2021-03-16

Uppdatering Tavelberget

Korsningen Fossumsbergsvägen - Västgötavägen. Tavelberget mals ner för att ge plats åt en rondell och den nya brandstationen.


Medan jag var där såg jag stora dumpers med sina laster köra bort emot den plats där regementets hundgårdar fanns på Idaberget östsida. Här krossas stenblocken till närmast makadamstorlek och läggs upp för framtida användning.
Från Exercisvägen

 

1 kommentar: