli, säger Birgitta Andersson.

Situationsplan över tomten för nya brandstationen, samt den nya rondellen som ska byggas på Västgötavägen. Illustration: ML Projektledning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar